VIP Listings Archive

Sunday, October 15, 2017

STREET-PHOTOGRAPHY: CHỌT-PHỐ :P3

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

STREET-PHOTOGRAPHY: CHỌT-PHỐ

An Hoang Trung Tuong
*Giáo-dục 2017-10-15 15:53:00

CHỌT-PHỐ Chọt-phố aka street-photography, là 1 ngạch của ngành chọt ever. Dạikhái, chọt zững thứ nằm trên các con phốphường, dôngvui hay nhộnnhịp, vắngvẻ hay quạnhhiu, dều dáng gọi là, chọt-phố. Chọt-phố, cũng như chọt any ngạch khác, cần các máymóc phùhợp {appropriate-gear}, và tâm aka your fucking soul and experience. Zìa cái tâm, của any hànhtung, và ngành chọt, thì Hiệutrưởng Zì Anh (read more)

609 Comments (Page 3/4)

Phong Ky (401)

Ref: Khoai (397)

Chuẩn! Lưu thông là chức năng quan trọng nhứt, không có nó coi như giục thùng rác, he he.

Tất nhiên còn chức năng khác, nhưng sẽ bị yếu tố thanh khoản đè bẹp, he he! Và như vậy nó vẫn là zezo với đk giả thiết của bí thư là đúng aka nếu nó mất chức năng lưu thông!


Travis Hawk (402)

Đúng ra bitcoin bâyjờ chỉ được xem như là 1 tàisản có giátrị thôi (considered as a valued asset), chứ chưa "là" (not being).

Khi cộngđồng đủ nhớn, đủ mạnh, network đủ vữngvàng để ko 1 lãnhchúa nào canthiệp được, thỳ nó mới là vàng.

Nhưng, hehe, các loại tiền ảo aka cryptocurrency khác thỳ lại là tiền, thế mới tài.


Khoai (403)

[si="6"]ý anh là tiền ảo nói chung

vì không có vậtnganggiá-chung để sosánh nên anh sợ khi ổng mắc quá ngườita sẽ không sửdụng ổng nữa.

vì chứcnăng thanhtoán của tiền ảo cuối cùng cũng chỉ để traođổi hànghóa, dịchvụ, có thật

chớ đã ảo mà chỉ đổi được ảo thì cũng như 0[/si]


An Hoang Trung Tuong (404)

Ref: Phong Ky (401)

Ngậm mùm lại. Nó ít chứcnăng lưuthông, vì hiếmhoi và khó giaozịch, chứ không phải là không có chứcnăng ý. Con bò.

Chỉ cần có 1 trong 4 chứcnăng, là dã cothe coi như xèng.

Lúa, thép, giấy, hay baocaosu, dều cothe là xèng. Vướndề là, có nhiều người chấpnhận diều ý hay không. Nếu ít, thỳ xèng ý sẽ kém giátrị. Và ngược lại.


An Hoang Trung Tuong (405)

Ref: Phong Ky (401)

Zì nghi con Phông Kỳ còn déo biết 4 chứcnăng ý là gì, khy cỏn phán câu này.

Dcm gúc dy con thánh Gúc.


Travis Hawk (406)

Bảnthân bitcoin tự có giátrị, và giátrị của nó là hơn $7,000. Giá cao hay thấp là do cung cầu mà thôi cô Khoai ơi.

Bitcoin ko ápdụng quytắc vật ngang giá được.


Phong Ky (407)

Ref: An Hoang Trung Tuong (405)

Mụ này thi thoảng hài hước vô đối, khi đã gọi nó là tiền aka vật trung gian trao đổi hàng hoá mà mụ lại coi nó là một loại hàng hoá thì anh cũng lại mụ.


An Hoang Trung Tuong (408)

Vàng-vậtchất giờ cũng ít chứcnăng lưuthông. Mà vàng-ảo mý có nhiều.

Zưng vàng vưỡn là xèng, và còn nằm trên xèng, vỳ toàn trầngian côngnhận diều ý.

Chúng cô mang vàng dy dủi ôngtơn, lúc déo nào cũng dược. Thanhkhoản của nó cực cao.

Bích Coi cũng ychang.

Zĩnhiên thanhkhoản của Bích Coi cao hơn hẳn chứngkhoán, càng cao hơn nhàcửa dấtcát batdongsan, và hoàntoàn tươngdương vàng. Nghĩa là nó nằm mẹ trong lớp M1 của cung-xèng aka money-supply.


Phong Ky (409)

Ý của đc Khoai ở đây tức khi nó bị cấm ở một số định chế tài chánh hay một số lãnh thổ, tức là với các thị trường đó nó không còn chức năng lưu thông thì mặc nhiên nó đếch có giá trị, điều này hoàn toàn đúng.

Còn khi với các thị trường khác khi chấp nhận, thì nó phụ thuộc qui luật cung cầu, vậy thôi!


An Hoang Trung Tuong (410)

Ref: Phong Ky (407)

Sai. Cút dy học dy.

Xèng cũng là hànghóa. Ra phố Hà trung thỳ biết. Ngu déo ngu lắm.


Travis Hawk (411)

Thanhkhoản cao với điềukiện lãnhchúa đéo cấm thôi Zì ơi.

Giờ lãnhchúa hứng lên cấm 1 phát, thỳ cắn cứt dcm.

Cơ mà bitcoin giờ nó như thuốcphiện ý, nhớ hôm nao Zì có giảng. Tức là có chỗ cấm, chỗ không, thế mới hiểm.

Hiện nay, về mặt lýthuyết là bitcoin đéo thể sập được. Zưng đéo biết được, nhỡ anh Satoshi kia là 1 nhúm người do các anh tay to Âu Bương cài vào thỳ sao?

Hoặc trong tươnglai, quantum computer pháttriển mạnhmẽ thì nó sẽ khốngchế, và đánh sập được bitcoin.

Các đợt hard fork vừa rồi cho thấy bitcoin đang đối mặt với rất nhiều cuộc tấncông. Vỳ nó có giá cao, nên ai chả mún control, giành-giật và thaotúng, cơ chứ?


An Hoang Trung Tuong (412)

Zì giảng lại cho bọn con lợn zìa 4 chứcnăng của xèng (dcm hànlâm kêu có 5, zưng Zì bỏ mẹ quả chứcnăng "xèng quốctế" hehe).

1. Chứcnăng giátrị. Nghĩa là zùng xèng do giátrị các thứ khác. Chảzụ 1 con xebương giá 10 Bích Coi.

2. Chứcnăng lưuthông. Nghĩa là zùng xèng làm trunggian mua-bán hànghóa và anything. Cô bán cho Zì con xe giá 10 Coi. Zì bán ngược cho cô 200 ông bò cũng giá 10 Coi.

3. Chứcnăng lưutrữ. Nghĩa là zùng xèng dem cấtgiấu tàngtrữ như các tàisản có-giá khác.

4. Chứcnăng thanhtoán. Nghĩa là zùng xèng dem trả nợnần.

Thường thỳ xèng có dủ 4 chứcnăng. Zưng sometimes, một trong só ý bị mòn mẹ dy. Diều này cũng chả có gì lạ.

Chảzụ xèng ôngcụ mùa 1980s hoàntoàn mất mẹ chứcnăng lưutrữ. Có sao dâu. Ông ý vưỡn là xèng.


An Hoang Trung Tuong (413)

Ref: Travis Hawk (411)

Sai. Lãnhchúa có cấm, mà cộngdồng déo chê, thỳ nó vưỡn cứ có thanhkhoản cao, và vưỡn là xèng.

Minhchứng là xèng ôngtơn mùa baocấp Giùn. Dcm Zì mua 20 tơn mà ngó trước nghe sau, cam chúng tóm dược thỳ vào tù. Zưng hehe Zì cứ mua dấy làm déo gì dược Zì.


An Hoang Trung Tuong (414)

Chúng cô thiếu cănbản lắm dcm. Giảng cho chúng cô sùi cả bọt-loa mà chúng cô vưỡn ngu như chum.


Phong Ky (415)

Ref: An Hoang Trung Tuong (410)

Câu này của mụ anh coi như chưa đọc vì nó tương tự như khi anh mang Trum sang Âu Châu, anh có lưu thông được đếch đâu khi chưa đổi sang Oi, coi nó là hàng hoá là khiên cưỡng.

Có thể anh ngu quá nhưng mụ chỉ ra cho anh loại xèng nào không có chức năng lưu thông nhưng lại có chức năng thanh toán? He he! Đếch lưu thông được có thanh toán vàu pha, he he!


thì bựa bựa (416)

Đếu giả_nhời anh trong lớp, cứ bi_bô ngoài nầy, thì anh bê cmn ra ngoài nầy, đặng trưng_cầu_dân_í của bọn khoá trước nựa.

Biết_đâu_đấy nhiều đứa vote phải thay_đổi có khi ông_hiệu_trưởng_già lại đồng ý thì sao.

Hỡi ae khoá 1,2,3 tôi có case nầy, ae coi vote giùm tôi, được chăng:

Tiếp_tục học bài.

4.1.1.1

Zì nghiên_cứu đổi:

1. Quyết định đầu tư thành 1. Quyết định tài sản

2. Quyết định tư bản thành 2. Quyết định vốn

Tại sao đổi, vì:

1. Quyết định tài sản, thì nó có thể là quyết định mua (tăng) hoặc bán (giảm) tài sản. Chứ đọc 1. Quyết định đầu tư của Zì thì hầu như chỉ thấy có hoạt động mua (tăng). Trong khi thực tế có những quyết định đầu tư là bán (giảm) tài sản.

2. Quyết định vốn, thì nó có quyết định huy động (tăng) vốn hoặc quyết định chia tách (giảm) vốn. Chứ đọc 2. Quyết định tư bản của Zì thì hầu như nói về hoạt động huy động (tăng) vốn. Thực tế có những quyết định tư bản là giảm vốn.

Vài lời góp ý thế, chả hay ý Zì sao?


Travis Hawk (417)

Khảnăng bitcoin có bị thaotung, control or dánh-sập trong tuonglai ko Zì ơi? Cái này anh quantam vì đang ôm khá nhiều ông coi hyhy.

Giảng sùi bọt luôn đi rồi đi tọa hehe, tiếc đéo gì tý nước bọt.


thì bựa bựa (418)

Ref: Phong Ky (415)

Anh Ky biết, mà sót. Để tôi chỉ cho.

Ví như ta chơi_hụi, góp_phường. Phần đóng_góp của ta rõ là không lưu_thông được, nhưng tại bất_kỳ thời điểm nào ta muốn sang nhượng lại, thì phần đóng góp ý luôn có giá trị đó nha, chỉ giá chuyển nhượng là bâu nhiu mờ thoy.


wet blanket (419)

Coin bản chất lưu thông giao dịch là dưới dạng p2p và anonymous, không nhất thiết qua trung gian, không bị quản lý (decentralized) và không có khả năng truy ngược. Thì việc cấm chỉ là trò thổi giá cho coin chứ đéo phải dìm giá nó đcm. Cấm thế đéo nào ơ kìa?

Nhiều tin doạ cấm, doạ đánh thuế, doạ blah blah hehe chết cười. Giá nó tăng mẹ sau dăm ngày


An Hoang Trung Tuong (420)

Zì dưa các chảzụ nha bọn dầu bò.

Lúa-gạo, hầunhư déo có chứcnăng lưutrữ. Zưng lúa-gạo vưỡn cothe là xèng. Cứ xem mùa dói 1945 là biết. Nhânzân vác lúa dy traodủi muabán thoảimái.

Xèng, sometimes cũng mất mẹ chứcnăng ý, Zì dã chảzụ above gòy.

Và xèng, trên thựctế, tại vài thờidiểm nàodó, déo có chứcnăng lưuthông toànphần.

Chảzụ mùa 1980s, khi mua-bán thứ gì cao giá trên 1 chỉ vàng, thỳ nhânzân dều tính bằng vàng, chứ déo tính bằng xèng ôngcụ.

Mùa ý, thậmchí xèng ôngcụ teo mẹ luôn chứcnăng giátrị (khi tính giá tàisản từ xecâm trở lên, déo ai tính bằng ôngcụ cả), và hoàntoàn không có chứcnăng lưutrữ, như Zì dã giảng. Khi lãnh-lương zìa, chúng cô tứckhắc phải tiêu hết ngay, vì chỉ giữ tới hôm sau, xèng ôngcụ dã mất-giá 10%.

Zĩnhiên nó cũng déo có dầydủ chứcnăng thanhtoán.

Nó chỉ zùng trong các khoản thanhtoán nhỏ như xíu, mà thoy.

Zưng xèng ôngcụ cứ là xèng của quốcgia, và lãnhchúa ép nhânzân phải côngnhận diều ý.


An Hoang Trung Tuong (421)

Ref: Phong Ky (415)

Ngu vừa vửa thoy. Zì phát diêng mý cô gòy.


thì bựa bựa (422)

Hay chả_dụ căn_hộ ta đang ở, nó chả có chức năng lưu thông cccc giề. Ấy thế dưng cơ mà cần thanh toán cho con lô con đề tối nay sẽ mơ, thì lúc nào các chủ đề cũng chấp_nhận à nha.


An Hoang Trung Tuong (423)

Chúng cô nạp họcphí MBA bằng Bích Coi, Zì nhận ngay for sure.

Chứcnăng thanhtoán dó. Cothe không phải ai cũng nhận thanhtoán bằng Bích Coi, zừng càng ngày sẽ càng nhiều người nhận.

Chúng cô mua dỏng xưa của Zì bằng Bích Coi, Zì cũng nhận ngay. Dỏng niêm giá bằng ôngtơn, zưng cứ quy ra Coi theo hiệngiá thịtrường mà chơi.

Chứcnăng lưuthông dó.

Zùng Bích Coi mần zựtrữ, thỳ khỏi bàn. Ở dây con nào cũng tính chuyện dó, trừ bọn diêng.

Vậy vấndề là, cần có nhiều người chấpnhận Bích Coi hơn, chứ déo là, Bích Coi có nên là xèng không.

Vỳ nó dã là xèng gòy, trong cộngdồng zững nhânzân zùng nó.

Không phải vỳ ít người zùng, hay bị lãnhchúa cấm, mà chúng cô phủnhận bảnchất xèng của Bích Coi. Bọn con lợn ngu quá ngu.


thì bựa bựa (424)

Ref: An Hoang Trung Tuong (421)

Đếu mua máy_ảnh dù đã nói vìa máy_ảnh ạnh đến sùi_mào_gà (lộn, sùi bọt mép),

Lại cộng thêm tội cố_tình hỏi ngu.

Khoá cmn mõm cổ lại cho biết phân biết thận đê Zì oy, hehe


An Hoang Trung Tuong (425)

Ref: Phong Ky (415)

Zì giảng nguyên 1 cồng zìa 4 chứcnăng mà con này cốtình déo thèm nom.

Dcm chứcnăng lưuthông và chứcnăng thanhtoán hầunhư là một.

Lưuthông, là làm trunggian trong traodủi muabán hànghóa zịchvụ.

Thanhtoán, là làm thứ trangtrải nợnần (như thuế, lương, nợ-vay). Cũng là một hìnhthức traodủi, zưng không có hiệnziện của hànghóa.

[fo: color="#FF0000"]NGU VỪA VỪA THOY KẺO ZÌ PHÁT MẸ DIÊNG LÊN
[/fo]


An Hoang Trung Tuong (426)

Ref: thì bựa bựa (416)

Nom cũng lọt tai dó dcm


An Hoang Trung Tuong (427)

Ref: Travis Hawk (417)

NO IDEA. Zưng sập thỳ déo có chuyện.


Travis Hawk (428)

Cô Kỳ cố ý trêu Zì đó, tổ sư. Hôm nai đến tháng hành-kinh hả?

Anh em mới nhao cả, giận đéo jì hêhê.


An Hoang Trung Tuong (429)

Ref: thì bựa bựa (418)

Dcm sai. Sang-nhượng dược, nghĩa là lưuthông dược, chỉ hơi khókhăn chút.


An Hoang Trung Tuong (430)

Ref: wet blanket (419)

Con nài tintin mà nắm vướndề chắc nài. Zì khen.


wet blanket (431)

Anh lại bàn tý về bích coin

Hiện tại bích coin đa phần là đang nằm iêm. Tức giá bích coin hiện nay đang chạy theo bọn tổ lái và sóng sánh, tầng lớp này nắm giữ chừng 5% lượng bích coin lưu hành. Vậy mới thấy mức giá hiện tại mỏng manh rất quá đi

Giá bích coi, nó là 1 con số hên xui đối mới chúng mình hehe cái này anh đồng ý mới con sang lợn
Luôn có 1 xác xuất nhất định nó vọt mẹ lên 100k ông tơn, hay cắm đầu về 100 ông tơn,.. tỷ dụ như chỉ bằng 1 cái breaking news ất ơ hay 1 kế hoạch nào đó của bọn đại bàng, ai biết được chúng bắt tay nhau ý đồ diềm giá hay thổi giá chẳng hạn.

Bọn sở hữu bích coin giống như cổ đông của 1 công ty, chính chúng sẽ quyết định số phận của chúng, và quyền lực chính là nằm ở bọn nắm nhiều %. Khác ở chỗ, công ty có điều lệ, môi trường có pháp luật, có các uỷ ban quản lý, tóm lại ít nhiều có số liệu cơ cấu hay giao dịch minh bạch.... những cái đó sẽ ngăn việc thaotúng, gian lận. Bích coin thì không

Cứ chờ xem


An Hoang Trung Tuong (432)

Ref: Travis Hawk (428)

Dcm trêu trêu cái lồn. Con ý ngu thật dó.


wet blanket (433)

Sập thì đéo có chuyện, đúng

Nhưng chẳng hạn về ... 100 tơn và ổn định mẹ ở đó luôn, là ... không biết hehe


thì bựa bựa (434)

Anh bổ sung thêm cho cô Kỳ 1 chả_dụ nữa. Anh đi mua hàng trong siêu thị, cứ 1.000 đồng anh được thưởng 1 điểm, cứ 1 triệu đồng anh được thưởng 1.000 điểm.

Cái phiếu điểm thưởng í không có lưu thông được, mang ra ngoài siêu thị phát nó là tờ giấy lộn luôn.

Ấy thế nhưng hôm nào đó có việc ghé siêu thị, thì cái phiếu_điểm_thưởng đó lại thanh toán được cho món hàng cả trăm ngàn ông cụ luôn.

Đó, không lưu thông được mờ vưỡn thanh toán được đó hehe


Khoai (435)

[si="6"]Ref: An Hoang Trung Tuong (423)

đúng gòi, ý anh là vậy

nghĩa là đã ảo thì giátrị nên vừa phải, chớ ảo mà giá cao quá thì cóthể sẽ rất ít người chấpnhận[/si]


thì bựa bựa (436)

Ref: An Hoang Trung Tuong (426)

Nom cũng lọt tai, thì sửa đi, đcm!

Nhớ bonus anh, là được hehe


wet blanket (437)

Ref: Khoai (435)

Anh còn thắc mắc bí thơ nói bích coi cao/thấp là so với cái chi?

1 bích coin nó hổng giống 1 cục vàng, 1 chỉ vàng. Bởi 1 chỉ có thể bẻ đổi còn nửa chỉ, nhưng thế thoy, bẻ tiếp là có chuyện. Nên sẽ có 1 mức giá cho rằng quá cao để nhân dân sẵn sàng mua 1 chỉ vàng, thì đúng.

Nhưng coin thì khác, 1 bích chả qua là 1 số nôm na đại diện, thực tế đơn vị nhỏ nhất là 1/100,000,000 của 1 bích.

Hay là so với ... coin khác hehe?


An Hoang Trung Tuong (438)

Ref: Khoai (435)

Câu này thỳ có phần chấpnhận dược.

Khy giá Coi cao quá, thì lưuthông của nó sẽ bị kìmhãm. Nó sẽ gặp khókhăn trong thựcthi vài chứcnăng.

Cũng như xèng quốcgia ý. Cứ tăng mãi là déo dược. Phải tung thêm mà zìm nó xuống. Xèng quốcgia chỉ dược mất-giá vài % mỗn mùa thoy.

Zưng không vì thế mà Bích Coi lại giảm sốlượng nhânzân hâmmộ. Cái nài thỳ con Khoai lại sai.


thì bựa bựa (439)

Ref: Khoai (435)

Cái gì tồn tại, thì đều có lý của nó.

Câu nầy ghi ngay trang đầu nghị quyết mờ bí thơ quên cmnr, hay sao?


An Hoang Trung Tuong (440)

Ref: Khoai (435)

Ảo hay không, thỳ lại déo thành vấndề mý Coi.


An Hoang Trung Tuong (441)

Ref: wet blanket (437)

Con nài lại dược Zì khen.


An Hoang Trung Tuong (442)

Ref: An Hoang Trung Tuong (438)

Sorry, không phải giá Coi cao quá, mà giá Coi tăng nhanh quá.


An Hoang Trung Tuong (443)

Dcm tóm lại, con Phông Kỳ dã cút dy ngủ, còn con Khoai thỳ lôi vodka ra thụt cho mátmẻ dạitràng.


An Hoang Trung Tuong (444)

Lần sau Zì cấm con Kỳ mý con Khoai bàn zìa xèng, nghe chưa.

Dcm thoy. Chúng cô cút hết dy.


Khoai (445)

[si="6"]đc Wet,

đc Hốc kỳvọng ông coi ở mức 1M ông tơn

một món đồ-cổ có giá giả là bìnhthường, do ổng hiếm, ổng đẹp hay ổng cổ hơn các ông khác

nhưng nếu ông coi có giá giả, cóthể ngườita không sosánh được tại sao giá cao như vậy (vì ông ý ảo) và không chấpnhận, quay lại traođổi bằng vậchất và quên ông coi luôn[/si]


An Hoang Trung Tuong (446)

Ref: Khoai (445)

Zì phát mẹ diêng mý con Khoai này, sau cú diêng mý con Kỳ.

Có 20 chai Bích Coi lưuhành (tính tongcong). Nếu giá ông ý là 1 chai ôngtơn, thỳ tongcong market-volume aka [fo: color="#FF0000"]thịgiá[/fo] của Bích Coi là 20,000 tỏi ôngtơn.

Dcm tuynhiên, diều ý không có nghĩa là nhânzân dã ném dủ 20,000 tỏi ôngtơn vào Bích Coi, mà chỉ một phần số ý, chảzụ 2,000 tỏi, kêu là transaction-volume aka [fo: color="#FF0000"]tongcong giátrị giaozịch[/fo].

Nếu transaction-volume càng nhớn, thỳ khảnăng sập của Bích Coi càng nhỏ, và ngược lại.

Chứ déo phải vỳ ông Bích Coi là ảo. Con ngu tỏ chưa?

Và chúng cô cũng nên quantâm zằng, giá mà [fo: color="#006600"]tăng càng nhanh[/fo], thỳ [fo: color="#FF0000"]tỷtrọng của transaction-volume trên market-volume[/fo] [fo: color="#006600"]càng thấp[/fo], nghĩa là transaction-volume càng nhỏ, và [fo: color="#FF0000"]nguycơ của bongbóng sẽ càng nhớn[/fo].


An Hoang Trung Tuong (447)

Ref: An Hoang Trung Tuong (446)

Chính vỳ thế, Zì không thấy quá vui khi giá Bích Coi tăng quá khủngkhiếp. Zì dang cânnhắc bán mẹ bớt khi giá dạt 10K ôngtơn. Coinhư chốt-lãi vậy.


wet blanket (448)

Dì hay cô nào có kinh nghiệm xúi anh cái
Anh tính múp 0.2 btc (gọi là bỏ lợn hồi nào) ra sàn ex từ ví local. Nên set phí (fee) bao nhiêu là ổn hehe


Phong Ky (449)

He he, thôi anh đi ngụ, he he!


wet blanket (450)

Ref: wet blanket (448)

anh hy vọng chờ tối đa 1 tuần, tuy nhiên sớm tý càng tốt
nhìn cái giao diện set phí của bitcoin core anh ko tự tin lắm nên phải hỏi cho chắc


Dai Cuong (451)

Ref: wet blanket (450)

đẩy kịch kim về bên trái, tức mức feeds min, giaodịch chuyển của cô xuất hiện ngay tức thì trên miningpool.

Còn việc ví nhận coin đã có tiền chưa thì từ từ, nhưng đến 99% sẽ nhận được, lâu nhất là vài ngày. Bọn miner có phần mềm dò, vùng nào phí nhiều chúng ưu tiên xử lý trước nhưng không thể bỏ qua các giaodịch với phí nhỏ được.

Nếu chuyển cho bọn nhớn, đại bàng, kiểu như Genesis Mining thì chúng chưa nhận được tiền, về tài khoản nhưng chúng OK, thanh toán thành công. Mà sau có 1 giây chuyển coin, chúng trả lời luôn. Nhanh đéo chịu được.

Ah, 0,999% không chuyển được nó sẽ trả lại ví cho cô; số % còn lại đéo biết là gì cả. Cái này chưa từng trải qua, chõ mõn, hóng hớt thấy nó vậy

Vì sao thấy thế, tôi đồ rằng hệthống code của bitcoin mặcđịnh như vậy. Tiếptheo là tôi xem quátrình đóng gói 1 block của hệ thống, thấy có giaodịch chuyển BTC rất lớn, vài trăm đồng coin, nhưng phí nhõn chưa đến 10 tơn, giật mẹ mình. Trước toàn chắc cú, chuyển có tẹo coin mà kéo phí cao cao, tâmlý giống con Ướt kinh.

Chúc mừng con Ướt.

Các cô ah, tôi muốn học tiếng Nga thật nhanh, cực nhanh quá đi thôi. Hôm nay, nhìn 1 em trong Московский Дом Книги, улица Новый Арбат, ẻm mua rất nhiều sách, rất nhiều sách.

Cô nào có chia sẻ tý góc nhìn tán tỉnh gái bương té nhẻ? lấy ít thông tin tham khảo dần, để lúc tiếng tăm ngon rồi thì khả năng nó nhuyễn rồi, đỡ ngáo ngáo ngơ ngơ nữa.

Hôm nay ra phố đó ngó cái máy mua bán BTC kiểu ATM mà không tài nào tìm thấy. Nga, 1 cường quốc về BTC coi mà nhândân cũng chưa biết nhiều lắm. Cũng đứng thôi, toàn cầu tận 7 tỷ mạng, nhưng số ví BTC thì có 18 triệu thôi.


Dai Cuong (452)

Cô A...Z gì nói mở sàn giaodịch ấy nhẻ: mở sàn kiểu tiệm vàng đổi ông cụ lấy coin và ngược lại như anh Ngựa thôi, kiếm xèng tiêu đều đều; mở sàn để trade thì đừng nghĩ, không đủ tầm, lực đâu. Nhưng khi tiếp xúc nhiều với công việc này, sẽ nhanh chóng phát triển và muốn ở tầm cao hơn trong kinh doanh về coin. Dạidiện là con Ngựa, con bây giờ cầm trùm 1 group lái/bơi theo diễntiến của thếgiới coin. Trước thì con cũng chỉ buôn bán lặt vặt về coin, cảm nhận thấy bần lông đéo chịu được. Con Ngựa thayđổi trong tưduy nhậnthức nhanh đéo chụi được. Chúc mừng cỏn.

Sàn trade coin: món này giờ là tầm toàn cầu rồi, chúng ứng dụng những cái tiên tiến nhất zô đó; không có đất cho cò con. Mảnh đất hợp nhất đổi coin lấy fiat và ngược lại.

Trên face Dì vừa tung quả, tại xứ Zimbawue, 1 ông coin có giá 15.000 ông tơn. Xứ Zim lãnhchúa đang đấmnhau, nhândân biết làm cặc gì, những trọcphú nhẽ chỉ muốn chuồn ra ngoài nhanh, người chuồn rồi, giờ vàng-đô-zimtệ-đấtcát...đang hừng hực chuyển đi khỏi xứ mọi rợ. Và coin là 1 ông xứng đáng làm điều ấy: nhanh, nhiều, tiện, rẻ, an toàn nhất mọi nhẽ.

Về thốngkê chỉ số của BTC ngămngắm thấy rằng: volume24h >2 tỏi ông tơn trong nhiều ngày, và volme này luồn có xuhướng tăng, đỉnh điểm là lên tận 15 tỏi ông tơn 1 ngày, hầu như top1 về volume24; lượng coin giaodịch quá nhỏ bé (max 15 tỷ tơn) so với lượng đã pháthành marketcap 100-120 tỏi ông tơn; giá đào btc giờ nhẽ khoảng 2000$ (tính giá hợp tác với bọn Genesis Mining); số ví btc toàn cầu 18 triệu; cường quốc về coin Mẽo, Đức, Nga, Nhật, Trung, Châu âu, NamHàn..., asean có Sing, Indonesia, Thái, Phi, hehe, Giùn không thấy tên tuổi.Dai Cuong (453)

Tiện đây hỏi Dì và các Bựa xem mua 1 căn hộ bên Nga để ủ kế lâu dài có được không? Khi mua cănhộ bển sẽ có nhiều lợi thế nay mai.

Dự kiến mua căn hộ khoảng 2-4 triệu rúp, tức 30-70 nghìn $; trả góp tháng tầm 30k RUB; tương đương giá thuê nhà tại khu vực nhiều điểm so sánh giống nhau. Với khoản đầu tư vào đào BTC, giờ mỗi tháng nhẽ cũng dư trả tiền góp. Khu phức hợp có nhà trẻ tư 0-18 tuổi.

Mới tiềm hiểu zậy, mọi thứ vẫn quá mới mẻ và đầy hào hứng.


Là Sao (454)

Ref: An Hoang Trung Tuong (360)

Cake cái con ông buồi.

Vẫn đéo vào được.


An Hoang Trung Tuong (455)

Ref: Là Sao (454)

Có vài hànhtung cần thựchành, như sau:

1. Xóa cache, thậmchí thay browser. Chính Zì sometimes không vào dược các lớp MBA. Zưng Zì chỉ cần nín-thở, xóa cache, là xong ngoan.

2. Nghe có vào nhầm linh không. Lớp mình không vào, vào mẹ lớp khác. Họcphần hiệntại của con Sao là: http://k4-mba-fast-study-4.blogspot.com/

3. Nghe có login sai email dăngký không. Email dăngký của con Sao là: [fo: color="#FF0000"]do.viet...@gmail.com[/fo], Zì doán thoy, cothe sai, vì tại zanhsách chỉ có email, không có nick, nên Zì déo biết con Sao có là con ý không.

Zưng con Sao lại login bằng email [fo: color="#FF0000"]....@dominionenterprises.com[/fo]. Dcm [fo: color="#009900"]dáng ra việc zùng sai email dăngký bị cấm, sẽ bị tốngcút và bắt login bằng dúng email dã dăngký[/fo].

Diều này xảy ra khi con Sao (hay các con khác) mở thư-mời nhập-học, zưng déo làm tiếptục theo thủtục, mà lại copy link sang nơi khác gòy zùng email khác.

Chúng cô cứ làm lungtung thế, thỳ Zì quảnlý thế déo nào dược, gòy sau lại luloa như con 2-Bựa zằng Zì tiếpdón không chudáo. Dcm mý bọn tầmphào, thỳ hehe chudáo cái lồn ý.


An Hoang Trung Tuong (456)

Ref: An Hoang Trung Tuong (455)

Zì biết chắc con Sao dang tính vào lớp bằng login này:

[fim]http://2.bp.blogspot.com/-63ivY-p0d0Y/V1neffGdDyI/AAAAAAAATfg/bvpxGia6ckk7DxyVg8xrn2BArc9JvSAFwCK4B/s35/*[/fim]

Zưng dcm lúc trước con ý lại chọn vào lớp bằng một login khác, déo có avatar, vì déo phải account của thằng Gúc.

Cái dcm chỉ luloa là tài.


An Hoang Trung Tuong (457)

Ref: An Hoang Trung Tuong (456)

Chiếucố con Sao là lớp-trưởng, VIP dỏ, Zì nhânnhượng xóa mẹ tàikhoản hiệntại của con Sao, và gửi lại thư-mời.

Từ lần sau các con nào zùng sai email dăngký thì Zì cho nghỉ mẹ họcphần dó luôn, chờ họcphần sau gòy vào.

Sao chúng cô cứ phải lungtung tự làm-khó mình và cả người-khác, như vậy ta?


An Hoang Trung Tuong (458)

Ref: Dai Cuong (453)

Nễu xèng trả-góp mà ngang xèng-thuê, thỳ ngu déo gì mà không trả-góp. Vì dơngiản [fo: color="#999900"]xèng trả-góp là của mình[/fo], aka tưbản, còn [fo: color="#999900"]xèng-thuê là chiphí[/fo].

Chúng cô còn nhớ vụ Zì giảng zìa [fo: color="#FF9900"]Xebay Thuê Tàichánh[/fo], hay không.

Con này học chăm lắm, sao ngu vậy? Hay là hỏi cho có. [fo: color="#FF0000"]Hỏi khoe[/fo]?

Ngàynay tràolưu [fo: color="#009900"]Hỏi Khoe[/fo] zất thôngzụng, Zì cũng thôngcảm.


An Hoang Trung Tuong (459)

Ref: An Hoang Trung Tuong (458)

Giá nhà tầm 30-70K tại Moscow là nhà của nôngphu, nằm khá xa trungtâm (cothe tận 100Km), và cưzân khá manhdộng. Nhà cũng không còn mới, nhẽ xây từ mùa Lin Zâu aka Staline.

Nếu mua nhà ý, con Zái sanhnhai cẩnthận nha. Bọn Nga chưa thành Bương hoàntoàn dâu.


An Hoang Trung Tuong (460)

Ref: An Hoang Trung Tuong (459)

Nơi Berlin Dức Nhợn, giá nhà chungcư mùa cộngquân cũng nhiều và zẻzúng vôdối. Con nào Dức Nhợn ngoy lên cồngphơm Zì nom.

Bọn Dức sẽ dập hết các nhà ý naymai. Zưng hiện thỳ chưa, vưỡn còn dông nôngphu hậuzuệ cộngquân sanhnhai tại dó.

Các nhà ý xây tămtắp giống nhau ychang, nom dúng là cộngquân.

[im]https://i.pinimg.com/originals/c9/42/59/c942596b83dc7fd14fc420ac70c11c29.jpg[/im]


Khoai (461)

[si="6"]Ref: An Hoang Trung Tuong (446)

anh hiểu ý bé Lủng giảng but anh ziễnđạt hổng được

ý anh là muốn quiđổi thì fải định-lượng

tỷnhư một bữa cắn trưa 2h mới anh Bốc Fét giá 50k ông tơn or một sợi lông-zái dài 2.5cm của cưng giá 5 xu tơn

chớ một ông coi biết định giá nhiêu là cao nhiêu là vừa, bởi ổng có được củacải vậtchất nào đảmbảo như tiền thiệt đâu, ảo mừ

vưavữa (cỡ 10k) thì nhândân quầnchúng còn chấpnhận, chớ cao quá ngườita sẽ không xài ông coi mà quay lại xài ông tơn bà bét ông oi dễ thanhkhoản hơn[/si]


Khoai (462)

[si="6"]sao anh cứ đéo nói được ý mình là sao ta, đủ má[/si]


An Hoang Trung Tuong (463)

Ref: Khoai (461)

Ngu vãi cả tom bìu. Cút dy học dy.

Giá baonhiêu, là zo cung-cầu aka thịtrường. Biết thế déo nào dược nhiêu là vừa.

Giá quả tranh của Văng Gốc bạn Zì mùa sanhthời bằng 0 tơn. Aka déo có ai thèm muatạu. Giờ giá nó 100 chai tơn, mà cứ rao-bán là có người mua.

Vưỡn tranh ý thoy, chả thêm déo gì.


Danco (464)

Mỗi ngày một đựng ní, đcm.

Hôm nay, chị tung xùy đạnh ní thứ nhất, phán rằng: Doanh thu có trước chi phí.


Việc chứng minh cái đạnh ní này thì tương tự việc chứng minh liệu con gà có trước hay quả trứng có trước. Thật tầm phào, bọn lỗ đít đã tranh luận ngàn mùa, ngàn mùa roài. Chị đéo rảnh. He...he...he...


Danco (465)

Mời cả lò bựa cafe sáng. Hôm nay thời tiết bụi chó thật là mát mẻ, cái đcm.


Khoai (466)

[si="6"]ý anh là tiền ảo cưng hổng thể tínhtoán như tiền thiệt được

bị tiền thiệt bảnthân ổng là tiền, tự ổng có bốn chứcnăng, nên cóthể thiếu đi ba chứcnăng ổng vẫn là tiền

còn ông coi là tiền do quầnchúng nhândân coi ổng là tiền, nên thiếu đi một chứcnăng ổng sẽ hổng là tiền[/si]


Khoai (467)

[si="6"]Ref: An Hoang Trung Tuong (463)

thì qua nay anh đã nói gòi

tranh coi được chớ coi có coi được đâu[/si]


Khoai (468)

[si="6"]tranh 100 chi tơn có người mua

chớ anh sợ coi 1 chai tơn không có người mua[/si]


An Hoang Trung Tuong (469)

Ref: Khoai (467)

Dcm con nài Zì khóa mẹ mõm 3 tháng luôn vỳ ngu.

Xèng gửi ngânhàng của cô có nom dược không? Dcm cùng lắm có cái statement của bank, chứ nom déo gì? Bích Coi cũng vậy dó.


Khoai (470)

[si="6"]chai[/si]


An Hoang Trung Tuong (471)

Ref: Khoai (468)

Maybe. Dó là vấndề của thịtrường, déo phải của bănkhoăn nhà cô. Nghe chưa con diêng nài mần Zì diêng thật gòy. Cút ngay.


Khoai (472)

[si="6"]bị thiệt mới ảo nó hơi khác nhao chút xíu[/si]


Khoai (473)

[si="6"]anh tính đầutư coi nên anh lo xa chớ anh hổng có ýđịnh chốngđối cưng[/si]


An Hoang Trung Tuong (474)

Ref: Khoai (472)

Ảo, mà bán dược, thỳ nó là thật, chứ còn déo gì.

Cũng như cái chứczanh của chúng cô dó. Déo ai nom nó ra cái gì. Cơmà bán là có người mua ngay, và có giá doànghoàng.

Con Khoai nài nhẽ hàng ngày cắn cứt, chứ khongthe ngu vậy dược.


An Hoang Trung Tuong (475)

Ref: Khoai (473)

Cothe giá Bích Coi tụt mẹ xuống 100 tơn khy cô dầutư. Dó cũng là chuyện bìnhthường của thịtrường. Số cô den, bốc cứt.


Khoai (476)

[si="6"]Ref: An Hoang Trung Tuong (469)

đã nói xèng do nhà-nước fáthành, đã được đảmbảo

coi có jì đảmbảo đâu

sao cứ sosánh xèng mới coi miết, hai cái khác nhao[/si]


An Hoang Trung Tuong (477)

Ref: Khoai (476)

Dcm Bích Coi có thịtrường dảmbảo, tỏ chưa? Nghĩa là, cô muốn bán lúc déo nào cũng dược, theo giá thịtrường.

Cũng như chứngkhoán pháisinh ý. Déo tồntại zìa vậtlý, déo có ai dảmbảo, zưng vưỡn là hànghóa bán như veoveo.

Hay con nài cũng déo tỏ pháisinh là gì? Cút zìa dy học, dừng hỏi nữa, please, Zì vanxin con bà nhà cô gòy dó.

Zì chưa từng gặp con nào ngu zìa kinhtài như con lồn ngựa này.


thì bựa bựa (478)

Ref: Khoai (476)

Coi, có niềmtin cụa nhândân bảođảm đcm!


thì bựa bựa (479)

Khi nhândân còn tintưởng, thì giátrị của coi còn được bảođảm

Nhândân càng tintưởng, giátrị của coi càng cao và ngược cmn lại


thì bựa bựa (480)

Hiệnnay, việc tẩutántàisản là hànhvi bứcbách quá, của aeql dĩ cmn nhiên.

Và bích-coi, là nơi very good, đặng thựchiện việc viểng dễ như rửa-đít

Chính sự không_minhbạch của nền tàichính, sự dắtmũi của đạibàng trong thịtrường tàichính, đã làm cho niềmtin của nhândân vào bích-coi ngày 1 lớn.

Khi nầu nền tàichính minhbạch hơn, thịtrường tàichính côngbằng kháchquan hơn, lúc đó mới củngcố được niềmtin của nhândân bằng bích-coi, và dĩ cmn nhiên, lúc đó giá bích coi mí hạ.


thì bựa bựa (481)

Ví như sách-ngũ-niên, ZìZùn chỉ pháthành 300 cuốn.

Ae bựaviên sau nầy đọc xong hay chưa đéo biết, nhưng muốn mang sách đó đổi lấy học phí lớp FMBA vì ảnh thiếu xèng nộp thầy nhập học.

Kẻ-đến-sau có xèng nhưng đéo có sách bèn đồng ý đổi chác phi vụ nầy.

Lúc đó, sách-ngũ-niên chả khác bích-coi bichừ là mấy, đcm


thì bựa bựa (482)

Hoặc chảdụ cuốn bựa-ngũ-niên số 78 cụa anh, đọc chán rồi nay anh muốn dùng nó để đổi lấy cái máy ảnh của Zì, anh chỉ việc mang đấu giá sách sảnh trên quán bựa, là có xiền mua máy ảnh của ZìZùn thoy ahihi


thì bựa bựa (483)

Nếu sau nầy, ZìZùn vừa muốn sách-ngũ-niên được truyềnbá rộngrãi, lại vửa muốn sách-ngũ-niên trởthành 1 loại BựaTệ (aka đơnvị tiềntệ nơi quán-bựa), thì ổng sẽ bắt các họcviên muốn mua bấtkỳ sảnphẩm bựa gì, đều phải dùng ngũ-niên-sách để mua aka dùng BựaTệ mà mua.


thì bựa bựa (484)

Đây, nhẽ là starup khởi-nghiệp hấpdẫn nhứt trầngian, ZìZùn nhẻ.

Saunầy thịtrường ngũ-niên-sách aka thịtrường bựatệ đi vào hoạtđộng, anh tin-rằng giátrị ngũ-niên-sách là vô-đối mẹ, cả vìa mặt nộidung, lẫn hìnhthức, và phươngthức.


Chimnho (485)

Ref: thì bựa bựa (480)

Sai rồi, con mặt buồi.

Tài-sản của aeql {Giùn} hiệnnay đéo bị ai giám-sát quảnlý, đéo cần phải tẩután đi anywhere mà bứcbách. Hơn nữa, các ảnh có nhiều cách khác vừa dễ-dàng vừa nhanhchóng. Đéo con Giùn nào có đủ nhiều bíchcoi để thoảmãn các giaodịch nhớn, hiệntại toàn các giaodịch cò-con.

Đặcbiệt, các aeql vẫn đéo tin vào bíchcoi. Bỏn chỉ khoái tài-sản hữuhình hoặc tàikhoản nhàbăng Thuỵ.


Chimnho (486)

Niềmtin của nhândân vào bíchcoi tăng lên, chủ-yếu vì giá ổng tăng liêntục từ đầu năm tới nay. Hoàntoàn không phải vì sự mất niềmtin vào hệthống tàichính bla bla.

Trở thành Hodler là việc quá dễ-dàng, khy các đợt giảm giá chỉ kéo dài trong vài tuần, thậmchí vài ngày như đợt vừa rồi.

Khy có một đợt giảm giá dài như vôtận, vídụ cuối 2013 tới đầu 2017, các cô mới thấy niềmtin của nhândân mỏngmanh như nào.


Chimnho (487)

Rất đông nhândân tintưởng rằng, giá bíchcoi sẽ tăng mãi tăng mãi, nhất là khy institutional money nhăm-nhe nhảy vào.

Mời các cô vào coinmarketcap mà coi price chart dựng-đứng của bíchcoi. Các cô nghĩ bỏn sẽ cứ thế cắm đầu vào khy giá đang ở All Time High? Nếu cỏn thực-sự muốn vào, thỳ bỏn sẽ làm gì?

Anyway, just my 2 satoshi.


wet blanket (488)

Ref: Chimnho (487)

Trước anh cũng tin mấy cái news về kỳ vọng của nhân dân, đọc mấy comments hopefully của nhân dân lắc rắc nhiều nơi. Cơ mà nghĩ lại thì hehe có gì đó sai sai, đéo tin được. News của bương cũng giống ở Lừa, viết bởi bọn mặt lồn ngựa.

anh đã giảng gòi, vấn đề mỏng-manh nằm ở bộ phận nhândân mùm-đỏ, ko phải tất cả. Đã là mùm đỏ thì dứt khoát nhanh nhúm và nhỏ lẻ.

Và biến động giá (cắm đầu/nhảy vọt) thường không đúng theo TA a.k.a phân tích kỹ thuật. Mà phụ thuộc quá nhớn ở các động thái vĩ mô của đại-bàng, hoặc các lãnh tụ... trong tương lai, hoặc 1 cái break news ất ơ chẳng hạn. Nhiều người tin, các lãnh tụ nhảy vào btc tức là ngon, hehe anh nghĩ ngược lại, bất an mọi nhẽ

Các cô liu ý cho, bitcoin ko có biên độ như trấng lừa nha, và chửa có (or ko thể có?) tt phái-sinh cho bitcoin công-khai và phổ-dụng như các sàn ex hiệnnay, đặng cân bằng giữ giá cung cầu

Kỳ vọng của anh vẫn ở khu vực 10-15k khà khà


wet blanket (489)

Nói là mất thời gian chớ rãnh rãnh anh cũng vào sàn lướt kiếm tý lạng dọi
Ngày chừng 30p, chả mất công mất thời gian mấy, dcm

[img=https://i.imgur.com/ektX0vt.png]


wet blanket (490)

vì đang uptrend mọi nhẽ, nên cô nào mới hoặc còn ngại, cứ set lệnh limit biên độ 2 đầu 5-15% gòi để đó đi ngủ, volume bao nhiêu tuỳ chúng cô có thể "afford to lose". Nhớ chia ra 1 phần kha khá ko đụng vào, chứ đừng trade hết mẹ toàn bộ

Kiểu lồn gì cũng ra lãi. Mà chả mất thời gian cặc gì, lại ra vào an toàn, coi như ăn cây nào rào cây đó


Chimnho (491)

Ref: wet blanket (488)

Sắp có rồi, anh Conbano hoặc Bodoinon đã dẫn link cách đây mấy hôm.

https://www.cnbc.com/2017/10/31/cme-plans-to-launch-bitcoin-futures-by-year-end.html

Thựcra ngay bâygiờ cô cũng đã có-thể long hoặc short trên Bitmex, Okex hay Polo. Up to 100x leverage hehehe. Tuynhiên nhândân toàn dùng bỏn để speculate, not hedge.

Giá-rổ lên xuống vòn-vọt mà 100x thỳ vượt xa đánh bạc chứ còn đéo gì.


Là Sao (492)

Ref: An Hoang Trung Tuong (455)

Ah okay, thành Zì. Bảo sao nhớ là đã accepted roài mà vô mãi ko được.

Anh usually sign-in multiple Gmail accounts at the same time and Google-blog messed it up when I hit the confirmation link (Google chose the first login account which is not the one that I registered for FMBA, this is a "bug" I would say).

Even more interestingly, my company recently changed the SSO system so the email you saw is no long valid. That explains why I tried in all different gmail accounts but nothing helps.

By the way, Bộ Đội gửi new invitation email vào địa chỉ nào nhể.

VẪN ĐÉO THẤY. HEHE.

Nhớ gửi vào do.****gmail.cơm nha. đcm.


wet blanket (493)

Mời chúng bựa nghe qua 1 cuộc đấu giá mới đây của bọn tài phiệt, cho 1 ông tranh của Leonardo da vince để thấy btc mỏng manh như nào hehe

[facebook=1530222907061917]


Là Sao (494)

Ref: Chimnho (487)

Anh lại nghĩ khi các tổ-chức (phía sau là chính phủ) nhẩy vào thì Coin sẽ bị thao túng kiểm soát (ở một mức độ) như Vàng.

Cục dựtrữ liênbang giờ có thêm trương-mục trữ lượng dự trữ Bích Coin.


Là Sao (495)

Một khía cạnh khác nhìn nhận đồng Coin tăng giá nóng là do nhu cầu buôn bán nặng-danh cực lớn.

Coin giờ là lựa chọn ưu-tiên của nhiều tổ chức Mafia Quốc Tế.

Giá Coin sẽ tiếp tục tăng, tỷ lệ khai thác tiếp tục giảm.

Chi phí khai thác điện khai thác Coin cũng lên cực cao. Rất cực nhiều miners mới nhảy vào khai thác. Thời điểm hiện tại điện tiêu thụ cho khai-thác coin tương đưowng với power cho 2.2 triệu households ở Mẽo, that's huge.


Dai Cuong (496)

MUA CĂN HỘ TẠI MOSCOW

Em không có ý khoe, thật tâm là như vậy.

Đây là dự án của bọn, chúng xây mới toe, nơi gần Metro; ở Moscow thì gần Metro là lợi thế gốc quy chiếu cho nhiều thứ. Nhândân Nga đi Metro cực kỳ phổ biến, phổ biên hơn Giùn đi waytau, news nói có khoảng 10 triệu lượt/ngày, đi thực tế thấy đông, rất đông nhândân đi cái này.

giá căn hộ mới toe đang giao bán tại Moscow

đây là thông tin giảm giá, lãi suất, thời gian vay, tiền nộp ban đầu, ... của 1 căn hộ điển hình.

cănhộ điển hình

Mọi thứ e muốn lắm rồi nhưng đang cân nhắc; 1 là vẫn ngáo ngơ bên này quá, ngáo ngơ thì tốn kém; 2 cân nhắc mọi nhẽ xem cái nào quan trọng, cái nào ít quan trọng, mục tiêu chính phụ,...; 3 tung xùy cho vợ xem trước, thực ra thì xèng em nắm hết, làm gì cũng đc thôi, nhưng đây là sự tôn trọng và cùng cảm xúc, hehe.

chi bộ Bựa có nhiều con quá sợ sệt, chắc cú với tiền nhẻ, có trăm tỏi, vứt mẹ nó vào đó 200 triệu; cảm giác chớp lệnh mua bán của nhân dân toàn cầu với coi; cảm giác tài sản nó tăng hùng hục rồi rớt, rồi lại tăng; phê đéo chụi được. Để trăm tỏi bank nhỡ nó mà bùng thì lấy đc đền có max 75 triệu; đồ rằng đéo cầm đc 75 triệu đâu vì đã băng hà mẹ nó lâu rồi, sau khi nghe tin.

chi bộ Bựa giaocấu mãnh liệt, em lượn đi học bài, hihi, hihi.


thì bựa bựa (497)

Ref: Là Sao (492)

Khổ thân, vẫn chưa vào được à.

[img=http://78.media.tumblr.com/6803a564f59c11ea976be1e7269d0c34/tumblr_n706lzlGml1qcga5ro1_400.gif]


Là Sao (498)

Ref: thì bựa bựa (497)

Vào được roài. hehe đcm.


Gia Ngua (499)

Ref: wet blanket (489)

Dcm lướt đéo gì sấp mặt loz. Hiện tại Cứ Coin MLM mà phang. Dcm lãi gấp 100 lần.


Khoai (500)

[si="6"]đc Ngựa cho anh hỏi nghe nói chỉ có Bích Coi là cóthể sẽ lên đến 250K, còn các coi MLM đasố là scam?[/si]


wet blanket (501)

Ref: Gia Ngua (499)

Thi thoảng vô mua mua bán bán tý cho vuôi chả lỗ, mấy món coin này anh không là tay chuyên, nên đéo dám đú hehe


Nicher (502)

Ref: Khoai (476)

Bitcoin vửa là xèng vửa là hàng hóa as definition of mụ Zì bướm bương.

Vì là hàng hóa nên coi cỏi chịu tác động của quy luật giá trị. Chiểu theo luật này, giá trị của một hàng hóa bằng mí lại hao phí xã hội aka chi phí tạo ra nó. Chỉ có tối đa nhõn 21 triệu đồng bitcoin nên cuối cùng chi phí tạo ra nó bằng mẹ nó zero. Còn đéo đồng nào nữa đâu mà đào, có phỏng, ĐCM?

Chứ đéo phải là vì nó có giới hạn và càng ngày càng khó kiếm nên hao phí cho nó càng tốn nên nó đắt nhá. Khi khó kiếm quá thì batoong mining sẽ đút cặc vào mần nữa. Chị gia cát dự rằng đồng bitcoin thứ 18 triệu lẻ 1 sẽ đéo bâu giờ xuất hiện, he...he....he...

[img=https://static01.nyt.com/images/2017/10/08/opinion/sunday/08suri/08suri-master768.jpg]


Nicher (503)

Ref: Nicher (502)

Vì là xèng nên nó tuân theo quy luật cái đéo gì lưu thông tiền tệ. Luật này phán cái đéo gì ý nhỉ, ĐCM, đợi tý chị hỏi thằng gúc nhát.


Nicher (504)

Ref: Chimnho (486)

Đéo ai lại dựa vầu thị trường mí lại niềm tin của batoong.

Chúng cô phải dựa vào các quy luật là thứ có quan hệ nhân quả nếu ...thì, bền vững, tất yếu, tồn tại độc lập ngoài ý chí chí chủ quan aka khách quan, và lặp đi lặp lại.


Nicher (505)

Ref: Nicher (503)

He..he... Batoong đéo in được thêm bitcoin, tưởng sẽ né được đòn trộm cắp, móc túi của lãnh tụ. Cơ mà đen, chúng batoong đéo in được nhưng lại chia nhỏ đồng coi ra thành micro coin, nano coin, pico coin and somthing like that, việc viểng bản chất mần tăng mẹ cung lượng xèng trong lưu thông

Thế thì khác lồn gì lãnh tụ in thêm xèng theo hứng của chúng nhỉ? Vưỡn về lại cái màng lợn sứt thôi, xin chúc mừng chúng batoong nhé.

[img=http://www.kenhvan.com/wp-content/uploads/image/035/cam%20nghi%20ve%20truyen%20ong%20lao%20danh%20ca%20va%20con%20ca%20vang.jpg]


Dai Cuong (506)

Ref: Nicher (505)

con điêng này:

- đào BTC là quátrình đóng gói hoànchỉnh 1 block, và mặc đinhj đucợ thưởng X ông BTC, X giảm dần theo chukỳ 4 năm/lần. Sau khi đóng gói hoàn chỉnh, ccon mặt lồn nào đại diện, nhẽ cuối cùng quá trình xửlý coin, sẽ được thưởng X coin, và số phí mà mỗi giaodịch để lại.

Quatrình này tốn kém điện năng, máy tính, con người vãi lồn, mà lại nói ko mất gì là sao???

- tiền không niềm tin thì là cái đéo gì; vàng đô là niềm ngày này; xủa nữa là bảng anh; niềm tin luôn thay đổi. muốn cố định bất biến sao???

niềmtin có niềm tin tự nguyện và niềm tin phải dí AK47 vào củ sọ, niềm tin có biên giới, có thời gian. BTC là đéo có biên giới, còn với thời gian có cái lồn gì là bát biến và cố định. Tất nhiên với khoảng 60 năm cuộc đời thì là cái đéo gì nhẻ, nhưng với coin, thời công nghệ chỉ 5-10 năm rồi, nhát là IT.

- lãnh tụ và đại bàng chơi đòn dự đoán giá nhẻ? nhiều thứ đã fix thì chỉ còn đòn đoán giá ăn tiền + tung tin kỹ thuật, pháp lý để vục nhân dân; nhưng số coin để nhân dân non gan liệu có mấy để vục và có phải có 1 đại bàng đéo đâu, quá nhiều đại bàng và sãn sàng đập nhau chết. hehe

thôi nhiêu đó thôi, chứ cái gì chưa xẩy ra thì đoán thế chó nào chả được, vấn đề là hiểu chỉ số, thông số, cảm nhận và dám tung xùy thôi. Chứ xui, cổ vũ thế đéo nào đc nhau, trẻ trâu đâu. Chúc may mắn.


Khoai (507)

[si="6"]Ref: Nicher (502)

thành thành đc

anh hơi có chútxíu lấncấn mới ông coi

khi anh coi ổng là hànghóa, anh nghĩ ổng là hànghóa đặcbiệt

khi anh coi ổng là tiền, anh nghĩ ổng là tiền, nhưng chưa hoànchỉnh

nên anh không ápdụng quiluật hànlâm nào cho ổng[/si]


Khoai (508)

[si="6"]còn các đc nói coi có niềmtin đảmbảo

anh nghĩ niềmtin của anh còn lớn hơn của các đc, anh hiểu chiện đó[/si]


Là Sao (509)

With Thanksgiving approaching and em Thủng hỏi về món gà Tây anh giảng các cô nghe.

Có 3 món must have in a typical Thanksgiving dinner đó là:

- Turkey (gà tây)
- Cranberry Sauce (nước sốt quất)
- Pumpkin Pie (bánh bí ngô)

Đây là những món đặc sắc khi những người Anh (colonists) đầu tiên tới miền cực bắc nước Mẽo năm 1621, vật lộn và sống sót qua mùa đông khắc nghiệt cùng với sự giúp đỡ của dân bản địa (indians) và họ đã thành công trong vụ mùa đầu tiên.

Để kỷ niệm, những người nhập cư (colonists) quyết định tổ chức lễ "tạ ơn" (autumn harvest feast) vì đã có vụ mùa thành công.

---

Gà tây hồi đó (16xx) chưa được chăn-nuôi mà chỉ là dạng wild-bird và được săn bắn những người nhập cư (Pilgrims - đọc là pi-g-r-ừm-s). Dần dần Gà Tây trở thành món ăn truyền-thống trong ngày lễ "Tạ Ơn" và nhiều trang trại nuôi gà phục vụ Tết Tạ Ơn ở Mẽo.

Gàtây trang trại thường được nuôi trong khoảng 3-5 tháng là có thể bán ra thị trường (young turkey). Nếu để Gà lớn quá thì chi phí thức ăn sẽ lớn và không còn hiệu quả kinh tế.

Hàng năm tổng thống mẽo làm lễ "rửa tội" Gà Tây (pardon - đéo biết dịch sao). Lễ này đéo có nghĩa là Tổng Thống đéo ăn gà, mà mang hàm ý tuyên bố bắt đầu mùa Holidays bắt đầu (từ Thanksgiving tới hết Giáng Sinh). Mội giả thuyết khác là Tổng Thống được nhân quá nhiều Gà từ các trang-trại hàng năm.

Những con gà được "rửa tội" có được đặt tên riêng, thường ko bị giết thịt, và nuôi thả trong trang-trại hoặc vườn thú (Zoo). Hai con gà năm ngoái tên Tater and Tot nặng mỗi con 18 ký.

Tuy nhiên một số Tổng Thống thì giết và chén thịt luôn chính chú Gà.

Những con Gà được thả thường chỉ sống không quá 2 năm và chết do béo phì, bệnh tim, hoặc cao máu hehe.


Là Sao (510)

Turkey nuôi
[img=https://ferndalemarketonline.com/home/wp-content/uploads/2013/08/FerndaleTurkeys-3764.jpg]

Wild-Turkey
[img=http://www.auburnjournal.com/sites/default/files/17-wild-turkey-federation-photo_0.jpg]

Ra Lò
[img=http://www.seriouseats.com/recipes/assets_c/2015/04/20121108-spatchcock-turkey-food-lab-12-thumb-1500xauto-422453.jpg]


Danco (511)

Ref: Khoai (507)

Thế thì cô áp dụng quy luật cung cầu, có cái mẹ gì đâu. Xuống xèng mua coi đi, đcm.


Vu Van Oai (512)

Ref: Dai Cuong (506)

Zái đọc bài cố Ni 3 chớp 2 nhoáng: Đéo còn khả năng đào = không đào thì làm gì có chi phí trong khi phân mảnh thì vô hạn chả tốn phí cặc giề. Theo cố Ni đây là nguyên nhân lạm phát. Vấn đề nài hơi khó hiểu nhưng cố Ni cổ ấy nói thì: dddd:)

Cám ơn Zái về những tham luận mở sàn. Nhưng như cô cũng đã thấy những thằng to nhất cũng đã chết thì đéo giề lại cho là phải đê bọn tay to? Sao không tìm ra một mô hình và quy mô hợp lý?

Cuối tuần manh động nhé các bựa.


Danco (513)

Ref: Dai Cuong (506)

Con mặt lồn này đéo gì cồng dài như ông sông vôn ga. Ngắn gọn chút đi, mần ơn. Chị chả hiểu cặc cô phán gì cạ, đcm.


Danco (514)

Ref: Danco (511)

Chị thấy quy luật cung - cầu là cái bù bựa nhất ever của bọn kinh tế gia lỗ đít. Khi đéo biết giải thích một hiện tượng kinh tế nào, chúng gán mẹ cho cung-cầu, phủi đít, thế là xong, đỡ nhức đầu hề...hề...hề... Đcm!


thì bựa bựa (515)

Ref: Khoai (508)

Niềm_tin của bí thơ lớn hơn niềm_tin cụa anh, vậy thì anh yên_tâm cmnr, đéo nhắc bí thơ nựa.

Anh chỉ nhắc bí thơ cách dùng từ thôi.

Theo văn-phong hiện tại, Giùn không dùng từ "đảm_bảo" nựa, mờ thống nhất dùng từ "bảo_đảm" trong các văn-bản hiện hành.

Vậy, bí thơ lưu_ý, đặng giữ_gìn và phát_huy tốt bản_sắc trong sáng cụa tiếng đcm Giùn!


thì bựa bựa (516)

Ref: Danco (514)

Quy luật cung-cầu dường như được gói trọn trong 1 bài của FMBA (Session 1.2)

Chả hay ở bài bải, cô Cò có thảo_luận như vửa nói hay không?


thì bựa bựa (517)

Anh ôn lại tí lý_thuyết ở Session 1.2 trong FMBA, đặng cho bọn con bò lười học còn nhớ lại được chút_gì_chăng:

§[1.2.2.8]

Sậptiệm (shutdown) là hoàncảnh lầmthan khiến doanhnghiệp phải dừng sảnxuất.

Lúc đấy, doanhthu bán hànghóa (hoặc dịchvụ) thậmchí không bùđắp nổi chiphí biếnđộng. Nếu dừng sảnxuất, doanhnghiệp chỉ thiệthại chiphí cốđịnh, còn càng sảnxuất, càng lõm nặng.


thì bựa bựa (518)

Nếu như hiểu và áp dụng lý thuyết sập_tiệm trên, hẳn giùn chúng mình đã không gặp hệ quả lớn của những Vinashin, Vinalines, Vinacomin, Vinachem,...

Mới gần đây có PVN đã áp dụng lý thuyết sập_tiệm cho dự án ở Venezuela.

Bất_hạnh thay!


Vu Van Oai (519)

Ref: thì bựa bựa (518)

Cô Bựa đang bàn giề mà đưa đám cộnglô cộngquân vào trong bài của Zì vây? Cô nghĩ chúng ngu chưa được học fast em bi ây của Zì ah?

Phong long đồn Zì anh bương còn phải bỏ chạy cái bọn Xuống Hố Cả Nũ thế mà cô lôi nó ra thảo luận chết cười, haha.


Khoai (520)

[si="6"]Ref: Danco (511)

thì đó

anh đương langthang kiếm 20 ông coi (BTC)

ghé quán nghengóng xíu mà đù má bé Lủng đâm-hơi quá[/si]


Danco (521)

Ref: Dai Cuong (506)

Đcm, khi giá cả mà vượt quá giá trị nhiều nhiều lần thì chuẩn bị húp máu lồn nhé batoong.


thì bựa bựa (522)

Ref: Vu Van Oai (519)

Con nài có học FMBA ko vậy đó?

Phần bài-tập ZìZùn chả bắt chúng họcviên lấy vídụ ở Zùn là chủyếu đây thây.

Không lấy vídụ ở Zùn thì lấy ở mả-bố nhà cô ra, à?

Đkm!


Chimnho (523)

Ref: Nicher (505)

Hahaha câm mùm đi con điêng. Chia nhỏ ra, mà lại giống như cung xèng hả con dở, địt còn mẹ chết cười.

Chia nhỏ ra, tươngđương với việc chia vàng {gold} từ lượng qua chỉ, hoặc đổi một tờ 500k ông cụ ra 500 tờ 1k ông cụ. Tăng cung xèng ở chỗ nào, à cơ?

Nổ khe khẽ thôy dcm.


thì bựa bựa (524)

Ref: Danco (521)

Địch cụ con nài, toản thả thính.

Thôi thì anh cũng tungxuỳ cho cô, coi như anh đang ôn lại bài.

Khi giácả vượt giátrị nhiều lần, thì bắtđầu xemxét đến các yếutố ngoài giácả, gồm:

(i) thunhập của người-tiêudùng (personal disposable income),

(ii) sốlượng người-tiêudùng (population),

(iii) giácả các hànghóa liênquan hoặc tươngthích (price of related goods),

(iv) thịhiếu và sởthích của người-tiêudùng (tastes or preferences),

(v) kỳvọng của người-tiêudùng (consumer expectations),

(vi) bảnchất hànghóa (nature of the good),


Phần innghiêng (italic) là trích từ FMBA cụa Zì-Buồi-Mềm


Chimnho (525)

Ref: Vu Van Oai (512)

Lượng coi đào được {block reward} sẽ ngày càng giảm dần, theo quyluật đã được fix trong code, tới năm 2140 thì block reward sẽ bằng 0. Khy đó sẽ không đào thêm được coi mới nữa, nhưng việc mining vẫn sẽ tiếptục. Why?

Khy đào được 1 block, ngoài block reward thỳ miner sẽ được hưởng toànbộ phí giaodịch {transaction fee} trong block đó. Với số giaodịch ngày càng tăng, thỳ lượng transaction fee cũng ngày càng tăng. Nên nhândân miners vẫn cần-mần làm việc, không never ngừng, ever.

Quãng 1,000 block gần đây, đã có những block mà tổng transaction fee lớn hơn block reward {13 BTC vs. 12.5 BTC, respectively}.


Chimnho (526)

Ref: Vu Van Oai (512)

Mần sàn {exchange, not coin shop} nhọc lắm dcm nhọc lắm.

Chị Oai cứ thử dạo quanh các sàn lớn nhỏ thỳ sẽ biết tại-sao phải cần tay-to đạibàng. Legal, marketing, security, equity, liquidity, etc. and etc.


thì bựa bựa (527)

Trên, là các yếu-tố ngoài giácả, tácđộng đến cầu.

Dướiđây, là các yếu-tố ngoài giácả, tácđộng đến cung:

(i) thuếmá (tax),

(ii) côngnghệ (technology),

(iii) giácả các hànghóa liênquan hoặc tươngthích (price of related goods),

(iv) giácả các yếutố sảnxuất, aka đầuvào (factor),

(v) sốlượng nhà-sảnxuất.


Chúng cô có nhìn thấy cái gì chung, ở 2 phần yếu-tố không? Hãy quansát (iii), đcm.

Tộsưbố bọn con bò lười học.


Chimnho (528)

Ref: Gia Ngua (499)

Chúcmầng anh Ngựa ăn được mấy ông coi MLM.

Rủi-ro quá, tôi tự-thấy đéo đu theo được hehehe.


Vu Van Oai (529)

Ref: Chimnho (523)

Chimnho tranh luận với cô Ni không nên hời hợt thế được đâu, nghĩ kỹ xem đi cô.

Lạm phát là khi có quá nhiều xèng đem ra lưu thông.

Trong khi coi quá dễ phân mảnh chẳng tốn mẹ giề.

Vấn đề cô Ni nói có thể hiểu: Tay to có khả năng chiêu trò nào đó thiết lập lại giá trị chẳng hạn thổi giá đồng coin chẳng hạn. Hay cách nào đó nghĩ tiếp đi cô Chim, anh cũng đang suy tư mơ màng mà chưa tỏ.


thì bựa bựa (530)

Riêng cho chơ (aka Nicher), không tem không phiếu, học mót qua gúc, phátbiểu như-con-vẹt, toàn chủquan cảmtính, thì anh không chấp.


thì bựa bựa (531)

Anh đã lấy vídụ đơngiản nhất, cho chúng cô dễ hiểu, là cung BTC giống như 300 cuốn Kinh-Ngũ-Niên của ZìBựa. Nó chỉcó giớihạn trong 300 cuốn cuổn. Tăng tăng ở con bà nhà chúng-cô à?

Sau nầy, các cuốn Ngũ-Niên-Kinh mà có giá to-lớn-quá, bọn bựa phải xé-từng-trang để thực hiện các giaodịch, thì đó là chia-nhỏ, không phải là tăng-cung.


Travis Hawk (532)

Cô Chim Nhỏ cồng đúng rồi đó. Con Nicher đéo biết ji thì câm mồm đi, vui lòng.

Đéo có bọn miner confirm cho các giaodich, thì chúng cô có nhận Bitcoin được cặc. Chúng charge phí chúng cô là đúng mẹ rồi.

Vậy nên càng nhiều giaodich thì miner càng khoái, chứ đéo nữa.


thì bựa bựa (533)

Chả-dụ, 300 cuốn Ngũ-Niên, nhưng 299 đứa muốn giữ lại, không đem ra giaodịch.

Chỉ có cuốn số 78 cụa anh, là được đem ra giaodịch mà thoy.

Trong khi kẻ-mua và số món-hàng bựaquán rao bán, thì có rất nhiều. Mà ZìBựa thì chỉ đồngý các giaodịch được thựchiện bằng BựaTệ aka Ngũ-Kinh-Niên.

Vậy, để thoảmãn, thì cuốn Kinh số 78 cụa anh, buộc phải xé lẻ ra từng-trang, đặng các giaodịch mới êm-và-xuôi.


wet blanket (534)

BỌn củ lồn đến cả lạm-phát và tăng-cung-xèng, cũng đéo biết phân biệt. Con nào bảo 2 thứ giống nhau ngoi lên anh vả chết mẹ giờ?

Nói dìa lạm phát, thì có dăm ba định nghĩa, mời gúc. Đéo có chiện "lạm phát là khi có quá nhiều xèng đem ra lưu thông" chết cười mới con Oai vú


Travis Hawk (535)

Giá bitcoin bâyjờ vẫn đang còn thấp hơn so với giatri thực của nó. Phải hơn $10K/1 ông mới đúng.

Cứ múc 1 ông chơi thử đi đã, chuyển qua chuyển lại giữa các ví, từ ví lên sàn, từ sàn xún ví, mua vào bán ra cho quen mẹ đi.

Blockchain or bitcoin nói ziêng là 1 cuộc cáchmạng côngnghệ vôtiền khoánghậu, tuonglai rất sángsủa. Sống trong kỷnguyên nài mà bỏ qua nó, đéo thamgia thì hơi phí của đấy.


Danco (536)

Ref: thì bựa bựa (527)

Đcm, con Thủng đi học toàn tầm chương trích cú, đúng phong cách khổng khâu râu dài.

Ngắn gọn lại như sau: Giá trị của hàng hóa dịch vụ do bọn sản xuất quyết định. Xu hướng là càng ngày càng giảm. Ví dụ, giá trị aka chi phí của băng bịt bướm aka cô tếch aka cô chuyên hút máu lồn càng ngày càng giảm do sản xuất hàng loạt, tự động hóa dây chuyền...etc.

Còn giá cả do bọn con buôn quyết định. Chúng bơm thổi gán cho etc giá trị khác như thương hiệu, 2 cánh mỏng manh, chế độ dịch vụ hậu mãi.... Chúng chủng luôn muốn nâng cao giá cả của băng bịt bướm để kiếm xèng chứ còn lồn gì nữa.

Cân bằng đạt được khi giá cả bằng mẹ giá nó giá trị.


Travis Hawk (537)

Khoai said... (500)
đc Ngựa cho anh hỏi nghe nói chỉ có Bích Coi là cóthể sẽ lên đến 250K, còn các coi MLM đasố là scam?
@ Khoai

250K là kỳvọng của nhânzan thôi cô ạ. Cụng giống như anh kyvong nó có giá 1 trẹo Tơn, sau 10 mùa nữa. Nó có thể xảy ra, or không, đéo ai biết chắc được.

Zưng trong ngắn hạn, hết 2018 thì giá sẽ tròmtrèm $10K-15K. Xácxuất này khá cao. Sau đó đéo ai biết. Nó có thể về $1K, $500 hay $100. Khó đoán lắm.

MLM thì đa số là scam, chứ ko hoàntoàn.

Chảzụ có project rất tốt, team mạnh zưng đéo lên sàn được, cuối cùng chết yểu. Cụng cóthể gọi là scam.

MLM rủiro vcl, sàn sập hồi nào đéo hay. Bên Thái này đang rất thịnh món MLM này, mới các hìnhthức lending trả lãi khủng. Đéo biết Giùn chúng cô thế nào? Nhẽ cũng rộnràng vì tánh thamlam ăn vào máu mẹ.


Danco (538)

Ref: Travis Hawk (535)

Con mặt lồn này hạch toán chi tiết chi phí sản xuất ra một ông bich coi chọn em. Nói khơi khơi thế đéo ai chả phán được.

Theo cô, chị phán mẹ nó chi phí sản xuất một ông bich coi là 100k ông tơn cho nó máu, đcm.


Travis Hawk (539)

Dựđoán mà con Cò. Chiphí sx chả lienquan deo ji.

Chiphi sx ông tranh Van Gốc vừa rao bán gần 500 chai Tơn baonhiêu? Nhẽ thời ý chỉ vài Tơn là cùng, sao giá nó chótvót vại?


wet blanket (540)

Con nào bảo phân mảnh là tăng cung đới đcm, anh chả dụ

Thị trường chỉ có 2 cá thể: là con Dái và con Chim

Con Dái có 1 chỉ vàng tương đương 500k ông cụ, con Chim có 1/2 chỉ vàng tương đương 250k ông cụ

-Con Dái chán tình, bẻ đôi ra mẹ được 2 miếng 1/2 chỉ. Bán 1 miếng 250k ông cụ (bỏ qua vđ mất giá do chi phí bẻ đôi vàng, vì BTC ko tốn chi phí phân mảnh) còn giữ lại 1.
-Con chiêm, bẻ cũng được, k bẻ cũng được, đéo xét nữa đcm

Vậy cung có tăng ko? giá mỗi 1/2 chỉ vàng, có tăng ko? Tăng vào cái ông buồi ý đcm batoong


thì bựa bựa (541)

Ref: Danco (536)

Trích: Ngắn gọn lại như sau: Giá trị của hàng hóa dịch vụ do bọn sản xuất quyết định. Xu hướng là càng ngày càng giảm."

Bắt-quả-tang đéo học bài nè.

Câu trên với hànghoá thôngdụng, được sảnxuất hàngloạt, thì đúng (vídụ băng-bịt-bướm).

Nhưng với hànghoá không sảnxuất hàngloạt (vídụ mời gúc), thì xuhướng là càng ngày càng tăng nha coon diêng, hehe


Danco (542)

Ref: Danco (536)

Ui ui sorry cô Thủng, chị nhầm mí con Thì bựa bựa, đcm.


wet blanket (543)

Ref: wet blanket (534)

Sau khi chúng cô gúc, hoặc dở sách, chúng cô sẽ nắm tương đối định nghĩa đặng trả lời câu hỏi BTC có lạm phát hay ko? Rồi, thì tạm gác qua 1 bên.

Giờ anh nói về cung BTC, thế này xem còn con nào phản đối ko nhé.

Số lượng BTC theo lý thuyết có 21 triệu ông coi tối đa. HIện tại đã có 17 triệu ông. "Ước tính" 2040 thì đạt 21 triệu ông coin. Vậy từ giờ đến khi đó thì BTC là đương tăng-cung lên chứ còn đéo gì nữa? Ngắt còng...


Travis Hawk (544)

Nhẽ con Cò đéo biết bitcoin hoatdong như thế nào rồi, và tại sao nhanzan định já ổng cao như vại.

Gúc đọc thêm đi nha xuchieng.


thì bựa bựa (545)

Vậy, hàng càng độc càng đắt, hàng càng bìnhdân càng rẻ.

Anh tungxuỳ xuống chúng batoong chânlý nài:

Bất kỳ hànghoá nào mà bán được (doanhthu) thì đều phải chịu phí-tổn để có hànghoá hoả (chiphí). Phần chênhlệch doanhthu - chiphí = lợinhuận

Anh tung chânlý nầy, đặng dựa_vào_đó chúng cô vả vỡ mùm con cò, mới món thả thính có doanhthu đéo có chiphí, hehehe


wet blanket (546)

Ref: wet blanket (543)

Lại lý thuyết, mỗi 210,000 block sinh ra, thì reward giảm mẹ 1 nửa, infinity. Ban đầu là 50btc/block, sau 2 lần halving tại block số 210001 và 420001, thì hiện tại đương là 12.5btc/block. Đấy là chưa kể độ khó mining tăng dần/

Vậy cung sẽ tăng nhưng ít dần, ít dần đcm ít dần. Lượng tăng thêm sau mỗi block, sẽ tiến về 0+, not equal 0. Tức tổng lượng bitcoin sẽ tiến về: lim 21,000,000. Vậy, một cách lý thuyết, cung BTC sẽ tăng mãi, vô hạn và <21tr


Danco (547)

Đcm, hết giờ thả thính, chị lượn.


Travis Hawk (548)

Có tin đồn, Amazon đang âmthầm dựng cơsở hạtầng để đưa btc và eth vào thanhtoán đó chúng cô.

Lếu chúng mà nhảy vào thật, thỳ DDDD.


wet blanket (549)

Nhưng thực tế luôn khác lý thuyết, khi lượng BTC tiến sát đến 21tr, bỏ mẹ cái vấn đề vô hạn sang 1 bên. Nhân dân mặc nhiên nó đã đủ 21tr đéo nói nhiều hehe.

Vậy xét tiếp từ "2040", thống nhất là cung không tăng nữa. Vậy cung ngừng tăng, vấn đề xảy ra ở đây chỉ có là, BTC cơ chế tự giảm cung (transaction fee), và tự tăng cung zả lại khi mining. Con số này, sẽ ngày càng bự, infinity. Nếu bự quá tới 1 mức nầu đó, sẽ phát sinh vấn đề. Tuy nhiên, tuổi thọ anh ko thể kéo dài tới ngày có vấn đề để, đéo xét nữa

Tạm hét còng


wet blanket (550)

Chính vì vấn đề ngày càng bự chi phí ra. Sẽ có 1 viễn cảnh mà anh vửa tiên lượng:

Từ 1 đồng cơ chế decentralized, nhân dân sẽ tập trung hết lên các sàn centralized mà trade mới nhau đặng né phí transaction to bự kia. Khả năng lưu thông sớm sẽ bị bó hẹp tại mỗi sàn.

Ngày càng sẽ đéo còn ai (ngu) mà xài ví local, ngoại trừ bọn đại bàng, bọn chủ sàn là bắt buộc phải xài, như con Dì từng giảng.

Nó giống như vàng miếng độc quyền SJC của Giùn vậy. Tương tự vàng miếng, BTC sẽ chua khê đến nỗi, mỗi sàn 1 giá, và đéo cần nhất thiết thông với nhau anymore, hoặc nếu cần chuyển giao BTC sang sàn khác, người chuyển sẽ phải chịu 1 chi phí khủng bao gồm cả transaction fee và commission của sàn.

Hiện nay, các sàn lớn xu hướng tập họp BTC càng nhiều càng tốt, đặng lấy thị phần trước khi quá muộn, như bọn Khựa đã và đang


wet blanket (551)

Ref: Travis Hawk (537)

Cỏn chỉ trêu hoặc mớm thính con Ngựa hoy, nhẽ đéo phải? hehe


Chimnho (552)

Ref: Danco (538)

Anh Danco được thài Zì khen nhiều, mà giờ chữ thài giả thài con mẹ nó hết.

Giá-cả do cung-cầu quyếtđịnh, chứ conbuôn {cung only} có quyết được cái con củ cạc. Giá-cả {giá bán} mà cânbằng với giátrị {giáthành} thỳ còn sản-xuất buônbán đéo gì nữa.

Anh đặt tiềnđề sai, thỳ suydiễn phântích etc. dựa trên đó sai bebét hết cả.


wet blanket (553)

Ref: wet blanket (550)

Vì thị trường đã biến tướng quá xa so với thuần tuý nguyên bản, tức những thứ mà từ đâu nhân dân đánh giá cao.
Các trở ngại ngày càng lớn. Thì giá bích coi hehe... dddd

Sẽ đến lúc, nhân dân sớm nhận ra các vướn đề trên. Nhưng cụ thể khi nào thì ... chúa mới biết.
Anh vưỡn tin, vàng, đá quý kim cương,.. mới chính là tài sản trường tồn của thời gian. Not ever cryptocurrency


Xoong Thủng (554)

Ref: Là Sao (509)

Cám ơn cô Sao đã cho anh tỏ tường


Xoong Thủng (555)

Dành cho người thích Rollei 35

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=-iDZ2qTrziA]


Dai Cuong (556)

Bitcoin chính xác chút thì có 20xxx000 ông coin, gần 21 triệu thôi.

Dự là đến 2140 sẽ đéo được thưởng nữa, nhândân chỉ chơi có ngần ấy thôi.

Nhưng dự là đến đồng thứ 19 triệu rồi thì việc xửlý các giaodịch+nhét nó vào 1 block+nối block này vào chuỗi blockchain có dung lượng hàngtrăm GB; thì được thưởng số BTC rất nhỏ.

Người sánglập tínhtoán, đến khi đó, năm 2140 thì chiphí các giaodịch trả cho đóng gói block, đủ để miner có lợi nhuận, đéo phải thưởng 50 rồi 25 rồi 12,5 rồi 6,25... ông coin nữa.

Bìnhthường các giaodịch từ trước đến nay dùng SAITOSHI, đơn vị nhỏ nhất của BTC, nó không thể phânchia được nữa. Các cô mua bán tiêu pha mà dùng BTC là toàn hàng khủng, đcm đại bàng rồi, Saitoshi có giá quá nhỏ, 1SAT = 1,5...2 ông cụ (VNĐ).

Có rất nhiều phần mềm miễn phí tính giá thành đào coin miễn phí, online. Nhưng tôi đéo dùng, hehe, dùng ngày kếtquả hợp tác của tôi với bọn Genesis Mining.

Tính như sau: hợpđồng conchóchết ZáiCuồng (viết tắt là ZC) với bọnchómá Genesis Mining(... là GM) là open-close; đạikhái, ZC bỏ 2500$ cho GM mua CPU, VGA, dâyđiện, mạngmẽo, phầmmền quảnlý, phầmmềm dò coin, nhaxưởng,....; đại diện là 20THs và GM quảnlý mấycái củ cặc trên; ngày chúng vục được 1 cục to như bãi cứt trâu, chúng sắn 1 miếng vứt vào bát ZC; cái bát này lại có 2 ngăn, 1 ngăn trả ZC, 1 ngăn trả GM. Ngăn cứt trâu của GM sẽ tính theo ông tơn; giá ông coin so với ông tơn mà thấp, số coin vứt vào ngăn của GM sẽ nhều và ngược lại; chúng fix phí phải trẩ là 0,00028$/ngày/1GHs. Phí này, đoán thôi, để: tiền điện, lương nhân công, thuế má thuê mặt bằng, thuế má lãnhchúa, lợinhuận, quỹ pháttriển, quỹ ủng hộ tỷ như ném xèng cho bọn bitcoin core,... Nóithêm, bọn Bitcoin Core kêu gọi bá tính góp tiền để chúng phục vụ tốt hơn.

Thêm 1 thôngsố là ngăn cứt trâu của con chó chết ZC được trả 0,003 BTC = 300.000 saitoshi.

Dài nhẻ: tómlại giáthành sanxuất hiệntại đạikhái của 100.000.000 saitoshi là khoảng 2000$=200.000 cent.


Dai Cuong (557)

Bâygiờ nói về cung cầu theo hiểu biết chút. Và không nhất thiết cứ phải về cung với chả cầu.

- cung thì tổng lượng fix rồi nhế 21.000.000.00.000.000 saitoshi, lượng làm ra cũng fix trước 50 BTC/25/12,5/6,25/..., vận tốc đẻ coin cũng fix 10 phút làm 1 nhát.

- cầu: cái này khó đéo chụi được

+ trước, tầm những năm 2009-2011, thì rẻ. Đá tý tiếng Nga chút, потому что это lượng người trong thếgiới của ông BTC quá bé, quanh đi quanh lại toàn mấy con nhẫn mặt nhau, đổi chắc gọi là chơi chơi; hệthống vậnhành theo nguyên tắc cựckỳ là côngchính. Tómlại là quá ít con nhang.

+ sau này, đéo hiểu sao, nhiều con mặt buồi tinh hoa nhấy vào ngâm cứu, thấy nó hay rồi con nhang đông hơn, đông hơn. Giá BTC tăng do lượng mặt buồi nhiều hơn.

+ lượng mặt buồi tăng dần sẽ phát sinh nhiều mối quanhệ, nhiều mụcđích giữa lượng mặt buồi với nhau; chúng dùng coin là xèng để giảiquyết ân oán trong quanhệ. Bọn mặtbuồi tinhhoa sẽ xâydựng nền tảng chợ búa, kiot, atm,... cho conchóchết ZC đéo biết cặc gì vào dùng coin tốt hơn, tiện hơn.

+ Ah uh, bọn mặt buồi ngày càng tăng; chưa đầy 1 năm mà lượng mặt buồi là 14 triệu, giờ chúng 18 triệu.

>>> cung-cầu và quyluật khamhiếm trong kinhtế hànlâm là đây chứ đâu.Mr Lee (558)

Máy chọt anh Bá mua trên Ebay đã zìa tớ đầu giường rồi, các anh em chuẩn bị thẩm ảnh phố chọt bởi Leica anh Bá nha.

[im]https://farm5.staticflickr.com/4550/26703795989_a5ce79f265_k.jpg[/im]

[im]https://farm5.staticflickr.com/4527/24611047648_cb31b45167_z.jpg[/im]


Doan Nguyen Ngoc (559)

1 Bitcoin ~ 100.000.000 Vicoin aka 100triệu ông cụ. Nhưng thằng nào đang thổi đến 176triệu ông cụ. Bóng sắp nổ rồi nhé!


Gia Ngua (560)

Rủi ro là 50 50 đi. Nhưng mất thì mất 1 mà cắn đc thì cắn 100 thử hỏi đáng chơi ko. Cờ bạc nếu biết cách thì nó còn là đầu tư nữa là huống chi Coin MLM. Rủi ro Ngựa đéo biết nhưng cắn 700k ông tơn trong 1 tháng dcm hỏi làm gì cho lại. Nhiều con Ngựa quen và gặp gỡ cắn 3-5 triệu ông tơn.


Mr Lee (561)

Review chút zìa ông máy chọt Leica hehe anh Bá mua trên ebay.

Máy được con bán bọc cẩn thận, hộp nhẽ chưa tới 1 cân ki-lo nên free ship luôn, hehe bọn kia thảo luận, lếu hàng trên 1 cân ki-lo thỳ tính thêm tiền ship, 12 tơn/1 cân ki-lo.

Máy chọt nghe như mới toe, chưa vết trầy xước nào, dây đeo máy cũng mới như toe, pha chọt trong, không bụi, không mốc, cái này quan trọng nha batoong, chơi máy chọt thỳ pha chọt mốc là ăn lồn. Trong máy có pin xịn và 1 pin dự phòng, được con bán cất cẩn thận trong hộp. Kèm theo 4 ông thẻ nhớ, 2 ông thẻ nhớ copy sẵn firmware và 2 ông thẻ nhớ trắng, dung lượng 512Mb và 1Gb. Quá cẩn thận luôn, nhẽ anh Bá cho con bán 10 điểm/10 hehe. Bán hàng phải thế, chứ lị. Cứ tưởng mua mẹ phải bánh trưng đất.

Bật máy lên, chọt thử mẹ một phát, ngon lành rồi.


Mr Lee (562)

Đang chọt máy DSLR, các chế độ căn chỉnh tiện dụng bên ngoài, giờ chọt máy compact hehe loay hoay phết. Anh Bá chưa mua đầu đọc thẻ nhớ, nên chọt được zăm vài hình, mà chưa copy ra được, thế mới tởm.

Nói chung, đéo hy vọng gì ở chất lượng ảnh chọt ở ông máy cỏ này cả, được mỗn cái mác Leica hehe. Cơ mà, mấy hôm nom ảnh chúng batoong chọt trên flickr khá phết, nhẽ chúng PTS cả rồi, hay như nào?


Phi (563)

Sắp ngày Giáo Giùn tôi có bứcảnh thay lờichúc

[im]https://farm5.staticflickr.com/4572/37788084874_6de27109a6_b.jpg[/im]


Danco (564)

Lại mỗi ngày một địt lý.

Hôm nay chị tung xùy xuống batoong một địt lý nữa gọi là địt lý con cò, đcm.

Continua aka còn tý nữa.


Nicher (565)

Việc chứng minh địt lý con cò, chị giao mẹ cho con dái cương, con hốc mlt, con thì bựa bựa mần.

ĐCM, cuốc xẻng là của chúng cô, đường sữa là của chị

xương máu là của chúng cô, tổ quốc là của chị ahi...hi...hi....

Chị lượn đi tắm sáng mí lại bú cafe mềnh màng.


Nicher (566)

Địt lý này phán: Tài sản không những đéo bị khấu hao mà còn lại tăng giá trị.


Chimnho (567)

Ref: wet blanket (549)

Trích: "Con số này, sẽ ngày càng bự, infinity." Đéo trích nữa.

Không hoàn-toàn đúng đâu con nài.

Với lightning network, một tạng smart contract, các giao-dịch {nhất là các giao-dịch nhỏ} có-thể thực-hiện mà không cần broadcast lên blockchain ngay-lập-tức.

Tương-tự như thanh-toán giữa các cá-nhân trong hệ-thống ngân-hàng, quân đại-bàng ngân-hàng không cần chuyển tiền từ bên nọ qua bên kia trong mọi giao-dịch {khác ngân-hàng}, mà chờ tới cuối ngày rồi cân đối sổ-sách và chỉ chuyển phần chênh-lệch. Điểm khác là lightning network decentralized và đảm-bảo thực-hiện qua smart contract aka cryptographic proof.

Tức-là không nhất thiết rằng transaction fee sẽ tăng mãi, tăng mãi theo số-lượng giao-dịch.


Dai Cuong (568)

Ref: Nicher (565)

cuốc xẻng của nhândân, đường sữa của các anh: một xãhội vậnhành kiểu này thưcsự, tôi-con ZC đây cựckỳ chán, chán đéo chụi được cái xãhội ấy, nó làm thahóa nhiều mặt của xãhội.

Từ lúc nhỏ, ZC này biết được điều ấy và mờ mịt hiểu nó; thờigian cứ qua đi, Zc khôngchỉ hiểu mà mà đã có nhưng bước quẫy khá mạnh mẽ, dai dẳng để đéo đứng chung 1 lũ như thế, anh phải ra đi.

Nhưng trong thảo luận, tranh luận thì như vậy rất được. Nhưng các cô cũng biết cụcphấntrắng chỉ cọ vào cái bảngđen nó mới thực sự là cục phấn, cứ cọ nhiều thực sự mới có được, cứ là cụcphấn nguyênvẹn chưa cọ bấtkỳ vào đâu, uổng mẹ cái từ cục phấn, rồi thời gian sẽ làm cho cụcphấn ẩm ướt chaicứng, hehe, mời chúng cô vào sọt rác. Chúcmừng chúcmừng.


Dai Cuong (569)

Xươngmáu của nhândân, tổ quốc là của chúng anh.

Chỉ nếu 1 vídụ mà tôi nghe được từ 1 con cùng làm, có papa cỏn từng chỉhuy trên chiếntranh 79. Có gì đó với câu anh Nicher nêu trên.

Papa của con ấy, nghỉ đã lâu, 1 chỉ huy bắn đòm. Nhân dịp kỹ niệm, con thăm lại nơi cũ đã bắn đòm đoàng đoàng. Nhưng đứa sống sót, hầuhết đều hội tụ. Rượu vào, vui vẻ thân thiết, thân tình, nói chuyện thỏa mái hơn rất nhiều. Những thằng lính mà con chỉ huy đã quảnlý chúng, cứ mỗi nhiệmvụ khókhăn, đi bắn đòm dã nhau, thì chúng lại ốm, đau bụng, nhức đầu... và mọi biện pháp kỷ luật được đưa ra; xin được lột danh hiệu Đoàn viên Thanhniên, rồi cũng chẳng có biện pháp gì nữa.

Những con này giờ đang là to đến rất to ở địaphương đến TW như giámđốc Sở, chủtịch huyện, tỉnh,... Xèng với chúng, thú vui trên đời với chúng,... chả thiều gì cả. Chúng quyết sách hoạch định với địaphương, tổ quốc của chúng chứ.

Những thằng hăng hái thì đi chăn vịt nuôi lợn, chạy 3 gác, hằng năm hàng tháng, dịp gì lại được nhả cho cục xương, mặc quần áo súng sính như lồn, để khoe mẽ, hehe, tự hào. Đấy là may mắn, còn không thì đã chết, mất chân mất tay. Xương máu là đây chứ đâu.

Comment này không nói, ýnhĩa khác, chỉ đơnthuần là kể kể như câu chuyện trong chuyên mục " Chuyện kể ở đại đội" trên VOV cuối tuần, nhưng phát trên dải điện của Quánbựa.

Ah, lãnh chúa hô hào gì thì cứ đem xương máu ra nhé? đất nước này là của chúng mình mà.


Dai Cuong (570)

Ref: Nicher (566)

Địt lý này phán: Tài sản không những đéo bị khấu hao mà còn lại tăng giá trị.

Một số khái niệm cần thống nhất:

- Taisan là gì: là tiền mặt, tiền ngân hàng, vàng, bất động sản, công ty, hàng hóa, danh tiếng thương hiệu, cổ phiếu,... ah, giờ cả các ông coin nữa. Quy về xèng được hết. Xem bài về giá trị ngôn ngữ của Dì ngài.

- Khấu hao: là chiphí để xácnhận, duytrì, antoàn,... cho tài sản; chúng cũng được quy bằng xèng. Có cả chiphi cơhội vào cho đầy đủ.

- Đéo khấuhao: là không hoặc có, hoặc mất rất ít xèng.

- Tăng giátrị: giátrị đây là lượng, số lượng, tỷ trước có 10 sau vài ngày có thành 20, 10 và 20 là giátrị; quy thành xèng. Giátrị cần có mốc để sosánh.

Tăng là giátrị lúc đem so sánh - giá trị lúc đầu - khấu hao > or bằng 0.

- Một điều ẩn không nói là: thời gian. Các phạm trù trên đồng bộ chuẩn theo thời gian thực giờ, ngày, tháng, quý, năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm,...

- Có 1 vấn đề rất lớn trong địnhlý trên là: các yếu tố, quy luật tác động vào giátrị tài sản. Lớn cũng đéo kém là lượng hóa được mức độ ảnh hưởng.

- và các cô đã thấy taisan dadạng, nhiều chủng loại, mỗi loại lại có nhưng dặcđiểm yếutố phụthuôc rất khác nhau. Việc dùng 1 công thức biểu diên là rất khó, thực ra làm được.

>>> việc chứng minh địnhlý của các anh, không biết có ý nghĩa gì với tôi không đây ta??


Lý Thông (571)

Mấy hômnay aeql chópbu chém về MXH khiếp quá, miếng bánh khủng khủng là !
Khảnăng Ziùn tống cút Gúc, Fúckbúc ...nhẽ cao phết và xây zựng một loạt các côngty tạng như Ziùn-Alibaba, Ziùn-Wechat ...
Zì-Buồihoành và CACC cho ý kiến chỉ đạo để tôi chuẩnbị bán nhànghỉ-Quấtlâm zút sổ tiếtkiệm múc ít cổ-cánh mấy côngty MXH-Ziùn nhằm zưỡng già cơhội này không thể bỏ qua hê hê ...


Mr Lee (572)

Nào, mời chúng batoong nghe một số hình, anh Bá chọt từ Leica sáng nay.

[im]https://farm5.staticflickr.com/4569/38483850912_57fb4ea151_c.jpg[/im]

[im]https://farm5.staticflickr.com/4576/26739866329_d4e0b06d03_c.jpg[/im]


Lý Thông (573)

Lý Thông said... (571)
HỎI-KHOE !
Nhànghỉ-Quấtlâm của tôi nói cho sang thật ngại quá, nó là lò-mổ chuyên kanhzoanh zịchvụ-sungsướng kiểu Artemis-Bálinh nhưng phụcvụ kháchàng thấpboong bầnnông-bầnthị.
Tôi không trựctiếp kanhzoanh mà cho thuê lại mỗi tháng chục chai ôngcụ !
[img=http://media.gettyimages.com/photos/club-artemis-berlins-largest-and-most-luxurious-brothel-on-april-8th-picture-id113314264]


Mr Lee (574)

Thử tí hoa hoét, đèn đóm

[im]https://farm5.staticflickr.com/4550/24643379618_625fa75a32_b.jpg[/im]

[im]https://farm5.staticflickr.com/4536/37799940384_077f90db04_b.jpg[/im]


Lý Thông (575)

Lý Thông said... (573)
Post lại phát !
[img=http://www.ha-ber.com/images/haberler/2016/08/artemis_in_sahibi_iki_turk_berlin_sehrine_tazminat_davasi_actilar_h35457_3c573.jpg]


Mr Lee (576)

Ảnh ọt đéo gì cứ bé tí thế nhẻ?

[im]https://farm5.staticflickr.com/4583/37628837545_04a21a4834_h.jpg[/im]

[im]https://farm5.staticflickr.com/4528/26739864439_09a70b04da_h.jpg[/im]


Mr Lee (577)

Ref: Lý Thông (575)

Nhà địt của anh Thông ở đéo đâu nom tươm tất thế nhỉ? Tên cụng tây nữa.


Mr Lee (578)

Nom thêm vài tấm Đen-Trắng coi như nào, lởm quá thỳ anh Bá vứt mẹ máy chọt đi cho nhanh

[im]https://farm5.staticflickr.com/4528/24643795428_0e49b8623c_h.jpg[/im]

[img]https://farm5.staticflickr.com/4545/24643756588_ddb652d08e_h.jpg[/im]

[im]https://farm5.staticflickr.com/4553/37800422604_f869f63923_h.jpg[/im]

[im]https://farm5.staticflickr.com/4569/38516137861_fcf2bfad82_h.jpg[/im]

[im]https://farm5.staticflickr.com/4517/24643920548_2ed1abf2ce_h.jpg[/im]


Lý Thông (579)

Mr Lee said... (577)
Mô phỏng thôi anh Bá !
Artemis là trungtâm phò-phạch ỏ tây Bálin mà anh Bá !


thì bựa bựa (580)[img=http://1.bp.blogspot.com/-rwzAaQneZco/UJFhziVEmbI/AAAAAAAANx4/6FCaAjOc0qQ/s1600/10.gif]thì bựa bựa (581)


Dạ, kính thưa Zì Hiệu_Trưởng An-Hoàng-Trung-Tướng vô vàn kính yêu!

Nhân ngày Giáo Giùn, em thìbựabựa đại diện cho các bạn họcviên lớp FMBA khoá 4 có đoá hoa thắm tươi, gửi tặng Zì cùng lời chúc Zì "Trí luôn cao, Tâm luôn sáng, Sức luôn mạnh, Lực luôn tràn"

[img=http://imgt.taimienphi.vn/cf/Images/2016/11/vdd/bo-su-tap-anh-dong-20-11-doc-dao-va-an-tuong-nhat-7.gif]Nicher (582)

Ref: Dai Cuong (568)

Con ZC này là đàn ông tưởng xù xì, gai góc mà lại nhậy cảm, mong manh và dễ vỡ nhỉ Ahi...hi...hi...

Just for fun, ĐCM!

Tráng sỹ ZC cho chị hỏi tý, liệu hàng đêm tráng sỹ có khóc thầm, nước mắt đầm đìa ướt gối vì nhớ nhà hông? He...he...he....

Khi chúng cô thiên di đi đéo đâu cũng được, nếu không được như các hiệp sỹ thánh chiến hoặc như bọn thực dân pháp nhợn khai phóng thuộc địa thì ít ra tinh thần cũng phải được như anh Đôn ki hô tê bạn chị, ĐCM

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-DPHcS_RfOOs/Vz2Ob9nEcXI/AAAAAAAAATI/Vk0SLPoOVMg/s0/19c6e76339.jpeg]


thì bựa bựa (583)


Copy 1 đoạn làm bàitập trong lớp ra đây, vừa để rộng đường thảo luận, vửa nhằm báocáo vện về tình_hình học tập.

Làm bài_tập 1: Đánh giá rủi_ro khi mua cổ phiếu ACB.

BÀI LÀM:

Dựa theo 4 yếu_tố đã học, khi mua cổ phiếu ACB ta sẽ xem xét:

1. Tính ổn_định:

1.1. xét về vốn chủ sở hữu: ACB ít phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu, nên về vốn có thể đánh giá là ổn định.

1.2. xét về tài sản: ACB không suy giảm tài sản mà ngược lại có sự tăng tài sản khá tốt qua các năm, nên về tài sản có thể đánh giá là ổn định.

1.3. xét về nhân sự: ACB có dàn lãnh đạo trẻ và gắn bó, đội ngũ nhân sự của ACB chắc tay và khá chuyên nghiệp, bộ máy tương đối tinh gọn, nên về nhân sự có thể đánh giá là ổn định.

1.4. về cổ đông chủ chốt aka cổ đông lớn: ACB có được các cổ đông lớn trong nước và nước ngoài khá uy tín, trung thành. Tỷ lệ % của cô đông chủ chốt cũng khá cao, nên về cổ đông chủ chốt có thể đánh giá là ổn định.

Với 4 yếu_tố chính vừa nêu, thì có thể khẳng định ACB được đánh giá là ĐẠT ở tiêu chí Ổn_Định


Như vậy ta vừa xét yếutố ổnđịnh (stable).

3 yếutố còn lại gồm yếutố sạchsẽ (solvent), yếutố thanhkhoản (liquid), yếutố lợinhuận (profitable) mời bọn lười học vào xem trong lớp.


Nicher (584)

Ref: Dai Cuong (570)

Ý con ZC hỏi là ứng dụng của địt lý con cò chứ gì?

ĐCM, chúng cô cái đéo gì cũng phải cầm tay chỉ việc từng li từng tý một, đéo bao giờ manh động sáng tạo táo bạo cả, chị rất phiền lòng.

Chả dụ, hôm nọ có con Hốc mlt hỏi chị là tại sao giá thành ông tranh có vài xu teng giờ giá cả của ông ổng tận 450 triệu ông tơn? Con cỏn hỏi ngu vì chưa được biết tới địt lý con cò. Trong bất cứ hàng hóa gì đều có phần vật chất là cái chúng cô cầm, nắm, nhìn, ngửi, liếm...etc được. Ngoài ra chúng có phần chị gọi là ảo tỷ như thương hiệu, giá trị nghệ thuật etc.

Giá trị của phần vật chất của hàng hóa hỏa sẽ bị khấu hao hữu hình và vô hình

Giá trị của phần ảo của hàng hóa hỏa sẽ ngày càng tăng. Đây chính là lý do khiến giá cả của ông tranh trảnh lại lên tới 450 trẹo ông tơn.


Nicher (585)

Chi cũng sẽ đéo ngạc nhiên nếu bọn lỗ đít đưa hẳn một chương về hàng hóa ảo vào trong các giáo trình hàn lâm về kinh tế học sắp tới.

Hay chị cũng sẽ đéo ngạc nhiên nếu có giải nobel kinh tế được trao cho các nghiên cứu về hàng hóa ảo tạng như bitcoin and something like that.


Nicher (586)

Vậy chúng batoong biết đàu tư vào cái loại hàng hóa gì roài chứ, ĐCM?

Just for fun

He...he...he...


Cert (587)

Dcm a Cert thân yêu lướt cồng giữa con chân ướt trốn vé tàu và còn Bò đội nón mà nghĩ ngợi nhiều điều về con ceo ngu học để bọn bộ đội đánh nhau tranh dành khách,

Các cô thử nghĩ, nếu cái công ty có gần trăm con sale mà con ceo để đánh nhau kiểu vậy thì rối loạn biết chừng nào

Quản trị bán hàng kiểu đó dứt khoát không thể tồn tại trong tư duy các công ty chuyên nghiệp được, đặc biệt bọn chính hãng. Vậy, chắc con chân ướt mua xe của bọn đại lý cấp 2 hay 3 gì đó thôi,


Nicher (588)

Ref: Nicher (584)

Một vài ứng dụng của địt lý con cò, chị liệt kê cho chúng batoong hóng, ĐCM

- Tại sao aeql lại đầu tư tháp truyền hình mà đéo mang xèng đó xây trẹo cái trường học cho bần lông? ĐCM, xây trẹo cái trường cho bần nông thì nó sẽ thành cứt sau khi hết khấu hao. Còn xây tháp truyền hình thì giá trị tài sản đó ngày càng tăng. Thế thôi.

- Tại sao bọn trọc phú lại bỏ trẹo ông tơn mua cái xe bương mà đéo mang đi mần từ thiện, ĐCM? Mang trẹo ông tơn đi mần từ thiện thì nó sẽ thành cứt, nhanh thôi, ồ zê.... Sắm cái xe bương hay ông đổng hay ông tranh thì tài sản đó sẽ tăng thành 10 trẹo ông tơn or more sau này...he...he....he....


Nicher (589)

Chị đút buồi vầu mồm chúng cô nữa, chị đi ngẹo he...he...he...


Cert (590)


A Cert thân yêu có lời khuyên đến các cô đang vận hành doanh nghiệp: chớ dại khờ dung dưỡng chính sách cạnh trạnh ngay tại đơn vị.

Dcm, nhiệm vụ lãnh đạo là phải thiết lập sự thống nhất đồng bộ mội trường nội bộ trong tổ chức sao cho các bộ đội vào việc đạt mục tiêu chung của tổ chức.

Dcm duy trì quan điểm cạnh tranh chó mèo như vậy tụi bộ đội sẽ đánh nhau như cơm bữa,

Chính sách như vậy, chắc chắn các mánh bẩn sẽ có đất diễn nơi các bộ đội, con chân ướt đã mô tả a Cert thân yêu không cần nhắc lại nữa.... và sẽ đến lúc, một trong các bộ đội rơi vào hoàn cảnh tranh chấp vậy sẽ đéo còn happy gì nữa và rời tổ chức.

Dcm, trong một tháng mà xảy ra 2 vụ con chân ướt thì rối loạn con mẹ công ty luôn.


thì bựa bựa (591)


Ref: Cert (590)

Trích: A Cert thân yêu có lời khuyên đến các cô đang vận hành doanh nghiệp: chớ dại khờ dung dưỡng chính sách cạnh trạnh ngay tại đơn vị.

Dốt, đkm!

Cạnhtranh được vận hành ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ khi nào.

Cạnhtranh diễn ra ngay từ trong cùng 1 phòng chỉ có ít nhất 2 người làm việc.

Cạnhtranh diễn ra giữa cánhân vs cánhân, cánhân vs tậpthể, tậpthể vs tậpthể...

Nên nhớ, có cạnhtranh mới có pháttriển.


Cert (592)

Túm quần lại, là phải nghiêm cấm cạnh tranh trong nội bộ,


Dcm, cấm nhân viên cạnh tranh nhưng đôi khi vẫn gặp cảnh vài con sale cùng tiếp cận một khách hàng thì sao, chã hạn, con sale 1 tiếp cận con trưởng phòng mua hàng công ty X, con sale 2 lại tiếp cận con phó giám đốc,... hoặc tất cả các con sale đều tiếp cận cùng 1 con như con chân ướt

Quá trình tác nghiệp của bọn sale, đôi khi vô tình có vài con sale cùng liên lạc với một khách hàng là chuyện thường tình, cũng có khi biết con sale 1 đã làm việc nhưng không đạt kết quả, con sale 2 làm việc tốt hơn hay nhờ có mối quan hệ riêng tốt hơn, thì đứng trên lợi ích của tổ chức các cô là CEO vẫn phải cho phép con sale 2 tiếp cận và phối hợp với con sale 1 làm việc. Và, tất cả các hành vi liên quan của con sale 1 & 2 tác động đến khách hàng trước hết phải được sự cho phép chấp thuận đồng ý kiểm soát của con CEO quản lý, sau này mà vô được hợp đồng con CEO quản lý dựa trên công sức đóng góp của từng con sale mà phia chia lợi nhuận phù hợp.
Dcm, nhiệm vụ của con quản lý là phải nắm được hoặc hiểu được các trường hợp gặp phải như vậy, để hầu có cách phân xử khi nghiệp vụ phát sinh aka tức khi con khách xuống tiền mua hàng.

Quản lý các thông tin như vậy, thì cách như a Cert thân yêu đề cập là quy định gặp phải trường hợp vậy sale phải báo cáo ngay cho quản lý để có hướng xử lý, hay đơn giản như con Bò có nói là định kỳ hàng tuần các sale phải nộp báo cáo về các khách hàng đã liên lạc sdt... lại cho quản lý làm căn cứ để khi đụng độ biết đứa sale nào liên lạc trước hay sau,....Cert (593)

Ref: thì bựa bựa (591)

NGUUUUU

Đừng cãi lời a Cert thân yêu


thì bựa bựa (594)


Anh sẽ kể cho chúngcô nghe, về một câuchuyện cạnhtranh, rùi anh đi toạ.

Chuyện kể-rằng có 2 người thợ săn cùng nhau vào rừng, chợt nhìn thấy 1 con gấu. Cả 2 vội vứt hết súng-ống-đạn-dược bỏ chạy thục mạng, nhưng con gấu vẫn rùng-rùng đuổi theo, rất kinhkhủng quá.

Sau 1 hồi rượt-đuổi-chạy bở hơi tai, 1 người thợ săn vừa thở hổnhển vửa nói:

- Tôi không thể chạy nhanh hơn con gấu được nữa rồi.

Người kia bẩu:

- Tôi không cần chạy nhanh hơn con gấu, tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh.


Đó, là bàihọc cạnhtranh, mà chúngcô cần phải đcm thuộc.

Lời cụa anh, tự đã là chânlý mẹ!


thì bựa bựa (595)


Anh đi toạ, không vện mắng.

Anh đéo dỗi hơi chỉ ra cái dốt của con Sợt, trong cồng 592 dài như giun đũa của cỏn.


Cert (596)

Đọc lại lời dạy của a Cert thân yêu

Cấm cạnh tranh, nhưng phối hợp để lấy khách hàng thì được,

Dcm, hãy quy định, nếu con sale 2 vẫn biết con sale 1 đã tiếp cận khách hàng A mà con sale 2 muốn tham gia thì phải mật thư con quản lý trình bày là nếu mà cỏn tham gia thì có lợi thế như thế nào hơn con sale 1 hay cả hai còn cùng đánh thì % chắc thắng sẽ cao hơn,

Con quản lý phải cầm trịch điều phối để hai con sale cùng phối hợp đánh sao cho mang về lợi ích cao nhất cho tổ chức. Tuyệt nhiên, cấm cạnh tranh nói xấu hay phá giá như kiểu con ướt trình bày

Dcm, đừng có Ngu mà loạn công ty


Cert (597)

Ref: thì bựa bựa (595)

A Cert thân yêu từng chứng kiến bọn nhân viên của một công ty truyền hình cáp đánh nhau sống chết y như trường hợp con chân ướt, đánh nhau to quá dù được bọn quản lý giải quyết nhưng vẫn ấm ức, thù hận rồi cả hai bọn đều nghỉ việc.

Dcm, đánh nhau trước mặt khách hàng và quản lý của bỏn luôn.


Cert (598)

Dcm con bựa đừng có suy nghĩ NGU học như vậy, nghe chưa

Lời của a Cert thân yêu được rút ra từ nguyên tắc số 2 "Sự lãnh đạo" của các nguyên tắc quản lý chất lượng lừng danh. Và, từ chính sự điều hành 70 con bộ đội kinh doanh mà a Cert phải vật lộn hàng ngày,

Cạnh tranh bẩn trong nội bộ nó ảnh hưởng ghê gớm đến cái văn hoá tổ chức, dcm môi trường nội bộ của một tổ chức mà thường xuyên diễn ra cái cảnh như con Bựa mong muốn thì bọn người tài nó cút hết,

Con bựa có thấy được cái bối cảnh sau những trận chơi bẩn đánh nhau của bọn bộ đội thì mọi việc vẫn tốt đẹp như cô nghĩ chắc, dcm con NGU


Cert (599)

Khi nào mà các cô vận hành một tổ chức, mà các con bộ đội kinh doanh ý thức và biết cách phối hợp hỗ trợ để chăm sóc một khách hàng cho đến khi họ xuống tiền đạt ở mức lợi nhuận cao nhất, thì lúc đó, các cô có thể tự nói, rằng, mình biết kinh doanh.

Dcm các cô, miệng cứ rả rả văn minh 4.0 mà từ thằng bán lẫn thằng mua vẫn muốn vận hành cách kinh doanh mọi rợ như vậy, là sao.

P/s: a Cert thân yêu rất muộn phiền cho cái cách con chân ướt hay con Zì vẫn còn vận hành phương thức mua hàng thiếu tinh hoa như vậy.

Dcm, thiếu cặc gì cách bắt con bán bớt giá mà chơi cách như vậy, hỡi ôi


Cert (600)

Dcm, a Cert thân yêu đi nằm được một lúc mà phải lọ mọ vào quán mổ thêm một cồng,

Là lời khuyên a Cert thân yêu tùng xuỳ xuống các cô là dành cho số quản lý doanh nghiệp,

Con nào batong làm công ăn lương chỉ được phép thẩm cồng, cấm có ý kiến,

Quán triệt rồi nhé,