VIP Listings Archive

Saturday, November 25, 2017

ASINERUM ORTHOGRAPHY: ASINERUM ÂMVỊ :P1

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

ASINERUM ORTHOGRAPHY: ASINERUM ÂMVỊ

Asinerum Project Commander
*Ngữ-văn 2017-11-24 17:00:00

ASINERUM ÂMVỊ

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.htmlAsinerum sửzụng toànbộ 26 conchữ latinh {latin-alphabet} như sau:

(i) Asinerum dánh 6 nguyên-âm {vowel}, là [A], [E], [I], [O], [U], [Y], trongdó [Y] nguyênthủy là phụ-âm

Riêng [Y] chỉ dược zùng trong hậutố aka duôi {suffix} các trạngtừ {adverb} và tínhtừ {adjective} nha.

Phát-âm các Asinerum nguyên-âm như này:(ii) Asinerum dánh 10 cụm-nguyên-âm {vowel-cluster}, là các nguyên-âm zính kèm [W] trước và sau

Hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná bọn italian.

Phát-âm các Asinerum cụm-nguyên-âm như này:(iii) Asinerum dánh 20 phụ-âm {consonant}, là [B], [C], [D], [F], [G], [H], [J], [K], [L], [M], [N], [P], [Q], [R], [S], [T], [V], [W], [X], [Z], trongdó [W] chỉ dược zùng cho các cụm-nguyên-âm above

Riêng 2 chữ [K] và [X], dọc ychang [C] và [S], chỉ dược zùng trong các biếncách {inflection}, chứ không zùng trong any từ-nguyên {primitive-word}.

Hai con [C] và [G] luôn dọc là {k} và {gh}, zù dứng kèm E hay I.

Con [Q] không có U theo sau như thôngzụng, tạng QUATA phải biên thành QATA.

Phát-âm các Asinerum phụ-âm như này:

(iv) Asinerum dánh 10 cụm-phụ-âm {consonant-cluster} là các phụ-âm [C], [D], [G], [L], [N], [P], [R], [S], [T], [Z], kèm [H] dứng sau

Cụm [LH] khá dặcthù, vì zùng thay {ng} trong chữ Giùn. Nhác nom, chúng mình sẽ chưa quen, zưng kệ con mẹ chúng mình dcm.

Chữ {ch} của Giùn, thì thay sang [ZH] của Asinerum.

Phát-âm các Asinerum cụm-phụ-âm như này:Zăm dặcthù âmpháp nữa của Asinerum:

(i) Asinerum trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng như các zãy phụ-âm (chảzụ PS, RT, etc), khi dứng cuối từ-biên {written-word}, dều câm {mute-consonant}, naná trong chữ Pháp

Cú này mang thuậnnhuận cho Asinerum speakers. Các phụ-âm và zãy phụ-âm dứng cuối từ daphần zo biếncách, chứ không là từ-nguyên.

(ii) Asinerum trọng-âm {stress} luôn phạng tại âm áp-chót của các từ-nguyên, trừphi nó là chữ [Y] của các trạngtừ và tínhtừ

Chảzụ AMYE thì dọc thành Á-MI-E, trọng-âm sẽ múp qua âm A, chứ không dọc A-MÍ-E như cách chung.

Khi các từ-nguyên biếncách, trọng-âm sẽ không thay vịtrí, nhằm giữ âmthanh nhấtquán cho từ-nguyên.

Nếu từ-nguyên quá zài lòngthòng, thì Asinerum cothe thêm trọng-âm. Khi ý, phải zùng zấu-nháy ['] nằm trên dầulâu conchữ mang trọng-âm, naná chữ Nga. Dcm tuynhiên sự này nên tránh.

(iii) Asinerum phụ-âm kép {double-consonant} phải dược dọc zõ từng âm

Chảzụ từ BACCA thì dọc thành BÁC-CA, chứ không dọc như BACA, là 1 từ khác.

(iv) Asinerum phụ-âm câm {mute-consonant} nên dược nối-âm {liaison}, naná chữ Pháp

Chảzụ LOS ANTOS thì dọc thành LO-SÁN-TO, khi S của LOS có liaison, còn S của ANTOS không.

(v) Asinerum zanhtừ-riêng {proper-noun} thì dọc theo nguyênbản*continua*

(C)2002-201772 Comments (Page 1/1)

thì bựa bựa (1)


Bắt dầu cảm_nhận dược là có khó_khăn roài dơi.

Asinerum dkm


Trantruong (2)

Gửi thủ tướng Khoai bên bài cũ. Sợ thủ tướng mắt kèm nhèm không thấy.

Hextra thủ tướng Khoai mần em gúc gần chết. Theo em thì thủ tướng Khoai muốn mua gói hưởng lợi thì giá Bitconnet BCC chứ đừng ham lời nhiều bên Hextra thủ tướng ợ.

Nếu mua đầu cơ nó thì không bằng đầu cơ top 20 đâu về tăng giá cũng như độ tin cậy.

Bây giờ nên đặt ĐỘ TIN CẬY lên hàng đầu. Tổ chức kiểu nội bộ như Hextra chỉ là lợi thế trong thời gian đầu thui thưa thủ tướng, về thì gian khai giảng năm 2018 không có gì bảo đảm cho anh ý cả.

Như em bi chừ thả nhiều vào TRX, xrp, ADA, MIOTA thui.

Vì em dự tay to tiếp tục rót xèng khẳng định vị thế cho chúng nó. Đồng nhỏ to thực chất không quan trọng trong tính toán nhưng lại quan trọng trong tâm lý.

Thiên hạ nhìn giá lại ít nhìn vào số lượng phát hành. Thấy nó be bé dễ mua, chẳng ai chê nó đắt cả hia hia.

Khi tăng giá báo chí lại ít la làng nữa, hô tăng x ngàn % chứ chả thèm hét giá vì quá bé hia hia.


Trantruong (3)

Mấy ông kễnh đại gia mini này rất thuận tiện cho thanh toán về sau. Khỏi chia nhỏ phái sinh quặc gì. Qụet thẻ ông ý thuận tiện só bé dễ nhìn.

Nên anh quyết định đầu tư nhiều vào các ông phát hành vài chục tỷ đơn vị là vậy đó. Một yếu tố thuận tiện là một cơ hội khi anh phát hiện ra.

1-Không có tâm lý sợ giá cao khi mua.
2-Thuận tiện trong giao dịch thực tế mua hàng quẹt thẻ.


Trantruong (4)

Về công nghệ chẳng ai hơn Trung Tướng Zì.
Thông tin anh đọc anh cũng không tin bằng tin Zì đâu đới. Vì về thu nhận thông tin rùi kiểm chứng, toỏng hợp Zì hơn tất tháy Nên anh hỏi Zì về vụ nài.

***** Trung Tướng Zì cho em biết các đồng tiền công nghệ nào làm nền tảng giúp cho bộ máy chợ búa hiện nay chạy trơn tru.

Bảo mật, ví tiền, sàn, tiện ích etc....

Thành Trung Tướng Zì gấp tỷ lần bọn thối mồm từng cám ơn Trung Tướng Zì vĩ đãi.Anh ước được hôn Trung Tướng Zì.


Khoai (5)

[si="6"]thành đc Trần Truồng, những thôngtin thật quí-giá, với anh[/si]


Travis Hawk (6)

Muốn vào Hextra thì hỏi con Ngựa ý.

Cỏn là leader của môn-phái ý ở Lừa, đông fan lắm.

Chứ con Truồng thỳ biết cặc gì ngoài gúc?


Travis Hawk (7)

Con Ngựa giờ là nhânvật có số-má trong giới MLM coin ở Lừa tọc chúng cô đó.

Cỏn nói thỳ hàng triệu nhânzân Lừa cứ gọi là giỏng tai (ear) nghe găm-gắp, địt mẹ DDDD.


An Hoang Trung Tuong (8)

Asinerum dược xâyzựng cựckỳ khoahọc, chặtchẽ, mãumực.

Khi nói {speaking}, Asinerum cực dơngiản, dặng nhânzân cothe học nói zất nhanh quá.

Cấutrúc âmvị của Asinerum giúp chúng nhânzân cothe phiên-âm 99% các từ-ngữ của any quân batoong trên trầngian.

Còn khi biên {writing}, Asinerum nom-qua thì khá phứctạp, vì có zất dông các biếncách {inflection}, như cách {case}, thì {tense}, thức {mood}, etc. Zưng thựcthụ nó lại zezang cho zững nhânzân có trítuệ trungbình, vì các inflection dều chuẩnmực và dơnsơ, tuânthủ 1 nguyênlý nhấtquán.

Mụcdích Asinerum làm déo gì? Asinerum dược chủtrương phụcvụ nhânzân các zântoọc manmọi, như Giùn, dặng chúng-mình cothe biên chữ Bương như chính chữ mẹ-dẻ.

Khi ý, bọn Bương sẽ dọc chúng cô qua Asinerum, chứ déo cần qua chữ của chúng cô, là thứ mà, chúng déo thích, và déo cần, học.

Nghĩa là, Asinerum sẽ làm trunggian cho manmọi tiến vào vănminh.

Với Gúc Translate, chúng cô cothe không cần biết ngoạingữ nào mà vưỡn giaotiếp ngoan mý quân Bương.

Zưng dó là ở boong thấp. Chứ tầm boong cao, như thợ-biên aka nhàvăn, các anh-già hànlâm khoahọc, các chú-loongtoong chuyên nghiêncứu và banhành vănbản phápluật và kinhtài, etc, thì việc biên trựctiếp bằng chữ Bương giống như án tửhình.

Vậy, thayvì biên chữ Mẽo, chúng cô biên mẹ bằng Asinerum, theo quytắc word-by-word từ chính ngônngữ của mình. Và bọn Bương sẽ hiểu ngoan.

Saukhi côngbố xong các cú ngữpháp của Asinerum, thì Zì sẽ zầnzà bốt các bàibiên của Zì hoàntoàn bằng Asinerum, kèm chữ Giùn, dặng chúng cô tự hehe học.


An Hoang Trung Tuong (9)

Ref: An Hoang Trung Tuong (8)

Nhânzân trầngian dã có 1 cái-kêu-là quốctếngữ aka Esperanto, thì Zì xâyzựng Asinerum làm déo gì?

Dcm, Esperanto quá lạchậu gòy. Nó zùng 6 conchữ không nằm trong bảng chữ Latinh (thay cho các chữ-ghép aka cluster), nghĩa là, déo zezang gõ dược trên bànphím QWERTY thôngzụng.

Mùa xưa, anh tácgiả Esperanto déo có máytính. Giống anh Rhodes bạn Zì, khi sángtác chữ Giùn từ chữ Latinh.

Ngoài ra, các chữ ý nom như cặc, tren các vănbản.

Hai nữa, Esperanto có cúpháp quá phứctạp somý Asinerum. Việc biên và nói Esperanto, là khó như nhau.

Asinerum chủtrương tậptrung cho biên, còn nói thì cứ thoảimái.

Zì học Esperanto hết 1 tuần. Còn chúng cô học Asinerum nhẽ chỉ mất 1 ngày.


Pú lit (10)

Zì mới các anh chị cho Lit hỏi về vướn đề THUẾ VÃNG LAI với:

Khi Lit làm dự án ở một tỉnh A (province A) ngoài địa phương Lit đăng ký doanh nghiệp, bọn chúng đòi thu cụa Lit 2% giá trị hóa đơn Lit xuất cho đối tác ngay và luôn. Giá trị này không hề đếm xỉa đến giá trị hóa đơn đầu và cụa Lit.

Vậy trạng huống phát sinh là 2% đó có thể vượt mẹ khoản VAT mà Lit phải nạp sau khi cân đối đầu ra, đầu vào. Thế là Lit dí buồi nạp cho bọn vãng lai mà chỉ nạp đầy đủ cho Chi cục Thuế sở tại nơi Lit đăng ký lò mổ.

Chiểu Quy định của Tổng cục thuế, Lit làm sai, cơ mà chả trốn xu nào. Lit chỉ không muốn cầm vào lưỡi dao, còn lại số tiền thuế đã nạp, kệ mẹ các Chi cục đi mà đòi nhau.

Vậy, Lit xin hỏi: Nên xử lý thế nào? Có nên bựa như cũ hay là nên nạp thuế vãng lai theo quy định.? Xin đa tạ Zì và anh chị.


Pú lit (11)

Zì vĩ đại, với chừng đó phát minh mà không được Lô beo thì Lit quật mẹ chim vào tường. Trí tuệ Zì thật khủng lồ, chả nịnh.


thì bựa bựa (12)

Ref: Pú lit (10)

2% ý thì lại mang về kê thuế đầu vào dể dược khấu trừ, coi nó như VAT hàng nhập_khẩu cho zễ hiểu.

Cô mà có zự_án bằng tiền NSNN thì kho bạc nó trích 2% từ dầu nguồn luôn déo nói nhiều.


thì bựa bựa (13)


Thành_công của chữ bựa_mới tạm chỉ dừng ở cái_nhìn, déo phải ở cái_biên.

Trong trang biên cồng, chúng mình vưỡn biên bởi Giùn ngữ. Chỉ khi bốt cồng, nhờ chuyển font mà cồng của chúng mình mới thành chữ bựa_mới.

Vậy nên chăng cách tiếp_cận của Asinerum cũng bắt_dầu với cái_nhìn, rùi sau mới dến cái_biên?


Phong Ky (14)

Ref: Pú lit (10)

Phải nộp cô Lít, xong cô xin bỏn cái xác nhận đặng gửi cho các ngài thuế quản lý cô để gộp đầu ra, chả mất đi đâu mà thiệt!


Trantruong (15)

Con Hốc đít bít quặc giè mờ nổ mí anh hơ keke, cười phụt mịe dám dít mí cô.

HEX từ 35 hay 40 USD í xuống 23 nằm đó bấy lâu, trong khi vốn hóa thị trường từ 200 tỏi lên 633 tỏi Mẽo hiện nay. Nóa chả lên tại sâu hở? Anh Ngựa và bạn đổi qua BTC chạy sang đầu tư chỗ khác rùi. Còn lại 3 xu tiền lẻ gọi nà cám ơn sàn thui. Đểu nhở? Lợi ích chứ mủi lòng suông anh đánh bỏ mợ keke.

Tương tự BDL từ 0.4 giờ xuống 0.07. REC từ 80usd xuống 10 mới ngoi lên 16 hum qua. Đang ngáp ngáp cả đám.

Riêng anh hùng vô địch võ lâm lending BCC thì tự do tung mịe nó hoành. Thích là rút vốn hóa thị trường ra, khi thịch tung vào vừa rùi hơn 2 trẹo đơn vị bán cho chúng sanh. Lên tới 509 anh chủ BCC bán cái oạch về ngay 420 trong mấy chục giây. Lấy về máy trăm trẹo USD để trả lãi dần cho người đầu tư. Đó là lý do tại sao anh BCC sống tốt. Nó không cần tăng vốn nóng chỉ cần tăng giá đều thui, vì nó phải bác BCC dần để trả lãi cho bá tánh. Khi bán dần lượng sẽ giảm nhưng giá phải tăng đều. Cho nên năm 2018 chả lo quặc gì anh ấy ngủm. Mà HEX, BDL, REC là các sàn huy động vốn oạt động mạnh ở Gìun mới có nguy cơ. Nếu trong thời gian tới không có biện pháp gì để nâng giá đồng xèng lên. Vì bá tánh trong 3 sàn đó có đồng nào lời hay đén hạn rút vốn đều chạy sang chỗ khác đầu tư.

Top 30 của anh địng ra các cô cứ bu vào đó mà sống khỏe. Biết đường khi đạt những mức cao thì chuồn về BTC mặc mả mẹ BTC giá mấy. Thấy sóng chốt lời xuóng vừa mắt lại nhảy vào mua để đó. Không biết củ quặc gì về chun vô chun ra thì vứt mịe đấy mà ngủ. Đến hẹn anh đập dậy rút vốn về.

Không ăn nhời Zì thì không có kơm mờ cắn. Không ăn nhời anh thì không có thịt đi kèm phỏng ạ. Một bước đại nhảy vọt của ông người bớt nhàm chán mà chỉ 600 tỏi USD thui à? Nhẽ đâu bèo thía hehe. Anh dự vốn hóa ngày 30/12/2018 bét nhè cũng tầm 9000 đến 14.000 tỷ. Tiền từ đâu sang nữa? Từ các con nhang Forex qua nữa. Địt mịe bọn này tiền mới kinh nhé! Nó tham gia khuấy động phong trào thì thui rùi. Vì so với Forex thì tièn số dễ hơn 100 bong. Thông tin về tiền số là chung nhau khỏi phưn tích. Địt mịe phân tích được 1 ông xèng bên Forex bể cả củ sọ, rùi theo dõi các new chỉ số chính sách ra hàng giờ. Chúng nó nhìn chart và áp dụng các indicator lướt kiếm sống khỏe nhăn răng.

Indicator không phải là thần thánh đoán giá, mà do NHIỀU NGƯỜI DÙNG QUÁ nên tới các mốc đó trở thành các mốc kháng cự tạo sóng chốt lời của bầy đàn. Rồi khi brackount thì nó lại xông vô mua khốc liệt dẩy giá lên vù vù.

Cái lợi của tièn ảo là nó chỉ một hướng, chưa có vụ bán không trực tiếp trên các sàn. Chẳng thằng sàn lớn ngu nào àm việc đó đâu, vì cho bán khống nó sẽ kìm hám đà tăng của một thị trường non trẻ cần phát triẻn Tương lai xa sẽ có nhưng hi nó chưa thực sự là đồng tiền thông dụng như các thể loại tiền mặt hiện nay thì việc cho bán khống chưa xảy ra. Mà chỉ có thể trong hợp đồng tương lai trên phạm vi hẹp thui.

Quán nhiều con nhang nên thi thoảng anh phải thay Zì chỉ đạo.


Trantruong (16)

Anh là phân tích độc lập mọi nhé hé hé! Gúc để thu nhận thông tin phỏng ạ, từ đó mới độc lập phưn tích tủng hợp thông qua các dữ liệu đã thu nhận được. Các cô cứ lấy ý kiến của anh mang đi di truyền cho các con nhang, anh hoan mịe nó nghênh, còn anh chỉ bốt ở đơi thui. Địtmịe anh không làm cò nhưng bốt bài ở các diễn đàn nó tưởng mềnh cướp kơm chim vui vãi. Sắp tới chắc phải chỉ đạo trực tiếp cho một cơ số bạn bè, nghe theo lá cải sợ tiền ảo hơn sợ mà. Làm thầy thằng dại là khổ nhất trần gian. Bao năm cứ mần học trò Trung Tướng Zì hóa ra lại sướng vãi cả đạn.

Lâu nai không chỉ ai chỉ vì sợ chúng nó tham đi ra ngoài sự chỉ đạo của anh thui nạ. Tham tào lao chết nó oán mình nữa chứ, đâu đơn giản. Nơi nài lắm con giỏi hơn anh, nhưng giấu giếm nhau miu làm ăn ở đơi thì chưa phải đạo với Zì lắm. Hãy chia sẻ vụ kiếm cắn tiền mới nài mí nhau quý cô ạ! Thành zất! Nhiều đầu lâu hơn 1 đầu lâu riêng lẻ. Nhất là khi có nguy cơ vè thông tin gì đó bất lợi trong thì gian ngắn. Chia sẻ kịp lúc mới quý. Bi chừ trong giai đoạn thuận lợi nhất nó khác. Anh cần các ICO tiềm năng, mất cũng chẳng sao vì là chút xèng lời. Ngoài ra để giúp những con có khó khăn chỉ được nhõn đôi ba chục ông Trum. ICO thành tì nó hưởng nhỡ mất mình cho lại dần cũng ổn. Nhưng giờ thả vô các ICO không đủ thông tin thì ngại lắm. Anh làm gì cũng phải dựa trên cơ sở dữ liệu quen mợ nó rầu.


Cô Tư (17)

Chào cô Lói, chẳng hay vưỡn bình an? lâu lắm mới thấy cô trồi lên quán.
Cô bỏ dự án bánh mì xe đẩy mà thiên di đi đâu zồi?

zì mới CACC cho em hỏi cty đang hoạt động muốn kêu gọi thêm vốn từ người ngoài theo kiểu vay vốn, nhưng trả tiền lãi cao hơn ngân hàng trả lãi tiết kiệm, thì dùng mẫu hợp đồng thuê mướn như nào? có cô nào có mẫu hợp đồng/ cam kết kiểu này cho tôi xin được hơm?

Đội ơn rất!

[img=https://data.whicdn.com/images/302899761/large.jpg]


Cô Tư (18)

Cho chút màu xanh vào tường nhà Zì cho mát mắt!

[img=https://data.whicdn.com/images/302969375/large.jpg]

[img=https://data.whicdn.com/images/289421914/large.jpg]

nụi chó về đêm lạnh buốt phết! Dù ban ngày thì nắng ấm! Đêm qua mãi gần 2h mới ngủ được, đầu lung tung rất, nghĩ sang năm tới làm gì để đong xèng mà chưa ra! haizzz...


Cô Tư (19)


Những niềm vui nho nhỏ!

[img=https://data.whicdn.com/images/226201346/large.jpg]

[img=https://data.whicdn.com/images/292283635/large.jpg]


[img=https://data.whicdn.com/images/301316551/large.jpg]

[img=https://data.whicdn.com/images/297344569/large.jpg]


thì bựa bựa (20)

Ref: Cô Tư (16)

Việc vay vốn cá nhân thì phải zùng hợp-đồng aka khế ước. Anh có mẫu hợp-đồng nài.

Ngoài các quy dịnh thì cần phải có ít nhất 1 người làm chứng việc vay mượn nữa.

Nếu là vay vốn có trả lãi thì phải chọn thời diểm vay phù hợp. Nếu các tài khoản 111, 112 dang có số zư lớn thì việc vay nợ có trả lãi sẽ bị cho là không hợp lý.

Ngoài ra, tiền lãi còn phải đóng thuế TNCN (trong khi tiền lãi gửi tiết kiệm thì không phải đóng thuế TNCN).


Cô Tư (21)

@Cô Thì Bựa Bựa có thể up cái mẫu HĐ lên drive rồi cho tui xin cái thùy link được hơm? Đội ơn cô rất!Lý Thông (22)

Hômnay con thợtrứng Bufét bạn Đứchiệutrưởng-Buồihoành lại đăngđàng bi-bô tiênđoán "BCT sẽ có kết cục sấu". BTC nhẽ lên 30k ngay tuần này hê hê ...

Thợtrứng Bufét


Asinerum Project Commander (23)

Dcm bonj con bof


Khoai (24)

[si="6"]Ref: Cô Tư (18)

anh nhớ cưng nhìu, cưng có biết hôn[/si]


Trantruong (25)

Thài Lý bói quẻ chuẩn á, 2k2 chắc có. Bác Bốc Phét thả dắm linh lắm thài ợ kaka. Bác ý không ngu đâo, miệng nói tay hốt đéo chừng. Mẽo thì lắm miu tài chính cao vòi vọi, bẩu thế để các nước khác sun mịe trym còn đồng bào bác ý hưởng.


Cert (26)

Dcm không nghe lời Zì kính yêu quả là tai hại thật,

Tận hai hay ba mùa trước nhẻ, Zì kính yêu đã giảng về bitcoin

Nay thì rộn ràng cả trần gian bàn về tiền ảo,

Dcm, con nào nắm bắt được xu thế của tiền ảo từ mùa sơ khai qua lời Zì kính yêu giảng dạy, thì nay đã đổi đời rồi

Vụ tiền ảo này, anh Cert thân yêu cũng nom để hiểu là chính mà chả có tham gia gì cả,

Năm nay, trong nhà ngoài ngõ đâu đâu cũng bàn, làm a Cert cảm thấy mình lạc hậu quá,

Cô nào trên quán vui lòng hướng dẫn vỡ lòng cho người mới bắt đầu như a Cert thân yêu, được chăng

Từ đăng ký tài khoản ở đâu, tạo ví như thế nào, xuống tiền ra sao,....

Thật đội ơn các cô biết mấyCô Tư (27)

@Anh Khoai:

Cảm ơn anh đã nhớ đến Tư! Tặng anh vài bông hoa violet - hoa của mùa đông HN, càng gần Tết càng nhiều!

[img=https://data.whicdn.com/images/300624738/large.jpg]

Mong manh, mỏng mảnh, khiêm nhường, nhưng khi để cả đàn thì đẹp rực rỡ!

[img=https://data.whicdn.com/images/302894215/large.jpg]

Có ai còn nhớ cái hoa dại này? thơm nhặng nhặng khi dí mũi vào.

[img=https://data.whicdn.com/images/302379194/large.jpg]Trantruong (28)

Ref: Cert (25)

Anh giúp cô. Alô 0985085154. Anh nói trước là nên làm theo lời anh chỉ suốt 1 năm. Không được tự ý đi nàm nung tung nủi lòng tham lên đặt không đúng cgỗ là mất xèng đới. Cô đọc các nhời anh giảng trong thớt nài và hai thớt trước sẽ hiểu ra đôi chút. Anh đã cố trình bài dễ hiểu nhất có thể. Theo anh mà mất thì 90% thiên hạ mất trừ những thằng ăn cắp xèng người khác thui như tụi chủ sàn ôm tiền chại, tụi hack con nhang keke.

Giai đoạn nài đang thuận lợi nhất là kiếm lời, sau đó mang vốn về tung tẩy đồng lời. 4 tháng cô có quyền rút vốn về.

Ơ kìa con Thi Bựa đã đổi ý chưa? Nàm theo nhời anh đã chỉ mà đong xèng phỏng ạ. Ngượng điéu giè? He he Chốn nài chỉ có tử tế và giúp nhau thui.À quên, chửi yêu nữa cơ.Đừng ỏ qua cơ hụi nài ô Thi Bựa ui.


Dai Cuong (29)

Ref: Cert (25)

- mở ví: dùng để đựng coin; ví có thể ở trên máy tính của cô hoặc trên sàn;

+ ví trên máy tính của cô thì cô hoàn toàn tự quyết về số coin của cô; nhưng khi bán, traođổi hơi khókhăn, cũng tốt kém chút về chiphí....

Cô vào coinmarketcap.com; click vào tên các đồng coin nào thì sẽ dẫn đến 1 tab chuyên sâu về nó; trong đó có link đến trang chủ của coin đó; tìm và load wallet về; cài đặt thông thường.

+ ví trên sàn, bên trung gian: cô mua bán, đổi trác rất tiện, gài mật khẩu, bảo mật xác minh 2 lớp cho chắc; nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào sàn; sàn (aka chợ) mà sập, cháy thì 99% là mất xèng; cần nạp hộ chiếu, ID card,... để xác minh tàikhoản.

Cô cũng vào coinmarketcap.com; zô phần market để tìm các sàn đang giao dịch các đồng coin; thích cái nào thì mở theo link đó đến sàn; rồi lập tài khoản thông thường.

Tôi dùng bittrex, blockchain.info và wex.nz bển quốc tế; còn Giùn thì dùng bọn vbtc. Trước hay giaocấu với con Ngựa, giờ thì ít và con Ngựa ko biết có làm nữa không.

- tìm 1 chỗ nào đó bán coin cho cô: có thể tìm tại Giùn; gặp mặt trực tiếp, chìa address public ra; mày chuyển coin zô đây, rồi tao chuyển tiền (theo giá thỏa thuận).

hoặc cô mở tàikhoản ở bọn nào đó chấp nhận đồng ông cụ, tiền của cô từ bank zô tàikhoan này rồi muabán bánmua. Tùy từng nơi bán, có nơi cô phải cung cấp public wallet (có chỗ không, nếu zậy sau khi mua được cô lên chuyển đến ví mà cô có thể tin cậy). Với Giùn thì cô lên chuyển ra ví quốc tế hoặc về máy tính.

- Lứu ý: cần đọc kỹ các hướng dẫn tại những nơi cô hoạtđộng cáchmạng. Cô nên tung xuy 1 khoản xèng nhỏ để thử tính năng; sau đó mới tung xùy nặng hơn.

- Mua coin zì vậy: coin cầm chịch, vua, ... thì cô biết rồi. Đó là ổng bích-coin (kí hiệu phổ biến BTC); ngoài ra tôi đã thamkhảo ngắmnghía kỹ các coin như LTC, DASH, ETH. Những coin khác tôi không biết và không bìnhluận. Tuy cô chọn trong mấy nghìn sàn và mấy nghìn đồng coin đó.


Trantruong (30)

Trước tiên cô Xẹc mở tài khoản Vietcombank, đăng ký chuyển khoản mức maximum số tiền cô định đầu tư. Để mua ông Coi thần thánh ở sàn Remitano. Co làm việc đó đi.


Dai Cuong (31)

Theo cảm nhận của tôi về thế giới coin:

- nhiều nước đã tạo ra đồng tiền điện tử của riêng nước đó; có nhiều nước nhỏ nhỏ công khai việc đó như Úc, Latvia,... và Nhật công khai thừa nhận BTC là tiền tệ.

Tôi nghĩ và tin rằng bọn Nga, Âu, Mỹ, Hàn, Nhật đã xây dựng và cho hoạt động đồng tiền của chúng; từ lâu nhưng hiêntại chưa công khai.

Có thể kể ra đây: vùng Mỹ có đồng USDT; vùng Nga Âu có kiểu WEX code, EURET, RUBET, USDET. Khi sàn BTCe sập chúng đã nhanh chóng sốc lại với diện mạo pháp lý mới, nền tảng kỹ thuật thì gần như vậy.

- nhưng đồng tiền mới, tiền của 1 quốc gia, nhóm nào đó,... cơ bản là điều khiển được, tức pháthành được thỏa mái, nó chả khác gì tiền giấy; nhưng chúng buộc phải neo (cột vào BTC) thì mới có giá trị.

Tiền giấy là uy tín của lãnhchúa, giátrị của nó dựa vào tiềmlực kinhtài của đấtnước của lãnhchúa ấy; nhất bậygiờ là Mẽo, euro, nhật; trước đó là Anh, pháp. Theo thờigian thì trật tự luôn thay đổi và nhất là với thời công nghệ này thì tốcđộ thayđổi cóthể diễn ra rất nhanh.

Địacầu giờ có anh Mẽo, Nga, Trung, Đức đang rất muốn thayđổi trậttự.


Dai Cuong (32)

Dì có thể treo 1 public address Litecoin ở quán để nhândân tiện phúng viếng?

Bởi LTC chuyển rất nhanh, phí nhỏ xinh; còn với BTC thì khá lâu, mất nhiều phí với những khoản nhỏ xinh. LTC gài trên máy cũng rất tiện, loading blockchain data rất nhanh. LTC cũng rất phổ biến, mặc dù giá trị vốn hóa nó chưa tăng. Theo em thì LTC kiểu như đồng Yên Nhật trong thế giới fiat money hiện nay, hiện nay thôi nhế.

Tiền phúng viếng: là độnglực tính cảm của con chiên với Dì là chính; những việc Dì làm đang lan tỏa dần dần. Dì cười khanh khách 1 mình thấy những việc này đi được những bước nào đấy.

Ngẫm khi mình già cả, làm gì nhẻ; nhẽ cứ 5h dậy, lẩn thẩn 12 giờ cơm, lẩn thẩn 18h cơm, lẩnthẩn 23 giờ ngủ. Cứ lặplại lặplại chờ ngày chết; vui không nghỉ? Các cô có thấy điều ấy không nhỉ? làm tình là cứ 24 giây, đời thì là đo bằng gì đây để cảm xúc thănghoa.


Trantruong (33)

Mấy cô hay lên máu yếu tim thì đừng có sờ vô, tiền nó nhảy lên xuống như giấy lộn vậy đó. Yếu tim hôig hộp chết có ngày kaka.

Mấy đứa em và cháu tui thì n\tui phân tích chứng minh mỏi mồm mà tụi hắn cứ ưng bỏ vô gói đầu tư thấy tiền lời hàng ngày, chứ cất 1 cục im ỉm vậy chúng chẳng chịu mới đâu đời đau miệng tui giải thích chứng minh bằng thực tế. Thấy xuống kêu la oai oái, rồi tui cực chẳng đã lại bỏ vô gói cho tụi nó. Có thằng em gớ ngẩn nói với hàng xóm là mua tiền ảo đi, bị chửi sấp mặt kaka.

Thực tế diễn biến tâm lý với người mới tiếp cận nó lắm chuyện bi hài lắm. Chỉ tụi cò là sướng nhất kaka. Chẳng biết cái gì cả, gúc cũng đéo biết vậy là chạy quanh xui người ta thôi. Tui bảo đừng xui người ta vô ec với BDL hi mình thấy nó hiện tượng bất an không tăng giá cơ. Vạy mà hi iá xuống vù vù vẫn xui on người ta chun vô đó. Chẳng thấy ai bảo là mua cất BTC, LTC, ETH ... cả mới thánh. CÒ MÀ BIẾT QUẶC GÌ ĐÂU.

Cách đây 3 tháng can người ta đừng vô Quetra lãi mỗi năm 120% mà có được đâu. Bên châu Âu cho vay lãi gần bằng không mà nó qua Gìun huy động vốn lãi 120% một năm làm chi vậy. Họ trả lời kinh doanh sân bay. Tui nói hãng máy bay giờ lỗ sặc máu phá sản bao nhiêu, bị ăn chửi vì họ nghĩ máy bay là hoành tráng. Biết chết mà ca đéo được lắm chuyện lắm nên anh đéo dây.


Trantruong (34)

Trong năm 2018 tiền sẽ chảy về chỗ trũng. Hiện nay top 200 người ta đầu tư rất nhiều. Nó vực các đồng mới ico và đồng phát hành từ hai ba năm về trước lên rất nhanh. Đây là hiệu ứng dây chuyền, các tay có tiền họp lại vực 1 đồng lên rất nhanh. Nhưng về thời gian sau nó sẽ đuối, bọn có chủ ý nó sẽ bán dần bán dần cho các con nhang. Tụi có nghiệp vụ am hiểu cũng té chuyển sang các đồng lớn.

Các đám còn lại èo uột và dòng tiền đó đổ vào tầm top50 Cứ chơi với đồng nào uy lực nhất là ổn. Chọn như anh Dái Cương là nhất mịe rầu nh giờ chả làm quặc gì theo đam mê chút chất nghệ và hý hoáy các ông coin thui. Rảnh nên ông nào cũng sờ cũng ngửi hỉa hia, khi tháy nó đột ngột tăng.

Nhìn chart thấy các cây nến 5 phút 1 giờ hay 4 giờ nó xanh dựng đứng đó là của các tay to xuất chiêu đó, hoặc của một nhóm nó cấu kết nhau (trường hợp này hiếm). Chứ tự nhiên làm gì có chuyện các trader nổi điên cùng nhau đánh đồng loạt về 1 hướng dâu à. Trong các sàn muốn tăng giá phải quét sạch dọc đường các order đặt sẵn. Gía chạy từng mức vù vù nhìn không kịp, khi xong đợt nhồi đó nó ngưng thì lại tưng tửng xìu xìu ển ển.Cert (35)

Trantruong said... (29)

Tài khoản Vietcombank thì a Cert dùng lâu nay hạn mức 300 tr ông cụ,

A Cert đã tạo được cái ví từ website: www.blockchain.info

(Theo hướng dẫn của link này trên youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SK_r3qEIQC4)

ID ví blockchian đã lưu ra cất trên máy tính như hướng dẫn
Mật khẩu truy cập cũng vậy

Thank cô Trantruong nhiều và cô DaiCuong

Giờ, các cô vui lòng hướng dẫn bước tiếp theo là gì để a Cert thân yêu làm theo,

Như a Cert đang có tiền đồng ông cụ trên tài khoản Vietcombank thì làm như thế nào để mua tạo btc,.....

Hay phải làm cái gì trước cái gì sau?!

Thanhk các cô nhiều!


Nguoi Ha Loi (36)

This comment has been removed by the author.


Nguoi Ha Loi (37)

Ref: Trantruong (33)

thế quái nào mà tôi có mắt như mù, nhẽ vì đầu óc để ý nhiều thứ quá nên chẳng có cái gì ra hồn. Quãng năm ngoái đầu năm nay, tôi đã nhìn cái Bitcoi etf ở bên này, ký hiệu của nó là GBTC, nhưng thấy chúng nó trade èo uột quá, có mấy chục Tơn một se, ngày có vài trăm hay vài ngàn se trao tay nhau, chart vẽ vài ba đường nghuệch ngoạc, thế là chẳng buồn để ý. Hôm Thứ hai vùa rồi nhìn lại, nó lên trên 3000 Tơn một se. lúc cao điểm gần 3500 Tơn. Bình thường nhiều khi tôi thấy cố cái stock nào hay hay, có khi cũng bỏ chút tiền ra mua rồi để mặc kệ nó muốn lên hay xuống cũng được, nhưng lần này không biết sao lại không làm gì cả. Bỏ vài ngàn mua 100 se thì giờ cũng đủ tiền mặt để trả dứt cái nhà rồi, mà bỏ vài chục ngàn Tơn mua nó thì có nhẽ bây giờ nhẽ bỏ việc cũng nên.
Cũng phải nói lại là hầu như cả mấy năm trước tôi quên bẵng vụ tiền số này. Đàu năm nay mới đá tí gọi là.


Nguoi Ha Loi (38)

Mụ Truồng với mụ Cuồng, hai mụ cho hỏi cái, tự nhiên giờ bọn Coinbase nó cho tôi số BCH bằng đúng số BTC tôi có từ trước tháng Tám. Lúc nãy loay hoay ăn uống, giá BCH nó vọt trên 8500/ông giờ nó tục xuống 2700/ông, bán đi hay để mặc nó nhỉ?


Trantruong (39)

Ref: Cert (34)

Co Xec ua BC gấp gấp! Dịp may của cô thị trường ó rút vốn về ần trăm tỷ,đang bơm dần vô lại. Gía BTC đang thấp QUÁ NGON

CÁCH MUA ÔNG COI TẠI GIÙN https://www.youtube.com/watch?v=ewvZS3Qw5W4


Trantruong (40)

BTC xuống 2k các con Bựa mua gấp mua gấp, kịp chuyến tàu trên 2k. Sóng tài chính là vại, lên lập đỉnh mới, rùi chốt nhời. Đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước khi trend lên. Xu hướng TĂNG là vậy. Xuống mới là CƠ HỘI NGON. Lên căng quá bị với khó mua. ĐÃ CÓ ĐỈNH 2K RÙI, tiếp tới là đỉnh trên 2k để tiến tới 3k. các mốc tâm lỹ liên tục được thiết lập.

SÂN CHƠI CỦA BÈ LŨ CÁ VOI RẤT RÕ. Rút vốn đồng loạt trên 99% các đồng tiền cùng thời điểm. Thấy chúng cấu kết nhau chưa? Bè lũ cá voi nó hiệp lực giư kơm của nó, nên hiện nay cứ yêm mịe tâm mà bám đít nó. Đi ngược trước iệng nó mới chết, anh mắc cười các con nhang thích đánh ngược khi 1 đồng nào đó phi mã ầm ầm mà vẫn có 1 số cơ số con điêng vào short ngược trong khi lệnh khớp Buy trong sàn chạy không kịp nhìn. Thấy các lệnh bán trực tiếp chứ không phải orders xuất hiện trong hittory lúc đó mắc cười điếu chịu. Muốn lướt sóng phải tìm răm cá voi đi mà nương theo chứ. Các cô nên đầu cơ thui, cấm lướt sóng khi chưa thử gemo trên 1 năm.


Trantruong (41)

Ref: Nguoi Ha Loi (37)

Chúc mầng em Lội trường hợp nài để hay bán đều như nhau kaka. Tùy cô quyết, nhưng nếu là anh thì anh bán rùi mua BTC trong thới điểm nài


Trantruong (42)

Em Lội có thẻ chia 2, giữ 1 nửa , bán mua ông BTC 1 nửa. Là cách hay nhất


Trantruong (43)

Sàn Coinbase nó bá đạo lắm. Gía nó hay nằm ngoài cái chung. Em chờ nó lên trên 3k rồi mới tính chuyện bán.


Nguoi Ha Loi (44)

Ref: Trantruong (40)

Đểu thật, nó lên nó xuống hôm nay tôi có đẻ ý đâu. đủng đỉnh đi vào nhìn thấy BTC tụt mới hỏi bác Gúc tại sao, thì nó bảo vì Coinbase hôm nay bắt đầu cho mua bán BCH nên thiên hạ tăng mua BCH giảm mua BTC. Thế là trong vòng 20 phút giá BCH vọt lên 8500 và sau đó là sàn GDAX crashed thì phải vì thiên hạ bán ra rầm rầm.
Thôi lại kệ nó, để yên xem sao, mai tính tiếp. Tại dạo này tui bận quá chứ nếu không cũng quay ra trade GBTC. Giờ sàn coinbase nó vẫn giới hạn mức mua vào của Nụi tôi 5k Tơn một tuần thì làm ăn được cái gì.


As Or (45)

[img=https://raw.githubusercontent.com/antoniushoang/asinerum/master/asinerum_pronunciation_vow.jpg]

Déo biểu ziễn qua IPA di, dể xấp xỉ Ănglê bú cạc.

Chữ [A] trong anno và task rất nhạy cảm, nó dánh vần lung tung xèng trong một ngôn ngữ có nhấn trọng âm (stress). /a/ ~ /æ/ là biến âm của bọn Ý lợn, /æ/ ~ /ɑ/ là biến âm của bọn Mỹ. Rốt cục là /a/ hay /æ/ hay /ɑ/ (?!)

Chữ [E] là essere (n.) hả (?!)

[I] mà là trong fish Ănglê thì 80% bọn Ý lợn dánh vần sai, 99% Giùn.

[O] trong oggi dánh vần khó bỏ mẹ ra với lũ Giùn, nó là [O] trong XOONG chứ không dễ dàng như XONG dâu; nên chiển sang ombra. Còn [O] của bore Ănglê nữa, hehe, tốt nhất là dừng lấy ví zụ với chữ [R], nhớ chưa.

Ngoài ra còn quả ngọng cực dễ phát hiện [W] [G] trong tiếng Ănglê của bọn Giùn 3 miền nữa. Nhưng thôi kệ cụ Zì, hóng quả rô bốt nhại ASINYE ECHO.


Trantruong (46)

Ref: Nguoi Ha Loi (43)

Lúc đó em bán 7k cũng chưa chắc nó khớp lệnh cho em đâu à keke. Nó lại nằm ở phần orders em Lội à. Cho nên đừng lăn tăn việc đó. Nhưng nếu em mua 7k thì lại khớp lệnh đó em. Cho nên các đó không phải của em đừng nghĩ đến là bán hơm đặng giá cao keke. Cái đó là kím kơm của chủ sàn đó em.


Nguoi Ha Loi (47)

Ref: Trantruong (45)

Ief, hee hee chính xác là như vậy!
Thôi chào các cao thủ, em tranh thủ đi ngủ!


thì bựa bựa (48)

Ref: Cô Tư (20)

Tải xuống HD vay ở đây:

http://upfile.vn/6~BCK~ZCN~GQ/hd-vay-tien-doc.html

Còn tải giấy nhận nợ đây:

http://upfile.vn/7~BCK~ZCNCGg/giay-nhan-no-doc.html


thì bựa bựa (49)

Ref: thì bựa bựa (47)

Phần này là anh hướng zẫn dể hợp lý hoá chứng từ.

Nếu là vay mượn thật, thì phải zùng cái khác.

Phía công ty đi vay nếu muốn zùng lãi vay như một khoản chi phí hợp lý dể dược giảm trừ thuế TNDN, thì anh hoàn toàn có thể bóc mẽ rằng chi phí dó là không hợp lý.

Phía người cho vay tiền, nếu muốn kiếm lãi nhiều hơn gửi tiết kiệm, thì anh cũng bóc mẽ dược rằng việc cho vay là không có thật, rất dơn giản lắm nhé.

Cho nên, dối với hoạt dộng vay mượn cá nhân này, nếu có phát sinh lãi vay, thì cần tay chuyên vào cuộc, dddd

Nếu lãi vay = 0, thì lại dơn giản quá, cứ download 2 file anh vửa up là dùng thoy.


Asinerum Project Commander (50)

Ref: As Or (44)

Con nài bị sao thế?

Dọc, thì nom ở cột No2 thoy. Nó ghi rõ PRONOUNCED AS. Dó cothe là giọng của chữ Ý, hoặc chữ khác. Cứ mang vào Gúc mà dọc. [fo: color="#FF0000"]Dọc trúng như thế là okay[/fo], déo cần IPA cặc gì. Có IPA, thì chúng cô biết mang déo vào dâu mà so nó như nào.

Còn cột No3, thì zùng thamkhảo (APPROXIMATION) cho zững batoong dã quá quen mý chữ Mẽo, hoặc chỉ biết nhỏn chữ Mẽo.

Dọc/nói các âm/chữ hơi sai 1 tí, cũng déo chết ai. Dcm Giùn từ Hanoicho Downtown chạy ra Co-nhue dã nói khác giọng gòy. Chạy qua Hataycho thì lại càng khác. Chả sao cả. Nhânzân nom doán dược hết.

Chữ IPA zành cho hànlâm thoy, chứ cho chúng cô thì cũng như không.


Asinerum Project Commander (51)

Dầucơ tàichánh, nó như là cái zuyên.

Chúng cô dừng có dầndộn hỏi ai dầucơ vào dâu. Nhàta làm dược, zưng chúng cô chưa chắc. Và ngược-lại.

Chỉ cần hỏi cách dầucơ như nào, và xuhướng hiệnnay ra sao. Còn [fo: color="#FF0000"]bỏ xèng vào dâu, hãy tự quyết[/fo] dy bọn con bò.

Vì sao?

Vì cái trò dầucơ giống môn cờbạc. Có bíquyết gì thì hehe anhem nhânzân giấu như nhẹm, có nhá ra cho thằng khác, cái con buồi.

Chúng cô mà nghe khuyênbảo từ chính mùm anh Oaren Bốcphét bạn Zì, thì cũng thua vỡ bẹn, mà thoy. Có khi, cứ làm ngược mẹ nhời anh ý khuyên, thì lại ngon.

Các anh ý mà dăngdàn giảng gì, thì nom cho zui thoy. Còn làm theo, thì hysanh dó.

Nếu someone có khảnăng mần chúng cô tin và nghe theo, dó chỉ cothe là các hehe giáo-làng. Vì sao? Vì các anh ý déo làm dược cặc gì cả, nên nói déo gì cũng từ tận dáy-lòng.

Zưng dcm, các anh giáo-làng này, lại hay nói sai, thế mý văncông.


Asinerum Project Commander (52)

Ref: Asinerum Project Commander (50)

Cách dầucơ xèng-mạng như Bích Coi, thì Zì dã giảng xuống chúng cô không biết baonhiêu lần gòy.

Ngoài ra, nhiều con khác cũng cho các nhời khuyên zất là thuậnnhuận.

Déo gì, mà giờ còn hỏi mở ví ở dâu, mua-bán như nào.

Còn xuhướng, thì cứ lên mạng mà hóng. Dcm dừng hóng nhời-khuyên, chỉ hóng [fo: color="#CC33CC"]price chart[/fo] [fo: color="#009900"]xanh[/fo] hay [fo: color="#FF0000"]dỏ[/fo], mà thoy.


Ham Chơi (53)

Nhân dịp noel sắp tới, em chúc chị Ly xinh đẹp tuyệt đỉnh có 1 sức khỏe tốt và luôn hạnh phúc.
[img=https://hinhanhdephd.com/wp-content/uploads/2017/08/hinh-nen-nole-dep-nhat-hinh-anh-chuc-noel-12-672x420.jpg]


thì bựa bựa (54)


An-Hoàng-Trung-Tướng tự dã là 1 thương-hiệu, chứ không dơn thuần là 1 ních-nêm

Déo hiểu sao lại di bỏ thương-hiệu và dổi thành Asinerum Project Commander

Trong khi hoàn toàn cóthể tạo lập ra 1 ních-nêm mới?


Lý Thông (55)

Asinerum Project Commander said... (50)
Đứchiệutrưởng-Buồihoành giảng hay quá !
Các anh thợ tayto như anhBufét mà đăngđàn thì khác đéo gì báođảng, cứ làm hay hiểu ngược mẹ nó lại đôi khi cắn to !
Trích "Nếu someone có khảnăng mần chúng cô tin và nghe theo, dó chỉ cothe là các hehe giáo-làng. Vì sao? Vì các anh ý déo làm dược cặc gì cả, nên nói déo gì cũng từ tận dáy-lòng.
Zưng dcm, các anh giáo-làng này, lại hay nói sai, thế mý văncông."
Đoạn này Đứchiệutrưởng-Buồihoành giảng chânlý mẹ !
Văncông chúng ta cứ họctập và làm theo tấm chântình tận đáylòng của Zìngài thì sợ đéo gì không có củi để nướng lò khi mùađông giálạnh hệ hệ ...


Khoai (56)

[si="6"]Ref: Asinerum Project Commander (50)

ngu, cút

chúng anh đặt câuhỏi đây là bởi niềmtin tuyệtđối ở cưng, ngườita giấu, but cưng thì không, hỏi 10 cưng reply được 01, cũng quí, đương zầu-sôi-lửa-bỏng

còn đám già-làng fátbiểu sai thì đừng theo, đủ má sanhhoạt quán baonhiêu niên gòi mà còn đéo fânbiệt được cái nào đúng cái nào sai, à[/si]


Day-dreaming (57)

Ref: Asinerum Project Commander (50)

đành tự an ủi là ko có zuyên vậy. Vì lúc Zì khuyên chỉ có 30-40 tơn một bit.

Giờ chỉ là lại rút kinh nghiệm Đời mà mấy lần rút rút hết miệ nó thì gian


Day-dreaming (58)

Cuối năm mãi tới hum nay mới dãn được tí, bận ko thò mặt lên quán. Lên đến nơi thì chẳng còn An Hoàng nic nem thần thánh. Chệ Ly chắc nic nem Các mác chác cũng thôi.

New thing huh?


Day-dreaming (59)

Bí thơ khỏe ko? Ngoài này đang rét sun đây này


Trantruong (60)

Anh em biết gì về United Bitcoin (UBTC) chia se cho anh với!

Mua ở đâu? Ngày giờ sẽ giao dịch sàn nào? Chứ chữ Tai anh ngu zất hia hia, gúc điếu ra hồn.. Nó mới tha lên coinmarketcap hum nai.

https://coinmarketcap.com/currencies/united-bitcoin/
Thành thành.


Trantruong (61)

https://www.ub.com/#page1 có phải nó đây không anh em??? Xác minh nhanh mà nhào vô đồ nghề san xuất tại Thung lũng Silicon

Rất mong quý Bựa xác minh và chứng thực.


Chimnho (62)

Ref: Trantruong (59)

Con nài làm anh cười quá trời cười mày ơi hahaha.

Đéo hiểu khy không đọc được tiếng Bương thỳ cô hóng thôngtin trên mạng-trầngian {internet} như nào, mà cũng mua mý bán coi? Hóng ở lácải và chat-room Giùn chăng?

Click vào markets bên cạnh chart trong coinmarketcap là ra thôngtin các sàn giaodịch địch còn mẹ.

Ông coi nài, tên gốc là Bitcoin Unlimited. Ổng là một attack vào ông bíchcoi, được support bởi Roger Ver và Jihan Wu cùng các mining pool lớn hồi đầu năm. Gúc tiếp đi, vuilong.


Khoai (63)

[si="6"]Ref: Day-dreaming (58)

anh nhớ Mình nhìu, Mình có biết hôn[/si]


Trantruong (64)

Hi hi Con chim nhỏ này vui tánh ghê! Anh dã bẩu nhiều cái đầu hơn 1 cái đầu phỏng ạ!

Một mình không bằng nhiều mình cô ợ. Sao cô không đưa thông tin hữu ích lên à không tham gia bình lựng về chiên môn mờ thích nói gió kiểu đó hở cô? Đó không phải là phong cách Bựa Viên chân phụ! Mình bít mình kém cái gì để người khác giúp mình cô ợ.

Anh muốn bít những gì ngoài anh hùng Gúc từ chính quý Bựa Viên.

Chứ Gúc thì đai nè

Trang web : http://ub.com
Coinmarketcap : https://coinmarketcap.com/currencies/united-bitcoin/

Telegram : https://t.me/unitedbitcoin
Twitter : https://twitter.com/United_Bitcoin

Mã Nguồn :
- https://github.com/unitedbitcoin

Sự kiện ra mắt Thung lũng Sillicon với Jeff Garzik:
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0hpr0YanLX4

Làm thế nào để có được UnitedBitcoin
- http://www.ub.com/project/get

Sở giao dịch :
EXX - https: / /www.exx.com/trade/ubtc_btc
ZB - https://trans.zb.com/ubtcbtc
QBTC - https://www.qbtc.com/trade
HKSY - https://www.hksy.com/#/ tradeCenter? payCoinName = HKD & coinName = UBTC

Reddit :
- https://www.reddit.com/r/btc/comments/7ik4ed/will_unitedbitcoin_replace_bitcoin_the_ambitious/

Blockexplorers :
- https://block.bitbank.com/ubtc/

Lòng cô và con Bựa Thi không được sáng, sửa đổi gấp cho bản thân cô nó nhờ cậy.Chân thành đới.


Trantruong (65)

Đó là cách đưa ra cơ hội và mỗi người tự đánh giá lựa chọn cho chính mình. Chứ việc mua dư thía lào ai đã từng chẳng bít phỏng ợ. Anh thì đang huy động đám em út cháu chắt rồi. Madein Trum mờ không theo thì có mà tiếc kaka.


Cô Tư (66)

Thành cô Bựa. Tui đã download cả 2 file về vứt cho cty đứa em rồi. cty nó cần vốn để nhập hàng cho Tết nên cần trong thời gian ngắn mà đi vay bank thì vẫn ko đủ nên mới tính vay vốn bạn bè, họ hàng để KD vụ tết. Còn việc xí xóa ở BCTC cty thế nào thì tôi chịu! ngoài tầm hiểu biết của tôi!

Tặng cô!
[img=https://data.whicdn.com/images/303571719/large.jpg]


thì bựa bựa (67)

Ref: Cô Tư (64)

Việc vay mượn bạn bè, họ hàng dể kinhdoanh hàng tết là có thật. Việc vay này cũng có trả lãi, và chỉ vay trong ngắn hạn. Sự thực thì dúng là như thế.

Ti nhiên, kế toán thì cần phải biết biến báo, xào nấu số liệu cho hợp lý, hợp lệ chứ không phải vay mượn bao nhiêu cũng cứ thế dưa hết vào sổ sách y như phóc. Thế thì ăn cám.

Với kế toán tay mơ, thì không nên ham mấy cái dồng lãi vay dể dưa vào chi phí, bởi rất zễ bị bóc mẽ (dù dkm lãi vay là có thật, thế mí hãi).

Vậy, với kế toán tay mơ, thì nên dùng hợp dồng cho mượn tiền, déo tính dồng lãi nào, cho lành.


thì bựa bựa (68)


Xoài của vàng_son tặng, nom rất bắt mắt.

Thank you!


thì bựa bựa (69)

Ref: Asinerum Project Commander (50)

Nếu someone có khảnăng mần chúng cô tin và nghe theo, dó chỉ cothe là các hehe giáo-làng. Vì sao? Vì các anh ý déo làm dược cặc gì cả, nên nói déo gì cũng từ tận dáy-lòng.

Trước giờ anh tin và nghe theo Zì, vì thấy NỔ.

Nhưng nay, anh vẫn tin và nghe theo Zì, vì thấy THẬT, từ tận dáy dkm lòng luôn.

Sao những lời nầy giống nhời tận dáy_lòng của ông giáo làng thế không biết huhu


thì bựa bựa (70)


Hôm rồi anh Thanh lên báo lu loa bẩu níu mờ xoá Bảo con ảnh ra khỏi zanh sách dảng viên, thì coi như con ảnh tiêu dời, chả còn gì.

Ôi những lời từ tận dáy lòng của một người cha, sao nó thật dến phũ cmn phàng.

30 tuổi, Giám dốc 1 sở thì tài phải cao ngang núi, thiếu cặc gì chỗ làm, nhẻ.

Hay là không có dất zụng võ???


Cert (71)

A Cert thân yêu đã mua được mẻ bitcoin đầu tiên là Bạn đã nhận được 0,00049009 BTC từ linhsan tưng ứng số tiền 416818 ông cụ, hehe

Thanks các cô nhiều và đặc biệt cô Trantruong,

Vậy chỉ cần 1-2 giờ để tạo ví trên trang blockchain.info và tạo tài khoản mua bán xác thực nọ kia trên sàn Remitano.com là các cô có thể giao dịch ngon thôi,

Mua bán tiền ảo cho người mới bắt đầu, các cô chỉ cần bấy nhiêu vậy thôi, chưa phải lý luận cao siêu gì hết, cứ tạo lập tài khoản và mua bán các khoản nhỏ nhỏ cho quen tay, qua đó tự tìm hiểu thêm,

Chẳng mấy chốc thì chém gió thành bão ngay thôi à,

Còn mua bán ăn thua, các cô cần nhận thức cho rõ, đây không phải là hoạt động đầu tư, mà, đây là hoạt động đầu cơ may rủi, như lời Zì kính yêu đã chỉ đạo.

Kính,


Cert (72)

A Cert thân yêu hỏi thêm phát, các cô vui lòng chỉ bảo nhiệt tình cái coi,

A Cert đã mua btc trên sàn remtano như công trên, thì số btc con con trên trển cứ để vậy luôn trên sàn remitano được không, hay phải chuyển về ví ở tài khoản của trang blockchain.info

Cách thức chuyển, chi phí chuyển,

Rồi số btc có từ ví ở tài khoản của trang blockchain.info mà muốn bán đi thì chuyển lên sàn Remitano như thế nào,....

Đại khái, mua được btc thì nên lưu trữ trên sàn remitano hay phải chuyển về ví,

....

Thanks các cô,