Wednesday, September 8, 2021

QUÁN BỰA 8 MÙA XÈNGMẠNG :P13

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

QUÁN BỰA 8 MÙA XÈNGMẠNG

Asinerum Project Commander
2021-09-08 09:18:00

Dã 8 mùa trôi qua, trôi qua, từ dận Hiệutrưởng Zì Anh Bương {an-hoàng-trung-tướng} tungxùy luậnvăn trứzanh Xèng Của Maisau, khi giá 1 BTC nhõn 400 ôngtơn. Lúc dó, chính Hiệutrưởng cũng chưa thựcthụ rànhrẽ kháiniệm này.Nay thì Xèng Của Maisau, so-called xèngmạng, dã là Xèng Của Nhânzân, và là phátminh nhânvăn nhất thếkỷ XXI, thậmchí nhất toàn nhânsử. Giá 1 BTC dã tăng 150 nhịp. Dang và sẽ là (read more)

2610 Comments (Page 13/14)

Xi (2401)

Ref: httchu (2390)

Con là chủ tiệm sách, lại sách Giùn. Đọc nhiều nên thế!

Má thông cảm đi!


Asinerum Project Commander (2402)

Dcm trong các Hợpdồng Khôn theo chuẩn ERC20 (và BEP20 của Binance cũng), luôn có hàm chứcnăng quantrọng nhất, kêu là Public transfer().

Hàm này không chỉ dược gọi bằng một giaozịch trựctiếp (vízụ "cháu A múp cho cháu B một ngàn Ken", qua cửa Metamask), mà còn khảzĩ dược gọi từ một hợpdồng khôn khác (vízụ "hợpdồng X múp cho cháu B hai ngàn Ken").

Chảzụ BNB-peg là hợpdồng khôn của chính con CZ chủ mạng BSC. Hợpdồng này sinh ra các ông Ken dốiứng 1:1 với xèng BNB aka Binance Coin.

Ông BNB-peg chophép nhânzân lưumanh múp chính ông (aka BNB Ken) từ ví cánhân vào dịachỉ của một hợpdồng khôn XYZ bấtkỳ (bằng các Hàm chứcnăng riêng, chứ basically déo zùng Metamask dược).

Và zodó, ông cũng chophép hợpdồng khôn XYZ kia múp Ken BNB cho bấtkỳ dịachỉ hợplệ nào, cánhân hay hợpdồng khác.

Zĩnhiên, muốn múp dược như vậy, phải dảmbảo các diềukiện zo ông BNB-peg quydịnh.


Là Sao (2403)

Ref: Xi (2371)

Such a good article to read. Thanks.


Bulldozer (2404)

[fo: color="#993399" face="sans-serif" size="4"]Zì ơi nay sinh nhật con Sáu Búa zì phóng 1 tút cho bùi ngùi đi Zì.[/fo]


Asinerum Project Commander (2405)

Ref: Là Sao (2404)

404
Out of nothing, something.


Asinerum Project Commander (2406)

Ref: Asinerum Project Commander (2406)

Zì chưa nghe bài, nhưng nhẽ con soạn-bài hóng ngungu saodó dã xóa cmnr.

Hay con Sao này khen dãiboy, chứ thực ra cũng chưa nghe cặc gì?


Là Sao (2407)

Ref: Asinerum Project Commander (2407)

Anh đọc nhanh gấp 10 lần Zì. Hê hê.

Con Xi đang tập toạng hack thoai. Zưng có vẻ chưa thành công.


Là Sao (2408)

Ref: Asinerum Project Commander (2406)

Hay Zì đang ở Zùn nên bị khoá mẹ đường vào trang Medium?

Nội dung chính nè

[img=https://1.bp.blogspot.com/-jIKh7wjzvaY/YWKpqoqJK8I/AAAAAAAAjoM/rokRFTiFZAkXl8iEN_l8AkWgDkTL19zkgCLcBGAsYHQ/s0/A9B8C63A-66DE-4E05-9F0A-F075F2CE4E61.jpeg]


Là Sao (2409)

Ref: Là Sao (2409)

Keywords to Gúc

#sandwich attack
#frontrunning


Xi (2410)

Ref: Là Sao (2408)

Cần fullnode mà chui vào được mempool là thế đó cô. Test thôi! Chưa khẳng định được gì! Zì nghe con github repo kia kìa.

Nên viết con chơi kiểu cỏn con kia đó.


Xi (2411)

Ref: Xi (2411)

Hàng free của CZ thì rất tiếc, các anh đéo cho!


Xi (2412)

Ref: Là Sao (2410)

#flash-swaps
#flash-loans


Asinerum Project Commander (2413)

Ref: Là Sao (2409)

Sorry Zì cốpbết nguyên mẹ quả Linh con Bò bốt, nên nó zính mẹ cả Linh Github vào.

Nhưng bài này cũ như mèm gòy. Giờ chó nó zùng.


Xi (2414)

Ref: Asinerum Project Commander (2414)

Địtmẹ! Chửi anh à! Bảo thôi rồi mà :D


Asinerum Project Commander (2415)

Ref: Asinerum Project Commander (2414)

Cơchế PoW kếthợp EVM của ETH dầy những nguycơ tiềmtàng, trầmtrọng hơn BTC vài boong. Bọn PoS hay PoA sẽ khá hơn, nhưng còn dang trong quátrình theozõi.

Nên giờ Zì gí Buồi vào hodling ETH nữa.


Asinerum Project Commander (2416)

Muốn nghe Pool của BSC, thì zùng Free API của con CZ cũng có luôn. Dó là lýzo chúng Má nghe dược các giaozịch Pending, hoặc dủn nhiều giaozịch rác vào Pool. ETH tươngtự, với API của Etherscan.

Bấtkỳ môn gì chúng Má làm dược với Node tại nhà mình, CZ cungcấp hết, déo thiếu thứ gì.

Mụcdích của cháu là câukéo dược nhiều lưumanh như chúng Má, ychang Gúc hay Phátbúc, nên cháu cho xài Free ráotrọi, déo dòi xèng cặc gì, trừ khi muốn nâng tốcdộ hay hàmlượng như taychuyên.


Xi (2417)

Ref: Asinerum Project Commander (2416)

Cả việc miner/validator chọc ngoáy nữa chứ!


Là Sao (2418)

Ref: Xi (2411)

Makes sense

“… a mempool is a waiting area for the transactions that haven't been added to a block and are still unconfirmed …”

P/S: Anh dẫn-chuyện thêm để chúng-má Bò khác dễ theo dõi nộidung thảoluận.


Asinerum Project Commander (2419)

Côngcụ dong xèng mà chúng Má dơnthuần cốpbết trên mạng, thì chúng Má chỉ còn Cứt mà cắn thoy.

Dó là chắcchắn.

Ngaycả những App chúng Má bỏ xèng ra mua, cũng. Nếu bọn sángtác App nghe dược lợinhuận nằngnặng, thì chúng liệu có bán cho chúng Má?

Chúng Má ngâythơ thì dúng gòy, nhưng dừng dầndộn dến mức thiêntài như thế.

Dcm dúng là giaicấp Sinhviên nghèo ham học tham xèng. Có nhõn nhiệmvụ nạp họcphí cho các Giáosư. Chả nên tròtrống cặc gì.


Asinerum Project Commander (2420)

Ref: Xi (2418)

No way, con Bò. Miner muốn chọc gì thì chỉ khi Block dã hoànthành chúng Má mới tỏ.


Xi (2421)

Ref: Asinerum Project Commander (2420)

Cóp bết gì đâu! Chôm ý tưởng của các ảnh làm những việc bé mỏn hơn thôi!


Zýnh (2422)

Má nào chưa kịp chốt ông Klay như anh không.

Anh vào ông Klay hơi muộn giá 1.6. Anh xácđịnh hold lâu nên stake ông trên Binance. Hômqua nhìn ông bay lên 4 mà không chốt được vì redeem mất 2 ngày. Hiện tại giá về entry buồn hơn ông chố.


Asinerum Project Commander (2423)

Ref: Zýnh (2423)

Dcm hóng như này thà dừng hóng. Phí công Zì.

Zì phím chúng Má ông Klay khi ông tròmtrèm $1.0 mà Nòi Bò hóng tạng cặc gì lại thành ra thả ông tận $1.6 dang trên dỉnh cmnr.


Zýnh (2424)

Ref: Asinerum Project Commander (2424)

Lúc Zì phím anh chưa có sẵn xèng để múc. Hômqua anh chốt được thì vẫn x2 mà Zì hehe.


Mr.Trying (2425)

Cô nào nghe Zì có xèng sẵn múc con Chột mắt giờ thằng 2 mắt rồi (x2). Theo Zì kiếm xèng dễ như cởi quần chị em nhở. Tiếc nà anh giống con Zinh lúc có thiên cơ thì xèng đéo có, thật là hẩm hiu. Nhưng cũng xin chúc Zì luôn bình an mọi nhẽ


ngoan (2426)

Đa tạ Zì ngài.

Nghe theo Zì ngài, Ngoan cũng múc con ONE lúc giá 0,12, BNB lúc 398, LTC lúc 154, ông KLAY lúc giá 1,6. Ông One thì sau khi lên 0,144 thì vó đi 1/2 lượng coin, còn 1/2 thì Hold dến giờ này. Hôm qua cất vó được ông KLay lúc 2,89 mừng mừng à nhưng mà không vó hết, chỉ vó bằng đúng số tiền bỏ ra mua, số lượng Coin còn lại cứ để đó Holt to moon.

Nói chung là nghe theo Zì đã lấy lại được những gì đã mất khi ôm ông ADA và CRV lúc đỉnh dù bây giờ vẫn Hold 02 ông này, đéo bán khi giá xuống thấp hơn lúc mua, hold đến lúc chờ Bò húc trở lại.

Ngoan tàu ngầm thả vào coin theo kiểu có tiền nhàn thì mua ít USDT để trên sàn, khi nào nghe Zì sấm coin nào thì thả vào coin đó. Tiền tích kiệm thay vì nhét hết vào Bank thì một phần thả vào coin chứ cũng chẳng biết tính toán gì.

Khấu đầu đa tạ Zì Ngàilần nữa, Zì Ngài thỉnh thoảng sấm cho tàu ngầm được nhờ vã với.


Lil Lyhn (2427)

À, ông Xe-Bương anh Zì nhắc chính là ông gù CRV.


Asinerum Project Commander (2428)

Có những con Sủ Lợn,
Không baogiờ tỏ zằng,
Zì ghét Ken cùngcực,
Déo baogiờ Sấm Ken,
Mà cũng ngoác mồm giữa,
Sủa váng vài-zăm lần,
Như một nàng Cục Súc,
Laliếm chốn chợchiều;


Asinerum Project Commander (2429)

Chàng Ngoan above có phải em Ngoan trùm Gà Giùn?

Ai súi, mà chàng dánh Hodling ông ADA mý CRV vậy? Một ông là trùm Overrated còn ông kia là trùm Lừadảo?

Hoy chịukhó Hodling To the Moon di chàng. Chả thà chàng tạu BTC hay ETH còn nghe thoảimái hơn.


Asinerum Project Commander (2430)

Doán Sấm Zì, thì cũng cần hiểu phongcách và thiênhướng của Zì, chứ. Déo ai cứ mòmò máymóc như những ông Zái Bò vậy.

Không zám doán hay quá khó doán, thì thoy, dừng làm loãng thôngtin của lưumanh.

Dcm chúng Má doán sai Sấm, thì Zì cũng mặc mẹ chúng Má. Cơmà ngangnhiên kéo mấy ông Ken Defi nhét vào Sấm Zì, thì còn hơn cả nhời sỉnhục.


Asinerum Project Commander (2431)

Ref: Mr.Trying (2426)

Con này, nghe lưumanh dồn, zám ném mấy bịch xèng ôngcụ vào chợmạng, cơmà? Sao giờ còn kêu déo có xèng? Dcm dãiboy vừavừa thoy. Xèng má má tiêu, déo cần lái gió.


ngoan (2432)

Ref: Asinerum Project Commander (2430)

Dạ thưa Zì em chỉ là tàu ngầm thôi, không phải em Ngoan như Zì ngài nghĩ đâu.

Com ADA là con mà mua tích trữ dần dần, từ hồi giá 1.1 là đã Hold rồi và đỉnh điểm là 2.6 :(((, còn con CRV là bạn Ngoan chỉ.

Sinh viên thì phải trả học phí thôi, hy vọng theo Zì thì biết lọc bớt đi những con Coin lừa đảo chứ lị nhưng hy vọng là trả với mức thấp nhất có thể.

Thành thành Zì đã ghé mắt và cảnh báo :)


Mr.Trying (2433)

Ref: Asinerum Project Commander (2432)
Zì nói oan cho tôi, Tôi có lái gió gì đâu Zì ơi, với Zì tôi ko nói thật nữa thì còn ns thật với ai, hở trời.
Từ ngày biết quán và Zì, tôi luôn tâm niệm sống phải đoàn hoàn hơn, tôi coi Zì hơn thầy, đéo ai lại đi lương lẹo với Thầy, như vậy còn mặt mũi nào.
Trước đó, tôi hay nhận việc làm thêm tôi hay hứa lung tung lắm để được việc nhưng từ ngày theo Zì thôi thấy sự lương lẹo đéo phải nét công chính, tôi bỏ hẳn.
Thú thật với Zì, có lần tôi kể trên quán, tôi làm đội trưởng khảo sát công trình hàng tháng cắn thêm được ít chi phí, nhưng ZÌ bảo cũng chả tốt đẹp gì đâu nên vừa rồi gom hết tất vốn liếng thả hết vào xèng mạng hơn 800 tr ông cụ râu dài.
Đợt vào các công SOL, ETC, LTC, DASH, VET nhưng có lãi tôi chốt luôn, do ăn non thì nó vọt lên lại, tôi giữ USDT đợi vào lại lâu quá nên hới mưng múc vào 02 ông ken là MDX ($1.9) và Mbox ($5.2 và $4.8) gần như toàn bộ vốn liếng, KHi mua vào tôi tính staking kiếm lãi ko ngờ mua vào cái nó tụt nhanh hơn tụt váy phò. Giờ bán cũng ko được mà giữ lại cũng ko xong.. Mãi đéo về bờ.
Nhưng tôi ko dám hỏi Zì, cho vài nhận định về 2 ông token này, tôi lại càng sợ Zì chưởi hơn. do tôi ngu thì tôi ráng chịu.
Đợt rồi, tôi định vay bank 200tr thả vào mấy ông coin Zì sấm, mà thấy Zì ko tán thành cách làm đó nên tôi lại thôi.
Với tôi, khi giới thiệu bạn bè đến quán và đầu tư xèng mạng tôi luôn nhắc đến Zì là thầy tôi. Có thể trong đời tôi chưa trân trọng người thầy cô nào như Zì, ko phải đơn thuần là vì xèng mạng mà vì các kiến thức khác để tôi nhìn nhận sự việc. trong đó có chuyện 02 hòn dái nổi tiếng.
Như vậy mà Zì bảo tôi là lái gió, thật là oan đến tận mây xanh.Hoàng Cương (2434)

Ref: httchu (2390)

Loạt cồng của bác không chủ ý phổ biến kiến thức, mà chủ ý là bẻ lại quan niệm phóng anh Ly lên tầm vĩ nhân. Trước anh Quàng có phóng ít cồng đề cập anh Ly anh Trãi, bác mỉm cười độ lượng phết, ngờ đâu lại có ngày cà khịa ảnh.

Thủ pháp mần đẹp hồ sơ cho anh ý bằng cách gán cả những khái niệm kinh tế hiện đại, cho nó phù hợp tầm vượt thời đại. Gọi là thổi lên cho hết cỡ rồi đâp bụp một cái. Hơi uyển chuyển chút nên bác không ngạc nhiện khi con cứng nhắc cỡ giảng viên lớp trung cấp chính trị Zùn này đéo nạp được?

Thôi đéo quan trọng nữa. Bác mỉm cười độ lượng lại rồi.


Xi (2435)

Ref: Mr.Trying (2434)

DCM con này kểlể chitiết tàichính làm chi vậy?!

PS: nhờ Zì cho anh phông chữ màu đỏ - #FF0000 (giống con Trọc ấy, dcm anh thích con này), lần sau bật cho nó nổi, hehe.


Mr.Trying (2436)

Ref: Xi (2436)
Sorry vì đã phiền cô, tại Zì bảo tôi đãi bôi. hix


ÔBê cháu Ôbò (2437)

Ref: Zýnh (2423)
[si="4"][co="#336633"] tui cũng giống như a đem stake mẹ! hodl lâu dài, ai mà dè nó làm một cây lên 4.6! nhìn bất lực, mà tiếc đức guộc! hè hè
[/co][/si]


Là Sao (2438)

Ref: Mr.Trying (2434)

Khi biên cồng, sau dăm-3 câu, Má thêm 1-dòng-trắng ngắt đoạn.

Đặng nghe cho đỡ zức Pha.


Lang-Thang (2439)

Ref: Mr.Trying (2434)

đọc cồng con này thấy dáng dấp của nợ nần nhỉ.
dcm vốn liếng có 800 trẹo cụ, thả con mẹ hết luôn vào chợ mạng, lại còn định vay nữa, hòng gỡ gạc.
Tính dỡ chuồng lợn người ta về làm nhà đây mà.
Hehe, nhưng cỏn dám kể lên quán thế là cũng khá.
DCM dân công trình phát, cho thơm loa nào, hehe.
Nói đi phả nói lại, Ken có những ông lên xuống cả trăm % trong vài giờ, thật khiến người ta ham quá đi. Tham như mõ.


Tiểu Mỡ (2440)

Ref: Khoai (2336)

Em chưa được sờ.

Chỉ so sánh. Hình Phu nhân Zỳ post và hình này

Thì 80% fake.

Hehe. Bữa nào em được sợ thì e xác nhận sau :)


Asinerum Project Commander (2441)

Vì-sao Zì ghét Ken và déo muốn chúng Má dầutư Ken?

Vì các dặctính của ông, chứ sao.

Dặctính của Ken là:

1. Hầunhư zất zezang mauchóng sángtác một ông Ken. Như in xèng vậy. Minhzau déo có gì trong tay cũng zám in xèng. Các chủ Ken cũng. Mint và Burn, aka "in" và "dun", là dặcthù cănbản của các ông Ken.

2. Ken hầunhư không chứa nềntảng côngnghệ nào. Ken dạichúng déo cần source-code trên GitHub, chỉ cần copy/paste prototype của hợpdồng khôn ERC20.

3. Ken hơn-thua nhau tại quảngbá, marketing, chănzắt, ponzi. Dcm tómlại là basically lừadảo bịpbợm, zất hiếm hàmlượng kinhtài nghiêmtúc.

Ken hầunhư déo cần quátrình zài như zằngzặc thửnghiệm alpha và beta, déo cần thâunạp một cộngdồng dủ nhớn trước khi tung ra chợmạng.

Xuteng Bựa cũng là một Ken, nhưng là ông Ken hiếmhoi baotiêu zất nhiều côngnghệ và tinhthần, chúng Má dã thử qua cmn. Data của Xuteng chiếm trọnvẹn một block ETH. Ngoài ra, Xuteng là một Cùpheo Số, giống Ken của các doànbanh Âubương như PSG, AC Milan, Juve, etc.

Daphần các Ken dược bán trên Binance có nhõn Sách Trắng saochép nhau từ ngônngữ dến mụclục. Dcm một trang Web den như ngòm, với các index ychang nhau, như Road Map, News, Team, etc.

Nói vậy, nhưng cũng phải thừanhận có nhiều ông Ken thànhcông. Dángkể nhất là trườnghợp BNB. Ngoài ra các Ken của các Sàn chợmạng nhớn khác cũng dược nom là thànhcông, như FTT, UNI.

Các Stablecoin (tạng USDT, USDC, BUSD, etc) cũng toàn Ken, và dám này daphần thànhcông, nhưng cựckỳ nguyhiểm (luôn dốimặt với các tháchthức dến từ lãnhchúa) và zânngoại thì déo chọc vào dược.

Những Ken thànhcông có dặctính chung là, dcm, lợinhuận cao khủnglù. Rõ quá còn gì. In-khống mauchóng, pháthành baonhiêu cũng dược, thì lợinhuận phải cao chứ déo gì nữa. Dây là thứ mật ngọt mấuchốt thuhút bọn Sinhviên lìutìu.

Nhưng cùng mức lợinhuận cao dó, thì zủizo cũng cao tươngxứng. Chả có gì dáng ngạcnhiên nếu chỉ trong 1 giờ ông FTT hay UNI nhảy về Zero.

Lựachọn thuộc về chúng Má, bọn con Bò.


Xi (2442)

Ref: Asinerum Project Commander (2442)

Chúng mint như phámả, và hàihước hơn nhândân stake để được chia từ một mảnh nhỏ được mint!


Asinerum Project Commander (2443)

Ref: Asinerum Project Commander (2442)

Các ông Ken có vịtrí trong top-100 của CMC thường (nhẽ 90%) là cùpheo của các sàn giaozịch Defi Exchange, tạng Uniswap.

Loanhquanh các Sàn này có nhõn chứcnăng "swap" từ ETH/BNB sang các ông Ken khác nhau, hoặc từ ông Ken này sang ông Ken khác. Dcm trump Sàn như một.

Déo cần giảng, chúng Má cũng biết tươnglai của các Sàn sản. Nói mẹ ra, thì, chả có tươnglai déo gì. Con déo nào vào Sàn, cũng chỉ mong húp nhanh cút gọn.

Khi lưumanh cút sạch, thì, Sàn lặnglẽ zìa Mo. Chủ Sàn lặn không còn tămvết. Sàn biếnmất trên mạng trầngian. Nhânzân vào thăm nghe nhõn thôngbáo hehe "404 Error: page not found".

Những Sàn như này dôngdúc lắm, déo cần kêbiên. Chúng hysanh cmn sạch gòy còn dâu mà kê. Dcm tháng déo nào cũng có vài con. Mời gúc.


Xi (2444)

Ref: Xi (2443)

Cách đây không lâu, con Cuban lôi kéo nhândân vào con ken titan. DCM từ hơn $60 cỏn rớt về $0, nhândân khócròng.


Asinerum Project Commander (2445)

Ref: Asinerum Project Commander (2444)

Các chủ Ken Stablecoin tạng USDT, USDC, BUSD, dong xèng bằng cách nào, khi tỷgiá chúng ông luôn gắn liền với dồng ôngtơn?

Dơngiản lắm, chúng in aka Mint xèng.

Với vốnliếng chỉ vài chục thậmchí vài chai ôngtơn, bọn Khựa "mint" mẹ ra 60 bịch dồng USDT. Xèng từ dó mà ra chứ dâu. Anhem thoảimái chiabôi nhau.

Khi khainghiệp một Ken Stablecoin như USDT, thì dám chủ Ken cũng cần gọi vốn từ bátánh zângian. Khi dó, chúng sẽ bán ông Ken [tươnglai] với giá nhỏ hơn 1 USD. Chảzụ giá khainghiệp của USDT là 0.1 ôngtơn.

Chúng zùng vốn-gọi dó mần quảngbá marketing và dútlót cho các Sàn nhớn dặng những Sàn này zùng Ken Stablecoin của chúng làm phươngtiện traodổi và thanhtoán. Sometimes chúng chia mẹ cho chủ Sàn một phần xèng Mint.

Và cứ vậy, chợmạng vậnhành.

Dcm dầy cạmbẫy, có phỏng nhânzân? Nhưng dcm, cạmbẫy chính là dặcthù cănbản của cuộcsống chúng mình, bọn con Bò ạ.


Mr.Trying (2446)

Ref: Asinerum Project Commander (2444)
Đọc Zì cái này càng thấy mình đần độn, tôi thấy token sàn MDEX đang rẽ, lại thấy cho staking 300%, cứ ngỡ rồi nó sẽ giống Pandhacake, UNI.


Asinerum Project Commander (2447)

Ref: Mr.Trying (2447)

Hãy hỏi con Ngựa về kinhnghiệm vụ staking này. Một tấm-gương sống dó.

Dcm có những lúc nhânzân lên Quán thôngbáo mình dã có 10-12 chai ôngtơn và khướctừ mọi khuyêncan của Zì.

Như con Ngựa từng có "90 chai ôngtơn" hay nhiều hơn, maybe 1 bịch ôngtơn hay sao? Gọi con zìa mà hỏi.


Asinerum Project Commander (2448)

Ref: Asinerum Project Commander (2448)

Rốtcuộc, nếu chúng Má vẫn chưa bị Vện dá mẹ ra ngoài dường, và vẫn còn dammê với xèngmạng, như con Ngựa, dã dược coi là thànhcông.

Còn tạng con Chủn bạn Nàng Lươn, thì nghe nhắc xèngmạng dã sợ rụng mẹ cả Lông Lồn.


Asinerum Project Commander (2449)

Những con như con Xi, thích zựng nguyên một Full Node BSC dặng vọcvạch diềunghiên chợmạng, thì okay thoy, Zì hoannghênh.

Cơmà, nếu con này nghĩ, làm vậy cũng cấuvéo dược xèng của dạibàng, thì dcm, cho Zì cười phụt mẹ 7-8 nhát zắm khắm như lườn lươn, nhé.


Xi (2450)

Ref: Asinerum Project Commander (2450)

Rồi, anh biết rồi!

Anh cũng coi như trò giảitrí thôi! Nhiềuniên, đã lâu không còn coding thì điềunghiên, giảitrí tý có đéo sao!


Xi (2451)

Ref: Xi (2451)

Zì đặt giúp anh phông #FF0000, moderator quán thì phải oách chúc chứ!


Asinerum Project Commander (2452)

Vấndề của chúng Má, không là vốn nhiều hay ít, lợinhuận zày hay mỏng, nhưng là, sự bềnvững của hoạtdộng kinhtài.

Chúng Má chưa dong dược nhiều, thì cũng déo có gì phải buồn, nếu vẫn trungthành nhấtquán với cươnglĩnh dầutư. Cứ di khắc dến. Nhưng phải di dúng dường. Chứ nhằm mẹ lối xuống vực dòi bước lên giời, thì thiênchúa cũng chả cứu dược chúng Má.

Chúng Má dong dược nhiều gòy, thì Zì chúcmừng. Hãy cốgắng pháthuy và dừng lóa-pha mờ-mắt trước những thànhcông chớpnhoáng và cámzỗ ngọt như lìmlịm. Có mỗi con dường dó thoy, té sang lối khác làm cặc gì hả.


Asinerum Project Commander (2453)

Ref: Asinerum Project Commander (2453)

Sau hơn chục mùa giáozưỡng chúng Má, thì Zì dã xácdịnh chắcchắn, chỉ có 1 cách zuynhất giúp dược chúng Má nhanhchóng và hiệuquả, mà thoy.

Chúng Má doán trúng cmnr. Dó là, xèngmạng.

Còn mọi món sáchvở, như kiếnthức hànlâm, mẹomực kinhtài, chúng Má coi là Cứt ráotrọi.

Zì cũng xácdịnh chắcchắn rằng, một cộngdồng, nhỏ hay to, mà không mang lại lợinhuận cho nhau bằng vậtchất aka xèng-tươi, thì sớmmuộn cũng chết.

Sẽ déo có tinhthần nào nuôi dược tinhthần chúng Má. Dến ông cây ông cỏ, còn cần nước chan, phân tưới. Ông mèo ông chó, cũng cần thịt cần xương. Làm déo gì có ông người nào sống vuivẻ bằng hồnnhiên cáchmạng.

Cách nay 11 mùa, khi Zì dềsuất tưtưởng này, dã có hàngchục con phảndối và lykhai Quán, thậmchí nhiều con nom Zì như kẻthù manzợ. Zì gọi chúng là Chó Hoang từ ngày dấy. Dến giờ vẫn.


Là Sao (2454)

Ref: Asinerum Project Commander (2449)

Mời chúng ba-toong nghe tý thủ pháp về việc cất giấu Bitocin không cho Vện biết.

[img=https://1.bp.blogspot.com/-1-M2JonzWPk/YWMkjJ8nV7I/AAAAAAAAjoU/swMKAcyTVOUeLhlDBMQTlwWJTBc9HUKYQCLcBGAsYHQ/s0/161EC043-27E8-4191-BC35-7160467BBE50.jpeg]


Là Sao (2455)

Định giảng chúng Má nghe về front-run trong hợpđồng Khôn, cơ mà anh nhọc quá.

Thôi chép tạm ju-túp url ở đây, chúng Má có thể vọi theo cho biết.

Chúng Má có thể tự tạo nhanh một hợp đồng Khôn trên mainnet rồi thử xem.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=UZ-NNd6yjFM]


Là Sao (2456)

Ref: Là Sao (2456)

[img=https://1.bp.blogspot.com/-M06iH9jxT0Q/YWM8Fjtw_3I/AAAAAAAAjoc/Yw6pE76yaakGQEt4X6iAxVpEQ7YVkaLvQCLcBGAsYHQ/s0/Screen%2BShot%2B2021-10-10%2Bat%2B15.14.23.png]


Là Sao (2457)

Chào lũ Bựa, anh xuống lúi. Cuối tuần phải lội 1500 yards.

Chúc những giấc-mơ đẹp đều thành hiện thực.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=2YYVqFNtiT8]


Antonio Tran (2458)

Ref: Là Sao (2457)

Cùng nø̈p bài nào các Bẅa, đʌy là bài cȗa anh.

[img=https://ibb.co/YpvyrSN]


Asinerum Project Commander (2459)

Dcm phươngpháp tấncông front-run (tạm zịch là "chạy-trước") tómlược như sau.

Dạikhái, các anh Háchcơ sẽ rìnhmò hai trọngdiểm chímạng của Ethereum Blockchain là "giaozịch chờdợi quá lâu" và "con nào trả nhiều phí hơn thì dược chạy giaozịch trước" nhằm tấncông một Hợpdồng Khôn có kẽhở phishing.

Chảzụ con Sao làm một Hợpdồng Khôn có chứcnăng nhận xèng phúngviếng (aka ai tặng xèng ETH cho Hợpdồng này cũng dược), và khi nao có 1 cú gọi {calling} Hợpdồng này kèm một code bímật riêng con Sao nắm, thì Hợpdồng sẽ múp toànbộ xèng phúngviếng sang dịachỉ của người-gọi {caller}.

Vấndề là, khi con Sao (hay aidó biết code bímật) bung cú gọi trên vào mạng ETH, thì giaozịch sẽ phải dợi, và nó nằm mẹ trong hàngdợi aka Mempool của hệthống blockchain. Dcm trong giaozịch này zĩnhiên có ông code bímật.

Anh Háchcơ sẽ vọc trong Mempool, lấy dược giaozịch dang Pending của con Sao, và hehe, tạo một giaozịch tươngtự, nhưng với giá Gas trả cao hơn con Sao vài boong. Dcm hệthống ETH, như thônglệ, sẽ chạy mẹ giaozịch Háchcơ trước. Xèng của Hợpdồng Khôn con Sao sẽ chạy sang Ví anh Háchcơ.


Trọc - Lao công (2460)

Có con mặt lồn nào đòi cạnh tranh phông chữ với tôi đó?

Cáy địt con mẹ thay cho lời chào anh đại bàng hehe.


Asinerum Project Commander (2461)

Ref: Asinerum Project Commander (2460)

Cách tấncông này chỉ phạng dược những Sinhviên tayngang, trình kém nhưng khoái dúdởn với Blockchain. Nó giống phươngpháp SQL Injection xaxưa nhắm vào các taymơ database.

Nhưng vấndề là, trên cõi Dời này, lúc déo nào cũng có Sinhviên. Hết lứa này sẽ dến lứa khác, và không phải con nào cũng nắm dược các ngócngách của gianghồ. Sinhviên mà. Chúng không trả họcphí thì lấy dâu xèng cho Giáosư chúng mình cắn.

Dcm chốt lại, muốn tránh cú tấncông "chạy-trước", thì các Hợpdồng Khôn sẽ không baogiờ dược chènchứa những thôngtin nhạycảm hoặc có các kẽhở khác tươngtự.


Antonio Tran (2462)

Ref: Xi (2367)

Trong hə̈p đø̀ng khøn və́i đïa chȋ nhw sau :
https://bscscan.com/address/0x6eb0569afb79ec893c8212cbf4dbad74eea666aa

Khi cø đє̑ ý giao dïch "From" address to "Hə̈p đø̀ng khøn", là nhw̃ng đïa chȋ khác nhau, click xem address, chȃ dü https://bscscan.com/address/0x546b099efb64f565076fae214e7636eb23cf67b7

Ↄ̑ đïa chȋ ví này, a thʌ́y thao tác və́i hə̈p đø̀ng khøn phía trєn. Nhìn chung, sau khi thẅc hiє̈n 1 cüm giao dïch, tẅ nhiєn lòi më ra thєm $2(chя́c яn arbitrage). Ȃo nhє̀.

Thє́ bȃn thʌn cái address thao tác və́i hə̈p đø̀ng khøn đó, nó có sя̃n token đє̑ gw̑i tə́i Dex mini hay sao ?

Và tẁ Dex mini chəi flash-swap + front running + arbitrage đє̑ lòi ra $2 có phȏng ?

P/s: Dex mini này rʌ́t hãi, göi API trẅc tiє́p đє̑ call hàm swap trong contract PancakeSwap.

- Arbitrage đwə̈c hiє̑u là sẅ chєnh lє̈ch giá.


Tetracyclin (2463)

Ref: Đoàng (2304)

Con Cọp già giờ bị điên cmnr. Tóm lại những con hổ báo sinh hoạt Quán bựa từ thời sơ khai, con nào ly khai té ra Phắc Búc thì 99% là bị điên, nhẹ là hoang tưởng vĩ cuồng, nặng thì thần quynh dở hơi.

Các Má liệu liệu cái thần hồn.


Asinerum Project Commander (2464)

Ref: Tetracyclin (2464)

Hehe thì bọn dó cũng chửi lưumanh Quán Bựa là quân khùng nặng cmnr, suốt ngày cắm dầu vào xèngmạng như Zombie, toàn dong xèng ảo Lòi Lồn ra chứ chả dược xu déo nào.

Chính trọcphú Nàng Lươn nói vậy ngay tại dây chứ ai. Chết cười. Nàng nảng vẫn nghĩ các lưumanh Bựa còn déo có xèng sắm Rolex nữa cơ dấy.

Daphần nôngphu Phátbúc dều nghĩ lưumanh Quán Bựa chả làm ra teng cặc nào, toàn chém văngmạng. Xèngnong thì toàn sốmá online, có dổi thành tèng Zauzai tingting dược déo dâu.

Chính thấtbại và bệnhhoạn của bọn Chó Hoang lykhai dã làm Quán Bựa mangtiếng.


Xi (2465)

Ref: Antonio Tran (2463)

Phải có đám bot lâunhâu bên dưới săn đường arbitrage chứ con này, contract đâu tự thân vậnđộng được. Cặp địachỉ phía cồng dưới chúc thì chủ yếu một con tươngtác.

Call trựctiếp swap pancakeswap đâu có gì tàitình nhỉ?! Dùng luôn oracle của nó để tính rồi phang thôi. Cái tàitình của bọn này là đám bot lâunhâu bên dưới tìm ra đường arbitrage hiệuquả!

Điềunghiên cho vui và xem cách các anh phát triển ý tưởng, không có chi nha Zì!


Xi (2466)

Ref: Trọc - Lao công (2461)

Kính Zì hói. Zì cho anh xin phông giống con mlt này với. Thành Zì!


Xi (2467)

Ref: Antonio Tran (2463)

Má chếc thì ngó luôn lịchsử của cỏn, con tươngtác có swap lần nào đâu mà gửi token! Cỏn chỉ gửi data vẽ đường cho con contract đi thôi!


Xi (2468)

Tiện đây, con nào mần tốt ngành reverse engineering dịch giúp cái bytecode của con contract cái coi!


Tetracyclin (2469)

Ref: Mr.Trying (2434)

Đcm người ta đi mua mớ zau cũng phải mà cả nâng lên đặt xuống, Má ném cả tỏi vào mấy con Ken phò đéo biết mặt mũi ra sao kể cũng thiên tài nhỉ.

Địt mẹ, công nghệ mù, kiến thức zero, mà liều thế thì không bán nhà nhẽ hơi phí.

Con đéo nào mới bập bẹ vào chợ mạng chả nộp học phí lòi lồn ra, kể cả có bám vào các coin Zì giới thiệu thì cũng FOMO, FOJI đu đỉnh bán đáy. Lếu dùng xèng vay mượn hay xèng bỉm sữa của mini, xèng chợ búa của vện thì khi thị trường lên cơn gấu vả, tài khoản bốc hơi vài chục % một ngày, mấy Má đủ bình tĩnh hodling ?


Trọc - Lao công (2470)

Ref: Asinerum Project Commander (2465)

Nhất là tư tưởng thiên di. Giờ đây thêm tư tưởng anti vắc xinh. Chúng chả chửi tốc mả lên chứ lị. Hehe

Chữa thế đéo nào được bọn ngu từ trong trấng nước, cái lỗi của chúng là chúng ngu nhâng đéo tự nhận thức được là mình ngu. Thế mới gây nên thảm hoạ.

Nhất là được đám đông hộ tống nữa. Chúng là đỉnh cao trí tuệ chứ đéo gì. Bọn bựa là con củ cặc gì cơ chứ? Toàn trâu quỳ xổng chuồng.

Con đường đi tìm chân lý là con đường cô độc, thưa quý dị.


Tetracyclin (2471)

Còn nghĩ khôn hơn thị trường, khôn hơn đại bàng cá mập, tạng dỡ biệt thự người khác đi xây toilet nhà mình, thì có thể ăn 999 nhát, rồi sẽ chết nhát cuối cùng.

Nên các Má tay mơ như anh thì chỉ có nhõn 1 cách. Dùng xèng nhàn chờ gấu vả rồi hodling, sau đó lợi nhuận khá khá vài chục % là sút được rồi. Đã NGU lại còn THAM thì Chúa cũng đéo cứu được.


Trọc - Lao công (2472)

Lại chém về mảketing, hehe

Chúng má nếu là nòi cò con nhâng giấc mơ đại bàng, thì luôn tâm niệm đối thủ của chúng má phải là con đại bàng no1, bất kể trình độ cỏn ngang đâu, trình độ mình ngang đâu và mình có thể vượt được chúng hay không.

Vấn đề không nằm ở chỗ chúng má có thể vượt được anh no1 hay không, mà là chúng má sẽ nên ngang hàng, hoặc ít nhất thấp hơn 1 bậc so với anh no1.

Trong lạch sử kinh doanh hoàn võ đã có vô vàn tấm gương một anh loi choi luôn tấn công một anh cộm cán. Như pepsi-coca, samsung-apple, quán bựa-phất búc....

Mục tiêu của bọn chó hoang, là muốn vuốt ve cái tôi của bỏn, nếu quán bựa đáp ứng được thì chúng sẽ không thành chó hoang. Và ngược lại chúng cần phải tìm kiếm được sự công nhận của đám đông bằng... phất búc. Và đương nhiên, đối tượng cần tấn công ở đây đéo ai khác ngoài quán bựa. Có thể chúng đéo có nhận thức về công thức mà tôi chém below, nhâng do cái tôi mãnh liệt lôi kéo chúng sẽ đi đúng vào con đường đó. Và chúng má được chiêm ngưỡng bọn chó hoang.

Buồn làm gì sầu làm chi, vì cuộc đời thế đó.


Xi (2473)

Ref: Asinerum Project Commander (2465)

Thúthật, anh lại đéo thích con nào cũng dễ tiếpcận quán! Giớithiệu vài con vô mà nản mẹ rồi!

Mụ Zì niên kia triểnkhai project, anh mừnghúm mua mẹ 4 niên member, hehe!


Asinerum Project Commander (2474)

Ref: Xi (2468)

Nguuu

Hãy tự soạn một Hợpdồng Khôn có chứcnăng gửi/nhận Ken di con Bò. Swapping cũng chính là một típ Hợpdồng như vậy chứ déo gì.


Xi (2475)

Ref: Asinerum Project Commander (2475)

hehe!


Xi (2476)

Ref: Xi (2476)

Anh chắc ngu dùng sai câuchữ! DM Zì bật ầmầm!

Con Ó kia cho ýkiến cái coi!


Asinerum Project Commander (2477)

Con Bò nào muốn vọc Hợpdồng Khôn của ETH/BSC (và any ông Teng aka Coi zùng Solidity làm ngônngữ hợpdồng khôn), thì chơi NPM nạp zìa máynhà quả thưviện côngcộng kêu là Ganache.

Dây là gói thưviện cho NodeJS nha, không nạp nguyên bộ Desktop App vửa nặng vửa khó vọcvạch.

Nạp xong, thì trên máynhà chúng Má có nguyên quả Blockchain môphỏng của ông ETH. Cứ vậy test thoảimái.

Chứ déo ai giờ này còn chạy hợpdồng khôn online như con Sao nữa.


Asinerum Project Commander (2478)

Ref: Xi (2477)

Sai zìa nềntảng côngnghệ và kiếnthức xèngmạng, chứ sai câuchữ cáy con Cặc gì.


Asinerum Project Commander (2479)

Ref: Asinerum Project Commander (2479)

Zì bảo con Xi cút zìa nhà tự học/vọc Hợpdồng Khôn, thì cứ vậy mà làm di. Lên hónghớt cccc gì hả.


Xi (2480)

Ref: Asinerum Project Commander (2478)

Má Sao con kêu nhândân chạy luôn mainnet nữa.


Xi (2481)

Ref: Asinerum Project Commander (2480)

Rồi lắm nữa, anh lặn!


Asinerum Project Commander (2482)

Ref: Asinerum Project Commander (2478)

Môitrường EVM [chạy hợpdồng khôn] và bảnthân Blockchain của Ethereum còn rất nhiều khiếmnhược. Nhưng các anh [háchcơ] taychuyên toàn giấu như nhẹm, dặng tìmcách chômchỉa. Chỉ những vấndề nào ai cũng tỏ cmnr thì chúng anh mới côngbố.

Dơngiản & dầndộn như BTC thì hehe, lại déo anh nào vọc thànhcông. Mấy anh toàn chămchú vào môn 51-attack mý mấy ngạch tiêu-trùng, ngoài ra chả còn cccc gì nữa.


Asinerum Project Commander (2483)

Ông Ba Gai quècụt,
Bị chủ phạng bùingùi,
Cháu Xe Bương tháucáy,
Lại lấy dó làm vui?
Ao bậpbùng sóng zập,
Bến ngúcngắc bèo trôi,
Cây xanh xòe trái dỏ,
Laliếm chốn chợchiều;


Xoong Thủng (2484)

Ref: httchu (2246)

Đầu tiên cô phải có đức tin trước nhất.

Cô phải tin có Chúa là đấng thưởng phạt vô cùng để mà biết kính sợ Thiên Chúa.

Từ đó rồi mới nên công chính.


An Phong (2485)

Ref: Asinerum Project Commander (2483)

Ông Bit (cây/xe bương) bay, nên bọn altcoin (trái) sẽ vạ lây đỏ sàn?

Ông CELO nhẽ trước mắt không hy vọng gì chăng.


Chim lửa (2486)

This comment has been removed by the author.


Đầu Đất (2487)

Ref: Asinerum Project Commander (2441)

Làm sao biết được một ông Coin là Ken thưa Zi vĩ đại?


Xoong Thủng (2488)

Ref: Đầu Đất (2487)

Má vào coinmarketcap.com clcik vào tên ông ổng

Nhìn như hình dưới đây:

[img=https://1.bp.blogspot.com/-C4h7VOZfYBQ/YWP_GA3GhDI/AAAAAAAADEA/HUYoA-2VSLM73M5nxj1iqkkHzlvO-1YswCLcBGAsYHQ/s320/Capture.JPG]


Trọc - Lao công (2489)

Tôi có con đệ mới tập toẹ vào chợ mạng.

Ngày nào cũng nhắc nhở là đéo được động vào coin rác. Thế mà ngày đéo nào cũng nghe hỏi mấy câu zất ngớ ngẩn tạng... coin nào sắp lên sàn?, mấy coin top 2000 có tốt không?, vào shiba thấy lãi quá?,... etc.

Mặc cho tôi can ngăn, con đệ vẫn cứ gật đầu, xong ngày mai lại hỏi lại mấy câu ngớ ngẩn. Thực tế tôi đéo muốn ai mất xèng ngu, cơ mà dòng máu giùn thích đỏ đen vãi cặc.

Nghĩ tới đó thì hình hài con chình hiện lên. Hehe


An Phong (2490)

Ref: Trọc - Lao công (2489)

Tôi có ông anh cũng vậy.

Suốt ngày toàn hỏi Doge Shiba rồi các coin đâu đẩu đầu đâu. Tôi nói mãi vẫn cứ hỏi em xem có tiềm năng không hehe.

Cơ mà ghét cái bọn rác rến đó dạo này bay nhanh hơn coin nền tảng nên cỏn cứ hỏi mãi.


Đầu Đất (2491)

Ref: Xoong Thủng (2488)

Bấm vào đó luôn có mỗi chữ Coin thôi cô.


Trọc - Lao công (2492)

Ref: An Phong (2490)

Sự thặc mất lòn

Giàu có hay nghèo khó nó nằm trong tư duy, chứ đéo phải nằm trong hên sui - số má. Mặc dù nhắc tới những điều giáo điều nhâng đó là chân lí cmnr.

Điều chúng nghèo cần tập trung là thay đổi tư duy xèng bạc trước, chứ đéo phải là tập trung vào các món mần ra xèng trước. Tôi có nhớ là luôn nhắc nhở con chình zằng cỏn không nên đuổi theo cơ hội, cỏn cần phải tập trung ngồi chờ gòi đớp cơ hội thôi.

Một điều chúng nghèo hay phạm phải là khi chưa thấy cơ hội tới với mình thì bắt đầu nóng ruột, chạy đi kiếm cơ hội chỗ bu đen bu đỏ. Gòi cắn lòn.

Cũng như bọn liu-bi mới xông vào xèng mạng giờ này, can ngăn chúng là vô nghĩa, mặc dù tôi đéo muốn chúng mất xèng. Gòi thị trường sẽ cho chúng bài học sớm thoy, khác là ít hay nhiều mà thoy.

Chúng nghèo cần phải tâm niệm zằng, do bản thân xuất phát điểm khác, gia cảnh khác, đéo có pama là đại bàng chọc phú, đéo có đầu óc thần thông quảng đại, đéo có số phận hên như chuột chù, đéo cưới được vện/chó giàu... thì buộc phải kỷ luật thoy, dcm nhai vụ kỷ luật này nhiều gòi, mỏi cả lồn.


Xi (2493)

Ref: Đầu Đất (2491)

Tấtcả các thôngtin đều nằm trong ô như này
[im]https://lh3.googleusercontent.com/-NDiN7dYp_9k/YWQcF33JWSI/AAAAAAAAAaE/n8yQL7K7_mMN0IdCntJcioPWR3ZqZVNngCLcBGAsYHQ/image.jpg[/im]


Trọc - Lao công (2494)

Ref: Trọc - Lao công (2492)

Chúng nghèo sẽ zất tự hào, niềm tự hào sâu sắc mà đéo thể ai có được, nếu chúng thoát nghèo (aka nên chọc phú).

Zằng chính chúng mới tạo nên cuộc đời chúng, và chúng đã trải và đủ bản lĩnh để có thể cười nhẹ nhàng khi đối diện khó khăn chưa từng gặp. Có thể mở mùm za chém mà không thẹn với lòng (nhiều con tôi biết chém như thánh cơ mà chém những điều đéo phải chính cỏn tự tạo nên).

Chúng giàu (bọn có pama giàu) đéo bao giờ đủ đẳng cấp để so sánh với chúng má, cho dù chúng đông xèng gấp vạn lần. Xèng của pama chúng có thể mua cho chúng lambor, nhâng đéo bao giờ mua được cho chúng đôi ông hòn dái.


Chim lửa (2495)

Ref: Asinerum Project Commander (2483)

Giá altcoin sẽ giảm. Anh em lưu manh hãy đợi trái đỏ rụng xuống để nhặt về???


Lang-Thang (2496)

Ref: Trọc - Lao công (2494)

con trọc đi hơi quá đà, hehe chứng tỏ máu Gato với bọn giàu
vẫn chảy cuồn cuộn, đéo thể gột sạch.
Bọn nghèo, mặc định tâm hồn luôn dính cứt, ngay cả khi chúng trở nên giàu có, tự hào cái cục cứt, hehe.
Nói thế mẹ cho nhanh.


Lang-Thang (2497)

ông BTC lên nhanh quá,
con Lý Lìn gom từ đận 29k, giờ cười khểnh nhờ.
DCM bọn giàu phát cho thơm loa, hehe.


Tetracyclin (2498)

Cây xanh xoè trái đỏ, ko múc thì cắn cặc thay cơm à cơ


Asinerum Project Commander (2499)

Con Thang cựcdoan thế Zì chê. Con này nhẽ chịu ảnhhưởng từ quân Chó Hoang Phátbúc? Dặctính bọn Chó Hoang này là, cứ có ai dộng dến người Giàu thì chúng sẽ bu-vào chửi rằng Anh Gato.

Chúng zĩnhiên déo Giàu, chỉ là chúng giảvờ làm người "côngbằng hơn", mà thoy. Dcm trong tâm chúng nghĩ như nào thì chỉ thiênchúa mới tỏ.

Bọn Nghèo mặcdịnh là Cứt, diều này khỏi bàn.

Nhưng bọn Giàu lại không 100% không là Cứt, thế mý Nòng. Có những con Giàu kinhtởm cươngcòng bạtvía, bửnthỉu nghẹnthở lòizom. Bọn dó phải cắn chửi chứ còn déo gì. Nếu có diềukiện, thì chúng Má cứ cắt-tiết sạch bọn dó cho Zì. Ai nói déo gì mặc mẹ chúng, toàn lưumanh dạodứcgiả ý mà.


Chim lửa (2500)

Ref: Tetracyclin (2498)

Cô bình tĩnh. Đợi trái rụng hẳn rồi múc.

Không biết BTC bay lên bao nhiêu đây? 65k hay 70k?


Asinerum Project Commander (2501)

Ref: Asinerum Project Commander (2499)

Riêng Giùn, giàu vẫn tởm. Nói thế cho vuông. Vụ này Zì chửi mãi cmnr.

Zĩnhiên Giùn giàu thì vẫn hơn Giùn nghèo. Nhưng cáy tởm của chúng déo gột sạch ngày-1-ngày-2 dược.


Lang-Thang (2502)

Ref: Asinerum Project Commander (2499)

hehe. Nhận


Chim lửa (2503)


Con AI ghẻ của anh, sau khi phân tích comment và hình ảnh cũ của Zì, đã cho hình ảnh mới nhất của Zì:

[img=https://1.bp.blogspot.com/-Uwn8DK19FyU/YWRQC8CX2xI/AAAAAAAAAeo/tVKzw7Pdnpoxc02s2ytL0Gy6TDUTG7WwgCNcBGAsYHQ/s496/Trung%2Bt%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2Bb%25E1%25BB%2595%2Bc%25E1%25BB%25A7i.png]


Asinerum Project Commander (2504)

Chết cười mý nôngphu hoànvõ. Chúng cũng déo khá hơn nôngphu Giùn mấy dâu.

Chúng Má biết con Ken Shiba không? Con này tăng vài ngàn % tuần qua dó.

Con Ken dó zùng làm gì? Chả làm gì. Chỉ là con dược mấy trọcphú trầngian bơmvá zăm bài, vậy là nôngphu dua nhau dớp. Kệ chúng thoy. Anh nào véo dược của nôngphu cứ véo. Zì thì không. Zì luôn thèm xèng, nhưng chưa dến mức phải xúc Cứt Nôngphu cắn dặng có xèng.

Bọn sángtác con Shiba này in {mint} cùnglúc 1-triệu-bịch Ken Shiba (dcm chúng Má déo nghe nhầm dâu, lượng supply của con phải zài dến 20 zero). Chúng tặng mẹ cho Vitalik cháu Zì, trùm Ethereum, một món quà ra-mắt nặng 410 ngàn bịch Shiba (dcm 14 số zero nha). Cháu Zì dun {burn} mẹ sạch luôn, từchối nhận Ken zỏm:

https://etherscan.io/tx/0x125714bb4db48757007fff2671b37637bbfd6d47b3a4757ebbd0c5222984f905

Nếu cháu Zì dánh Hodling số Shiba này dến nay, thì bán dược hehe 12,300,000,000 aka 12 bịch ôngtơn, gấp nhiều lần tàisản hiệntại của cháu.


Asinerum Project Commander (2505)

Ref: Asinerum Project Commander (2504)

Lúc cháu Zì dun số Shiba dược tặng (cách nay chừng 5 tháng) thì khoản dó "chỉ" có giá nhõn 6 bịch (bằng nửa hiệntại). Còn giá ETH ngang giá hiệntại (quãng $3,600).

Bọn Etherscan note rằng:

"Vitalik Buterin burned ~USD 6 billion worth of SHIB tokens in this transaction and explained why in another transaction"


Asinerum Project Commander (2506)

Ref: Asinerum Project Commander (2505)

Hànhvi này của cháu Zì khiến Zì phục rất. Là Zì, thì hehe Zì cũng chưa biết sẽ thế-nào, nhưng Zì rất khó từchối 6 bịch ôngtơn từ trên trời. Mà xèng dó cũng dâu có bửn? Chúng chỉ zỏm, mà thoy.

Zĩnhiên cháu Zì lúc ý dã là bịchphú, còn Zì thì chưa. Nhẽ tầm tưzuy của bịchphú nó cũng khác lưumanh chúng mình?


Asinerum Project Commander (2507)

Ref: Asinerum Project Commander (2506)

Các tàikhoản ETH/BSC của Zì, dcm déo tỏ vì-sao bọn chủ Ken mò dược (nhẽ chúng mò mọi Ví của mọi Nhânzân dã từng giaozịch, chứ không riêng Zì, mời Nòi Bò cồngphơm cáy nom) và chúng thả {airdrop} cơman Ken hehe.

Có con thả vài chai, có con thả vài bịch, thậmchí trump bịch. Ken mà. Khoái in baonhiêu thì in thoy.

Chết cười. Zì déo quantâm bọn Kèn này, cũng déo thèm dun như Vitalik cháu Zì, vì ngại dộng-chân dộng-tay, và cũng déo muốn tốn xèng Gas cho 1 việc vôbổ. Nhưng biết déo dâu dấy, có 1-vài con bỗngnhiên thành mẹ Shiba?


Anak94 (2508)

Ref: Tetracyclin (2208)

[si="5"][co="#FF9A36"]
kakaka anh lại trồi lên đây. Cuối cùng cũng được thấy chân dung Dì ngài, thặc là hoan hỉ quá đi. Không cao như anh vẫn tưởng tượng, anh biết chắc chắn chắn đó, đích thị là Dì, linh cảm bảo thế hehe.

[/co][/si]


Tetracyclin (2509)

Shiba tuần rồi thăng khoảng 7 lần thôi Zì, tôi có thả 5 trump chơi bời vào con đó hồi nó vừa lên sàn Binance.

Chúng Má đoán trượt gòi đó, vừa mới bơi về bờ, hehe


Anak94 (2510)

[si="5"][co="#FF9A36"] địch cụ nhìn chát con shiba ảo ma thật, may mắn là vẫn có nhời Dì chỉ lối, ngăn cơn fomo đương cuồn cuộn trong anh
[/co][/si]


Asinerum Project Commander (2511)

Ref: Asinerum Project Commander (2507)

Dcm từ giờ Zì sẽ gọi Ken {token} là Kèn, Coin là Còi (hoặc Tèng [~Xèng], tùy hứng) cho sinhdộng.


Asinerum Project Commander (2512)

Ref: Asinerum Project Commander (2511)

Những ông Còi mà Zì sấm chúng Má, sẽ luôn dược dảmbảo rằng, có tiềmnăng trong zàihạn. Zì chắcchắn dến 95% về diều này.

Maybe, khi mới Long, nếu số-nhọ trượt mẹ Dáy, chúng Má sẽ bị giam vốn một thờigian (ngắn-zài baolâu còn tùy hên-sui). Nhưng dừng quá lolắng, tạng déo nào cũng dến lúc chúng Còi vùng lên như zukích.

Cũng vì nhẽ này, Zì buộc chúng Má phải zùng vốn-rảnh của chính mình, déo vay-mượn của ai cả, zù vệnchó bôlão hàinhi. Dơngiản vì, với vốn-rảnh không lolắng về thờihạn dầutư, chúng Má sẽ thoảimái sống qua các cơn Gấu Vả.

Ngược lại, nếu chúng Má hớimưng theo Zì, nhưng déo có xèng-nhàn, lại di vay xèng ném vào chúng ông, gòy dộtngột dụng mẹ cơn Gấu Vả quá lâu, thì chúng Má sẽ chửi Zì như nòi manmọi.

Dừng chối, tínhkhí chúng Má déo giấu dược Zì dâu.

Zì làm việc này vì chính Zì, chứ déo vì chúng Má, nghe chưa.


Anak94 (2513)

Ref: Asinerum Project Commander (2512)

[si="5"][co="#FF9A36"]
Chán. Nhưng đứa như thế có nhiều, và chắc sẽ mãi còn, không chỉ ở quán này đâu mà cả mấy kênh share kèo fất búc/du túp cũng. Hễ thua kèo cái, dù chỉ tạm thời là chúng khủng bố tinh thần bọn cho kèo luôn.

Anh cũng không chắc nếu lỡ không may, 1 ngày, anh cũng thua tha, thì liệu có thành ra giống bọn đó không nữa. Nếu có thì dcm, thặc là đéo bằng ông chó.
[/co][/si]


CR7 (2514)

Ref: Asinerum Project Commander (2512)

Thành thật mà nói zì dell trược nhát nào cả. Chốt vú đầu tư và tư duy như này của Zì nó là kết tinh con mẹ nó rồi, A đây cũng tin tin thôi nhưng A rất thấm, mặc zù học phí của A min min thôi. Nhưng đã đầu tư phải lão luyện, tung xuỳ chỉ là trong tích tắc thôi có khi chỉ tính là mini giây, còn phần chuẩn bị điều nghiên ngâm ghía, nâng lên đặt xuống các cái. Nhưg con zì sấm và xúi A cũng nom check choác cái cái, nhưng trình Anh ngữ của A cũng như cặc, nhưng thôi kệ mẹ nó cái dell gì kog biết kog hay thì A nom 10 lượt, kog được thì A nom tiếp lân thứ N - cứ phải cầu thị thì mới được, kể cả bị chửi như chó A cũng bất chấp. Đăng A cũng hi vọng 1 ngày nào đó mắt sáng tinh nhanh nhìn nhận za được những em coin tiềm năng có tố chất hơn ngừoi để cho j mặt gửi vang mà kog cần zì phải sấm.


CR7 (2515)

Ref: Asinerum Project Commander (2512)

Hèn chi nhân Đây A rất mong muốn zì phím, zì sấm giảng thêm cho chúng bựa công nghệ các cái, tố chất nào zì nhận định giá ông đó ưu việt vựo trội hơn các ông còn lại ?


Là Sao (2516)

Ref: Asinerum Project Commander (2459)

Front-run trong đờithường cực đơngiản zư vídụ này.

Chả dụ: Má là con buôn cò con vùng Mía-Đường mạn HoaThanhQue. Đcm, một ngày đẹp giời, Má cắn được tinđồn (nhândân chưa biết) nhà-máy Đường sẽ thu-mua 1000 tấn Đường trong dân phục vụ sản-xuất.

Giá hiện tại đang là 1-củ per tấn mía-cây. Và chắcchắn giá sẽ lên khi được thu mua sốlượng lớn.

Vậy Má sẽ hànhđộng gì để cắn nhuận? Đơngiản đúng không?

1. Mua: Mua mẹ 500tấn với giá 1-củ 1tấn (500 triệu).
2. Mua: Khi công-ty Mía mua vào thì sẽ đéo có giá 1củ/ton nữa.
3. Bán: Má bán lại cho công-ty Mía 500tons giá 1-củ-2.

Cả ba giao dịch này, chả dụ phải xảy ra trong cùng 1-ngày.

Chúng Má thấy hìnhthái của cái gọi là sandwich chưa? Miếng thịt (2) bị kẹp mẹ vào giữa hai lệnh mua (1) và bán (2).

To be continua


Là Sao (2517)

Ref: Là Sao (2516)

Trong thị-trường Chứng Khoán cổ điển, khi các giaodịch chưa online, thì các lệnh của nhà đầu-tư được viết-tay/phone và chuyền giữa các bàn giaodịch thông qua các môi-giới-viên (chạy bàn).

Vẫn bài toán Mía Đường, có 1 nhà đầutư lớn, hạ lệnh mua 1000 tons, gọi điện vào sàn yêu cầu con môi-giới-viên thực hiện.

Đcm, chúng Má đoán trúng mẹ rồi, con môi- giới-viên sẽ biết phải làm gì, chứ phỏng.

To be continua


An Phong (2518)

Ref: CR7 (2515)

Coin Zì đã phím, thì cô chỉ cần search Google một phát là biết chúng chém gì về công nghệ vượt trội riêng rồi. Zì chọn chúng, tức là chúng nói 10 phần ít cũng làm được 7 phần.

Nếu quá trình cô tự nghiên cứu mà có gì không hiểu hay nghi ngờ thì lên đây hỏi, chứ cứ đòi Zì giảng ráo hết mọi thứ sao được.

Cô muốn một ngày sáng mắt tinh nhanh nhận ra coin tiềm năng mà không cần Zì sấm thì phải chủ động đào sâu học hỏi, chứ ngồi đợi Zì giảng về công nghệ của chúng mà không tự đi tìm hiểu các thứ thi chẳng phải có phần trái khoáy lắm sao? Trình Anh ngữ như cặc như cô tự nhận, thì đi cải thiện Anh ngữ trước, chứ mai mốt đám coin tiềm năng nó tự dịch ra tiếng Việt cho cô điều nghiên hay sao?


Là Sao (2519)

Ref: Là Sao (2517)

Đá tý hình minh hoạ

[img=https://pbs.twimg.com/media/EdxnaEJWsAEF8io.jpg]


Là Sao (2520)

Front Running trong thịtrường cryto còn fun hơn nhiều boong.

Các chủ để liênquan.

- Decentralized exchange (DEX)
- Flash-swap/Flash-loan
- PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap and More

Thế đã anh đi toạ (hết giờ trưa). Tối nổ tiếp.

[img=https://miro.medium.com/max/1400/1*Ebu_4zGCzGus60mLcNHg2g.png]


Là Sao (2521)

*crypto


Asinerum Project Commander (2522)

Zì tiếptục phùhọa con Sao zìa Front-run vậy.

Các Sàn Defi nhớn hiệntại daphần vậnhành trên Chain của Ethereum, một ông Chain như Zì phán, dầy những khiếmnhược.

Và 2 khiếmnhược nghiêmtrọng nhất là "giaozịch chờ quá lâu" và "giaozịch nào trả phí Gas cao hơn dược chọn chạy trước, bấtluận nó dược gửi từ khi nào" dcm caycú chưa.

Dạiziện tiêubiểu của dám Sàn Defi này có Uniswap (chuyên buônbán Kèn) và OpenSea (chuyên buônbán N-F-Kèn, một món tươngtự Kèn, cũng là concháu của Hợpdồng Khôn Protocol.

Với khiếmnhược của Ethereum Chain, thì việc chạy các côngcụ Front-run là khá dơngiản.

Chảzụ, chúng Má [háchcơ] mò trong Mempool, pháthiện ra rất nhiều lưumanh dang gửi lệnh Swap từ FTT sang ETH, thựcchất là lệnh Short ông FTT, giá rẻ nhất quãng @0.0123 chảzụ.

Chúng Má sẽ biết có một sóng bán-tháo Kèn FTT và zĩnhiên giá chợ sẽ giảm xuống nữa.

Chúng Má bèn chạy mẹ một [hoặc nhiều] lệnh Short toànbộ FTT của chúng Má, với giá thấp hơn @0.0123 chútxíu, nhưng trả phí Gas vượt xa các lệnh dang chờ trong Mempool.

Kếtquả như nào tự chúng Má doán.

Zo những cú tấncông Front-run này hiệntại dang zất tấpnập, zĩnhiên của bọn tayngang thoy, nên chúng Má zezang nhận ra rằng, dến 80% giaozịch Swap của các Sàn Defi hiệntại toàn bị Failed.

Dó là khi, các giaozịch của bọn Sinhviên ngờnghệch dã bị Hợpdồng Khôn từchối, zo ông Kèn chúng muốn mua dã bị hớt mẹ tay-trên, hay ông Kèn chúng lệnh bán nhưng Hợpdồng Khôn hết mẹ xèng ETH mà trả.


Asinerum Project Commander (2523)

Ref: Asinerum Project Commander (2522)

Dó là nguyênzo Zì không tin bấtcứ một Project Defi nào, cũng không tín bấtkỳ một ông Sàn Dex {phi-tậptrung} nào. Dcm chúng ông hoạtdộng nhịpnhàng cách déo nào, cũng sẽ có háchcơ chọc vào dược. Sớm hay muộn. Nhiều hay ít. Nhanh hay chậm.

Ngay cả với các Chain chạy tốclực như BSC hay Solana, trạnghuống cũng déo hơn ông Ethereum giànua mấy.

Dến tayngang như con Xì còn tính cách chọcngoáy, thì chúng Má dịnh làm gì?

Bọn môigiới chứngkhoán nghiêmcấm hànhvi Front-run, nhưng déo baogiờ né dược mọi nguycơ. Vì lợinhuận, lưumanh sẵnsàng bán cả bôlão. Chứ mấy quả dạodức kinhzoanh [hay nguycơ mất Job] thì ýnghĩa cặc gì.

Còn trong Defi, Dex, thì hehe, thậmchí còn déo có cấmdoán gì ráo. Dcm các anh môigiới xèngmạng cứ trầntruồng cho lưumanh trầngian thămkhám cơdịa như những em Phò Free.


Asinerum Project Commander (2524)

Ref: Asinerum Project Commander (2523)

Chúng Má nhẽ sẽ thắcmắc. Zì giảng nom thặc mặnmòi quá di, nhưng vì-sao nhânzân trầngian vẫn lao zầmzầm vào Defi mý Dex, một ngày hàng chục bịch ôngtơn volume, và còn tăng nữa?

Biết nói gì giờ, hả bọn con Bò? Khi dám Sinhviên nontơ hăngmáu thamtàn chúng Má lúc déo nào cũng dôngdúc hơn quân Giáosư chúng Zì nhiều boong. Dcm tay chúng lại dầy xèng-tươi xin dược của pama hay mướn của bangking tingting. Lòng chúng thì ngậptràn những hânhoan dược họchành tiếnbộ, và cả những khátvọng dổi-dời trong nháymắt.

Chúng Má hehe tựnguyện zâng họcphí cho chúng Zì, vậy thì chúng Zì sao nỡ buồnphiền mà từchối?


Asinerum Project Commander (2525)

Ref: Asinerum Project Commander (2524)

Bọn chủ Sàn có biết những nguycơ trầmtích này không?

Biết chứ. Biết quá rõ là dàng khác.

Nhưng chúng kệ con mẹ nhânzân lưumanh xẻo thịt nhau. Con déo nào thắng, thì chúng cũng véo dược xèng, của cả hai bên.

Zĩnhiên Sinhviên thì phải thua, luôn thua, và mãi thua. Giáosư thắng nhỏ, còn Sàn thắng nhớn.

Chỉ thươnghại những con Sinhviên càtrớn hunghăng nào cungphụng dềudều cho Giáosư và Sàn, mà cứ dinhninh mình là Thiêntài cmn gòy hehe.

Họcphí, là thứ chúng Má sẽ mất, chắcchắn. Nhiều hay ít.

Kinhnghiệm máuxương, là thứ chúng Má sẽ nhận lại. Chóng hay chày.


httchu (2526)

Ref: Hoàng Cương (2434)

Anh không ý kiến về việc cô gán mác kinh tế hiện đại gì gì đó cho những con lãnh chúa phong kiến.

Anh ý kiến về kiến thức gốc của cô. Sai mẹ thè lè và lơ mơ.

Nghe cồng của cô anh đã biết rằng cô không nắm được những khái niệm gốc, cô chỉ bắt ngọn hoặc đọc mấy cái bài phán ba lăng nhăng của bọn hàn lâm lỗ đít Giùn.

Về các ngành khác thì anh không biết, riêng về kinh tế và tài chính thì các hàn lâm lỗ đít Giùn, hiểu biết của chúng bằng mẹ con Zero, tròn trịa và ngộ nghĩnh.


Trọc - Lao công (2527)

Một đặc điểm của chúng nghèo giùn/khựa/xẻng... là chúng luôn khúm núm với bọn giàu, bất kể bọn giàu có mần điều gì đi nữa (tạng buôn mai thuý, bán dâm, cắn hối lộ,..)

Đó là hèn!

Đã nghèo còn hèn nhữa thì nhục. Muốn thoát nghèo thì đừng hèn, hoặc ít nhất phải sống cho công chính, và "công bằng hơn". Nhiều khi chúng nghèo nhận ra đéo cần quá giàu vẫn ổn. Chúc mầng, lúc đó chúng má đã ... đắc đạo hehe.

Văn hoá khúm núm với bọn giàu là văn hoá của bệnh phu á đông. Chứ bương chúng đéo có văn hoá đó, nên con đéo nào trên kia bảo tôi gato thì hehe... cười ẻ 15 bãi qua giờ. Mặc dù tôi đéo phải bương.


Là Sao (2528)

Ref: Là Sao (2516)

Đính chính:

... bị kẹp mẹ vào giữa hai lệnh mua (1) và lệnh bán[co="#FF0000"](3)[/co].


Là Sao (2529)

Thảo luận về CEX vs. DEX (sàn phi-tập-trung và sàn tập-trung)

- Binance, Coinbase là tạng sàn CEX.
- PancakeSwap, Uniswap là tạng DEX.

Mỗi loại có điểm mạnhyếu khác nhau, anh sẽ không đi vào chitiết.

Zưng 2-điểm quantrọng nhất chúng Má cần nắm được:

Một-Là:

- CEX thì sẽ có sự quản-lý vậnhành bởi con người giống như sàn Chứng thôngthường vậy. Không cần thảoluận nhiều.

- DEX thì không, hoạtđộng phân-tán, độc lập, và đéo chịu quản-lý hay tácđộng của bên thứ 3 nào. Cách thiếtkế tưduy khá tươngđồng với triếtlý blockchain phân-tán của BTC và ETH.

Hai-Là:

- Phí (fee) trên sàn CEX cao vãi lồn za. Tỷ dụ: hiện tại mua/bán 1 BTC trên Coinbase fee đang cỡ $280.

- Fee giao-dịch trên DEX lại thấp ngỡ ngàng (gas fee). Một 1-BTC mua/bán gas fee từ $30-$150. Thông thường <$100.

Xu thế, DEX đang là tràolưu và bùngnổ. UniSwap(ETH) và PancakeSwap(BSC) là hai Má đang nổi.

Fee giaodịch trên BSC chain chỉ cỡ 1/5 so với ETH chain. Đó chính là lýdo Má BSC rất hot hiện thời.

P/S: Đich con mẹ, mời các Má nghe thêm trên Gúc. Diễngiải khó vãi Cứt za.

Continua


Là Sao (2530)

Ref: Là Sao (2529)

Đcm, phải đá các kiến thức lòngvòng đã. Trước khi đi vào core thiếtkế của một con DEX như tạng UniSwap.

- Liquidity là cccc gì? tiếng Zùn gần tươngđồng "khảnăng thanh-khoản"

- Liquidity Provider (LP) là cccc gì? gọi mẹ là "nhà cái" đi cho dễ hiểu. Tạng như khi chúng Má đi đấm xóc-đĩa, con nào hay hôi "đôi bên cái cân", "chẵn thừa 2-củ" con đó là LP đó.

- LP trong chợ CEX thường là các tổ-chức đông-xèng. Còn, đcm, trong DEX thì lại đéo cần, Má có dăm-xu-1-hào thì cũng làm được LP ngonlành.

Tobe còn-tý-nữa


Là Sao (2531)

*"hô" not "hôi"


Là Sao (2532)

Thôi zí-Lồn vào thảo-luận nữa.

Mỏi mồm quá, mà nghe chừng đéo (chưa) đem lại lợinhuận Xẹc gì gần-trước-mắt cho chúng Bựa cả.

Từ từ, anh sẽ thảo luận thêm, khi kết-hợp và cảm thấy có lợi nhuận.


CR7 (2533)

Ref: An Phong (2518)

Anh cũng tự giác mần mòi tìm hiểu mà cô, nhưng khoái zì văn phong bựa phóng xuống đơn giản xúc tích dễ hiểu, cái khù khoằm nhất thành cái đơn giản nhất. A có là con nit dell đâu mà cần chờ được cho bón cơm với cứt vào mồm được.
A luôn mặc định rằng - lười thì cắn cứt, lười làm dell gì có wa ? chỉ có kỉ luật tự giác mới thoi thúc A nâng bong được thôi.


Lang-Thang (2534)

Ref: Trọc - Lao công (2527)
Máu Gato bọn giàu, được truyền đời từ, tổ tông, ông bà, cụ kị
Khi có cơ hội là hehe Zùn chúng ta "vùng lên".
Gột rửa phải tính bằng cả mấy thế hệ, có khi hehe đéo bao giờ.
Các bô lão Xalong, mơ mộng hão huyền, gột rửa cái lịt.
"AI" bảo tôi gato, hehe, tội nhận, đạo đức giả, hehe, nhận nốt, thằng đàn ông nào chẳng đôi lần đạo đức giả!

"Muốn thoát nghèo, thì phải chữa hèn" định đề này của cô sai rồi, hehe.
Đúng ra phải là " muốn thoát hèn, phải giàu đã"

Nghèo 99,999% buộc phải hèn, hèn đầy đứa chắc gì đã nghèo?.
Gương tầy liếp đầy ra đó. Zùn chúng mình mà!!!

Đời nhọc nhằn (2535)

Đang có 01 cây nến đỏ dài theo lời sấm "cây xanh lòe trái đỏ". Có Bựa nào vào lệnh mua trung bình giá ko vậy?


Đời nhọc nhằn (2536)

Đang định quất thêm một ít con BaGai (Celo) để đưa giá về 5.5 cho đẹp. Mọi người thảo luận đi.


Chim lửa (2537)

Ref: Đời nhọc nhằn (2536)

Anh chưa mua. Anh vẫn đợi giảm chút nữa.


Đời nhọc nhằn (2538)

A Chymlua vẫn đợi à, tôi nhìn nến 1h mà hới mưng vãi lồn, tính FOMO ăn mẹ vào máu rồi!


Đầu Đất (2539)

Ref: Xi (2493)

NHưng đéo có nhân biết đâu là Ken anh ạ.


Asinerum Project Commander (2540)

Con Dầu Dất nên dổi ních thành Dầu Cứt di, con Bò.


Trọc - Lao công (2541)

Ref: Lang-Thang (2534)

Đừng cố chứng minh-lý luận những điều ngớ ngẩn. Làm ơn.

Địt mẹ cứ cái đéo gì cũng giàu trước tính sau. Đó là nỗi ô nhục của giùn khựa chúng má.

Chúng má bất chấp mọi thứ để kiếm xèng, gòi sau đó chữa hèn sau. Địt mẹ xã hội đã toàn cứt rồi, lại còn muốn ủ cả cứt. Ngu mà cứ hay thích lý luận bắt bẻ.


Chim lửa (2542)

Ref: Đầu Đất (2539)

Anh đến quỳ với cô.

[img=https://1.bp.blogspot.com/-eqfAPS-u5bw/YWUAXKCiHdI/AAAAAAAAAew/8Dy2BkKQ9Sc6a1Z4dhQ2WNgJmC0ynldlgCNcBGAsYHQ/s730/Coin%2Bv%25C3%25A0%2BToken.png]


Asinerum Project Commander (2543)

Con Chọc ngậm bớt cáy mùm trâu lại, vuilòng.

Chúng Má chưa giàu ngay dược, thì ít-nhất phải thoát-nghèo dã.

Chứ nghèo, thì nói chó nó nghe. Hương Chàneo cũng thành mùi cứt-gà-sát. Cục tấn cục tạ cũng thành hòn cát hòn sỏi. Zinhthự lâudài cũng thành mẹ chuồng-xí Miệt Vườn.


Xoong Thủng (2544)

Ref: Đầu Đất (2491)

Vì nó là Coin thưa Má. Cái nào là Ken thì chỗ đó nó sẽ ghi là Token.

Mong là Má đã he he hiểu

[img=https://1.bp.blogspot.com/-veMoXtpZXdc/YWUBeszvyhI/AAAAAAAADEI/ytF9_8T9HnMi02Zn1c2m-R2rD94hi-w7wCLcBGAsYHQ/s320/Capture2.JPG]


Biboo_36 (2545)

Ref: Là Sao (2529)

Con này nói như thế nào ấy nhỉ, phí sàn dex bao giờ chả cao hơn sàn cex, nó chỉ dc cái phi tập trung an toàn cho những đại bàng muốn giấu mặt. Hay tôi hiểu nhầm từ trước đến nay nhỉ ?


Trọc - Lao công (2546)

Ref: Asinerum Project Commander (2543)

Thoát nghèo đương nhiên là cương lĩnh. Cơ mà cứ cái tạng... "chưa giàu thì có quyền hèn" của con mặt lồn nào đó. Thì bú cặc. Thưa zì.

Địt mẹ công cuộc đủn đít chúng nghèo cứ liên tục gặp bọn như con mặt lồn kia. Thì 1k thế kỷ sau cũng đéo xong.


Asinerum Project Commander (2547)

Ref: Asinerum Project Commander (2543)

Khi chúng Má nghèo, thì déo phải sợ ai khinh mình hết, vì chính chúng Má dã tự khinh mình gòy. Dcm quả tự-khinh này mý kinhhoàng. Nó sẽ bóp-nghẹt cuộcdời chúng Má, déo nom dâu lối-thoát.

Dừng nói là chúng Má chỉ cần dơngiản "déo tự-khinh nữa" là ổn. Ổn ổn cáy cccc. Dấy là tinhthần AQ Khựa.

Bương chúng Zì cũng ghét bọn nghèo chứ, nhưng không dến mức khinhbỉ như cách Giùn/Khựa chúng Má dốixử mý nhau.

Nghèo bên Bương ra dường, vẫn ngửng dầu dược.

Chứ nghèo tại Giùn, thì dến vào trong nhàxí cũng déo zám ngửng dầu.


Asinerum Project Commander (2548)

Ref: Biboo_36 (2545)

Con này nói dúng. Phí CEX hầunhư không dáng (tùy Sàn tùy lúc, có khi Free).

Còn phí DEX là phí [Gas] của Chain, dặcbiệt cao với các ông Còi/Kèn giànua như BTC, ETH.

Nhưng phí rút-xèng của CEX lại cao hơn hẳn, zo chủ Sàn thường chọn cách nhanh nhất chạy giaozịch, lại thêm chút lợinhuận zằn mặt nhânzân Users.

DEX thì hầunhư déo cần rút-xèng.

Dcm các hoạtdộng ngầm như của con Xì chuyên săn môn Front-run, thì phí giaozịch nhẽ cao gấp mấy lần lợinhuận, nhất là khi chúng con tính chọc vào Ethereum Chain.


Asinerum Project Commander (2549)

Ref: Biboo_36 (2545)

Làm déo gì có dạibàng nào chơi trong Dex vậy con Bò?

Dex chỉ zành cho Kèn là chính, chứ Còi có cccc nhé. Mà Kèn thì, dcm, dạibàng in ra cho chúng Má mua, chứ việc cặc gì phải buônbán mý chúng Má.

Dạibàng luôn có cách chơi riêng.


Asinerum Project Commander (2550)

Ref: Asinerum Project Commander (2547)

Zì chả có nhời-khuyên déo nào zành cho bọn Nghèo cả, ngoài một câu phán 0-zi-0-zịch rằng, hãy thoát-nghèo di gòi nói-chuyện.


Asinerum Project Commander (2551)

Ref: Asinerum Project Commander (2550)

Déo gì hehe, lại di zạy bọn nghèo rằng, chúng mày nghèo nhưng dừng hèn.

Háháhá hàihước phòi cả Nòng ra nhẻ. Sáchvở suông, dúng phông cộngquân.

Dã nghèo thì mặcdịnh phải hèn, zạy zạy cáy cccc ý mà zạy.

Cứ thoát-nghèo di dã, gòy nói-chuyện.


Là Sao (2552)

Ref: Biboo_36 (2545)

Yeah. Anh hơi nhầm lẫn chút. Fee không khác biệt nhiều, con UniSwap fee rất không ổn vì bị mắc kẹt với thằng ETH.


Asinerum Project Commander (2553)

Ref: Asinerum Project Commander (2551)

Khi Zì bảo chúng Má cứ chửi bọn Giàu thoảimái, nếu chúng dáng cắn chửi.

Dó là Zì khi nhằm vào các dốitượng "không Nghèo" trong chúng Má.

Chứ nếu chúng Má dã nghèo thì, cút mẹ zìa nhà dong xèng di, chửi chửi cáy cccc Buồi Bà chúng mày ý.

Dã nghèo, xấu, bửn, sadọa, thì mặcnhiên phải chấpnhận những kỳthị từ bọn caoboong. Déo có cách nào khác dâu.


Asinerum Project Commander (2554)

Ref: Là Sao (2552)

Dcm có những lúc phí Swap tại Uniswap lên tới 12,000 ôngtơn cho 1 giaozịch.

Zì déo hiểu bọn còcon chúng Má dong lợinhuận kiểu gì? Hay chúng Má trót cưỡi hùm gòy, thì cứ phải phi cho dến khi hết sạch Còi mý ngưng?


Lil Lyhn (2555)

Nghe chửi mới sướng, chửi đúng càng sướng, khen khen đãi bôi vô giá trị vl..

Anh mới lấy con Santa fe để đi cày ruộng, se có cửa trời khá ngon.


Asinerum Project Commander (2556)

Ref: Asinerum Project Commander (2554)

Dcm ngay cả khi giaozịch Failed, chúng Má cũng phải trả khoản phí minimum quãng 21000 Gas (tròmtrèm 1 giaozịch múp ETH thànhcông).

Nếu Gas Fee lên chótvót 2,000 Gwei, và giá ETH quãng $3,500, thì một giaozịch hỏng (zo bị con Xi phạng Front-run) sẽ mất khoản phí bằng:

3500*21000*2000*1000000000/10**18 = 147 ôngtơn

Còn một quả Swap Kèn có mức tiêuthụ Gas 500,000 sẽ mất khoản phí bằng:

3500*500000*2000*1000000000/10**18 =3500 ôngtơn

Nhưng giá Gas 2,000 Gwei chưa là kỷlục (dcm kỷlục là baonhiêu mời gúc), và các Kèn tiêuthụ 500K Gas cũng déo là kỷlục (dcm kỷlục là 6 triệu Gas).


Asinerum Project Commander (2557)

Ref: Asinerum Project Commander (2556)

Phi lưumanh trộmcắp, thì ai zám trả những khoản phí như vậy cho chỉ 1 cú buônbán?


Asinerum Project Commander (2558)

Ref: Lil Lyhn (2555)

Chết cười mý trọcphú. Giờ còn di khen cửa-trời của xebương mý hãi chứ.


Là Sao (2559)

Ref: Asinerum Project Commander (2549)

Theo anh nghĩ, DEX vẫn còn sơ khai, chưa hoàn thiện. Còn nhiều khiếm khuyết.

Nhưng nó là tươnglai, giống khi BTC mới khaisinh vậy.

Và nó có tính phântán, hoạt động độclập và tựđộng. Đéo bị phụthuộc vào người khác, như Sàn, hoặc chịu các rủiro như luật-lá thayđổi, aeql bắtnạt.


Là Sao (2560)

*Sàn tập trung


Asinerum Project Commander (2561)

Ref: Asinerum Project Commander (2557)

Gas Price trungbình hiệntại của con ETH giànua vào quãng 230 Gwei.

Dcm tại mức giá này, thì phí múp Còi dơnthuần sẽ bằng quãng 17 ôngtơn. Phí múp Kèn thôngzụng bằng quãng 50 ôngtơn. Phí một Swap trên Uniswap bằng quãng 170 ôngtơn. Phí LP của Uniswap rẻ hơn chút, quãng 140 ôngtơn.

Phí bỏ-thầu {bid} trên OpenSea tươngtự phí Swap của Uniswap, tầm 150 tơn.

Dó là phí tính cho 1 giaozịch Single Transaction nha.

Hehe Sinhviên cứ nạp họcphí thoảimái nhé.

Hãy cứ thả 10 ETH cho một con NFT gòy hyvọng nó tăng mẹ thành 200 ETH nha bọn con Bò. Với 10 ETH dầutư, thì mức phí zưới 200 ôngtơn chỉ như ông Kiến. Chúcmừng Sinhviên.


Asinerum Project Commander (2562)

Ref: Là Sao (2559)

Sai cănbản zìa tưtưởng. DEX hoàntoàn déo có tươnglai gì.


Đầu Đất (2563)

Ref: Xoong Thủng (2544)

Đa tạ anh. Hy vong, qua sự giảng dạy của các anh và Zi bưởng tôi từ đầu đất lên mẹ đầu bã đậu.


Asinerum Project Commander (2564)

Ref: Asinerum Project Commander (2562)

Chúng Má cứ hìnhzung, DEX sẽ giống như các "Chợ tựnguyện" của Giùn chúng Má. Hoạtdộng zựa trên ýthức cộngquân và tinhthần thiệnnguyện ngâythơ. Sẽ có các máymóc phụtrợ cho Chợ tạng này, nhưng chả máymóc nào chếngự dược thamlam của nhânzân.

Khi mọi nhânzân dều không thamlam, thì các anh háchcơ sẽ thaythế. Dến con Xì [chưa tỏ Hợpdồng Khôn là gì] còn tìmcách màymò BSC thì chúng Má biết gòy dó hehe.


Biboo_36 (2565)

Ref: Asinerum Project Commander (2548)

Còn phí DEX là phí [Gas] của Chain

Ơ kìa, nói như Zì thì sàn DEX nó ăn cái gì nhỉ? Trước nay tôi vẫn đinh ninh cái phí Gas là nó vào hệ thống, còn sàn DEX nó vẫn thu 1 khoản phí của nó (khoảng 0,3%). Mà sàn DEX có 1 vấn đề nữa là giá giao dịch của nó thường sẽ cao hơn sàn CEX cùng thời điểm, hình như liên quan đến vấn đề thành khoản.


Biboo_36 (2566)

Ref: Asinerum Project Commander (2549)

He he, có lẽ tư duy đại bàng của Zì khác của anh, anh nghĩ 1 con mà có nhiều tiền đến mức cất tiền ví giấy, không muốn lộ danh tính, thì con sẽ dùng sàn DEX. Chứ nên sàn CEX giao dịch lớn thì phải KYC, mà đã cho thông tin lên mạng rồi thì nó đi đến đâu đéo ai biết được.


Anonymous (2567)

Ref: Biboo_36 (2565)

Con này lơ mơ lang mang khái niệm nhể, dex tính bằng liquid trong pool, cex = liquid của sàn, vấn đề là đéo ai soi đc liquid của sàn (trừ chính nó) ngoài nhõn 24h volumn. Thiếu đéo gì ken phải trade trên dex vì thanh khoản dex > cex "cùng thời điểm", và nó chính là vì thanh khoản chứ đéo phải hình như.

Những cái má "đinh ninh" thì nên soi docs hoặc whitepaper của từng protocol, cái lồn gì cũng đinh ninh, nghe nói. Code is law.


Biboo_36 (2568)

Ref: Asinerum Project Commander (2562)

Anh sẽ ghi nhớ câu này của Zì, xem bao lâu thì sẽ thay đổi quan điểm. Giống như đã từng nói chỉ quan tâm đến Bitcoin và ETH các coin khác là rác hết hehe.

Sàn chẳng qua chỉ là chỗ giao dịch coin, sàn CEX hơn sàn DEX là dc cái món Future với Margin (cái này hình như có thằng DYDX làm đc rồi nhưng tôi chưa thử), nó có đồ thị giá trực quan (cái này bên DEX cũng có thằng làm được rồi), về phí thì có Binance nó rẻ nếu so với sàn DEX chứ mấy sàn khác phí cao cũng chả khác gì DEX (mấy sàn đấy phí rút mà không có kinh nghiệm thì cũng cao vãi đái).

Nói chung nó chỉ có mỗi nhược điểm là giá tại thời điểm giao dịch cao hơn sàn CEX mà vấn đề này lại do tính thanh khoản, nếu lượng người giao dịch trên này đông thì nó cũng chả khác sàn CEX là mấy.


Anonymous (2569)

Ref: Biboo_36 (2566)

Con này Zì giảng thế mà vẫn ngu nhể, đại bàng nó dùng dex làm con cặc gì hả bò, tụi nó in ken ra để các bò trade bằng btc eth bnb của các bò đấy. Ngậm mồm lại mà thút thít lời Zì đi.


Asinerum Project Commander (2570)

Ref: Asinerum Project Commander (2564)

Con Sao nhầmnhọt cănbản giữa Còi Phi-tậptrung mý Sàn Phi-tậptrung.

Còi Phi-tậptrung tạng BTC/ETH giống như Vàng. Dạikhái chúng nằm trong thiênnhiên hay hưvô, nhânzân cứ dào lên mà xài. Ai dào dược cũng sẽ dược cộngdồng thừanhận. Déo có nhà-pháthành nào. Déo có lãnhchúa nào caiquản hay canthiệp.

Sàn Phi-tậptrung khác 1-giời-1-vực, giống như Chợ. Dã là Chợ, thì không baogiờ mongchờ tính tựquản tựgiác, trừ những chợ còcon quêmùa 5-xu-1-hào rẻrúng.

Chợ là nơi nhânzân mang vàng ra bày, cho các nhânzân khác trả thịch hay trả thóc, mà mua. Giaozịch thànhcông, thì thịch hay thóc sẽ zìa kho của các anh bán vàng, còn vàng thì zìa túi các anh bán thịch/thóc.

Với trợgiúp của côngnghệ, thì ýtưởng trên hoàntoàn không tệ, và khảzĩ thựchiện ngonnghẻ.

Nhưng.

Dcm, nhưng, Dời lại còn các anh Háchcơ. Mấy anh này trình tầm Giáosư, nhưng tưtưởng thì 100% trộmcắp. Các anh chỉ khoái dánh môn chen-ngang giữa hànhvi giao-thịch nhận-vàng hay giao-vàng nhận-thịch của Sinhviên.

Maybe chúng anh [Háchcơ aka Giáosư] cũng déo cần trộmcắp, mà chỉ làm giándoạn, và hehe, chen-ngang. Một Sinhviên thỏathuận bán vàng giá 50 cân thịch cho một Sinhviên khác, nhưng dộtngột anh Giáosư chen mẹ vào giữa, ra-giá 49.9 thịch/vàng. Liệu anh Sinhviên No2 zám từchối vì ràngbuộc dạodức họcdường? Zì nghĩ là không.


Asinerum Project Commander (2571)

Ref: Biboo_36 (2566)

NGUUUUUUU

Zì dã nói là, dạibàng déo baogiờ buônbán Kèn cả. Dex cáy con Buồi.


Biboo_36 (2572)

Ref: Unknown (2567)

hehe dme anh nói đinh ninh vì sàn DEX hiện anh giao dịch nó thế, mà giờ nó có cả trăm sàn DEX, anh đéo dám mang đại diện ra để quyết định cho tất cả hehe mặc dù anh nghĩ bản chất chúng cũng giống nhau thôi


Anonymous (2573)

Ref: Biboo_36 (2572)

Thế thì đừng có giở cái giọng đinh ninh đặc mùi giùn thối ra. Nói mẹ ra là: anh đang giao dịch sàn dex này, nó charge anh thêm chừng này fee này, fee này nó vào mẹ ví này của dev này.

Toàn nói mấy câu hòa vốn đéo có ý nghĩa cặc gì tốn tài nguyên quán đkm. Cút mẹ về phây búc mà giảng cho nông phu ấy.


Asinerum Project Commander (2574)

Ref: Biboo_36 (2568)

Ngu déo chịu dược nữa. Dcm tự khóa mùm 1 tuần di, không thì Zì sẽ giúp.

Vấndề của Dex vs Cex không là giácả hay thanhkhoản, mà là vấndề giaozịch trong Mempool của Dex bị lộtảy như lồnlột, nghe chưa. Giống như các Sàn Chứng cứ bật-loa oangoác các giaozịch của khách mý nhânviên Broker cho mọi lưumanh nghe thoảimái ý.

Zĩnhiên Dex vẫn dôngdúc tấpnập, vì Sinhviên lúc déo nào chả dông hơn Giáosư. Zì giảng bao lần gòy? Kệ con mẹ chúng. Dó là chợ của chúng, và déo có tươnglai cặc gì. Khi nao lên Giáosư, chúng sẽ ỉa vào chợ sinhviên và múp qua siêuthị hay trungtâm thươngmại.

Việc Zì từng nói Zì chỉ quantâm BTC và ETH trong quákhứ nàodó hoàntoàn có lýzo. Lúc ý chợmạng như rừng-hoang. Con déo nào cũng vác code BTC về sửa thành Còi của mình. Không ỉa vào chúng mới là lạ.

Giờ khác xa. Các team làm Còi như Solana hay Algorand xài concept riêng, thuậttoán riêng, và zùng trong các mụctiêu riêng. Chúng déo cần cạnhtranh BTC hay ETH, mà chúng muốn thành các thếlực thựcthụ.


Asinerum Project Commander (2575)

Ref: Asinerum Project Commander (2574)

Các sàn [tự-xưng-là] Dex mà vẫn xài máychủ riêng, thì chúng là Dex giảcầy thoy. Chúng vẫn là Cex dó.

Dex xịn thì déo cần website cặc gì hết. Nhânzân khoái chơi thì nạp source-code trên GitHub zìa nhà tự chơi. Hoặc cùng lắm zùng App cho phônkhôn.

Zì lướt hết các Dex tiếngtăm, thì chả ông cặc nào là Dex nghiêmtúc. Chúng lòe các Sinhviên thoy.

Dơngiản vì côngnghệ blockchain phi-tậptrung hiệntại déo có cách nào kham dược tốcdộ giaozịch của nhânzân buônbán xèngmạng.

Quán Bựa cũng dã có sàn Dex thựcthụ. Nhưng Zì déo tung ra côngchúng, vì dcm nó chỉ phụcvụ maximum sốlượng giaozịch của ETH chain, quãng 10 giaozịch/giây. Có mang sang BSC, thì lượng giaozịch cũng chỉ dạt tới 100 phát trên giây.

Các sàn Dex hiệnthời, zodó, thựcchất chỉ là các sàn P2P, và chỉ zùng 1 ông Còi làm xèng deposit. Chấm hết.


Asinerum Project Commander (2576)

Ref: Asinerum Project Commander (2575)

Mụctiêu gốc của các Sàn Dex giảcầy dó là gì?

Chúng Má doán sai gòy dó. Chúng déo cần cắn phí giaozịch của chúng Má dâu. Dcm có-khi chúng còn thưởng thêm ý chứ.

Món chúng cần, là hoạtdộng nhộnnhịp, sốlượng khách thamgia, volume hàngngày nghe cửng-tếu.

Khi Sàn dủ tấpnập, thì trump-con-như-1, sẽ pháthành Kèn riêng, và list Kèn kẻn trên các Sàn nhớn như Binance. Và hehe, sau-dó chúng làm gì thì chúng Má tự doán.


Asinerum Project Commander (2577)

Ref: Asinerum Project Commander (2576)

Uniswap có là một Dex thựcthụ?

Dcm lúc khởithủy nhẽ chúng dã có ýtưởng dó. Giờ thì khác xa cmnr. Giờ côngviệc nghiêmtúc của chúng là in và bán UNI Kèn.

Nhânzân [sinhviên] cũng chán Uniswap cmnr. Giờ chúng mò sang OpenSea sạch cả.


Lang-Thang (2578)

Ref: Trọc - Lao công (2546)

Tôi nói "chưa giàu thì có quyền hèn" , bao giờ, hả, quý anh Trọc mlt?
Mặc dầu câu đó cũng chẳng có gì sai, biết hèn, mới có thể tự phản tỉnh, nhận hèn, mới làm đời bớt nhục nhằn. Đã đéo có gì, đến quyền "hèn" cũng đéo giám nhận, thì còn thua cả ông gà, ông chó.

"Địt mẹ công cuộc đủn đít chúng nghèo cứ liên tục gặp bọn như con mặt lồn kia. Thì 1k thế kỷ sau cũng đéo xong" ok thôi, đó là lựa chọn của quý anh, tôi tôn trọng.
Quý Anh cứ việc thực hiện " Công cuộc" đó, vui lòng đừng gán tội cho tôi!.

Quý anh có cơ hội, nhìn bên ngoài vào zùn, đừng nên để định kiến, mà gán ghép như vậy.

Nếu không, quý anh sẽ quay lại vũng bùn như lũ chúng tôi, thật lòng!


Là Sao (2579)

Ref: Asinerum Project Commander (2570)

Các lệnh front-run chỉ có lợi khi “kẹp” được lệnh “khủng” ở giữa để đảm bảo cắn-lợi-nhuận theo đúng xuthế giá thịtrường.

Nên chen-ngang không phải là luôn ngon ăn đâu Zì.


Là Sao (2580)

Ref: Asinerum Project Commander (2575)

Zì đang quên, trên sàn Dex còn có một tác nhân (actor) khác nữa đó là liquidity pool nha.

Có nghĩa là buyer và seller không mua bán trựctiếp với nhau mà phải thông qua liquidity pool.

Con liquidity provider sẽ cắn nhuận (phế) bằng cách góp-vốn vào liquidity pool.

Dễ hình dung nó là chiếu xóc đĩa có tỷ lệ thắng tự động. Con LP là nhà cái.

Chả dụ chiếu có cặp chẵn/lẻ tạng ETH/DAI. Người chơi không cầm tiền mặt mà chỉ có ETH hoặc DAI thôi.

Nếu “chẵn” thừa (mua ETH) nhiều quá, thì giá của ETH sẽ cao so với DAI trong pool đó.

khi thả cửa chẵn (mua ETH), thì con bạc phải thả xuống chiếu lượng DAI tương ứng với tỷ-lệ ăn hiện thời.

Tỷ-lệ ăn này sẽ điều chỉnh tự-động sau mỗi tiếng bạc (aka transaction). Theo công thức x*y=k.

Mời Gúc thêm x*y=k là cccc gì trong thiết kế Dex.


Là Sao (2581)

Ref: Là Sao (2580)

Sorry nếu ví dụ chiếu xóc đĩa có thể không đúng hoàntoàn với ý anh định thảo luận (xóc đĩa phải có kết về chẵn hay lẻ).

Trong sàn Dex đéo có kết như bạc. Lệnh sẽ khớp nếu đápứng đúng tỷlệ chuyểnđổi (swap).


Asinerum Project Commander (2582)

Ref: Là Sao (2580)

Với nănglực của các Hợpdồng Khôn, thì các Dapp khaisinh.

Với Dapp, thì Dex còn làm dược rất nhiều việc chứ không chỉ nhõn môn Exchange. Như chúng Má dã từng chơi Lô Dề Giùn hay Lotto, Cá-banh qua ông Kèn Xuteng của Quán Bựa dó. Nóichung, trò déo nào chạy trên WebServer dược thì cũng chạy bằng Dapp dược.

Nhưng tựutrung lại, zo cấutrúc transparent của blockchain, nên mọi hoạtdộng mang tính realtime sẽ bị ảnhhưởng bởi quáivật Front-run, chứ không chỉ có nhõn trò chặn giá cắn chênh của con Xì dâu.

Mời bọn con Bò tiếptục nghiêncứu nha. Dcm chúng Má chưa dú mý Zì zìa côngnghệ Dapp dược dâu.


Là Sao (2583)

[img=https://public.bnbstatic.com/image/cms/article/body/202104/ec6e55888c17195c6689a2a9a9bd258c.png]

Chọn chiếu (select pool) góp vốn và cắn phế.

https://www.binance.com/en/support/faq/85d614205d334128b76c0275aba61ea6


Là Sao (2584)

And more

[img=https://1.bp.blogspot.com/-FXEj6HLq0ZU/YWVZ2SdaipI/AAAAAAAAjrk/_9jf8Wdkzu895Vb4vPEESdnJlRBq5MqCwCLcBGAsYHQ/s0/How%2BUniswap%2Bworks%2B%2BUniswap.png]


Asinerum Project Commander (2585)

Ref: Asinerum Project Commander (2582)

Zì lấy vízụ giảithích vìsao cấutrúc transparent khó zùng dược cho các trò cần giaozịch realtime như buônbán cácược nha.

Chảzụ, dang có trận banh MU vs MC. Dcm trước trận, Kèo thắng của MU là 2.5, Kèo thua 1.8, và Kèo hòa 3.0.

Nhânzân sẽ bỏ xèng vào các Kèo theo ýthích của chúng, và Sàn sẽ diềuchỉnh Kèo theo lượng xèng cược của nhânzân, nhằm Cân Kèo.

Dến tận phút 89:55, nghĩa là chỉ còn 5 giây nữa trận banh kếtthúc, hai doàn banh vẫn dang hòa 0-0, và Kèo hòa giảm xuống chỉ còn 1.01, các Kèo thắng và thua dều cao như vót, chảzụ 1000 hay 500.

Dùng-phát, một thợ-banh MC cắn mẹ thẻ-dỏ trựctiếp, dồngthời chịu mẹ 1 trái penalty.

Dcm tứckhắc, nếu là Sàn Cex, chủ Sàn sẽ hehe chích cho chúng Má déo có cách nào thả Kèo thắng dược nữa. Ngaycả khi chúng Má dặt lệnh trước khi chúng bấm "chích", thì chúng cũng Stop sạch các lệnh tiêucực từ chúng Má.

Nhưng với sàn Dex, thì có con Buồi. Hàng ngàn lệnh dã dược Bot Lưumanh chuẩnbị sẵn từ trước chạy zầmzầm vào Sàn. Chủ Sàn câm luôn chứ làm déo gì dược.

Nghĩa là, nếu nhânzân vẫn muốn chơi những trò realtime, thì nguyêntắc của Dex phải rất khác. Như chúng Má dã thử cábanh bằng Xuteng, thì các Kèo bị khóa trước khi trận banh khaimạc.


Asinerum Project Commander (2586)

Ref: Asinerum Project Commander (2585)

Dcm tómlại, nếu diềukiện về thờihạn thựchiện giaozịch mà quá nhỏ (dcm 10 phút dã là nhỏ trong môitrường xèngmạng), thì Dapp déo có khảnăng cặc gì giúp chúng Má.

Buônbán phải tính bằng Nano Giây (@con Xì thiêntài BSC), vậy mà hehe các Dapp lại giớihạn anhem tận 20 phút, thì chỉ có bú Cặc chứ gì nữa.

Dex hay Defi hay bấtkỳ zịchvụ mạngmẽo nào có chữ "De" trong tên (nghĩa là Decentralized), dều vậy tuốt.


Asinerum Project Commander (2587)

Ref: Asinerum Project Commander (2586)

Zì giảng gòy dó, chỉ vì những cú tấncông Front-run thuộc dủ mọi lãnhvực và dủ mọi chiêutrò tháucáy, mà Gas Fee của Ethereum Network luôn biếnthiên hoảngloạn, bấtchấp mọi thủpháp của cộngdồng Dev và cả anhem Miner.

Chảzụ, vài tháng nay, phí giaozịch ETH phầnnhớn bị "burn" sạch. Số xèng bị dun dó dã lên tới cả trăm ngàn ETH (dcm vài bịch ôngtơn). Chả xinhê cặc gì.

Dcm từ khi con Uniswap vậnhành tấpnập, có nhiều lúc Gas Fee ETH lên mẹ 5K-6K Gwei, gấp 1,000 lần mức bìnhthường. Dcm trong khi BTC nhõn lìutìu 0.00001 BTC cho một giaozịch. Các anh BTC Miner zất caycú các anh ETH Miner vụ này.

Zì doán rằng, các anh Miner ETH sẽ làm một cú cảicách nữa, nghĩa là xóa mẹ phí giaozịch luôn. Dcm thế thì may ra mới zẹp dược nạn Front-runner.

Dcm tuynhiên, khi chợmạng không bấnloạn, và chúng Má không vộivàng gì, thì cứ dặt Gas Price bằng 5-10 Gwei, thì hehe, giaozịch vẫn chạy ngoan, chỉ là mất mẹ từ vài ngày tới cả tháng. Vôdịch về tốcdộ [chậm] của Zì là dâudó 4 tháng hehehe.


Asinerum Project Commander (2588)

Ref: Asinerum Project Commander (2587)

Muốn dặt Custom Gas Price như này, thì chúng Má déo zùng các côngcụ truyềnthống tạng Metamask hay các Ví Nóng khác dược dâu (dcm chúng luôn từchối Push giaozịch với lýzo Gas Price chọn quá thấp).

Mà chúng Má phải zùng côngcụ riêng.


Asinerum Project Commander (2589)

Con Sao bỏ ngành Data gòy hay sao, mà suốt ngày cắm dầu vào Blockchain thế.

Blockchain thì tốt thoy, nhưng bỏ Data nhẽ hơi phíphạm.


Chim lửa (2590)


Trái chín đỏ đã rụng
Lưu manh nhanh hái lượm
Về trồng thêm cây mới
La liếm chốn chợ chiều


Xi (2591)

DCM, ngày không vào mà sôinổi vậy!

DCM con Zì, bỏ tên anh ra, xỉaxói ccc! Anh có đánh front-run đâu! Anh đánh back-run mà! DCM, thêm lýdo để nhândân quán tránh ken còn gì!!!


Xi (2592)

Ref: Xi (2591)

Ngoài bọn chủ ken chăndắt, con nào quansát chúcchúc sẽ thấy thêm, dcm, đủ loại bot chơi đủ các trò.

Các má cứ chơi, rồi nuôi các anh ảnh thôi!!


Xi (2593)

Ref: Xi (2592)

Con Sao ví LP là nhàcái, nhândân lại đâmđầu vào làm cái thì, dcm, cũng chết há mồm nhá!


Ông Cụ (2594)

Ref: Asinerum Project Commander (2547)

Chứ nghèo tại Giùn, thì dến vào trong nhàxí cũng déo zám ngửng dầu.


Đời nhọc nhằn (2595)

Con BNB bị bơm thổi mạnh quá, thị trường altcoin có thăng hoa theo ko đây? Nó hút hết vốn về BNB rùi các Bựa ơi.


Asinerum Project Commander (2596)

Bọn lưumanh chơi xèngmạng hơi sâusâu chút, nhẽ dều biết con SBF aka Sam Sẹo.

Con này tiếngtăm trong giới nhẽ dứng thứ-Bar, chỉ sau 2 con Chủnhật và thứ-Hi là Satoshi và CZ, các cháu nội/ngoại của Zì, nhưng lại trọcphú nhất, với giasản khủnglù trịgiá 22 bịch ôngtơn, hầuhết bằng xèngmạng, gấp 7 lần CZ.

Con Sam này U30, quốctịch Mẽo, từng tốtnghiệp họcviện trứzanh MIT Mẽo ngành Vậtlý (dcm Gato Lòi Lồn nhỉ, con déo học IT nha), là hàinhi của một cặpdôi giáosư Luật, và cút sang sống tại Cỏng dã vài mùa. Con hứa sẽ déo thèm quay zìa Mẽo.

Con là Chủ kiêm CEO Sàn chợmạng FTX. Sàn này thuộc tạng lìutìu, không so dược mý Binance hay thậmchí Huobi, Okex.

Chúng Má sẽ thắcmắc, chỉ là Chủ 1 chợmạng lìutìu, nhưng sao Sam Sẹo lại giàu hơn CZ nhiều boong, zù CZ cựckỳ chămchỉ và sángtạo, lại có nghề gốc, và kinhzoanh sớm hơn?

Câu giảnhời nằm tại một zoanhnghiệp mamãnh khác của Sam Sẹo, dó là cty Alameda Research, một quỹ quảnlý xèngmạng quốctế, với volume buônbán hàngngày quãng 10 bịch ôngtơn, và lợinhuận không tính theo mùa, mà tính bằng Giây.

Nghe tới dây nhẽ bọn lưumanh Bựa dã doán xong: Sam Sẹo chính là con trộmcắp Front-run tànbạo nhất. Lợinhuận của Alameda Research chính từ FTX mà ra. Còn FTX thậmchí déo cần lợinhuận.

Nếu Sam Sẹo hoạtdộng tại Mẽo, nhẽ con dã bị bỏ-tù từ vài mùa trước, hoặc ít nhất phải hầu-tòa và diềutrần về hànhvi lạmquyền trong kinhzoanh, chịu phạt ít-nhất vài bịch ôngtơn.


Asinerum Project Commander (2597)

Ref: Asinerum Project Commander (2596)

Zì chưa tỏ nguyênzo lãnhchúa Khựa cứ mặc mẹ Sam Sẹo tungtác. Nhẽ chúng muốn dợi Sam béo như Giách Mặt Ma chăng?

Dcm vặt một nhát cả trump bịch ôngtơn, nhẽ sướng hơn nhõn vài bịch. Khựa mà. Lãnhchúa muốn Cặc gì chả dược. Lươn nằm trên thớt còn bò di dâu.

Dcm thủdoạn của Sam Sẹo, déo cần giảng chúng Má cũng tỏ, là, nói theo phôngcách Giùn, vừa dánh-banh [thidấu] vừa phạng-kèn [trọngtài]. Dây là tội nghiêmtrọng nhất trên thươngtrường. Bọn Mẽo Bương thường gọi là tội dộcquyền (aka viphạm luật chống dộcquyền) hoặc lạmzụng lợithế kinhzoanh.

Giảng cho vui vậy thoy, chứ chúng Má cứ chờ nom. Việc Sam Sẹo bị treo-củ như chó chỉ là chuyện của 1-sớm-1-chiều. Khựa mà. Dừng dùa nha cháu.

Nếu mần tại Mẽo, cháu nhẽ chỉ chịu phạt ít bịch [tơn], cùng lắm nằm-tù vài mùa (zất hiếm trườnghợp, trừkhi có zấuhiệu hìnhsự lừalọc). Nhưng tại Khựa lại là chuyện khác.


Asinerum Project Commander (2598)

Ref: Asinerum Project Commander (2597)

Chợmạng là chốn gianghồ hiểmhóc. Lên voi xuống chó chỉ trong tấcgang.

So, chúng Má dừng càtrớn. Nghe mùi xèng cũng thảnnhiên như không, dó là nềnnếp.


Chim lửa (2599)

Ref: Asinerum Project Commander (2598)

Có phải ý Zì: hiện tại nhiều rủi ro, nên cân nhắc khi xuống xèng???


Asinerum Project Commander (2600)

Ref: Chim lửa (2599)

Zì chỉ zặn chúng Má thậntrọng thoy, con Bò. Phần cònlại zo thiênchúa quyết. Chúa muốn chúng Má có thịch, thì có thịch. Chúa muốn chúng Má xúc cút, thì xúc cứt.