VIP Listings Archive

Friday, March 10, 2017

SEX OFFENDER REGISTRY: ÁNTÍCH TÌNHZỤC :P1

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

SEX OFFENDER REGISTRY: ÁNTÍCH TÌNHZỤC

An Hoang Trung Tuong
*Pháp-luật 2017-03-10 06:57:00

SEX OFFENDER REGISTRY: ÁNTÍCH TÌNHZỤCChị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới.

Listen before listening to this essay, about common law: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/03/common-law-vs-civil-law-thongluat-va.html

SEX OFFENDER REGISTRY: ÁNTÍCH TÌNHZỤC

Khi xử các quả án tìnhzục nghiêmtrọng (chảzụ ấuzâm boongcao, hiếp hàngloạt, hiếp táiphạm, etc), bọn quantòa Mẽo {judge} khoái thòng thêm một khoản vào bản tuyên-án, dó là, buộc con tộiphạm phải chịu giữ ántích tìnhzục {sex offender registry}, cothe suốt dời {for life}, thế mý cay.

Các ántích tìnhzục ý, bị lưutrữ côngkhai tại vănphòng tưpháp Mẽo:

https://www.nsopw.gov/en/Registry

Và dây là zanhsách các anh tộiphạm tìnhzục dang mang ántích của bang Washington DC, quãng 90% za-den aka nego, thế mý chủngtộc dcm:

http://sexoffender.dc.gov/

*chọn LIST ALL dặng nghe toàn zanhsách*

Anh Mập, một ông sao Giùn, cũng bị quantòa Cali tuyên như vậy, khy chúng xử anh tội mút buồi hàinhi. Bang Cali là bang nhớn, tộiphạm dông như giun, không có zanhsách ántích gọngàng như DC, nên chúng cô phải search theo mã bưuchính {zip-code} và bánkính cưtrú {radius}:

https://www.meganslaw.ca.gov/

Zĩnhiên, các anh dang mang ántích tìnhzục {registered sex offender}, khy moving anywhere, sẽ phải khai lại dịachỉ cưtrú.

Có bang, như Cali, thỳ quantòa cothe buộc các anh phải deo còng giámsát GPS, tùy mức-án dã nhận.

Quãng tháng 2/2016, con den Obama dã ký sắclệnh {statute} International Megan’s Law, yêucầu giaicấp quanlại dánh zấu {stamp} vào passport của các anh, nhằm cảnhbáo các quốcgia khác.Nhưng vài quantòa liênbang {federal judge} chống sắclệnh ý, cho zằng nó vihiến {unconstitutional}.

Và theo nguyêntắc thôngluật Mẽo {common-law}, các quantòa không tráchnhiệm phải hàilòng lãnhtụ.

Nên tới nay, nhõn có bảy {07} anh Mẽo dược hehe dánh zấu passport. RIP các anh.78 Comments (Page 1/1)

Lừa Citizen (1)

Con Pín bật làm Zì ngài biên bài nhanh như rửa đít kakaa

Lừa Citizen (2)

Thế mí con bị ghi suốtđời như nài. Khi đi xin việc làm or kiếm cắn thì thế nào hử Zì ? Chả lẽ chặn mẹ đường kiếm cơm luôn chắng ? Mời Zì jảng thêm.


An Hoang Trung Tuong (3)

Ref: Lừa Citizen (1)

Zì cốpbết từ phấtbúc sang thoy có khó déo gì dâu.


An Hoang Trung Tuong (4)

Ref: Lừa Citizen (2)

Bọn nào sợ các anh, thỳ déo nhận các anh. Còn bọn nào déo sợ, thỳ chúng cứ nhận, sẽ giảm dược khakhá lương cho các anh.


An Hoang Trung Tuong (5)

Thực ra, theo Zì, thỳ các anh tộiphạm trộmcắp hay dấmdá mới nên in mẹ stamp vào hộchiếu. Dcm mý anh này mới nguycơ. Chứ sex thỳ chả có déo gì nghiêmtrọng.

Dcm ai có hàinhi, hay có gáimú, thỳ phải giữ cho kỹ, bấtbiết là có anh Sex Offender nào dang lảngvảng không.


Lừa Citizen (6)

Ref: An Hoang Trung Tuong (4)
Thế thì vl cuộcđời, sống thế khác đéo nầu dân lậu đâu Zì. Án tích như nài thật kinhhoàng...

Theo tôi biết luật Zùn có 2 loại lý lịch tư pháp là số#1 và số #2
Loại số 1 nếu đủ time xóa ántích sẽ được ghi là KHÔNG CÓ ÁN TÍCH.
Còn loại số #2 ghi đầy đủ quá trính phạm tội của 1 ông Zùn. Kể cả đã xóa.

Zì cho hỏi thêm nếu 2 mini. 1 jai, 1 gái. bằng tuổi nhau mà dưới 16t tựnguyện quanhệ tìnhdục với nhau thì lúc ý có luận được tội ko Zì?


An Hoang Trung Tuong (7)

Ref: Lừa Citizen (6)

Thế nên các quantòa Mẽo mý chống sắclệnh con den Obama, và hiện mới có 7 anh Mẽo bị zán tem hộchiếu thoy.


Lừa Citizen (8)

Ref: An Hoang Trung Tuong (5)

Zì nói đéo phải rùi. Mẽo tôi không rành.
Nhưng ở Zùn tội trộm là tội nhẹ nhất trong các khung phạt. Có mấy ai mà chưa hề trộmcắp ?
Vì tàisản có thể lấy lại or làmlại được, còn tổnthương về tâmthần thì... rất khó or đéo thể.
Nặng thì có cướp,matúy,hiếpdâm.
Không trộm thứ nài thì thứ khác. Như trôm ảnh hay trôm bài là 1vídụ.


Lừa Citizen (9)

Ref: Lừa Citizen (8)

Ý anh nói trộmcắp ở đây suy rộng là trộm cả về vậtchất lẫn phi vậtchất nhế. Tỉ dụ các anh trộm mẹ ảnh người ta post mà không ghi nguồn, or copy bài mà đéo đề tácgiả... Hoặc bọn đạo nhạc cũng là trộmcắp phỏng ?


An Hoang Trung Tuong (10)

Ref: Lừa Citizen (6)

Zì phán luật Giùn thoy nha, déo giảng luật Bương case này.

Nếu hai hàinhi Giùn U16, zưng 13+, mà dỵt nhau tựnguyện, thỳ chị contrai sẽ chịu tội giaocấu anh congái (zĩnhiên nếu có kiệncáo từ phía pama). Án có, zưng nhẹ thoy, vỳ chị ý chưa thànhniên.

Còn anh congái thỳ hehe, déo phạm tội cặc gì cả, thế mý diêu.

Nếu hai hàinhi ý U13, thỳ chị contrai phạm tội hiếpzâm anh congái, zù cảhai tựnguyện (zĩnhiên nếu có kiệncáo). Zưng chị ý không chịu án tù, chỉ phải cảitạo thoy, vỳ chưa dủ tuổi hehe.

Thường thỳ trong case này, hai giadình tự zànsếp và không zây dến Cam dâu, Cam nhìnchung cũng sẽ bảo, cút mẹ chúng mày zìa dy.

Trừ các trườnghợp gài, tốngtiền (của giadình anh congái).


An Hoang Trung Tuong (11)

Ref: Lừa Citizen (8)

Dcm thủa Zì bé, các anh nhớn vưỡn mút buồi Zì, Zì không phiền. Zì còn déo biết các anh ý là gay.


An Hoang Trung Tuong (12)

Ref: An Hoang Trung Tuong (11)

Còn giaocấu hàinhi gái thỳ tội nặng gòy, Zì không bàn.


Lừa Citizen (13)

Ref: An Hoang Trung Tuong (10)

Ngay đầu ngõ nhà vện tôi có case này : 1 chị contrai@1990, địtnhau với 1 anh congái@1994 ( năm ấy là 2010 ) có bầu.
Dĩ nhiên là chúng địtnhau lâu gồi nên mãi mới có bầu.
Thế là chúng làm đámcưới năm 2010 khi ý anh congái chưa qua sinhnhật làn thứ 16
Và chả bị làmđéo sao. Vì ko kiệncáo, hehe luật lừa vãilồn thật.


An Hoang Trung Tuong (14)

Ref: Lừa Citizen (13)

Chuyện này quá bìnhthường. Nếu không có kiệncáo, Cam biết, cũng tốngcút mẹ chúng bay zìa hehe.


An Hoang Trung Tuong (15)

Ref: An Hoang Trung Tuong (14)

Không chỉ ở Giùn, mà bên Bương cũng thế. Dcm trẻ con U13 làm cha làm mẹ ầm ầm, miễn dừng có con nào kiệncáo.


Gia Ngua (16)

Chúc mầng cô Zen dược Zì ban tem nhé.
Zì zạy déo nên fânbiệt ấuzâm quá là chuẩn, chúng cô cứ nhaonhao tâm hồn trẻ tổnthương cũng dúng. Nhưng giữa 1 bé 5 tuổi bị bú buồi và 1 bé 5 tuổi bị dánh dập bầm zập kinhhoàng thì ai cũng tổnthương nhưnhau cả.
Of course, keep mini far away bad guys.


Gia Ngua (17)

Cábiệt, Bébi bị bú buồi như Zì chả hạn, nhớn lên cũng ko fiền, thậmchí thíchthú mỗi khi nghĩ tới. Hehe


An Hoang Trung Tuong (18)

Ref: Gia Ngua (17)

Zì nói thẳng nha, là Zì không những không phiền khy bị mút buồi, mà còn hơi thinhthích. Zĩnhiên Zì không là gay. Các anh mút buồi ý có là gay không, thỳ Zì cũng déo rành.

Mùa Zì mới sang âubương, tuổi vưỡn dang vịthànhniên (Zì học sớm dcm), tối déo nào cũng phải ngủ chung-giường mý một con bạn (giai) nàodó, cho dỡ buồn. Các con ý thường sinhviên năm trên, hơn Zì vài tới cả chục niên.

Zững vụ này Zì môtả nhiều lần trong quả vèhình Dường Zìa Xa Tắp, hoặc loạt bài Kýtúcxá.

Và tối déo nào, các con ý cũng mânmê hoặc sóc buồi Zì. Cho vui thoy, chứ Zì biết các con ý là dực 100%.

Và lúc ý, Zì còn chưa biết có một loại giớitính không phải nam cũng không phải nữ. Quãng nửa mùa sau dó, Zì mới biết Gay là gì (môtả trong loạt bài Odessa Bãotáp Ông Nin). Từ khy biết diều ý, thỳ Zì không thích bọn dực sờmó buồi mình nữa.


Gia Ngua (19)

Ref: An Hoang Trung Tuong (18)

Zì tâmsự thật nè CácMác ơi, hehe.


Gia Ngua (20)

Dồngý hoàntoàn với Zì là lạmzục tinhzục trẻem zạng nhẹ như sờmó búmút là 1 hànhvi xấuxa dáng lên án. Xấu xa hơn nếu lamzụng zựa vào quan hệ huyết thống, tuynhiên cũng déo xấuxa hơn cướp của ziết người...


An Hoang Trung Tuong (21)

Ref: An Hoang Trung Tuong (18)

Vậy nên Zì chủquan nghĩ, nếu anh Mập gạ một hàinhi Giai U18 thậmchí U16 nào dó cho mút buồi, chứ không ép bằng vũlực. Thỳ cũng déo có gì nặng.

Nếu anh ý làm việc ý ở Giùn, thỳ thậmchí anh ý còn vôtội, vỳ luật Giùn déo tính 16+ là hàinhi. Anh ý zĩnhiên déo hiếpzâm.

Dcm cái con Mẽo (dực) cho anh Mập mút buồi gòy tốcáo anh ý, Zì nghi nó phải là Nego aka Mọi Den. Chỉ có bọn Mọi mới có trò dó. Dã không thích, thỳ cho anh ý bú/mút làm déo gì, sau dó lại tốcáo ngược.

Mà tuổi 16+ gòy chứ bébỏng déo gì nữa,

Dây là Zì bàn case anh Mập mút buồi giai U18 nha. Chứ someone sờ lồn gái U18, thỳ Zì không bàn dcm. Vỳ Zì không là Gái, nên khó nói chínhxác.


Cô Lìn Farrell (22)

Ref: An Hoang Trung Tuong (18)

Vụ bú này mới đó Zì nhể
Ngày đó nghe đâu Zì giảng, chung chạ kí túc với con Libi chim dài như đòn gánh.
Rồi bọn Zì thường quay tay giải trí ra đệm, nuôi chấy béo mầm như rận mu, răng sắc hung hãn cấu chí chóe.
Nay đã sáng tỏ, cỏn ý buông chim hững hờ, tồng ngồng vậy hòng câu dẫn, đặng mưu mô chén Zì tốt đây haha


An Hoang Trung Tuong (23)

Ref: Cô Lìn Farrell (22)

No, con ý dông gáimú déo dếm nủi luôn, và chưa từng ngủ mý giai.


An Hoang Trung Tuong (24)

Tâmlý chung của gáimú là, không thích giai dụng vào cơdịa mình.

Gáimú Bương thỳ, phảnứng không quá nặngnề với chuyện ý. Thường chúng nghiêmtúc, cứngrắn, khinhbỉ, nhưng nhẹnhàng, không làmloạn, trừphi bị lạmzụng quá thôlỗ.

Chứ gáimú Giùn phảnứng zất khiếp.

Zì có bữa dy dường, nghe một trángniên (dực) vỗ bẹt một nhát vào mông của một gáimú dang cong-tít trên con xe @.

Gáimú tứckhắc gầm lên, "dịt con mẹ thằng mặt lồn" (nguyênvăn), và bóp ga "víu" một nhát hehe Zì hãi vãi zắm. Ngỡ như gáimú ý sẵnsàng dâm chết mẹ trángniên kia. Tuynhiên trángniên dã vọt mẹ mất.

Bữa khác, Zì cuốcbộ vộivàng trên vỉahè khá chật, tý nữa thỳ va mẹ vào một gáimú dang dứng chờ ai, chân mặc một dôi guốc cao chótvót quãng 15cm.

Dcm thỳ gáimú ngã quaylơ ra. Zì cứ tưởng làm sao, vỳ rõràng Zì chưa va vào em ý. Hóa ra, em ý sợ Zì quẹt mẹ vào mông dcm.

Thế nên chúng cô nhỡ dụng vào gái, gòi bị chúng em ý kiệncáo, thỳ ráng mà chịu.


Cô Lìn Farrell (25)

Ref: An Hoang Trung Tuong (24)

Zì mô tả phản ứng gái Bương chuẩn thế, đúng y như tại hạ nghĩ và hầu như k khác sự thật. Thánh đéo thể chịu dc hehe

Đúng là gái giùn coi hành vi táo tợn động chạm là 1 trầm trọng, thiệt thòi nhớn, nhưng thường k biết phải xử lý sao cho đỡ tức hehe. Bị chộp cái vào mông thì ôi xót là xót thằng người, và thường phản ứng hằn học, đay nghiến và quên luôn hehe, chỉ chửi chửi là tài. Vấn đề là giùn coi quấy rối như hành vi cợt nhả, vô hại, chuyện thường ở huyện. Con hành động thì hồn nhiên, con bị hại thì ngấm ngầm chịu đựng, sợ mất mặt nếu ồn ào.

Gái bương thì xưa giờ chúng có nhiều case quấy rối sếch khá rõ ràng và chi tiết, khung phạt cũng hãi, nó kiện cho thì đền xèng vỡ mặt thớt. nên ít con liền ông dám manh động hơn.
Đôi khi nói băng quơ về hình dạng chim hay ám chỉ, ướt át với liền bà, cũng bị coi là quấy rối, chứ chả cần sờ, với gái Bương đéo nên nghịch dại.

Trước tại hạ có giới cho batoong quả phiêm mẽo chất nghệ gì gì mà đéo nhớ, mà con thẩm phán liên bang, suốt ngày mô tả quả chim cỏn với e thư ký, kéo nhau vào cuộc kiện cáo nhớn nhất trên truyền thông mẽo hồi hổi


Chuẩn Tá (26)

Ref: Lừa Citizen (2)

Chỉ khi con cỏn làm việc liên quan sến hài nhi thì mới xem chừng, chứ làm với bọn già hói thì kệ mẹ cỏn. Ngoài ra, khi cty Mẽo ko nhận cỏn thì phải có lý do chanhdang lienquan đến chuyenmon, ko thể nói zo mày ấu dâm, cỏn sẽ kiện cty ăn vạ là bỏ mẹ


Chuẩn Tá (27)

Ref: Cô Lìn Farrell (25)

Khi làm việc trong một cty Mẽo tại Zùn, một trong những nội quy là ko nói chiện liên quan đến sex với dồng nghiệp. Nếu cỏn ko thich có thể kiện cô tội quay rối.


CBDN - CBDN (28)

Ref: Gia Ngua (19)

[(-)] kể mãi rồi - nghe mãi gòi cũng.

Nhà mình được cái nhắng, là có thể 888 buôn dưa lê táo thối với nhau mọi chuyện - chính xác là tất cả mọi chuyện/mọi chủ đề - một cách thoải mái, sẻ chia... mà k bao giờ phải lăn tăn e ngại lo sẽ bị phán xét đánh giá lọ chai.


CBDN - CBDN (29)

Ref: An Hoang Trung Tuong (21)

Vỳ Zì không là Gái, nên khó nói chínhxác (@Zì)
=========
Ơ, không là gái là thế nào?
[im]https://1.bp.blogspot.com/-aIXJ7bhIk8k/WNPpBeTUVgI/AAAAAAAACac/WdhTYekEsvs0Rmik6xjjjMn_5rTs_ZcMgCLcB/s640/Capture.PNG[/im]

Nhẽ sau 1 time chuyển giới thành gái, cặp kè sáu múi da nâu, giờ bị sáu múi đá đít rồi nên chuyển giới lại thành giai rồi chăng[(o)]


Dê Kinh (30)

Ref: An Hoang Trung Tuong (10)

Địt mẹ đéo rõ thì nổ nó vừa vừa thôi, tát cho vêu mõm giờ.
Trước PL mọi ng đều bình đẳng, gái trai là như nhau nên thích địt thì địt thôi, chả tội nợ cặc gì hết. Hiểu chửa?


Dê Kinh (31)

Có ba lĩnh vực mà Zì nên bé cái mồm thôi không batong nó cho rụng mẹ hết răng: thời trang, nhiếp ảnh và Luật pháp, đặc biệt là Lp nó đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối nên đéo phán bừa được đâu.


Khờ Đời (32)

Chào Zì,
Kính-thưa quý bựa, chúng cô vẫn mạnh-giỏi?

Zì và quý bựa giúp Khờ làm thế nào trị dứt căn-bịnh đau bao tử hem? Biểu-hiện bịnh của Khờ đó là khi đau ăn vào sẽ bớt đau, lắm-khi đau ở-giữa chấn-thủy, đôi-khi ợ lên có mùi axit.

Kính xin chư bựa thả cồng trị bịnh giúp Khờ,


mr.Orlando (33)

Ref: Cô Lìn Farrell (25) châu A

Gái Zùn nói chung và châu Á nói riêng, bị đạo Khổng hiếp dâm với sologan nam nữ thọ thọ bất tương thân, dkm thế thì làm sao?

Chúng cô thấy gái phương tây chúng thoáng hơn nhiều. Đéo gì phải gồng máh lớn chiện cả.


Dê Kinh (34)

Địt mẹ con Pín nó đòi hỏi con Minh Béo phải đạt tiêu chuẩn Đạo đức tốt là có lý của nó đấy chứ đéo phải là nói lung tung đâu. Tuy nhiên từ đó batong mới thấy lộ ra một điều là Lp giùn chưa hề điều chỉnh đến trường hợp của anh MB:
Trước khi phạm tội bên Mẽo quốc anh MB đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục về nghề Diễn viên. Sau khi phạm tội và trả án trên đất Mẽo thì anh đc về Giùn và lý lịch anh vẫn sạch sẽ, ko tiền án, tiền sự theo luật giùn. Và quan trọng Nhất: anh MB vẫn đủ điều kiện để làm giáo viên.


Dê Kinh (35)

Dựa theo luật giùn thì ko có lý do để tước giấy phép giảng dạy của anh MB. Điều này trái với mông muốn của giùn nhân rằng phải coi MB đã có án tích để tước quyền đứng lớp của MB.
Mong muốn là một chuyện còn Lp là chuyện khác, cái này đa số ko hiểu nổi rằng giấy chứng nhận đủ điều kiện giảng dạy của anh MB vẫn đương nhiên còn hiệu lực.


Dê Kinh (36)

Chúng cô cũng nhầm lẫn cơ bản nữa là cho rằng anh MB nếu ko đc giảng dạy thì vẫn đc làm giám đốc cơ sở giảng dạy or Hiệu trưởng là ko đúng. Giám đốc or Hiệu trưởng cũng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Giảng viên mới đc làm lãnh đạo.
Tuy nhiên anh MB đc quyền góp vốn or cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục đó, PL ko hề cấm điều này.


Dê Kinh (37)

Nếu chúng cô nghe cuộc tranh luận của Zì và con Pín trên Fb sẽ thấy hình như con Pín đúng và Zì sai nhưng rất tiếc là ko phải.
Cô Zì có sai một hai dữ kiện về xác định thời gian tính ngày tù theo luật Mẽo chả hạn nhưng về bản chất sự việc thì cô Zì vẫn đúng, đó là: anh MB hoàn toàn đủ khả năng mở lớp tuyển sinh dạy nghề Diễn viên theo LUẬT PHÁP giùn.
Anh MB đéo phạm tội lỗi gì trên đất giùn hết nên chúng cô phải theo luật giùn, đó mới là cốt lõi.
Còn việc chúng cô gúc luật mẽo rồi đòi hỏi giùn phải theo mẽo thì chúng cô hãy sang Mẽo sống, OK?


mr.Orlando (38)

Ref: Dê Kinh (37)\

Gọi chung anh đéo dùng facebook. nên anh miễn nhiểm. Dkm facebook là nhiều chiện bà bành nhất anh đéo chơi, chúng cô nói chiện giữa con Pín với Zì anh đéo biết cc gì cả.


mr.Orlando (39)


Dkm anh chán chúng cô bỏ mẹ đi, chúng cô phận Zùn thì suốt kiếp là vậy thôi.

Ăn cháo đá bát bầy đàn nhiều chiện dkm.


An Hoang Trung Tuong (40)

Ref: Dê Kinh (37)

Con này déo biết gì thỳ ngậm mẹ mồm lại.

Zì déo bảo anh Mập dủ tiêuchuẩn cặc gì cả, mà Zì chỉ vạch 3 diểm sai cănbản của con Bín:

1. Anh Mập chiêusinh 16+ tại Giùn, hoàntoàn déo zínhzáng gì dến hàinhi (aka U16), dốitượng mà con Bín dòihỏi anh Mập phải tránh xa, như bên Mẽo.

2. Anh Mập chả có tộitrạng déo gì ở Giùn, anh ý kinhzoanh hợppháp. Còn chuyện anh ý có dủ tiêuchuẩn di zạyhọc hay không, Zì déo bàn, vỳ déo có trong Luật, mà chỉ có trong Lệ, mà Lệ cũng không rõràng.

3. Anh Mập chả làm gì sai Luật, nên việc dấutố déo cho anh ý kinhzoanh là phạmpháp.


An Hoang Trung Tuong (41)

Ref: An Hoang Trung Tuong (40)

Zì hoàntoàn déo quantâm anh Mập trướcnay, vỳ Zì nghe chiện anh ý (mút buồi U18) như dùa.

Chỉ khy tút của con Bín hiện lên tường nhà Zì, thỳ Zì chướngtai, mới chưởi vài câu.

Zõ chưa. Dcm Zì mặccụ nhà chúng cô chứ. Zưng chúng cô nói déo gì cũng phải cólý, nhất là khy nói mà Zì trót nghe. Không thỳ ngậm mẹ mùm lại.


An Hoang Trung Tuong (42)

Zì cấm con Kinh bàn zìa vấndề này nữa, zõ chưa. Chuyện bên FB với con Bín dã xong. Giờ là lúc Zì giảng bài, và chúng cô ngậm mồm lại, không thỳ cút.


An Hoang Trung Tuong (43)

Ref: Dê Kinh (37)

Chả có con déo nào bên FB (cụtỷ trong nhà Zì, còn nơi khác Zì déo biết, vỳ Zì chỉ bàn tại nhà Zì) zám phán con Bín dúng và Zì sai cả, trừ chính con Bín.

Dcm con Kinh này có diên không?

Con Bín thỳ bám vào những thứ zâuzia chả liênquan déo gì, như việc Zì déo nắm kỹ án của anh Mập (chảzụ theo con Bín, anh Mập dã chịu án 100% déo có giảm cặc gì, Zì thỳ déo biết việc này). Trong dó có 3 vấndề Zì nêu, thỳ cứ dánh võng hết bên nọ qua bên kia dcm.


An Hoang Trung Tuong (44)

Chúng cô, họchành déo dến nơi dến chốn, Gúc thỳ cũng déo nên thân, tiếng Mẽo cũng déo rành, toàn làm Zì mất thờigian vỳ thói dánh võng. Chứ tranhcãi déo gì dâu.

Từ giờ con nào cãi Zì quá 3 câu zìa cùng 1 vấndề, thỳ cút ngay. Zì khóa mõm déo cho nói nữa.


An Hoang Trung Tuong (45)

Ref: An Hoang Trung Tuong (44)

Chúng cô cứ nghĩ chúng cô có nhiều Likes, là chúng cô mặcnhiên dúng, à?

Chính vụ con Cọp ngày xưa dó. Dcm tút "anh dạigia hợpdồng tìnhzục" có triệu Likes, zốtcuộc thỳ sao?

Cái ngu của chúng cô, là bị hút mẹ vào dámdông bầnnông. Chúng cô chỉ cần nói cho chúng thích nghe, là dược, chúng cô déo quantâm dến sự côngchính và khoahọc.


An Hoang Trung Tuong (46)

Vụ con Bín chưởi anh Mập, Zì cũng giảng bên FB gòy, là con Bín chỉ cần tung tút "anh déo muốn con Béo sán gần hàinhi Giùn". Thế là xong. Hoàntoàn hợpnhẽ, dạodức, và dànghoàng.

Dcm có nhõn việc dơngiản ý, cũng déo làm. Lại dòi giở hết Luật nọ dến Luật kia, trong khy dầulâu chả có cứt gì, ngoài mấy trang Gúc zấmzớ, và mớ tưzuy lộnxộn của ông bò.


An Hoang Trung Tuong (47)

Không nghe Zì, thỳ chỉ có cắn cứt. Gòy xem chúng cô dy tới dâu.


mr.Orlando (48)


Dkm anh nhắc lại chúng cô muốn thông tuệ thì ít nhất phải trải qua hàn lâm. Và đầu lâu ít nhất phải có tí tư chất.

Chứ đẹo mẹ học lỏm ba chớp ba nhoáng mà cứ tưởng trở thành thiên tài thì anh chịu mẹ, chúng cô cứ tưởng dể dàng vậy sao?.


Là Sao (49)

Ref: An Hoang Trung Tuong (46)

Thi thoảng đá face tý thôi người ơi.

Mấy hôm rồi ong thủ quá. Tốn thì zờ, ROI thấp quá, anh đéo muốn.


mr.Orlando (50)

Ref: Là Sao (49)o

Cô Sao vẩn khoẻ chứ? lâu quá không gặp cô, anh nhớ quá. Hệ hệ.Ngẩu Pín (51)

Nếu Dì ok để anh phản pháo ở đây, anh sẽ chơi tới bến luôn. Anh chưa bao giờ phải ngại trước bạo - quyền.


Ngẩu Pín (52)

vụ minh béo anh đọc sâu từ năm ngoái, và Dì đéo biết con cặc gì luật mĩ hết

[img=https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17308736_10156077220384968_2969161543221027841_n.jpg?oh=c0bf482de055f3ccf6ac5d53b033add1&oe=5950CD61]

riêng câu này nói lên Dì hoàn toàn sa lông, Dì thua mẹ chiêu này, và nếu là quân tử, thì sẽ thu đao, bậc cao thủ thua 1 chiêu là đéo lằng nhằng.


Ngẩu Pín (53)

[img=https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17308736_10156077220384968_2969161543221027841_n.jpg?oh=c0bf482de055f3ccf6ac5d53b033add1&oe=5950CD61]


Ngẩu Pín (54)

[img=https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17308736_10156077220384968_2969161543221027841_n.jpg?oh=c0bf482de055f3ccf6ac5d53b033add1&oe=5950CD61]


Ngẩu Pín (55)

đéo bốt đc ảnh luôn, nhẽ ko bốt đc từ FB ??


Ngẩu Pín (56)

[img=https://lh3.googleusercontent.com/Peym0K14zyXDPCXAOQnxn3VOftvZmkxxDP3EY0iAHt4dZ9LU3CrQxqXZw3tMS-pw40zg_g=s170]


Ngẩu Pín (57)

đéo đưa đc ảnh, độ thuyết phục kém hẳn, đưa mẹ cái link ảnh vậy :

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17308736_10156077220384968_2969161543221027841_n.jpg?oh=c0bf482de055f3ccf6ac5d53b033add1&oe=5950CD61


Ngẩu Pín (58)

nếu Dì đã nhỡ lời vì xa lông, thì Dì phải nói : bố sai, bố xin lỗi ..
và khi Dì thua 1 chiêu, là quân tử, Dì thua cả trận luôn.

thế mới là trượng phu.


Ngẩu Pín (59)

Ở FB của Dì, Dì chơi bài đéo phản biện sâu vào vấn để, mời DÌ lội cồng.

DÌ thậm chí đéo biết ở mẽo, tội phạm ấu dâm khi ra tù sống dở chết dở.

Dì đọc lướt bài của anh, và lập tức vùi dập, anh nhường rồi cơ àm địt mẹ thàng how chọc ngoái làm anh điên.

FB là thế giới khác, Dì bảo trọng là hơn, nó đéo phải là nơi 1 mình ngồi phán nữa.
anh ở chốn đó lâu rồi anh biết, sai 1 câu là sấp mặt lồn ngay.

đương nhiên đéo chấp loại như con cẩu tư sang với lũ fan ngu học của nó.

Và di đánh đồng anh mới nó, thực sự là 1 sự xúc phạm, dcm từ đầu tranh luận trên fb, anh đéo xúc phạm Dì câu nào.Ngẩu Pín (60)

Anh chơi tới cùng mới Dì, nếu Di phân tích từng câu chữ.
Nhưng nếu Dì chơi giọng bố đời phán anh sai, mà đéo chỉ đc từng câu chữ anh sai, cái đó khiến lòng người bất - phục.

Dì lock chả là cái lồn gì với anh, nhưng việc lock của Dì nói lên Dì là hẹp hòi, tranh luận đéo đc thì bám vào con how mặt chó, khi mà anh đang cơn lên.

Dì lội hết cồng mà xem, anh có chịu thua dì câu nào ko ??? khi anh đã nêu vấn đề gì, anh chịu trách nhiệm và đi tới cùng, đéo cái gì làm anh ngại.
và địt mẹ thàng minh béo chả là cái lồn gì với anh.


As Or (61)

Ref: An Hoang Trung Tuong (11)

Mấy tuổi déo nhớ, Or cũng. Di học về sớm, bị tống vào hố xí. Rồi papa mama đồng áng, dể ở nhà trông hờ, chị ấy cũng xổng vào tận.

Hồi hổi móc cặc ra kẹo mà zụ như phiêm Mỹ nhé, hehe, Or bị zọa dến phòi cả cứt quần ra.

Cách dây mấy mùa, về quê, hóng hớt rằng chị ấy dã về với Chúa bằng một cú hít heroin trộn thạch cao 50/50. Lòng cũng thanh thản dôi chút.

Nhân dây xin chưởi dịt cụ kền kền, lá cải làm ầm ĩ mấy vụ như này. Làm mình dang yêu, với dời, với vện, với công việc ngời ngời, tự zưng lại bâng khuâng dôi chút. Có lẽ với một ông người, quyền dược quên phải quan trọng nhất, kế dến là im lặng.

[img=https://cdn-webimages.wimages.net/051963e533f9803986568a4ea3625a1f27bcab-wm.jpg]


Là Sao (62)

Ref: mr.Orlando (50)

Thành Cô. Tôi vẫn khỏe, bận chổng mông đít lên thôi.

đcm, mấy hôm dính vào fb đéo được việc cặc gì ong hết cả thủ.


Là Sao (63)

Ref: Khờ Đời (32)

Cô bị mạn tính hay chỉ mới bị gần đây (viêm loét)?


Ham Chơi (64)

Ref: mr.Orlando (38)

Chào anh Đô, anh ơi, thời nay đéo dùng facebook là bị ví ở trên rừng gòi. Có điều, để đéo bị ảnh hưởng như anh, thì khó chứ đéo đùa.

FB nó đã là thứ quyền lực thứ 5, sau thằng báo và 3 thằng mà ai cũng biết. Tất cả những vụ mập gần đây đều do nó mà ra. Nhu Nước mắm, Tân hiệp phát... thế là nó hay gòi.

Có điều nó vẫn mới liên tục rất quá. Nó cho anh em ta cảm giác quyền lực, khi lời nói cá nhân của ta (hehe ta hay thưa rằng, theo quan điểm cá nhân đó) lọt vào đám đông, mà đời thực khó có. Nhưng bù lại, ta dễ bị nuốt chửng lắm. Dcm con Mark cái này.

Giờ có cách nào, tỷ như vụ công nghệ AI mà lọc được cái ta cần ở FB là ngon. Chứ đéo tràng giang như giờ, dcm. Nhưng điều đó cũng ... đcm con Mark mặt cặc.


Ham Chơi (65)

Ngưởi Zì chưởi chết mẹ con Kinh phê quá. he he.


Ham Chơi (66)

FB cũng là anh em ta có cảm giác như thể quyết định được vận mệnh người khác. Cảm giác đã quá nhẻ? Và nó có thể quyết định thực, lôi cổ ra ánh sáng các anh lấc cấc như Tân hiệp phát chả dụ, và lôi mẹ dăm nạn nhân tội nghiệp ra chịu đòn luôn. haha. FB sẽ còn sống dai, sống khỏe hehe. Dù sao nó vẫn hay.


Phong Ky (67)

cô là ông bò đang bị khoá mõm, đcm.


CBDN - CBDN (68)

Cá nhân tôi nghĩ, các cô nào đã từng mang án liên quan đến tình dục, ấu dâm này nọ... dù có đã trả giá xong các hạn tù, cũng khó tránh khỏi định kiến của người đời (nếu họ biết).

Nói thật nhé, ngay bản thân tôi đôi khi cũng định kiến hiểu thế đấy.


CBDN - CBDN (69)

Ref: Phong Ky (67)

Giời ạ, giỡn nha, bộ muốn là "ông bò khóa đang bị khóa mõm" thật hử [(-)]


CBDN - CBDN (70)

Ref: CBDN - CBDN (68)

Tôi kể chuyện này của chính bản thân mình, để mọi người thấy định kiến với các cô cựu tù nó nặng nề thế nào.

Gần nhà pama tôi một Quán bún bò Huế rất hợp khẩu vị tôi. Tôi thi thoảng ghé về thăm bô lão thì cũng ghé cắn, song cũng k quan tâm đến gia cảnh người bán.

Bao nhiêu năm thế k sao, vậy mà có lần đang ăn, cô em dâu buột miệng kể vu vơ "em nghe bố nói ông chủ hàng này trước bị đi tù vì tội hiếp dâm mấy năm". Chỉ nghe mỗi thế mà tự nhiên tôi ứ lên tận cổ k nuốt được, rồi nhìn mặt ông chủ quán thấy kinh kinh ngay và luôn mới tài.

Về nhà hỏi papa, mới biết đúng là như thế. Pa kể anh chủ quán bún phạm tội hiếp dâm/đi từ ở địa bàn khác.

Mãn hạn, hai vợ chồng mới chuyển đến địa bàn pama tôi sống để ở, mở quán bún bò. Chị vợ là người gốc Huế, nấu đúng vị, nên quán Bún bò của họ khá đông khách. Dân ở đây không mấy người biết, nhưng Pa tôi biết rõ, cam khu vực thì càng biết rõ - vì đơn giản là anh ảnh vẫn được cam để mắt quan tâm đến (cựu tù mà).

Bảo thế mà Pa k kể sớm. Pa tỉnh queo, bảo kể làm gì, liên quan gì, con thích bún nhà nó thì con cứ ăn chứ ảnh hưởng gì. Rồi papa nói một hồi bla bla về ý nghĩa tốt đẹp của việc giúp các cô cựu hòa nhập đời sống thành người lương thiện... Đại khái thế, đúng nghề/đúng bài của cụ mà hehe.

Tôi nghe thì cũng gật gù tiếp thu. Cơ mà, dù sau đó cũng thi thoảng ghé cắn hàng của họ cùng pama, nhưng vẫn k thấy bún ngon như trước nữa, thế mới chủ chuối, hehe.CBDN - CBDN (71)

Ref: CBDN - CBDN (70)

Đấy, đại khái thế. Nói chung, thấy mình cóc tinh hoa được theo các tinh hoa được vì còn cảm tính quá. Cô Giai cũng mắng mỏ tôi ác liệt, bảo em cảm tính, thiếu khách quan giống bần nông Giùn [.O.]

Bị mắng thì phải nghe thôi, nhưng là cảm giác thì biết làm sao? Dù thực lòng, cũng biết mình đang bị định kiến đấy, mình không khách quan đấy, và thậm chí minh đang không công bằng với sự cố gắng sửa sai của họ, nhưng là cảm giác/cảm xúc nó cứ tự nhiên vậy đó.

Song, nói đi cũng phải nói lại, các cô trót mang án liên quan đến tình dục (dù là vì bất kỳ lý do abc - xyz nào đi nữa), nếu có ai đó phải mang sự kỳ thị của người đời, dù đã trả giá xong, và đã tốt lên, thì cũng phải chấp nhận, biết điều mà cố gắng hơn bình thường để xóa đi ác cảm của người đời thôi.

Chứ có cách nào khác? Tự làm thì tự chịu thôi.


Phong Ky (72)

Ref: CBDN - CBDN (69)

He he, chiều nai rảnh anh sẽ biên một bài về cam cho vuôi! Hôm trước ngó thấy trên Creesenmall mờ hổng dám hú, he he.


The Kop (73)

Ref: An Hoang Trung Tuong (5)

Thế nài thì Mạt Tướng ngóc đầu sao nổi?

Nếu có cơ hội tham gia lập pháp, Mạt Tướng khẩn thiết đề nghị Trung Tướng dí buồi.


Giùn gộc (74)

Ref: Phong Ky (72)
Cô Kỳ-nhông gúc Mông-sử tới đâu rồi, không thấy thưa-thốt gì nửa sất hehe.


CBDN - CBDN (75)

Ref: Phong Ky (72)

biên đê biên đê, có gì tui phụ họa hehe.

Vụ ở Crescent mall thì... maybe. Cơ bản cuối tuần tui cũng hay lượn lờ shopping or coi phim ở đó. Mà hai cuối tuần vừa rồi đú với tintin đi coi liên tiếp Kong và Beauty and the Beast trong trỏng.


CBDN - CBDN (76)

Ref: CBDN - CBDN (75)

Nghe lại ca khúc dịu ngọt nè.

Nói chung, dù đã già khú như bây giờ hay các mác hơn nữa sau này, thì tôi vẫn chưa bao giờ ngừng tin vào sự kỳ diệu của tình yêu đích thực, không chỉ là trong cổ tích thôi đâu, sến nhẻ.

[youtube=https://youtu.be/w8hjGTOan7k]


mr.Orlando (77)

Ref: Ham Chơi (64)

Đôi lúc anh cảm nhận zằng như đang ở trên núi xuống thật. Nghe cô nói zậy chắc có lẽ anh phải xem lại.

Zùn mà nói đàng làm nẻo. Hệ hệ.


Tetracyclin (78)

Ref: Giùn gộc (74)

Vụ Nguyên-Mông sử, kết thúc gòi. Zì đọc Nguyên Sử ba chớp ba nhoáng, hoặc Zì đọc Nguyên Sử hehe qua sử Giùn, zìm hàng anh Thoát Hoan quá, dcm.