VIP Listings Archive

Tuesday, December 5, 2017

ASINERUM NOUNS: ASINERUM ZANHTỪ #2 :P1

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

ASINERUM NOUNS: ASINERUM ZANHTỪ #2

Asinerum Project Commander
*Ngữ-văn 2017-12-04 17:00:00

ASINERUM ZANHTỪ [2]

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.htmlNote: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ Mẽo aka english thì biên-thường trong zấu ngoặc-nhọn {...} nhằm cắt-nghĩa.

ASINERUM NOUN CASES

Asinerum zanhtừ có 10 cách {case}, tùy [duôi] của nó:

1ST CASE: NOMINATIVE

Cách #1 là nominative-case aka chủ-cách. Zanhtừ nguyênbản zĩnhiên thuộc chủ-cách, zùng làm chủ-ngữ {subject} trong câu {sentence}.

2ND CASE: GENITIVE

Cách #2 là genitive-case aka sởhữu-cách. Zanhtừ phải biến-sang {inflected} cách này khi nó sởhữu một thànhphần nào. Giống zanhtừ chữ Mẽo thêm 'S vào sau. Khi biến-cách genitive-case, Asinerum thêm em [Z] vào sau zanhtừ nguyênbản:

FEMA: vợ {wife};

TETE: dầulâu {head};

FEMAZ TETE: dầulâu vợ {wife's-head};

TETE FEMAZ: dầulâu vợ {wife's-head};

CASA: nhà {house};

CASAS: những nhà {houses};

PORTA: cửa {door};

PORTAS: những cửa {doors};

CASAZS PORTAS: cửa nhà {doors-of-houses};

PORTAS CASAZS: cửa nhà {doors-of-houses};

Note: em [S] trỏ số-nhiều {plural-number} phải nằm sau em [Z] của biến-cách, và cả-hai em ZS này dều câm aka mute. Dây là phép phát-âm chung của Asinerum.

3RD CASE: PARTITIVE

Cách #3 là partitive-case aka lượng-cách. Zanhtừ phải biến-sang cách này khi nó trưngbày một sốlượng khó xácdịnh, hoặc nhớn hơn 1. Khi biến-cách partitive-case, Asinerum thêm [K] vào zanhtừ nguyênbản:

HOMME: người {man};

NUMERO: số {number};

UNO NUMERO HOMMEK: một-số người {a-number-of-men};

STUDENTE: sanhviên {student};

GRUPO: nhóm {group};

GRUPOS STUDENTEK: các nhóm sanhviên {groups-of-students};

VINO: ziệu {wine};

TABLU: bàn {table};

TABLU VINOK: bàn ziệu {table-of-wine};

Note: cách #3 không cần số-nhiều {plural}.

4TH CASE: PREPOSITIONAL

Cách #4 là prepositional-case aka giới-cách. Zanhtừ phải biến-sang cách này khi nó dứng-sau một giớitừ aka preposition. Khi biến-cách prepositional-case, Asinerum thêm [P] vào zanhtừ nguyênbản:

RODU: dường {road};

SU: trên {on};

SU RODUP: trên dường {on-road};

RODUP SU: trên dường {on-road};

RODUP: trên dường {on-road};

Note: zùng cách #4 này, chúng mình cothe bỏ giớitừ trong many-cases, như quả RODUP above.

Note: cụm-chữ "dứng-sau" trong chúthích above mang-nghĩa "di-kèm", nha nhânzân, vì Asinerum không có trậttự-từ aka word-order.

5TH CASE: ACCUSATIVE

Cách #5 là accusative-case aka dối-cách. Zanhtừ phải biến-sang cách này khi nó dứng-sau [làm doituong-trựctiếp direct-object của] dộngtừ AVER aka Có {to-have}. Khi biến-cách accusative-case, Asinerum thêm [V] vào zanhtừ nguyênbản:

DOGE: chó {dog};

UNE DOGE: một ông chó {a-dog};

VAL: chúng-mình có {we-have};

VAL UNEV DOGEV: chúng-mình có một ông chó {we-have-a-dog};

VAL DOGEVS: chúng-mình có chó {we-have-dogs};

DOGEVS VAL: chúng-mình có chó {we-have-dogs};

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná quân Pháp. Aka chữ [VAL] above dọc bìnhthường như quân Mẽo.*continua*

(C)2002-201750 Comments (Page 1/1)

Asinerum Project Commander (1)

Bọn con bò chuẩnbị cắn tết sao mà ymlỳm quá dy ta?

wet blanket (2)

Ref: Asinerum Project Commander (1)

tết bương anh định đưa vện về mới thiên nhiên cắm trại hehe
[img=https://i.imgur.com/9H3FqkQ.jpg]

ah đương nhiên đi có hội đoàn, xứ giùn dddd


wet blanket (3)

nơi xứ đà lạt chó
Có con bựa nào chung lịch trình ko? hehe
[img=https://media.foody.vn/images/12558506_1110279895671319_2143501476_n.jpg]


Asinerum Project Commander (4)

Dcm Zì sắp IPO mý ICO hehe mà déo con nào quantâm nhẻ.

Zì sẽ phúng 10 con VIP dỏ/xanh (không phải toànbộ VIPs nha) mỗn con 100 xèng-trinh của project hehe làm kỷniệm. Con nào thỳ Zì zuyệt dã. Dạikhái VIP Dỏ (hoặc Xanh) và chăm cồng quán, tỷ như con Chuối, Sao, Cuồng, etc.

Biết déo dâu sau này nó thành mẹ 100,000 ôngtơn hehe.


wet blanket (5)

Ref: Asinerum Project Commander (4)

ơ cdcmnc
Thôi nghỉ khoẻ để bọn xanh đỏ chơi mới nhau

[img=https://www.genstockphoto.com/wp-content/uploads/2014/03/20131025-T3_GSP_P_c-2013-1024x1024.jpg]


Asinerum Project Commander (6)

Ref: wet blanket (5)

À con Chăn Ướt có thànhtích chăm cồng ngoan zìa món Coi, Zì phúng cho 30 trinh nha.


wet blanket (7)

[img=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Thumbs_up.jpg/420px-Thumbs_up.jpg]


Asinerum Project Commander (8)

Thoy Zì chúc bọn con bò cắn tết-bương vui-khỏe mà thanhnhã.

Con Chăn Ướt chở vện dy zừng là ngoan gòy, Zì khen. Dy một doàn quãng 3-5 xe là okay mý hoàncảnh Giùn. Chiphí thỳ se ra mà dánh. Các gáimú mần hậucần, còn traimú thỳ mần tài.

Nhớ sắm dủ dồzùng zãngoại mà Zì dã giảng vài lần. Ngoài dồ cắn-bú và phụcvụ cắn-bú, ngủ, nghỉ, tắm, bơi, leo, thỳ phải dủ cả dồ cho xepháo zèphòng hỏnghóc và tainạn, dồ chữa-bịnh và cấpcứu, dồ phòngthân võkhí nóng và nguội, dồ thôngtin liênlạc (GPS, bộdàm, etc) và ghichép (máychọt, máynói, bút, giấy, etc).

Dừng quên baocaosu, và chăn-khô hehe dcm con Chăn Ướt.


Dai Cuong (9)

Ref: Asinerum Project Commander (4)

Đa tạ Zì.

Vương quốc số Asinero có quốc khánh, tên,... Giờ là ngôn ngữ. Sắp tới là xèng.

Dì đang giảng về ngôn ngữ. Rất ngon cho con nào học ngoại ngữ, hệ thống lại ngôn ngữ một cách căn bản.

Tiếng Nga có khá nhiều nội dung giống với Asinerum. Nhưng trong 1 cách chúng nhiều kiểu chia, nhiều từ đặc biệt, từ loại loãng ngoàng quá,.... Học khá mệt.


Là Sao (10)

Ref: Asinerum Project Commander (4)

Ah yes, I am so pleased. Thành Zì.


Asinerum Project Commander (11)

Sang dầu mùa mới 2018, Zì sẽ tungxùy {ICO} xèng-mạng của project Asinerum hoànvõ trứzanh.

Zưng trước cú ICO, Zì phúng phôngbao cho 20 batoong có cùng dammê mý Zì zìa xèng-mạng, mần kỷniệm tangtình Quán Bựa.

Dám 20 batoong ý, có 10 nhânzân Boong-I và 10 nhânzân Boong-II.

Quân Boong-I, thì Zì phúng mỗn con 100 trinh xèng Asinerum.

Quân Boong-II, thì Zì phúng mỗn con 30 trinh xèng Asinerum.

Cách mần vý dựng xèng, thì Zì sẽ chỉdạo trong 1 bài ziêng soon.

Zanhsách cụtỷ như sau:

Boong I, phôngbao 100 RUI/NEU:

1- Cu Chuoi Tay
2- La Sao
3- Dai Cuong
4- Pe^te^211
5- Travis Hawk
6- Thi Bua Bua
7- Xoong Thung
8- Nguoi Ha Loi
9- Khoai
10- Cert

Boong II, phôngbao 30 RUI/NEU:

1- Chim nho
2- Wet Blanket
3- Vu Van Oai
4- Danco
5- Liu Tiu
6- Gia Ngua
7- Ly Thong
8- Day Dreaming
9- Thich Bao Hiem
10- Frankers Lee

Con nào không thích nhận, thì Zì zút lại phôngbao, và không phóng-bù sang con khác.

Once again, chúc chúng nhânzân dón năm mới vuitươi hòanhã dông xèng.


Là Sao (12)

This comment has been removed by the author.


Asinerum Project Commander (13)

Ref: Asinerum Project Commander (11)

Con nào nhận, zưng không muốn giữ, thì cứ bán-lại cho Zì theo giá trịtrường mà lấy ôngtơn hay ôngcụ hehe thế mý trùy.


Là Sao (14)

Có 2 món nóng-bỏng trong làng công-nghệ hiện nay đó là blockchain và machine learning.

- Blockchain: ngoài tiền ảo như các cô thấy, blockchain còn hứa hẹn (promising) sẽ được ứng dụng mạnh trong các lãnh vậc như supply chain (cung ứng), financial transactions, định danh công dân (thay thế chứng minh thư).

- Machine Learning (and/or AI): bùng nổ về deep learning trong 2-niên gần đây trong rất nhiều mảng như xe-tự-hành, quảng cáo, nhận dạng hình ảnh, tiếng nói, etc. Các thuật toán trong machine learning tuy đã ngon nhưng vẫn còn có rất nhiều great potential để phát triển.

----

Địt mẹ con nào làm về công-nghệ thì phải nắm được (hiểu) 1-hoặc-2 món trên thì mới có cứt mà cắn nghe chưa.


BankBua CủChuốiTây (15)

Ref: Asinerum Project Commander (11)

Anh cảm ơn Zì nhiều nhiều, chúc Zì năm mới mọi điều tốt lành.

sorry vì cuối năm bận quá, không ngoi lên được.


Là Sao (16)

Đấy các cô xem. Lang thang ngày Tết.

[youtube=https://youtu.be/XO2rB9FaeTM]


Là Sao (17)

Chợ Zùn ở DC

[youtube=https://youtu.be/7OoR6-jsGwU]


Vu Van Oai (18)

Ref: Asinerum Project Commander (4)

Hehe,

Sáng sớm đọc 2 chớp 3 nhoáng tới Project của Zì thì phải đưa con đi học, trên đường suy tư quá. Zì dấn thân phi vụ này quá phải - cỡ lìu tìu như em còn triệu tập đám đệ tử để truyển bá và kế hoạch nọ chai...

Trong khi Zì đã có đầy đủ phương tiện cả 4M trong tay từ mấy năm trước.

2 tháng nay, trước sự nóng bỏng của thị trường coin cùng với những thông tin anh Ngựa bá cáo tính "nguy hiểm" nhóm anh ảnh ấy. Em thiết nghĩ Zì phải triển nhanh, thật nhanh.

Về đọc tiếp cồng nhận được phongbao phúng của Zì càng thêm sự hoan hỷ, cám ơn Zì kính yêu.

Zì share project nhanh cho anh em Bựa suy tư tham gia nhé.


Gai Ngoan (19)

Huhu, Dì phong bao cho em 2 trinh với, ngoại lệ nhé DÌ. Giùn chúng em hay mừng nhau tờ 2 đô thì Dì phông bao cho em 2 trinh là Ok òi.


Xoong Thủng (20)

Ref: Asinerum Project Commander (11)

Đa tạ Zì, anh xin nhận, anh xin nhận he he he

Cuối năm tết Bương bọn làm du lịch chúng anh cong mẹ đít phục vụ Bương đi chơi tết ở Giùn. Năm rùi Cty anh đón/tiễn 15K bương đến thăm thú đông nam á. Một năm quật cường làm việc.

Chúc Zì và Các Mác xịp hồng sức khỏe và tành yêu. Chúc các bựa buồi cương cứng quanh năm, xèng đong bằng đấu...


Nguoi Ha Loi (21)

Ref: Là Sao (14)

Toi xem cô bót Sphia trò chiện tại Liên Hợp Cuốc với bà Phó tổng TK so với buổi trình làng đàu tiên của em ẻm mới thấy machine learning nó ghê răng dư lào.
Rất tiếc dư thường lệ trình cóp bết của Lụi tui vẫn lùn nên không đua thùy linh ra cho chi bựa thưởng lãm, dưng lếu quý anh chị có chút thời dan cuối năm, hãy xem nhé. cứ gúc robot Sophia at united nations, rồi so sánh với buổi trình làng của em với Jimmy Fallon show thì phải. Em đã được trao cuốc tịch của Ả dập Xê út dồi đấy.


Nguoi Ha Loi (22)

Ref: Là Sao (17)

À, mụ Sao đi thăm thủ đô à?


Nguoi Ha Loi (23)

Ref: Asinerum Project Commander (11)

Uôi ZÌ ơi, đa tạ Zì, dờ em mới nhìn thấy tên mình trong danh sách bé ngoan hihee!


Nguoi Ha Loi (24)

Là vì em hay nhảy vào bất chợt giữa chừng chứ không phải lúc nào cũng tuần tự xem từ trên xuống dưới hay dưới lên trên.

Rất vinh hạnh!

BTC giờ chắc sẽ trade sideway một thời gian.


Gia Ngua (25)

Ref: Asinerum Project Commander (11)

Thành Zì. Dcm Ngôn ngữ mới nhìn từ vựng ngắn gọn dễ nhớ phết, Ngựa dọc qua 1 phát mà nhớ luôn cũng gần 50%. Năm mới sắp tới chúc Zì và toàn chi bộ cắn dc nhiều xèng hơn nhé.


Asinerum Project Commander (26)

Ref: Gai Ngoan (19)

Okay 2 trinh, lấy thảo


Ka Ka (27)

em trước có giảng mấy còng về bitcoin trên quán,
cũng là người phúng bitcoin Zì đầu tiên.

Zì kỷ niệm em vài trinh đi, hehe.


Asinerum Project Commander (28)

Ref: Ka Ka (27)

Okay 2 trinh, lấy thảo


Vu Van Oai (29)

Zì ơi,

Thả một vài thông tin về dự án để anh em thảo luận, ủ mui, chuẩn bị tư bản, gầy dựng bầy đàn,... cho sinh động. Mục tiêu thành công mỹ mãn để mọi người kiếm trăm trinh nghìn trinh đổi đời thoát Giùn chứ 2 trinh thơm thảo làm giề :).


Chimnho (30)

Ref: Asinerum Project Commander (11)

Đa-tạ Zì ngài hoànvõ trứ-zanh tặng phôngbao, thật hàohứng rất quá.

Trong bài cũ về ông bíchcoi Zì có tính tung-xuỳ Netcoin từ mấy mùa trước, nhưng mùa nay thỳ tên đó đã bị một con gẳm nào-đó hốt mất rồi.

RUI/NEU sẽ được premine một ít để ICO rồi cho nhândân đào thoảimái tạng Proof of Work hay như nào nhở, Zì ngài vuilong giảng vài cồng.


Asinerum Project Commander (31)

Ref: Chimnho (30)

Hehe RUI/NEU và any xèng-mạng tươnglai của Asinerum không là Coin {xu}, mà là Token {trinh}.

Trinh {token} thỳ, không dào dược như Xu {coin} bằng thuậttoán proof-of-work, zưng các wallet-holder dược thưởng Trinh từ tàinguyên của hệthống, chảzụ transaction-fees, charges, penalties, etc, và cả từ quỹ của project hehe.

Và proof-of-work dược thay bằng proof-of-stake. Dạikhái chúng cô cứ mở máy chạy thỳ thithoảng nhận dược nhúm Trinh (not Chinh) thế mý trùy.


Asinerum Project Commander (32)

Ref: Asinerum Project Commander (31)

Vỳsao Zì không khoái cho chúng nhânzân dào {mine} xèng Asinerum?

Dơngiản vỳ, chiphí coin-mining zất là cao quá, dặcbiệt xèng diện. Các khoản này déo chạy vào cộngdồng zững anhem thamgia project, mà chạy mẹ sang bọn sở-diện.

Zĩnhien cothe setup dặng chiphí diện cho mining thấp dy, zưng như vậy thỳ hehe lại quá dơngiản cho các anh có dông xèng tạu máy nhớn. Cũng không côngbằng nốt.


Asinerum Project Commander (33)

Ref: Asinerum Project Commander (32)

Vậy xèng Trinh zo Asinerum pháthành zùng làm déo gì?

Zùng cho developing Project thoy chứ làm déo gì. Ngônngữ Asinerum cần bộ dictionary quãng 2,000,000 mục từ. Ngoài dó, còn các hạngmục liênquan như sởmỏ, trườnglớp, etc.

Sởhữu Trinh ý, chúng cô cothe góp ngược mẹ vào Project dặng cắn benefit zìa sau. Hoặc thamgia các dầutư, lending, gaming, và trading như mọi ông Xu hay Trinh ever.


Vu Van Oai (34)

Ref: Asinerum Project Commander (33)

Zì ơi đừng táo bón nữa, công bố nhanh nhanh thêm tí nữa được không? Em thủng rồi sẽ gọi đám đệ ngâm cứu - điều nghiêng mần gì đó trên nền tảng này chẳng hạn trading hay gaming gì đấy..

Đến lúc này rồi vẫn còn chứng táo bón, bực tờ lờ mình ;)


Day-dreaming (35)

Ref: Asinerum Project Commander (11)

đa tạ Zì
[img=https://start2finish.org/wp-content/uploads/2016/12/We-Bow-Down.jpg]

vinh dự quá


Vu Van Oai (36)

Chương trình Nhắn Tin Trên Quán Bựa

Hôm trước có bựa nào quan tâm đến vụ cát san lấp, nay đối tác của em vừa hoan hỉ báo tin: Dự án san lấp 7 triệu m3 cat taị Danangcho đã chính thức về tay và tiến hành triền khai ngay trong vài ngày tới.

Vậy bựa nào có tài nguyên, công cụ, nguồn lực... xin vui lòng liên hệ, gõ bàn phím gửi về: oaivuvan@gmail.com

Thông báo này thay cho giấy mời;)


thì bựa bựa (37)Á đù.

Trong danh sách vip1 ta ơi.

Địch cụ Zì phát thay cho nhời chúc thành công.


thì bựa bựa (38)


Bây chừ là thời đại của Zì, không biết nắm lấy cơ hội này thì chết cụ đi cho rồi.

Thời đại của ngôn ngữ mạng, thay cho ngôn ngữ đời thường.

Thời đại của báo mạng, thay cho báo truyền thống.

Thời đại của xèng mạng thay cho xèng truyền thống.

Thời đại của bán hàng qua mạng thay cho bán hàng truyền thống.

Và hơn cả, chiến tranh cũng qua mạng thay cho chiến tranh truyền thống.

Ai biết thời đại, ấy là kẻ thức thời


Day-dreaming (39)

Lập quốc, với vài thứ dạo đầu như cờ quạt, quốc ca...cho khác biệt, thì phải có 4 bước dưới đây

Bước 1.Có đủ tư cách để tuyên bố lập quốc.(Phải có lãnh thổ, có dân số riêng,có chính phủ mà được công nhận bới các quốc gia khác)

Bước 2. Đọc tuyên ngôn độc lập

Bước 3. Làm cho được công nhân (bước này khoai phết)

Bước 4: Gia nhập vào một tổ chức quốc tế uy tín nào đó.

Theo trình tự này vương quốc mới của Zì thì lại làm bước 2 trước, rồi giờ đang gấp rút trong giai đoạn đầu tiên: lãnh thổ là quán bựa, dân bựa có rồi, ngôn ngữ, có currency, chính phủ thì giờ có mỗi độc tài... hà hà


thì bựa bựa (40)


Trước tiên là tạo cho mình 1 quốc gia riêng trên mạng.

Sau đến tạo cho quốc gia giả 1 ngôn ngữ.

Rồi tiếp theo là tạo 1 đồng xèng.

Rồi mua bán trao đổi các sản phẩm giáo dục, y tế bằng đồng xèng xẻng.

Thời đại 4.0 là thời đại dùng mạng cho kẻ dám nghĩ, dám làm, bảo đảm thành công.


thì bựa bựa (41)


Anh rất háo hức quá, cơ mà đến giờ đón nhi đồng rùi.

Dcm bọn bựa liệu chừng mới mụ Zì.

Có vẻ thời thế đang tạo ra anh hùng, dddd


Asinerum Project Commander (42)

Ref: Asinerum Project Commander (33)

Phí múp-xèng {transaction-fee} nộibộ Project tạm dánh bằng [fo: color="#FF6666"]0.1 RUI/NEU[/fo] cho any amount múp.

Dạikhái nếu chúng cô bắn 10 Trinh, hay 1,000 Trinh, thỳ cũng mất mẹ 10 Ty (Ty là dơnvị zưới Trinh 2 boong, bằng 1/100 Trinh, aka 1/10 Ly hehe) aka 0.1 Trinh.

Dánh mẹ fix-phí, dặng côngkích chúng cô chăm tiêu xèng to, chứ tiêu nhỏ thì phí-múp ngoạm mẹ hết xèng-múp.

Mức này sẽ thaydủi tùy trạnghuống tàichánh của Project và thịgiá của xèng Trinh.


thì bựa bựa (43)


Trinh, rùi dến Ly, rùi dến Ty.

Hay, dcm.

Giống như là Dồng, rùi dến Hào, rùi dến Xu.

Nhẻ?


thì bựa bựa (44)


Bọn bựa bi chừ, tính cả bọn FMBA, thì con số cũng trên trăm cmnr.

Như vậy là Vương quốc Asinerum, với 100 nhân zân dầu tiên, sẽ dều thành khai quốc công thần cả.

Vấn dề Bank chuyển dổi các loại xèng ra Trinh, Ly, Ty dã cothe giao con Chuối thúng dúc.

Vấn dề Ship, liệu giao con nào? hay sử zụng zịch vụ ngoài?thì bựa bựa (45)Dông Nguyễn Hà, sau 1 dêm cùng flappy bird, có thể thành triệu phú.

Dưng dầu tư vào Zự án của Zì zùn, thì chúng mình buộc phải nghĩ như là dang trồng cây thui.

Mà bước này mới dang ở giai doạn ươm hạt mầm xuống dất.

Dể ăn quả, nhẽ còn lâu lắm, chứ déo thể ngày 1 ngày 2 dược dâu.

Anh có xuống xèng theo chân Zì zùn, thì cũng dể dời con anh nó hưởng, chứ chắc gì dến dời mềnh.

Cơ mà anh tin Zì sẽ thành công sớm, bởi THIÊN THỜI dang quá tốt, DỊA LỢI dang quá thuận, và NHÂN HOÀ dang quá ngon cmnr.

Chậm 1 ngày, là cơ hội vuột sang tay dứa khác, ngayvaluon dkm!


thì bựa bựa (46)


DỊA LỢI mà anh nói ở cồng trên, chính là không gian mạng.

Còn NHÂN HOÀ, thì chính là 100 nhân zân dầu tiên.

Zì zùn mà trình bày zự án này lọt tai, thì sẽ là cách tốt nhất kêu gọi 100 nhân zân nầy góp vốn. Mỗi thằng 10 chai, thì có ngay 1 tỷ ông cụ chứ khó cái déo gì.


Là Sao (47)

Ref: thì bựa bựa (44)

ICO system will be different.


Cert (48)

Ref: Asinerum Project Commander (11)

Đa tạ Zì kính yêu,

A Cert thân yêu rất là vui,

Các cô hãy chăm ngoan đặng nhận quà từ Zì kính yêu,


Cert (49)

Các cô chơi ở quán bựa được học được nhiều lời hay ý đẹp, thì cũng nên mạnh dạn mà theo Zì kính yêu khám phá cái hay cái mới,

Dcm, 2-3 mùa trước Zì kính yêu đã tùng xuỳ xuống nhân dân chúng cô món tiền ảo của trần gian,

Đừng lý luận cao siêu hay phản biện gì cả, cứ nhắm mắt mà theo thì nay, dcm, cả quán bựa thành tỷ phú giùn mất rồi

Các cô thấy đấy, chỉ mấy hôm a Cert thân yêu đã có thể tự mua tự bán được coin,

Tiền ảo cho người mới bắt đầu, chỉ cần căn bản vậy là đủ, muốn lên tay chuyên thì là vấn đề khác,
Cert (50)

Nhân dịp năm mới,

Chúc Zì kính yêu mạnh phẻ, não 6 múi, nhiệt huyết tràn đầy,

Chúc các cô văn công quán bựa vuikhoẻ kiếm cắn quật cường,