VIP Listings Archive

Sunday, May 21, 2017

THÁNG NĂM TƯNGBỪNG CƠN SÓCLỌ: BỰA QUÁN CHÍN-NIÊN BÁCÁO :P2

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

THÁNG NĂM TƯNGBỪNG CƠN SÓCLỌ: BỰA QUÁN CHÍN-NIÊN BÁCÁO

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2017-05-21 08:53:00

THÁNG NĂM TƯNGBỪNG CƠN SÓCLỌ: BỰA QUÁN CHÍN-NIÊN BÁCÁO Nay tròn chín niên Trung Tướng khaitrương Quán Bựa. Phóng zăm zòng bácáo. (1) Bựa Thốngkê Mùa Bựa 2016-2017 nom như này. Bài mới: 49. Aka trungbình 7.5 ngày/bài. Hơn mùa ngoái 20%. Cồng mới: 23,000. Giảm 3,000 cồng so mùa ngoái, aka 12%, không quá thảmhại. Bìnhquân một ngày, batoong thamgia 60 cồng. View mới: 1,500,000. Giảm 17%. Sắp (read more)

202 Comments (Page 2/2)

Day-dreaming (201)

Nói thêm BTC nó sẽ khéo léo có nhưng nội dung ko chính chuyên để trù bị những dạng huy chương bằng chứng nhận này.

Nó tự tạo cầu và đáp ứng cầu.


Lừa Citizen (202)

Ref: BankBua CủChuốiTây (161)

OK tôi nhận được rồi.