VIP Listings Archive

Friday, November 4, 2016

Most important chinese words #1 :P2

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

Most important chinese words #1

An Hoang Trung Tuong
*Giáo-dục 2016-11-04 07:00:00

Chiêusinh Fast MBA Khóa VII Quảngcáo từ anh Bương {an hoàng trung tướng} trứzanh: Khóa VII Bựa MBA thôngbáo chiêusinh, và zựdịnh khaimạc tháng Nov mùa 2016. Yêumời các xuchiêng batoong náonức thamgia. Nhânzân vuilòng contact anh Chuối Tây Bank Bựa, dặng nhận dược cash discount dẹp. Và dừng quên nghe kĩ các báocáo kinhtài từ anh Bương before downing your lovely xèng tươi. Chị không dọc dược (read more)

201 Comments (Page 2/2)

chuẩn tướng (201)

Không phủ nhận bộ chữ này của tộc dùn, nhưng chữ dính của dì ngài vẫn hay hơn, đm đọc cứ gọi là thunthút như chimcút