VIP Listings Archive

Thursday, October 15, 2015

Thôngbáo chiêusinh Fast MBA Khóa V :P1

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

Thôngbáo chiêusinh Fast MBA Khóa V

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2015-10-15 05:00:00

Thôngbáo chiêusinh Fast MBA Khóa V

Kínhmời quý văncông xuchiêng thamgia Fast MBA Khóa V, dựtính khaimạc ngày 27, tháng Mười, niên 2015.

Vuilòng đọc kỹ huongdan trước khi sudung.

http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/p/thamgia-fast-mba.html

***

Chiphí vốn bìnhquân WACC

(trích bàigiảng F-MBA, họcphần tàichính doanhnghiệp)

§[4.1.6.7]

Chiphí vốn bìnhquân WACC, chínhxác là chiphí vốn bìnhquân giaquyen (weighted average cost of capital), được xácđịnh là, trungbình giaquyen của chiphí sửdụng vốn doanhnghiệp.

Chiphí sửdụng vốn doanhnghiệp (cost of capital, aka COC), là khoản xèng các cô phải chi ra hàng năm, đặng có vốn (capital) mà kinhdoanh. Đơnvị đo nó nên bằng phầntrăm/năm.

Nếu doanhnghiệp chỉ dùng vốn góp từ codong (shareholder) đem vào kinhdoanh, thì chiphí sửdụng vốn sẽ bằng khoản cotuc chia cho codong hàng năm, cộng thêm chút tránh-ruiro.

Khoản này kêu là chiphí vốn sởhữu (cost of equity, aka COE).

Chảdụ, côngty các cô có vốn cophan 10 tỷ ôngcụ, cuối năm chia mẹ cho codong 2 tỷ xèng lãi kinhdoanh. Thì ta nói, chiphí vốn sởhữu của các cô bằng quãng 20%. Nghĩa là, muốn có {10 tỷ ôngcụ} vốn, các cô phải chi 20% {của 10 tỷ} mõn năm.

Nếu doanhnghiệp chỉ dùng vốn vay (debt, aka cả vay và tíndụng), thì chiphí sửdụng vốn sẽ bằng lãi vay (interest).

Khoản này cothe tính trước thuế, hay sau thuế, và kêu là chiphí vốn vay (cost of debt, aka COD), hay chiphí nợ.

Chảdụ, côngty các cô có tongcong nợ (gòm vay bank, bán traiphieu, và tíndụng thươngmại) 8 tỷ ôngcụ, xèng lãi cuối năm thanhtoán mẹ 1 tỷ. Thì ta nói, chiphí vốn vay của các cô bằng quãng 12.5%, trước thuế. Nghĩa là, muốn có {8 tỷ ôngcụ} nợ, các cô phải chi 12.5% {của 8 tỷ} mõn năm.

Nhưng, doanhnghiệp nào thì cũng hoạtđộng bằng cả vốn sởhữu (equity) và vốn vay aka nợ (debt), nên, chiphí sửdụng vốn của nó phải bằng bìnhquân của chiphí vốn sởhữu và chiphí vốn vay. Ở đây, chiphí vốn vay thường được tính sau thuế (after tax cost of debt).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Chiphí vốn sởhữu COE tính như này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Đạikhái, COE tính bằng cách đem cotuc năm sau (next year dividends per share, aka DPS), chia cho thịgiá cophieu hiệnhành (current market value of stock, aka CMV), gòi cộng ketqua với mức tangtruong cotuc (dividend growth rate, aka DGR).

Chảdụ, côngty các cô pháthành 1 triệu cophieu, mệnhgiá 10,000 ôngcụ, aka tongcong 10 tỷ ôngcụ vốn cophan. Giá cophieu các cô trên sàn {stock-exchange} tròmtrèm 12,000 ôngcụ, và năm sau, các cô hoạchđịnh chia cotuc 30% aka 3,000 ôngcụ cho một cophieu.

Giảdụ tangtruong cotuc của các cô bằng 5%/năm aka 0.05. Mời văncông thử tính coi COE của các cô bằng baonhiêu phầntrăm/năm.

Zìa côngthức tính COE theo stock-beta (aka beta) và loinhuan phi-ruiro (risk-free return), thì chúng ta sẽ còn quay lại soon.

Chiphí vốn vay COD tính như này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đạikhái, COD tính bằng cách đem chiphí lãi vay (interest expense, aka tongcong các khoản xèng trả lãi vay trong năm, aka xèng-lãi), nhân với {1-taxrate}, gòi chia cho tongcong xèng nợ (total debt, aka xèng-nợ).

Đó là COD sau thuế. COD trước thuế, thì đơngiản bằng xèng-lãi chia cho xèng-nợ.

Trong hình minhhọa above, các cô nhìn khoản xèng-nợ {total debt} dài lòngthòng. Thực ra, nó táchbạch thôi, chứ tựutrung nó chỉ là tongcong nợ, trừ quả debt acquisition fees (chiphí mua nợ), và quả discount on debt (giảm nợ), cộng quả premium on debt (baohiem nợ). Mấy quả lìutìu này không quá quantrọng.

Chảdụ, côngty các cô có tongcong nợ 8 tỷ ôngcụ, xèng lãi cuối năm thanhtoán 1 tỷ, thuesuat thunhập doanhnghiệp 20% aka 0.20.

Mời văncông thử tính coi COD của các cô bằng baonhiêu phầntrăm/năm.

Sau khi có COE và COD, các cô sẽ tính WACC như này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Ở đây, {re} là COE, còn {rd} là COD. Và {E} là vốn sởhữu (equity) còn {D} là nợ (debt). Khoản {D+E} chính là vốn doanhnghiệp, aka nguonvon, cũng bằng mẹ tongcong taisan doanhnghiệp (corporate total assets). Quả {t} saucùng, là thuesuat thunhập doanhnghiệp (corporate tax rate).

Lưu-ý, hai quả {E} và {D} là thịgiá (market value), aka giá thịtrường của vốn và nợ, chứ không là giá sosach (book value).

Mời văncông thử tính coi WACC của các cô bằng baonhiêu phầntrăm/năm.

Sau khi có WACC, các cô cothe chọn mẹ nó làm suat-chietkhau dautu, và thoảimái tínhtoán những PV, FV, NPV, etc, cho các hoạtđộng dautu của mình, theo môhình DCF.

Côngthức WACC trông nhẽ khó xơi, có phỏng?

Đcm bọn lười, thamkhảo bảng tính WACC online tại đây:

http://www.calkoo.com/?lang=3&page=13

Mọi thôngtin nơi bảng tính, các cô rành mẹ gòi nhé.221 Comments (Page 1/2)

vinh tran (1)

e đăng kí rồi Zì nhé

gmail: quang95684@gmail.com

Merchant information:
KOA Group
an.hoang.trung.tuong.hanoi@gmail.com
http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com
+852 68957174 Instructions to merchant:
None provided
Shipping information:
Shipping method:
Not specified
Description Unit price Qty Amount
Fast MBA Tuition Fee: Partial Payment
Select module: Enrollment $12.25 USD 1 $12.25 USD
Total: $12.25 USD
Receipt No: 2509-5335-6810-5912
Please keep this receipt number for future reference. You'll need it if you contact customer service at KOA Group or PayPal.


Sói Xám (2)

Hố hố, anh đã xắp bút nghiên đầy đủ, quyết theo anh Zì chăm chỉ học cho nên ông người.

Còn bựa nào đồng khóa mời vào đây lạy Zì 1 cái làm lễ ra mắt nhể.


hai lua (3)

5 suất còn 3 sau khi loại trừ 2 con mồm lồn trên kia.
Nghĩ đến kinh tài là anh nhức mẹ đầu lâu.


CBDN - CBDN (4)

Cách sử dụng ngôn ngữ của cô Zì giờ lan tỏa khắp nơi nơi các cô ạ, kể cả cách sử dụng từ đệm vui vui cô cổ chỉ mới dùng thời gian ngắn gần đây thôi như "ơ kìa", "người ơi", "rất quá"... cũng được update nhanh chóng mặt.

Thôi thì ở các mạng xã hội, forum có nhiều mems xuất thân từ Bựa viên chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả những người mà tôi không nghĩ là có chút liên quan gì đến Quán hay các mems của Quán (cụ thể là bạn tôi)... mà cũng sử dụng cách dùng từ theo kiểu ngôn ngữ Bựa thì đối với tôi quả là có hơi bất ngờ.

Bất ngờ hơn cả là mới hôm hổm thôi, tôi vô tình chứng kiến nhi đồng lớp 7 một trường quốc tế ở Lừa, cũng dùng ngôn ngữ xuất phát từ Quán. Tôi lân la hỏi cu cậu là sao cách dùng từ đó nghe "lạ" thế, hắn bảo: có lạ gì đâu, các bạn ai cũng nói thế cả. Ngạc nhiên chưa?

Nói thật lòng (sorry cô Zì), là cá nhân tôi chưa từng bao giờ truyền bá các ngôn ngữ Bựa (dù là vô tình hay cố ý), và thậm chí ngay tại đây - tại chính môi trường của chúng - tôi cũng hầu như k dùng. Nếu Bựa nào cũng như tôi thì có lẽ công cuộc khai sáng của cô Zì dậm chân tại chỗ mất.

Có thế thấy là công cuộc truyền bá ngôn ngữ của cô Zì từ Quán ra nơi khác, thậm chí là lan tỏa mạnh mẽ vào cả trong đời sống - có công rất lớn của các Bựa viên.

Hy vọng, thông qua sự lan tỏa ấy của ngôn ngữ, tư tưởng tinh hoa của cô Zì - là những thứ nằm ở chiều sâu bên trong cái vỏ bề ngoài của ngôn ngữ ấy - cũng lan tỏa mạnh mẽ như vậy, thì còn hay hơn, nhẻ.


thì bựa bựa (5)

Chúc mừng mụ Zì khaitrương khoá V

Địt-cuôn-mẹ bọn khoá IV học lười chảy thây ra, có vài mống tham-gia thảoluận. Không lẽ anh cứ đi tranhluận mãi với mấy mống mổng, hay sao?

Anh bị lây bệnh lười học bởi bọn lười chảy thây ra, anh trách nhân, điếu trách kỷ, hehe.


Gục gặc (6)

Ref: CBDN - CBDN (4)

Thưa Các Mác già hói, tôi nghĩ các bựa viên khi sinh hoạt quán ít nhiều đều thu nạp được những ý tưởng về các vấn đề thời sự hoặc những ý tưởng mới trong dân sinh, ví dụ như tôi. Theo lý thuyết cuốn Điểm Bùng Phát, thì họ, một cách vô tình hay cố ý, sẽ là các nút, có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Bản thân tôi, một cách tự nhiên, cũng bị lẫn cách dùng từ như Các Mác vừa nêu.

Về cơ bản, đây là dấu hiệu sáng, biểu hiện công cuộc giáo chã của Zì đang như virus lan toả. 1 số cái hay ho tôi học, 1 số cái chưa hay như việc lặp từ thì tôi bỏ có thế thôi.

Anw, đcm đứa nào còn hoài nghi về khoá học F-MBA của Zì mà chưa xuống tiền thì xuống cmnr đi. Hehe. Có mấy củ mà lăn tăn thì cút về với mẹ nghe chưa, hehe.


Phong Ky (7)

Đọc lại cồng cũ, anh bổ sung cho con Hiếp là vụ đèn lộn ngược là do anh Thứ báo mới anh Tự Đức bạn Zì và bị anh Đức vả nha. he he.

Lúc nào rảnh anh biên về vụ này, khá hấp dẫn. Chúc các cô học giỏi, kiếm xèng nhiều, vui tươi hồn nhiên như LyLy, he he, đặng yêu Tổ Quốc hơn.


Gai Ngoan (8)

cắp bút nghiên theo Zì học nghè cho tử tế, đm đại hộc Lừa.


Tiểu Bảo (9)

Vừa đăng ký tham MBA của Zì bất hủ rồi. Excited quá đuê. Bon courage tất cả CACC văn công xu chiên nha. Chúc các cô các thím chân cứng tay mềm.


Phan Son (10)

This comment has been removed by the author.


Deanov (11)

Hehe, chúc mừng anh Zì khai giảng khóa mới!
Gần 20/11 rồi nhớ quán phết :)


F1 Condor (12)

Mao chủ tịt đánh điện mừng Ngọc Zì khai trương khoá mới nha.

Bọn học dziên phải biết trang bị tri thức tai lông nhưng hành tẩu giang hồ ở Lừa theo tư duy congsan (sắt máo, thuỷ chung, chăm chỉ & cần kiệm) là có nhiều cơ hội đong xèng thành công.

Cuối cùng Mao gửi lời chúc bọn Fuck MBA mấy khoá trước sớm mao mao ... tốt nghiệp há, ờ.


CaiKhi (13)

Trân trọng ỉa vào mõm con Não Lợn phát. Can tội ngu bền bỉ.

Con này nghĩ nó là gì của anh, để anh phải bay trên giời, thế? Cô là cái buồi gì mà anh phả bay với cô? Anh bay thế nào nói anh nghe.

Khi anh nói anh ỉa vào cái xứ Lạng của cô, nghĩa là anh muốn ỉa mẹ vào cái xứ Lạng trong tâm thức cô. Cái xứ mà đã cho cô đớp đẫy tễ, xong giờ cô quay lại chê õng chê ẹo. Nó chả liên quan chung chạ cặc gì với quê anh. Địt cụ con cắn cháo đái bát.

Con vô ơn này, đã thế còn quay sang vướn đề tủ quốc với quê hương này kia nọ. Trong khi đối xử với cái xứ đã cho cỏn đớp đẫy tễ cách mất dạy. Địt cụ con đạo đức giả.

Anh đang chiển nước. Đéo có thời gian dạy con này nhiều. Anh phải di chiển đây. Anh bảo liu quan điểm ỉa mẹ vào xứ Lạng của con Não Lợn.master (14)

Khà khà, rủ nhau vào điểm danh phát. Cà lăm đâu rồi mài ơi :)))))

Chết cười con Não Lợn bao lâu vẫn thế, cắn cứt đều đều. đều đều.


Chuẩn Tá (15)

Chúc mừng dì và các cô bựa mở khóa fmba. Các cô tư vấn cho tôi cái. Tôi ra làm riêng ( mở cty siêu nhỏ ) về kỹ thuật được vài niên, nhưng nay thị trường kiếm cắn nhọc quá. Lợi nhuận chẳng là bao. Nay tôi đã thu nhỏ hết mức. Có vài cty kêu tôi qua làm vơi mức lương hơn thu nhập hiện tại. Vậy tôi có nên tạm khóa cty đi làm công không? Vẫn biết làm riêng co cơ hôi phất lên hơn, nhưng ko chắc lăm vì cạnh tranh khốc quá. liệu thị trường còn chỗ cho cty sieu nhỏ ko? Thành các cô.


Là Sao (16)

Chuc mung Zi ken-teo.

Chuc mung lu~ Bua khoa V.


Đoàng (17)

Ref: Chuẩn Tá (15)

Cty Lừa đa phần cỡ nano, đâu riêng cô.

Vướn đề của mọi cty là (luồng) khách aka đối tượng đích: cô nhắm bán cho nhóm nào, nó có tồn tại thật không aka có nhiều con nhang cần thật cái cô bán không.

2, là sức cạnh tranh aka cái cải có bằng, hai hơn đối thủ,

3, là, chiến lược, có cách jữ khách cũ và lôi khách mới.

Túm váy, toàn zững cái ai cũng biết zồi.

3 options:

1/ Nêu cụ tỉ cô mần jì, bán jì, địa bàn, triển vọng theo tầm ngắm của cô, thì mới góp ý được, vì thể nầu cũng có bựa biết.

2/ Mua gói tư vấn mụ Zì BM.

3/ Xuống xèng học FắcMBA anh Zì, hi vọng sáng fa ga. Gòi, chăm cài tiếng Tailong, sang Miến, Lào, Thái, Mã, mà mần, bám làm buồi jề cái hình rươi nài.

Hãi coi như, zân nhà quê lên Nụi kiếm cắn.

Trích:

"Hãi vươntới nơi mà, cơhụi are available với cáccô.

Địtcụ cáccô, ở TaiBuong, mõn bước, cáccô, hầunhư jẵm vầu 1 cơhụi"

@Zì BM.

Miến-Thái-Lào-Miên-Mã-Phi, đã là TaiBuong của Lừa cmnr. Đéo nói nhiều, đcc.

Tuổi còn trẻ, sâu cứ tềnhngiện đóng hụimáo cho Bê. K0 hỉu ga, chỉ cắn cứt.

(Mở ngoặc, được như ĐạiJa Vợ Đánh quán nài, ắthẳn nuốt k0 ít đắngcai, địtcònmẹ @2bựa.)


Đoàng (18)

1 trong những lí do thất bại của công ty nano Lừa, là, NGU.

Địt còn mẹ, đời thửa ai, vầu cửa, chúng nó mơn trớn, ngọt ngào, anh ơi, chị ui. Thu tiền xong, chưa bước 1 bước, mặt bỏn đã lạnh như băng.

Lí do thứ 2 là, NGU LÂU.

Đcc, côngty, zại TiếngTai, thu 60 trẹo cụ, quảng cáo rầm trời là có thài Tailong. Lớp (bỏn gọi level) đầu tiên (Lừa gọi "Mở Hàng") lại đi bổ túc Ngữpháp (thài Lừa), cái mà Lừa nó jỏi hơn cả Tai, và nó chán tận cổ gòi. Phải là NguThiêntài, đcm. (Anh NhátLính đẳng cấp bao la cồng phơm cái, thành anh).

Kinh zoanh, đâu phải mua 5 cụ, bán 6 cụ, đâu.


Mr Lee (19)

Con 9 cà lăm chỉ thaoluan mòm, nhẽ zìa muốt bườm con vện tintin mẹ rồi.

Chầumừng cô Nốp, cô Tơ zìa quán sinhhoạt nha.


Mr Lee (20)

Con Văn Công Quất Lâm đệ Bá, thạc sỹ MBA khóa 1 dạo này đéo đâu mất hút?

Không gõ đã nên congnghiep gì chưa? Hay lại quay zìa máng lợn?


Lão Bựa (21)

Ref: CaiKhi (13)

Lão phải giáo chã con mlt nài phát. Mài có thiên thiên cái liên thiên cũng chả nên công việc đéo giề. Trình độ học ván và làm ăn kểu ăn cắp nà gian manh thì mài cũng về cái máng thây.

Địch cụ nhà cu ở xứ lạng dễ kiếm cắn zư thế mà cu còn chạy đi thì chứng tỏ cu óc quất như nầu nhẻ. lão bỏ đi khi kiếm cắn đủ mẹ gòi con gẳm. Địt mẹ kiếm cắn mà đéo có aeql chống lưng thì ngậm mẹ loa lại đi. Các đại gia Lạng sơn của cô có cần Lão kể ra không? Chúng là cái lồn gì lếu không có gậy chống lưng? Đây là lần cuối cùng lão nói với cu nha. Thằng Hoàng BT bộ công thương hay Thắng là phó thống đốc NHNNVM hay gì gì chả là cái lồn gì với Lão. Với cô nhẽ là kinh mẹ nhẻ?

Bạn thân Lão còn quản các bí thơ 6 tỉnh miền biên đấy. Nói với cu nhẽ phải lấy cây phang mẹ vầu đầu lâu nhẻ. Bố tổ.


Lão Bựa (22)

Ref: master (14)

Im mồm đi con ngu. lão đá chết cụ mài giờ.


Lão Bựa (23)

Ref: Lão Bựa (22)

ĐCM. Hạng bần nông mà cứ lanh chanh ứng cử tủ lạnh. ĐCM mài bán đất hay bán gì cũng đéo có phần nhế. Bố láo quen mẹ. Tát chết giờ.


Nam Nguyen (24)

[si="4"]Lâu mới thấy hai bựa chửi nhau kinh thế này nhể.

@Cô Hawk: Cô quán triệt tư tưởng xứ nào yêu ta xứ ấy là Tổ cuốc của mụ dì một cách mãnh liệt, nhưng cô đánh đồng yêu Tổ quốc thành yêu chế độ - NKC VNCH mẹ. Cái này tôi chê.

Mụ Lão Bựa chắc tại già hói rồi, nên tình yêu Tổ quốc có phần sến sẩm ủy mị hehe. Nhưng mụ rạch ròi ở chỗ yêu Tổ quốc đéo là yêu chế độ. Liên quan đéo gì nếu miền đất đéo thuộc về ta (vì bọn tủ lạnh) nhưng ta vẫn yêu nó. Trên đời có thiếu gì thứ như vậy.

Các cô nên tôn trọng nhau. Mụ Dì tuy ủng hộ các cô có tư tưởng thoát lừa bằng mọi nhẽ, nhưng các cô đừng tin mụ mủ không có chút gì giống cô Lão Bựa, cho dù mụ có vào dè bỉu sa sả đi chăng nữa hehe.

Dcm mụ Dì vẫn yêu Tổ cuốc Lừa da diết da diết. Sự tồn tại của cái lốc này là minh chứng lớn nhất. Mủ đòi nuke Lừa liên tục liên tục nhưng tôi cá nếu có khoảnh khắc mụ là chốt chặn cuối cùng trước người chuẩn bị bấm nút thả nuke xuống Lừa thì mủ sẽ liều cái mạng già đéo cần suy nghĩ hê hê.

Trong lốc này đéo ai yêu Tổ cuốc Lừa hơn mụ Dì, tôi thật. Dù mủ đéo bao giờ thừa nhận chăng nữa hê hê. Mỗi lần nguyền rủa xứ Lừa là mỗi lần mụ Dì đứt từng khúc dzuột khúc dzuột.

Có phải chăng tay chăn bò Ạc giăng tin?

[/si]


Thien Di (25)

Thú thực đọc còm của anh Lão Bựa thật sảng khoái quá đi. Anh suốt ngày khoe bạn bè, dòng dõi...Không hiểu anh đùa hay thật nhưng xin rụt rè phản biện anh. Anh khoe anh con nhà ranh rá.! Như thế nào là danh giá hả anh? Bố mẹ anh chống tây giành lại độc lập dân tộc phỏng anh? Đấy là B nói thế, là bố mẹ anh và đồng đảng nói thế, rồi anh lặp lại như thế nhưng xin lỗi anh tôi nói bậy một chút, Chúng tôi đéo cần. Độc lập làm gì khi mà vẫn nghèo hèn như thế? Độc lập có làm cho vị thế của dân tộc anh cao hơn không? Tôi rất quan ngại anh a.Anh có vẻ rất tự hào khi được gọi là "Trỗi" phỏng anh? Nhưng xin lỗi anh vì các anh cũng đã có tuổi rồi, việc hội trường này khác ... chúng tôi ủng hộ và coi là lành mạnh tuyệt đối không phải vì truyền thống gì gì như các anh tưởng. Chẳng qua bố mẹ các anh là bọn phản loạn, chống đối chính quyền rồi tụ tập con cháu mình và đồng đảng cho đi học hành ...Cướp được chính quyền rồi tự phong nhau khác gì bọn Phun rô mà các anh vẫn chửi ? Anh có hiểu thế nào là tổ quốc không mà anh rống lên thống thiết thế? Tổ quốc anh là Châu Hoan, Châu Ái hay bao gồm cả Chiêm Thành? Có bao gồm đất Sài gòn nay anh đang sống không? Tôi dám chắc rằng anh sẽ trả lời tổ quốc anh liền một dải, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái phải không anh? Gì thì gì tôi cũng rất khâm phục tinh thần tự phê bình của anh : Lão Bựa ( 1027) : "Ngu ít người ta còn hiểu chứ ngu đén thiên tài thì chiệu mẹ."


Thien Di (26)

Anh Lão Bựa không nên đọc quán Bựa. Thú thực những cái đó không có lợi cho anh đâu anh ạ. Ngay từ những ngày đâu Quán Bựa đã cảnh báo: "Ở đây có những thông tin mà đồng chí nào chưa đủ chín chắn và khách quan để đọc và ngẫm nghĩ về chúng một cách thấu đáo và nghiêm túc hoàn toàn không nên liếc qua".


Thien Di (27)

Thành thực xin lỗi nếu như anh hiểu là tôi xúc phạm tới đấng sinh thành ra anh, đó hoàn toàn không phải ý của tôi. Tất nhiên không thể lấy nhãn quan bây giờ để xét việc xảy ra hơn nửa thế kỷ trước, nhưng nếu các anh nói về công lao thì cũng xin công bằng mà truy trách nhiệm, dù muốn hay không, vô tình hay hữu ý họ cũng là tôi đồ đưa dân tộc Việt dến vị thế cao chót vót ngày nay.


Servus 15 (28)

Ref: Thien Di (26)


[fo: color="#003300" face="serif" size="5"]cô Di ơi cô Di, cô đi lệch đề gòi, đang bàn zìa tổ quốc mà cô lại lôi mí cái ấy ra làm giề, đề nghị cô tự khâu mùm lại vài hôm cho tỉnh đi[/fo][ss:color: rgb(0, 51, 0); font-family: serif; font-size: x-large;]
[/ss][ss:color: rgb(0, 51, 0); font-family: serif; font-size: x-large;]
[/ss][ss:color: rgb(0, 51, 0); font-family: serif; font-size: x-large;]Các cô đổ cứt vầu mồm nhau thì cũng nên theo nguyên tắc kẻ đổ tai ko dính còn kẻ được đổ mồm cũng sạch thì mới ra vấn đề được, chứ cứ lôi họ hàng hang hốc ra thì dí bòi vầu cho xong[/ss][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]Cô Hốc có cái đúng của cổ nhưng Bựa Lão Tiên Sinh cũng chả sai tẹo nầu nên các cô bình tãnh chứ đừng có rống lên như bò cưởi truồng giữa đám đông thế kia anh chê đới[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]Anh sẽ có còm cho các cô rõ hãy chờ anh rảnh cái nhể hehehe[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][ss:color: rgb(0, 51, 0); font-family: serif; font-size: x-large;]
[/ss][ss:color: rgb(0, 51, 0); font-family: serif; font-size: x-large;]
[/ss][ss:color: rgb(0, 51, 0); font-family: serif; font-size: x-large;]
[/ss][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo]


Servus 15 (29)

[fo: color="#003300" face="serif" size="5"]Quán nài của Zì rất tốt, dại cho các cô kiến cắn gặm đặng có xiền lo cho cái mõm cờ hó của các cô lẫn vện lẫn con lẫn cháu.[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]Các vụ sửa lưng lịch sử của Quán cũng như chiện chơi bời phá phách đâm chém nhau với ma với quỷ cũng hữu dụng rất, để cho các cô lọc dần củ óc cho nó sáng ra tí.[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]Nhưng cái anh thấy nhiều cô quên mẹ tinh thần, là cái quan trọng nhất của một con vật được gọi là NGƯỜI.[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]Nếu cô Nổ nói đúng những gì cô viết ra ở đây thì anh khuyên cô hãi ngay dừng lại si nghĩ lại, đùa giỡn với luật nhân quả là không nên và không lợi nhuân cũng. Sự trừng phạt của Chúa aka Thượng Đế là rất thích đáng đấy các cô, đừng để bản thân các cô nằm trong danh sách đó. Hãy nhớ lấy![/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]Các cô ko thể lấy lý do thoát lừa mà các cô lợi dụng kẻ khác được nhất là với phụ nữ vàng son. Giả sử cô là nó đi cô có chịu được kiểu đó không?[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]Thay vì tìm cách thoát lừa bằng mọi giá thì việc cần làm đầu tiên ngai và luôn là các cô hãi tìm cách đưa chính mình lên cao hơn bọn lừa xung quanh.[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]Tạm thế đã, anh té
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][ss:color: rgb(0, 51, 0); font-family: serif; font-size: x-large;]
[/ss][ss:color: rgb(0, 51, 0); font-family: serif; font-size: x-large;]
[/ss][ss:color: rgb(0, 51, 0); font-family: serif; font-size: x-large;]
[/ss][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo][fo: color="#003300" face="serif" size="5"]
[/fo]


Meomeo (30)

Nghe các anh cãi nhau về Tổ Cuốc mà tôi ong hết cả thủ. Nói thật là từ trước đến giờ tôi chẳng có khái niệm về Tổ Quốc, vì tôi thấy từ này nó to tát, nó chính trị và mụ mị lắm.
Với tôi, quê hương chỉ là nơi mình sinh ra, ví dụ "quê mày ở đâu?" "Quê tao Thái Lọ". Nhưng tôi ko buộc phải yêu quê hương tôi. Nếu nó khiến tôi yêu thì tốt thôi, còn ko thì cũng chẳng sao. Đúng là tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Lọ, bố mẹ tôi vẫn còn ở đó, tôi có nhiều kỉ niệm vui với những người thân của tôi tại đó. Tôi vẫn yêu quý họ, ai yêu bố mẹ tôi hơn tôi cơ chứ, nhưng đâu có nghĩa tôi phải yêu quê hương tôi Thái Bềnh? Ngay từ khi còn ở Lừa, khi đi lên Nụi học đại học, tôi đã yêu Nụi hơn Thái Lọ quê tôi rồi.
Theo tôi, ko nên đánh đồng yêu, nhớ những người thân, hay một nơi đã từng sinh ra, lớn lên với tình yêu quê hương, Tổ Quốc. Lý lẽ dùng tổ quốc là nơi mày sinh ra và lớn lên, bố mẹ mày ở đó để kêu gọi yêu nước, phục vụ cho đất nước là cách mị dân của lãnh tụ, dù là Tây hay Lừa. Ngu gì họ ko dùng chiêu này. Nhưng yêu hay ko là tình cảm của mình. Tuy nhiên việc mình đang sống ở đâu, là công dân của nước nào thì phải có nghĩa vụ, trách nhiệm với chốn đó lại là chuyện khác. Nếu tôi ở Lừa, tôi có trách nhiệm tôn trọng pháp luật, đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự chả hạn, đóng thuế...cho Lừa, dù rằng có thể tôi chả coi Lừa là Tổ Cuốc mẹ gì. Giờ tôi ở Pháp thì tôi làm thế với nước Pháp.
Nếu ai hỏi "thế mày có yêu và thương Lừa ko?" Tất nhiên là có chứ, vì dù gì tôi cũng còn là Lừa, đã sống ở đó 1/3 cuộc đời, gia đình bạn bè của tôi ở đó. Chẳng lẽ tôi lại yêu thương những đất nước xa lạ với tôi hoàn toàn như Trung Quốc, Lào, Mê hi cô ...hơn Lừa? Nhiều khi nói về những cái xấu của Lừa ra rả ra đó (tôi ko chửi Lừa) nhưng đi đâu, thấy họ sung sướng hạnh phúc, tôi xót xa ngậm ngùi cho Lừa lắm chứ, vì tôi vẫn là Lừa, và rất nhiều người tôi yêu là Lừa.
Nhưng nếu ai hỏi tôi : "mày yêu Pháp hơn hay Lừa hơn?" thì giờ (cách đây vài năm thì chưa) tôi sẽ nói "tôi yêu Pháp hơn" vì sao? Tôi đang sống ở Pháp, là công dân Pháp, chồng và con tôi là người Pháp, và hơn cả, Pháp có rất rất nhiều thứ khiến tôi yêu nó hơn Lừa: một cuộc sống thanh bình, vật chất đầy đủ, cộng đồng văn minh, văn hoá giàu bậc nhất thế giới và phong cảnh tuyệt vời....
Tôi yêu nó mặc dù nó chẳng là nơi tôi sinh ra, lớn lên và bố mẹ tôi cũng ko ở đây. Tôi cũng ko dùng từ Tổ quốc để gọi về Pháp vì tôi ko thích từ này.


Đoàng (31)

Ở bài trước: Đoàng (979)

Trích:

"toquoc, tuy trừu tượng, zưng có thật, zưng [fo: color="#ff0000"]tranh cãi[/fo], và bị nhồisọ."

Có lúc cũng thánh phết, chứ đéo đùa.


Đoàng (32)

Ủ ôi, em Méo, 1 giờ zồi, ngủ đi em, Cuốc Cuốc mà làm jì (cho mềnh). Kệ bọn điên-dở-hơi đó đi.


Thien Di (33)

Anh Servus. Tôi cũng không đọc hết các comments nhưng tự nhiên đọc phải những comments của anh Lão Bựa khoe là gia đình danh giá và bạn bè hoành tráng cùng những lời thống thiết về Tổ quốc nên có tí ý kiên vậy thôi.


Meomeo (34)

Thế nên, tôi nghĩ, quan niệm về quê hương, Tổ Quốc của mỗi người có thể khác nhau, nhưng đề cập đến yêu thì ko thể áp đặt.

Zì ơi, em định đăng ký học MBA vì thời gian tới e ko đi làm nữa, ở nhà lo cho bé bi thôi, tranh thủ học gọi là biết thêm gì tốt đó chứ em thì ngu đặc về kinh tế. Em đang đi chơi xa, chủ nhật về, lúc đó đóng tiền học phí liệu có kịp học khoá mới này ko?

Hôm nay e siêu âm, thai nhi được 6 tuần nếu tính từ ngày đầu tiên của kỳ cuối kinh nguyệt (2/9, đúng ngày quốc khánh Lừa nhẻ), và 4 tuần nếu tính ngày thụ thai, cỏn bé tí teo như hạt mầm 3mm, nằm trong bọc dung dịch 15mm mà đã nghe được tim thai rồi. Em chả nghén ngẩm gì, cơ mà ko có cảm giác muốn ăn. Nhưng khoẻ hơn cả khi chưa chửa, từ gần tuần nay ngày nào cũng phi ô tô trung bình 150km và đi bộ thăm quan tầm 3-5 km mỗi ngày. Tụi bạn Lừa thì cứ bảo ko được đi bộ nhiều, tốt hơn nằm nghỉ, nhưng tụi Pháp, cả bác sỹ bảo đi bộ ko sao, chỉ ko nên chạy nhảy hay hoạt động nặng, mạnh thôi.

Meomeo (35)

Vâng em đi ngủ đây a Đoảng, mấy hôm nay đi bộ nhiều, cứ 8-9h tối díp mắt vào ngủ, đến 12h-1h đêm tỉnh. Thôi, giờ e ngủ tiếp.
Chúc cả nhà mình thứ sáu máu hơn thứ 7 nha


Saigon Nguyen (36)

Cô Lò đã vào Bựa Gồng chưa? Hãy report một cách trung thực trong trỏng chất cỡ nào mà con Não Lợn của sủa ông ổng ông ổng làm anh ngứa đít quá. Anh nghĩ với những gì con Não Lợn thể hiện ở Quán này thì nơi nởi chắc chắn toàn những thứ rác rưởi đần độn hoặc toàn là đồ ăn cắp, chứ cỏn có biên cái đéo gì ra hồn đâu.


Lão Bựa (37)

Ref: Thien Di (33)

Cô Thiên Di không tem phiếu. Lão nói đã rõ ràng gòi nên không nhắc lại nữa.

"Trỗi" từ khi Lão vào quán Bựa thì các bạn Trỗi cũng xa mẹ. Nói chuyện với nhau tự nhiên chán ngắt kể cả các chiện xa ngái tự ngài xưa. Vừa rồi họp 50 năm trường Lão cũng bỏ không đến. Nói vậy để cô và các bựa hiểu Lão đã đoạn tuyệt với chúng như nào.

Vào quán Lão mất gần như hết anh em, bạn bè vì khác quan điểm. Mọi chuyện về lịch sử đều đụng chạm đến cha mẹ bạn (tướng Giáp Võ chả hạn). Tất nhiên Lão cũng được rất nhiều vì hiểu được tất cả các câu chiện thâm cung bí sử và Lão phải cảm ơn quán Bựa đã mở mang củ sọ cho Lão.

Lão tham gia vầu bất cứ group nầu cũng đều cổ võ cho quán. Nhiều nơi bị ném đá tơi bời đấy chứ. Vậy thôi nhé. Sến sẩm cuối tuần thế thôi. Ai không thấy vui lắm thì thông cảm cho Lão và Lão xiên lỗi chân thành.

PS: Chiện Tổ Quốc Lão vẫn bảo lưu ý kiến. Ngày còn trẻ ngu dại Lão yêu nó theo kiểu khác và nay dừ mẹ thì Lão vẫn yêu nó, nhưng theo kiểu khác nữa (tất nhiên không lồng vầu đó chiện chính tri chính em mẹ gì nhế).


Lão Bựa (38)

Ref: Saigon Nguyen (36)

Câm mồm đi con dở người. Trong Bựa Gồng club nhiều bựa trong quán nài đấy. Đá chết cụ mài giờ. Bố láo thây.


bữa no bữa đói (39)

Ref: Lão Bựa (37)

Hehe con nài được, anh khen. Không ngờ chỉ mới 03 tem tintin, cô đã có thể phát động một cuộc "sanh hoạt chánh trị sâu rộng" cho một lũ dở hơi bơi ngửa.

Địt mẹ, các cô phải thấy bản lãnh chánh trị của con Não mảng bám nài đã giở lên vững vàng dư nầu khi tả xung hĩu đột mới các cô khi cỏn bị đổ cứt, hoàn toàn đéo giống cỏn hồi mới lò dò vầu quán, dư một con tay mơ mít ướt, quệt nhẹ cái đã lăn ra đất giãy đành đạch, rồi cào lồn ăn vạ, dỗ mãi mới nín.

Nhiền lại mặt hàng của nhau đi.


Tao latao (40)

Lủ móa chả mái mà đã Fuck MBA khóa V. Nhanh dư đại hụi Đoảng nhẻ.
Mụ Zì cung bú danh sách đang ký khóa nài đi. Xem tên Tao có ko. Bị, xưa cuôn Ngộc Bá đang ký hộ mà lubu quá cứ quên khuấy đy.

Ngộc Bá ây, mail đang ký hụ Tao có phẩy đuôi....tao100@gmail.com?
Đận nài phải đy học thoy Bá mài ơi. Đéo thể cứ lơ ngơ bò đụi lón lá đá úng bơ giữa chợ được.
Học cho mau kẻo bọn khóa I tốt nghiệp xong nó dại cho thì hehe dại lám.


Tao latao (41)

This comment has been removed by a blog administrator.


Tao latao (42)

This comment has been removed by a blog administrator.


Tao latao (43)

This comment has been removed by a blog administrator.


CBDN - CBDN (44)

Ref: Lão Bựa (37)

ờ, tôi cũng ghi nhận đ.c Lão nhiệt tình, hiệu quả chưa bàn - nhưng mà nhiệt tình với Quán, với cô Zì ở những chỗ khác thì tôi có chứng kiến.

Với lại, công nhận bản lãnh Bựa của đ.c đã được rèn luyện đáng kể so ví ngày mới vào Quán, đúng như cồng của cô Đói phía trên[(o)].


CBDN - CBDN (45)

Tôi k theo dõi sâu sát cuộc "sanh hoạt chánh trị sâu rộng" (@bữa no bữa đói) của các cô, nhưng nhìn loáng thoáng thấy có "tổ quốc" gì đấy, nên post lại vài lời của cô Zì, có thể cũng k hẳn liên quán lắm, đọc tham khảo lại cho xôm.

Tư tưởng từ những lời này thì có lẽ cũng nhiều cô Bựa nằm lòng rồi.

[img=http://3.bp.blogspot.com/-pWYpaUtvayU/ViBQD08Ad6I/AAAAAAAAAWs/34LfEhrI9dk/s1600/1.JPG]
[img=http://3.bp.blogspot.com/-3dWcTyxkgl0/ViBQIpeRcOI/AAAAAAAAAW0/GwQR49qysl8/s1600/2.JPG]
[img=http://1.bp.blogspot.com/-1Sa-Z1SLc2U/ViBQOnzHZrI/AAAAAAAAAW8/uEhK4Gdj1Ss/s640/3.JPG]


Tao latao (46)

Bốt phát lên 4 cồng, ghê quá. Nhẽ thý Búa Thạ sẽ xóa giúp :v

Còn nữa. Xin được ao iếm chúc mầng MaMeo na:
[img=http://4.bp.blogspot.com/-Lt1FuVa2I2c/TsF4tckuZCI/AAAAAAAABa0/oZ5BrBKCnXY/s400/2011-11-14-RememberELB2.jpg]

Nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe ná:
[img=http://1.bp.blogspot.com/-KubODwuNWPI/TsGnmF-lp7I/AAAAAAAABj0/-npRslrt65E/s400/2011-11-14-RememberPB.jpg]


Mualaux (47)

Địt cụ các anh vào QB thì phải quán triệt tinh thần con chủ quán. Không thì cút mẹ chỗ khác. "Tổ Quốc" tra trong đây này đm anh NB mới cả con Hốc mới cả các con vân vân...

Nhân tiện anh công nhận con Zì nó chuẩn khi gắn 3 em teenteen cho anh NB từ lâu lắm gòi. Cứ hễ mỗn lần anhảnh tiếmtiếm hiện lên anh đoán cỏn lại xoangực cười hahaha... Thế dưng, vắng anh NB cũng nhớ phết. Đcm, thương.

[Trích "Tự bạch" 2008]
(4) Xứ Lừa. Là quê hương man rợ điếm nhục của Trung Tướng, không nhất thiết là quê hương các đồng chí, cũng không nhất thiết khác quê hương các đồng chí. Phải đau lắm mới có thể lăng mạ quê mình được như thế. Nếu các đồng chí chưa từng quỳ gục bóp từng viên đất bửn nơi cắt dốn chôn dau sau một chuyến tha hương dài đẵng, mà dớt mũi nhểu thành dòng mặn ngắt xuống kẽ môi, mà tiếng nấc xót xa không thoát nủi khỏi vòm mồm, thì các đồng chí vui lòng đừng mặc cả với Trung Tướng về lòng tự hào cứt nát.


bữa no bữa đói (48)

Địt mẹ, các cô nên nhớ, nổ tại Quán Bựa lếu đéo có tánh information aka thông tin cặc gì thì cũng phải có tí entertainment aka giải trí dù có là nhạt hoét. Chả dụ dư trường hạp con Não mảng bám, cồng của cỏn nhẽ chỉ vui là chánh dưng sometime, sự ngây thơ dư "nghé hưởi lồn trâu" của cỏn đã mần cho các cô cay hơn cắn ớt. Và đó là hiệu ứng rất tốt cho dững bộ óc Lừa nhà các cô.


bữa no bữa đói (49)

Giờ anh đánh đu mới các cô tí về Tocuoc.

Tocuoc là cái đéo gì? Khái niệm nài khá là hehe "lằng nhằng dư lồn chằng mới bẹn". Nổ dư bọn hàn lâm lỗ đít là không gian sanh tồn của một toọc và tánh kế thừa. Còn mới giống Lừa các cô, định danh một cách ba bị của con Cổ Nhái nhẽ hạp.

Ai cho ta bú, áy là mẹ ta
Xứ nầu yêu ta, áy là tocuoc

Hehe tocuoc đéo gì mà nom giống dư mụ liền bà vú to, lắm sữa. Nhẽ là Cô gái Hòa Lan.

[img=http://hhdnthanhhoa.vn/NewsImages/ae27c4bbf3f402e00e5e1e1e953210c4.jpeg]
Gục gặc (50)

ĐCM các cô, Zì biên bài này cần share thì đéo thấy ai share là sao là sao. Share đi để làm gì anh biết đéo đâu. Hehe

Hay do các cô ích kỉ với tổ quốc tổ cò các cô mà các cô đéo muốn chúng bạn con cái anh chị em các cái giỏi hơn mình.


Lão Bựa (51)

Địch cụ con chết đói năm Ất Dậu.

Ai cho ta bú, áy là mẹ ta
Xứ nầu yêu ta, áy là tocuoc.

Cu đứng nghiêm lên xem nầu. Con phò cho cô bú mớm sẽ là mẹ cô chắc? Lào (he he... đéo còn ai yêu các cô ngoài Lào, mà cũng chưa chắc nhế) là tổ quốc các cô nhẻ?

Hãy hỏi cô Vợ Đánh xem khi ra nước ngoài thì nước nầu yêu lừa nhất. Các cô còn chối bỏ nơi sinh ra mình thì ai còn có thể yêu được các cô chứ?

Lỗi của B Lão chưa bàn đến nhưng cũng tại các cô đã chọn cơ mà, ơ kìa? Bây giờ khóc lóc kêu than cặc giề. Bố tổ.


Lão Bựa (52)

Các cô chẳng zất là vui quá khi xông vầu cướp kho thóc của người ta. ĐCM, lũ dở người chỉ cướp-giết-hiếp là tài. Hệ hệ @cô Lài iu iu.

Dạo nài cô Lài đi đâu mẹ nhẻ? Nhớ phết.


Văn dốt Võ dát (53)

Tình cảm mà đồng chí Bựa Lão tintin dành cho quê hương, tủ quốc, anh Zát thấy đáng yêu và đáng trân trọng, đó chứ. Nhưng có lẽ Bựa Lão tintin chỉ nêu lên quan điểm của mình mà không nên (có lẽ cũng) phán xét hoặc áp đặt lên người khác, anh nghĩ đơn giản vậy thôi có gì mà các cô ném đá đồng chí Bựa bửa kinh vậy?.

Cô Hốc mấy bữa nay bị Vàng son Ý Đại Lợi búng dái hay hành quynh zậy???.


bữa no bữa đói (54)

Tổ quốc aka homeland or motherland. Chiết tự theo kiểu phẽo là tập hợp hai thành tố, tự nhiên và xã hội. Tocuoc Lừa đối mới các cô, xét về mặt tự nhiên, đéo đến nỗi bạc mới các cô quá, bằng chấng là bọn Phớp nhợn đã từng thiên di đến xứ Lừa các cô, rồi kí một hợp đồng cộng sinh mới các cô khi bỏn thấy các cô sanh tồn trên dải đất hình giun nài dư dững ông trâu ông chó. Địt mẹ thế rồi các cô giãy lên xâm lược mới cả đô hộ. Theo các cô, hợp đồng cộng sinh nài thì Lừa hay Phớp mần tổ trưởng là hạp lí?

Và bi giờ, khi các cô tiềm cách Thiên di mà anh gọi là đào tẩu ý, các cô nhẽ đéo hài lòng vì cho anh diềm hàng một mỹ từ đẹp đẽ. Tocuoc là điều nhận ra khi bạn dí lồn vầu dây điện.CBDN - CBDN (55)

Ref: Lão Bựa (51)

Ai cho ta bú, áy là mẹ ta
Xứ nầu yêu ta, áy là tocuoc.

Cu đứng nghiêm lên xem nầu. Con phò cho cô bú mớm sẽ là mẹ cô chắc? Lào (he he... đéo còn ai yêu các cô ngoài Lào, mà cũng chưa chắc nhế) là tổ quốc các cô nhẻ?
================
Riêng câu này, tôi cho rằng lão Bựa đã hiểu không đến nơi đến chốn ý sâu xa của cô Zì, nên đã tán hơi nhảm rồi đấy nha.


Dân Hà Tĩnh gộc (56)

tĩnh ka ka cặc hoành đi riệu đạ vệ rồi đây đụ mạ bây quỳ xuống liếm chưn chào anh chưa rứa hè anh tát cho thụt dái sái quai hàm hết chừ nghe chựa đụ mạ cặc

bọn chó dại an-nam bây tất cạ ngồi sát khép chưng cắt điện thoại ngậm mỏ chó đánh rắm khẽ tập trung nghe tĩnh ka chỉ đạo phiên họp sáng rồi đụ mạ anh đi riệu ví đục gại đụ mạ chỉ đạo bây hết mạ giờ vàng ngọc của tĩnh ka


Dân Hà Tĩnh gộc (57)

bọn chó dại giòi bọ súc vật bây nỏ có tính cội nguồn đụ mạ bây nỏ yêu quê hương tổ quốc bây chỉ là phường an cháo đá bát vô ơn bạc nghĩa

bọn pháp lợn đem văn minh đến cho bây mở mang dân trí cho bây thì bây ngó coi bây đã làm chi với hấn đụ mạ bây lũ chó má bây là cái bọn giòi bò súc vật còn thua cả con giòi trong hố xí nhà tĩnh ka ka

nỏ có thằng mô yêu quê hương tổ quốc như tĩnh ka ka hết yêu là phải thể hiện bằng hành động cụ thể đụ mạ ngồi sóc lọ khan sủa lung tung như bây thằng chó mô làm nỏ được đụ mạ bây tĩnh ka tiền nhiều như núi biu gết gọi cụ mà anh nhứt quyết không bỏ quê hương hà tĩnh mến thương của anh đệ đi ra nược ngoài sống là bây hiểu rồi

đụ mạ đợt lũ 99 anh tĩnh kêu mấy thằng đệ mua gạo cứu đói cho bọn an-nam chó bây vì anh chộ người chệt nhiều quá anh cầm lòng nỏ đặng sau khi hết lụt anh bán hết mấy con xe ó đì mua áo quần sách vở xây lại nhà cửa cho bọn con nít đi học đụ mạ anh chộ mấy bộ mặt thơ ngây nớ run run vì đói khát vì lụt lội anh thương chi lạ

hàng năm anh còn tài trợ hàng chục tỷ đồng cho quỹ khuyến học của tỉnh nhà để tài trợ cho bọn sinh viên nghèo vượt khó đi học và cũng cấp học bổng cho bọn nớ đi nước ngoài học cái chữ đặng về xây dựng quê hương xã hội chủ nghĩa

đụ mạ rứa mới gọi là yêu quê hương đất nước tổ quốc

bọn chó dại an-nam hạ đẳng đốn mạt như bây nỏ có tư cách nớ nghe chưa lũ chó


Dân Hà Tĩnh gộc (58)

tĩnh ka vừa gọi mấy thằng đệ bên tổng cục 2 điều tra lai lịch của thằng an-nam mọi rợ bựa lão thì bọn hấn noái rằng thằng ni dạng đu dây như bọn sơn trịnh hay duy phạm anh nờ

hấn trước 45 thì theo pháp mút đít cho bọn hấn sau khi ôn cụ muôn vàn kính yêu một bước lượm được chính quyền danh chính ngôn thuận thống nhất bắc kỳ chó thì hấn chạy theo mút đít quân ôn cụ hòng bảo toàn tánh mệnh hấn được ôn cụ cho cái chưn lon ton bàn giấy ví cả đánh hàng cho cách mệnh

sau 54 thì hấn bỏ phe ôn cụ theo ôn diệm mưu cầu tư lợi riêng cũng để bảo toàn tánh mệnh chó vì hấn sợ chiến tranh chết mạ nó rứa là sau ngày tổng tuyển cử tự do đi lại 2 miền bắc nam thì hấn bỏ về phe ôn diệm vô nam sống bên chợ lớn

đụ mạ thằng chó an-nam ni là điển hình cho dân an-nam mọi rợ ăn cháo đêý bát của bọn bây đụ mạ nhứt là bọn bắc kỳ chó dểu cáng hạ đẳng hèn mọn giòi bọ bọn bắc kỳ chó anh gét tận xương tủy đụ mạ thời anh qua bên đông âu đi buôn hàng đụ mạ anh từng nuôi nấng bao bọc bảo kê cho biết bao nhiêu thằng bắc kỳ chó làm ăn thành công rứa mà đụ mạ về an-nam hấn hênh hoang thành tỷ phú mà đụ mạ nỏ gọi điện thăm anh tĩnh lấy một câu chứ đừng noái vời anh tĩnh đi riệu ví chơi gái

đụ mạ bắc kỳ chó


Lão Bựa (59)

Địch cụ TC2 từ tổng đến nhan viên Lão lạ đéo gì? Cu Tĩnh lợn tai xanh nổ vầu nơi Lão biết tăm tăm gòi. Bố láo thây.


Lão Bựa (60)

Ref: CBDN - CBDN (55)

Xiên lỗi VS Các mác vì đã nói hơi quá. Lượng thứ nhế.


Dân Hà Tĩnh gộc (61)

thôi đụ mạ anh kể chuyện đụ gái trên chùa mấy đêm trước anh riệu ví trụ trì chùa thiên mụ ngoài huế đó nờ rứa là trụ trì kể cho anh tĩnh ka ka một bí mật gây chấn động đó là tệ nạn xả bao cao su và xì líp trong chùa

trụ trì chiêu ly riệu đớp miếng phao câu gà rồi khề khà tâm sự

- tĩnh huyền đệ bữa ni trong chùa anh tụi thanh niên trai gái hay vô đây thắp hương xong hay làm chuyện bậy quá thiệt là đúng là nhân tình thế thái lòng người ly tán con người càng thoái hóa tĩnh đệ nờ

thanh niên chừ sống xác thịt quá vừa thắp hương xong là dẫn nhau ra vườn thông sau chùa bọp bụ nhau huynh thiệt là rầu hết sức

tĩnh ka mới nói răng anh khôn sai mấy thằng đệ đuổi hết bọn nớ đi đây là nơi tôn nghiêm cửa phật muốn đụ nhau thì đi chộ khác mà lẹo

trụ trì chau mày lắc đầu khó lắm khó lắm thanh niên chừ ma quỷ lắm tĩnh đệ mà ban đêm lại túi thui thui trong chùa thì nỏ có bảo vệ đến giờ nớ là phải đọc kinh hết cả có ai đi mà làm ba cái chuyện lùng sục bắt bớ nớ mần chi

mà khii vô thắp hương khói anh thấy tụi nớ cũng lịch sự lễ độ rồi sau nớ lẳng lặng ra sân sau rồi ra chỗ rừng thông túi thui thui nớ mà đụ nhau

sáng ra quét sân mấy cu tiểu mới chộ bao cao su ví cả xì líp vứt lung tung ngoài nớ xả rác bừa bãi quá trụ trì anh rất phiền lòng

tĩnh ka mới hỏi là ngày mô là trai gái lên đụ nhau nhiều nhứt

trụ trì đáp thường thì cuối tuần nhưng dạo ni cứ đến rằm là trai gái kéo nhau lên thắp hương như trẩy hội

tĩnh ka mới nói để đó ít bữa rằm đệ đây lên làm đợt càn quét hết cho huynh để làm cửa chùa trong sạch vững mạnh đệ sẽ làm êm thấm chuyện ni đại ca chớ lo

trụ trì giãn mặt ra rồi vỗ vai tĩnh ka hảo huynh đệ huynh cú ni trông mong cạ vô đệ đó rồi đoạn chiêu tợp riệu khà khà nhìn ra xa vô định


Dân Hà Tĩnh gộc (62)

tối rằm như đúng hẹn anh tĩnh ka ka tắm gội chai sạch tóc tai chỉnh tề dụng cụ sẵn sàng đâu vô đó bốc máy gọi thằng đệ đánh xe tới chở tĩnh ka ka lên chùa càn quét bọn trai gái đụ nhau trộm

tĩnh ka ka vừa xuống xe thì thấy đụ mạ trai trai gái gái tấp tấp nập nập tĩnh ka cũng hơi choáng đụ mạ rằm ri đông hè đụ mạ hôm ni doanh thu chùa ăn đủ đây tĩnh ka nghĩ thầm

tĩnh ka vào hậu viên thì thấy cơm riệu đã dọn sẵn trên bàn có 1 con gà luộc vàng khè thầy trụ trì kiêu gà ni gà kiến đó huynh dặn bọn tiểu nhị phục sẵn bắt về mần cho đệ đệ đó

tĩnh ka ka ghé đít vô ghế rồi làm tợp riệu bẻ cái đùi vừa ăn vừa khen thịt chi mà thơn ngon lạ đúng là hảo sưa hảo sưa

trời hôm ni trăng thanh gió mắt vừa uống riệu vừa tâm sự ví trụ trì quả là cái thú trần gian tĩnh ka thích lắm vì rứa tĩnh ka thích uống riệu trong chùa lâu lâu nghe chuông chùa vang bong bong bong thiệt sản khoái

tĩnh ka mần hết nửa chai riệu mà vẫn chưa có động tịnh thì trụ trì hỏi răng chừ đi làm giúp anh cái nớ tĩnh hè

tĩnh ka khoát tay huynh cứ từ từ để đệ đây nhấn nhá ly riệu ngắm trăng xí đã mọi việc đệ đây đã sắp xếp kỹ lượng túi ni nhất quát sẽ bắt được một cặp đụ nhau tại trận rồi đem nộp lên công an phường làm cáo thị răng đe quần chúng để sau ni bọn hấn nỏ vô chùa phá phách xả bao cao su nựa lấy lại tôn nghiêm cho chùa

trụ trì vỗ vai tốt lắm hảo huynh đệ túi ni trăm sự nhờ đệ lo anh xí nữa phải đọc kinh làm lễ có chi đệ cứ sai mấy thằng tiểu hấn làm cho

tầm đâu gần 9 rưỡi khi thấy khách thắp hương đã lục tục về hết đụ mạ cái xứ huệ ni ngủ sớm lặm bây nà mới 9 giờ là đập chưng lên giường tắt đền đóng cửa ngụ hết rồi đụ mạ giờ ni thì lên bộp bụ mút cặc lẹo nhau chứ ngủ ngủ cặc chi bây anh thầm nghĩ

anh mới rảo bước ra sau vườn thông đụ mạ trời túi như mực anh nỏ chộ chi cạ anh có đem theo đèn bin định mở lên lấy xí ánh sáng như trộm nghĩ đụ mạ mở lên cái bọn trai gái hấn thấy hấn chuồn mất thì công toi thế là ai lại để yên trong bọc quần

anh vận 2 thành công lực lên mắt lập tức mắt anh chộ rõ mọi thứ như ban ngày mà nỏ cần đèn pin đụ mạ anh tiếp tục đi sâu vô vườn thông

chùa linh mụ ni mặt hướng sông lưng tựa núi bên sau là một đồi thông rộng lớn đẹp lắm bây nạ hồi xưa tĩnh ka có dẫn con bồ lên đây thắp hương cầu duyên thôi rồi dẫn đi dạo vườn thông hun hít bọp bụ thôi chứ nỏ có đụ nhau ví xả quần lót ra đây đụ mạ bọn mất dạy càng ngày càng thoái hóa biến chất

tĩnh ka đi sâu vô rừng thông mò mẫm lên đồi mà nỏ thấy chi cả lạ quá lạ quá răng trụ trì noái giờ ni là bọn nớ đụ nhau ghê lắm mà răng nỏ nghe tiếng động chi hết

đêm ni trăng thanh gió mát thông reo rì rào rì rào cảnh sắc thưc là khiến lòng người mê đắm tĩnh ka mới ngộ ra à vì thông rì rào rì rào kiểu ni thì đụ mạ bọn hấn đụ nhau răng mình biết được rứa thì túi ni chắc về tay trắng rồi

đồi thông heo hút như ri răng mà tìm đây đụ mạ lần mò mãi biết mô mới xong đụ mạ nhỡ tiếng động cái là bọn ni hấn chuồn liền đụ mạ anh tĩnh đang miên mang nghĩ cách đối phó thì đột nhiên có tiếng kêu ư ử như mèo kiêu


Dân Hà Tĩnh gộc (63)

tĩnh ka ka lần mò theo tiếng động rồi đi mãi lên đồi thì tĩnh ca chộ hai hay 3 cây thông hấn đan vô nhau như bó đũa mà đụ mạ mặc dù vận công lực nhưng tĩnh ka nỏ chộ rõ ràng chỉ nghe tiếng sột soạt ư ử như mèo kiêu

tĩnh ka lần mò tới gần nhóm cây thông đó thì quả nhiên đúng là tiếng con gái kêu ư ử đụ mạ tĩnh ka lại vận 2 thành công lực ra tai để ngóng rõ hơn thì mới nghe được rõ tiếng nữ nhân đang rên rỉ hoan lạc

đụ mạ tĩnh ka tiến sát xí nữa thì dẫm phải cành cây kêu cái rắc rắc to tướng đụ mạ hai đứa kia đang đụ nhau đột nhiên có tiếng nam nhân la lên ai rứa ai rứa

nữ nhân thì vẫn rên rỉ chơi tiếp đi ạnh chơi đị anh chắc con chó con mèo chi thôi chợi đi anh chơi tiếp đi

đụ mạ tĩnh ka són hết cả cặc đụ mạ lỡ bị phát hiện thì chuyến săn đụ nhau túi ni tiêu tan hết rứa là tĩnh ka đứng yên một chỗ nỏ dám nhúc nhích đụ mạ lỡ đạp thêm cái cây nữa thì chết mạ

đứng im một đoạn phăng phắc như rứa một chặp thì tiếng nữ nhân bắt đầu rên to hơn đụ mạ làm con cặc anh cũng nứng theo đụ mạ nhưng anh có kềm chế đụ mạ đã lỡ hứa ví chém gió ví trụ trì túi ni về tay không thì còn chi mặt mũi tĩnh ka hoành nựa rứa là tĩnh ka vận thành công lực làm cặc cong xuống kềm xuống đụ mạ

tĩnh ka nghĩ chừ mần răng mà tiếp cận mục tiêu rồi chụp cái ảnh rồi bắt tận tay khi bọn nớ đang lẹo nhau mới hay chứ đụ mạ hô hoán lên cái là tiêu

tĩnh ca mới nằm xuống đất rồi trườn như con rắn từ từ tiếp cận phía sau mục tiêu chẳng mấy chốc đã đến gần và đã chộ rõ tấm thân lõa lồ của 2 đứa đang đụ nhau

bọn ni có lẽ hay lên trên ni đụ ví cả chuẩn bị khá kỹ nên anh chộ bọn hấn quây một cái láng cỏ như tổ chim chộ rất kín đáo và sạch nựa đụ mạ đục gái kiểu ni không sướng mới lạ mà trời túi thui như mực đụ nhau nỏ sướng tĩnh ka đụ gái là cứ phải mở đèn vàng vàng mợi đạ

trong láng người nam đang chơi thế cắt kéo người nữ cong díu như con giun đang bị xép mồ hôi nhễ nhại tiếp tục rên chơi đi anh mạnh đi anh người nam tiếp tục đụ dồn dập cũng rên rỉ ứ à ứ à ứ à nghe kích thích phết

tĩnh ka mò tay móc điện thoại và thầm nghĩ đụ mạ tụi bây cú ni chết ví anh đáng đời quân đụ chùa tức là đụ nhau trong chùa

tĩnh ka vừa giơ điện thoại lên định chụp thì bỗng ánh trăng lướt qua mặt người nam và người nữ thì anh tĩnh chộ rõ mặt người nam và người nữ đụ mạ vừa chộ mặt người nữ anh tĩnh giựt nãy mình xí nữa thốt lên thành tiếng

người nam là thằng mào lồn là thằng đệ anh từng đi buôn ví anh bên đông âu có đợt tĩnh ka ví hấn đánh chuyến hàng bãi từ nhựt về phồng thì trúng bão lớn mào lồn đang lúi húi buộc lại dây chão thì sóng đánh bật mạn thuyền hất mào lồn văng xuông biển tĩnh ka ka thấy rừa nhảy xuống cứu nhưng nỏ chộ mô cả anh tưởng hấn chết mất xác rồi

còn người nữ thì là con bướm lông là con mái* yêu của tĩnh ka ka thời tĩnh ka mới về nước con bướm lông bị xe tông chết khi mua đồ từ trong chợ ra đụ mạ sau khi nghe hung tin anh tĩnh đau đớn khôn nguôi vì bướm lông là con mái tĩnh ka yêu nhứt từ trước tới nay

bướm lông vừa đẹp như tây thi vừa thạo cầm kỳ thi họa lại giỏi ngón lưỡi công mút cặc đệ nhứt thiên hạ lại hiểu tĩnh ka quả là một trang tri kỷ tuyệt sắc giai nhân ngàn năm mới gặp

sau cái chết của bướm lông tĩnh ka như hóa điên đụ mạ ngày đêm ngập trong bia riệu vô cùng thương nhớ đau xót tĩnh ka có bận riệu say quá rớt mẹ xuống sông may có người ngư tiều cứu không thôi làm mồi cho cá rỉa lâu rồi

trở lại chuyện đụ chùa tĩnh ka bất động như đá khi nhìn rõ mặt người nữ đang rên rỉ kia là bướm lông tri kỷ năm xưa

tĩnh ka hết sức hốt hoảng tĩnh ka như hóa đá


Dân Hà Tĩnh gộc (64)

chú thích tĩnh ka ka

* con mái nghĩa là con bồ con vện con ghẹ từ địa phương trung kỳ chó

tĩnh ka tiếp câu chuyện

đụ mạ tĩnh ka quá sửng sốt hoảng hốt bất ngờ sốc nặng vì chộ người nữ là bướm lông tri kỷ yêu quý của tĩnh ka

vì quá bất ngờ tĩnh ka không kìm chế được đã thốt lên bướm lông

đột nhiên thằng mào lồn rút cặc khỏi lồn bướm lông và hấn nhanh tay vớ con dao chỉa ra phía tĩnh ka ka rồi hua hua và hét lên ai rứa đụ mạ ai rứa ra đây không tao đâm lòi luột đụ mạ

tĩnh ka ka nghe tiếng hét đột nhiên tỉnh trở lại và tự trấn anh chắc hôm riệu say nên gặp ảo giác thôi đụ mạ bướm lông chết từ lâu rồi chính tay tĩnh ka hốt xác em về tắm rửa sạch sẽ cho em trang điểm cho em khoác cho em một váy tuyệt đẹp để tiễn em lên đường cơ mà răng em còn sống được anh riệu say rồi riệu say rồi đụ mạ

tĩnh ka im bặt vận thành công lực nhắm mắt cố không phát ra tiếng động để trấn tĩnh lại trong não niệm chú liên tục

thằng mào le hua hua hét một hồi ko thấy tĩnh ka trả lời thì im tiếng ví lại người nữ nói ví hấn la nhỏ thôi không thôi người trong chùa kéo ra thì lộ đó

thôi nằm xuống chơi tiếp đi anh bú lồn em đi anh

rồi tiếng rên rỉ hoan lạc lại tiếp tục vang lên giòn giã

tĩnh ka vẫn rắm chặt mắt cố trấn tĩnh đầu óc lục lọi lại trong ký ức vì răng bướm lông còn sống đây hay tĩnh ka xỉn riệu đụ mạ anh thần tửu vô địch thiên hạ mới uống có mấy ly răng mà xỉn được đụ mạ còn thằng mào lồn nữa đụ mạ thằng ni nỏ phải rớt xuống biển chết rồi răng chừ còn ở đâu đụ gái đụ mạ tĩnh ka hoang mang tột độ

hay tĩnh ka gặp ma

thôi anh dừng vô nhà tợp miếng riệu đã đụ mạ anh đang xúc động mạnh


Catbuper (65)

Hi Trung Tướng buồi to

Anh đăng ký Fuck MBA rồi:

Oct 16, 2015 13:08:44 GMT+07:00
Transaction ID: 42V772331Y886613U

Thanks

Catbuper@gmail.com


z4T (66)

tôi làm trước 2 module, hehe háo hức là :D


z4T (67)

Transaction ID: 58915758FS425432C


Fossa Ivan (68)

Có 1 đại lộ to đùng tên Mao Trạch Đông giữa Phnompenh, trong khi chả có đường/phố Hồ Chí Minh nào ở bển. Thế nhắng!
Xem link:
https://www.google.com/maps/place/Mao+Tse+Toung+Blvd,+Phnom+Penh,+Campuchia/@11.54793,104.9049431,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x31095117b80301e5:0xc27f190634924d5

Đệt, thế cũng trộm nghĩ mối quan hệ Việt - Cam so Trung-Cam nó ntn

ZÌ khai sáng cái vướn đề này giúp tôi nhóe ...


Chuẩn Tá (69)

Ref: Đoàng (17)

Thanh cô, tôi làm bên xây dựng, ngành này giờ xuống hố wá, nhân công cao, giá rẻ lại thêm nguy cơ mất tiền lớn. Miến, mã thì chac ko wa nổi. Nêu có chỉ bám đít tailon.


Gục gặc (70)

Các Mác Lyly ơi, tôi đang tìm cái Khởi nghiệp 4M của Zì mà vào link cũ facebook Zì đã deactive mất rồi. Tôi search hoài các cồng các cái mà chưa thấy đâu.

mong Các Mác post lại, tôi muốn gởi cho đứa em máu khởi nghiệp mà chưa biết bám vào đâu. Thành Thành Lyly Vàng Son bất hủ.


son quan (71)

Tôi đăng ký 01 suất Zì ơi. Mần ơn confirm giùm tôi : letusq@gmail.com


CBDN - CBDN (72)

Ui sợt kiểu giề mà có sẵn từ khóa to đùng trong tay, vẫn sợt không ra thế hở

[img=http://3.bp.blogspot.com/-S3r9qjogdDU/ViCkpntvPNI/AAAAAAAAAXM/MhKu4UAjahs/s640/Capture.JPG]

Đó, chịu khó tự sợt, tự review các kết quả links, để nhớ lâu hơn mẹo sợt trên site ahtt. Thử làm đi nhé. Chúc thành công.


Đoàng (73)

@Chuẩn Tá (69)

Lào, Cam, Miến, nhẽ triển vọng cho XD. Lào ít zân, Cam thì lười (cô Zì nói vại). Lá cải nói, lương CN XD tại Cam đã 20 củ gòi. Hãi nhanh chưn lên, cài tiếng Tai hoi, đcm, 31/12 nài hòa đồng 11 Cuốc-ra 600 trẹo mạng gòi, vi-za vi-ziếc sẽ k0 lòng thòng lông zái nữa.

Hãi mần cái mà thiênhạ k0 zám, or, mần cái mà thiênhạ đéothèm mần. Cứ a-zua, chỉ bú cạc (nước lòn zĩ nhiên đéo đến lượt gòi).

Miến còn triển vọng hơn, vì đang chiển mình từ (gần như) số 0, sẽ phải xây đắp nhiều. Hãi chú ý, luật Miến là luật NữHoàng Elizabeth, nên đừng mơ à-ơi-con-zơi, zưng bù lại, cứ cài chăm là có quà (đéo như thân lừa, nó cho mút buồi lúc nầu đéo biết).

Zân Miến hiền hòa và hiểu luật, zùng Ăng-lê zễ như zửa ./, lại là thế mạnh nữa. Hãi cắp chiếu theo đít anh Đức-Gũ mà kiếm cắn.

Ở với Sản Lừa, phần nhiều cắn cứt. Hãi bỏ ga chục củ+, sang Miến zạo 1 vòng, đi cô.

Bỏ thêm chục củ, xin tư vấn luật và triển vọng đầu tư (InvestConsultGroup is recommended). K0 trồng xôi, ăn buồi oản. Muốn trả xèng cho hiểu biết, hai, muốn, cho aeql. Ponder twice, and take your own risks.


Frankers Lee (74)

Làm vài bản nhạc chiều cuối tuần hue hue hue
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=OU0399scyPM]
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=YPaHOVYNyQs]
God bless all!


Frankers Lee (75)

Giờ tại hạ đã hiểu anh Tĩnh nổ tại sậu lại có tem hố xí hue hue hue


Nghiện Lồn (76)

[si="4"][co="#0000FF"]ĐCM, cô Tĩnh tai xanh chém chuyện ma như cái BUỒI. Chán vãi LỒN, Đụ mạ cặc... hehe... [/co][/si]


cưa sừng làm nghé (77)

Tiếp chuyện ma

Sau cái hôm lựu đạn nổ tùm lum. Tôi có hỏi
thằng 3 zạng. Sao hôm đó mày uống say lắm
à. ĐM mày, cái thứ rượu đó trước đây
chỉ để xúc miệng. Còn bây h chúng nó chỉ
mang đi để rửa lòn đĩ thôi. Quý báu déo gì
mà nốc vào cho lắm, rồi về mà quậy tao.
Nó cứ đứng trơ mặt nó ra cười nham nhở,hai
tay cứ xoắn vào nhau, khét lẹt mùi nâng bi,
bợ đít. Nhìn nó tởm quá! người ơi. Thì ông
ĐM tôi rồi còn đòi gì nữa. Nó run run trả lời


Tôi đứng ngay lên chỉ thẳng mặt,đập bàn đánh
rầm,hoành tráng, dõng dạc chửi...Địt con mẹ
mày làm gì cho dơ cạc..Nó sợ bỏ chạy dzấp té
luôn. Nói thật với các bựa tôi cụng có nhiều
tật xấu lắm, nhưng cái tật nhớ lâu thù dai
là chưa bỏ được. Thế nào rồi tôi cũng rình
rình tôi nhúp cái tem à quên cái lon của nó
để cho nó mất lạng dọi chơi, Tôi mói vừa lòng
Bú Tổ cái quân MẤC ZẠI

Sau khi hạ cây me , tình hình êm ả ko có gì
xảy ra.Tôi có đưa tiền cho đám lòn bơ vơ nhờ
lên trạm xá dã chiến huyện hỏi thăm về con
nhỏ thế nào?Đi về chúng bảo. Anh ơi người ta
bảo con nhỏ này bị Quỷ Ám, nó đã vào trạm xá
một lần rồi nhưng lần này nặng hơn. Bỏ nhà
đi mói hơn một tuần mà như là chết đói từ lâu


Người nhà nó biết tin rồi, có đến nhận nhưng
chưa đưa về, họ nhờ trạm xá điều trị cho nó
khỏe hơn mí đưa về. Con nhỏ này cũng thuộc
loại con nhà giàu đó. Người ta nói vậy.
Chúng em tìm vào gặp nó, hỏi chuyện nó, nó
nói chuyện vui lắm. Ba nó nói sao lần này
về nó ko nói nhảm nữa.
Nghe chuyện xong tôi mừng, Chắc chắn là mình
thoát tội rồi mà còn giúp nó thoát khỏi con
quỷ ám luôn


thì bựa bựa (78)

Gửi tặng Meomeo 1 đoạn chèo quê Thái Lọ.

Âmnhạc trong thờigian mang-bầu là rất-tốt cho baby đó.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ozI4U4Nxem0]


F1 Condor (79)

Chết cười chiện ma con Tĩnh tintin nghiện sex, nại còn từ thiện tài trợ tỷ nài tỷ nọ. Lủ moá, bọn nghèo mặc định hay mơ mộng mở miệng là chém tỷ nài tỷ nọ, thùng rỗng kêu to. Tĩnh tintin đéo ngoại lệ.

Bớt chém vớ vỉn đi Tĩnh tintin ợ, miết mài xem quán là hố xí thiệt hay sao hử, con nài ?

Lão Bựa chả hiểu sao lại phản ứng thái quá đâm za mất khôn hehe chém lung tung cả, lại còn lôi quan hệ AEQL cukec làm gì hôn biết, thiếm Đánh chê nghen, ờ.

Giờ khắp cõi mạng tuyền thông tin chàng giám Sở 30 tuổi, bí thơ tỉnh 25 tuổi.... Các cô phải biết cơ chế ở Lừa nà nó phải như thế hế hế. Thay dzì gato các cô hãy tìm cách đong xèng mí các bạn quan lại.

Thay dzì cố gắng thoát Lừa now, các cô hãy cố gắng đong xèng chăm chỉ miệt mài & khi các cô đã đạt lẹc cảnh giới ... xèng đong hehe thì các cô sẽ cảm nhận Lừa cũng là một nơi để sống, để hưởng thụ hông tồi tẹo nào.

Cái slogan của Zily 'ai cho ta bú, ấy là mẹ ta' zất thụ động, lười nhác & kém lợi nhuận thiếm Đánh chê. Nên lẹc sửa lại đại khái 'ai cho ta cơ hội (đong xèng) ấy là mẹ ta'. Mà ở Lừa có nhiều cơ hội đong xèng, chả thua gì tai lông. Tại các cô lười, thụ động & kém duyên để nhận diện cơ hội, dzậy hoy, ờ.

Hết chiện. Bìa da dê hê hê.


Bóp Alexander (80)

[si="5"][co="#00FF00"]Địt mẹ các bựa cãi nhau hăng vãi dắm. Thực ga, các cô cũng như anh, đã từng ảo tưởng hehe và dễ bị lường gạt, đó ắt là một giai đoạn của ông lừa. Một khi đã vào đọc quán, các cô rồi cũng phải thấm cái tinh trùng à quên, cái tinh thần của mụ zì kèn giun bất hủ. Đó là phải đong xèng, đong miệt mài miệt mài. Không có xèng thì đồng nghĩa với bất hiếu, đồng nghĩa với không bằng ông chó và hehe không có tiền thì khâu mẹ lồn lại, đừng lấy vện kiếm chó và đẻ nhi đùng. Việc cãi nhau, đổ cứt ngập loa nhau chỉ vì những thứ cao sang xa xỉ, những danh từ xa xôi trừu tượng, miễn cưỡng chẳng để làm cái mẹ gì cả. Chỉ có quân nghèo hèn và dốt nát mới dễ bị cuốn vào những cái đó một cách thiếu lý trí. Các cô nếu có thể, hãy tranh luận, phản biện về kinh tài, những thứ có thể giúp ích cho bựa viên trong sự nghiệp đong xèng vĩ đại đi. Anh thật.[/co][/si]


Đoàng (81)

Địtcụ, đọc cái hướngzẫn sựdụng ma đạ thậy noọng trong ngươi quạ.


Danco (82)

Cô Não bựa có tiến bộ, Anh khen, ĐCM!


Bị đổ shits vào mỗm nhiều thế mà đéo dỗi chứng tỏ khá ngon nhẻ.


Lão Bựa (83)

Đây bài trong Bựa Gồng Lão viết đây. CACC thẩm phát nhế.

Chuyện bựa đi lao động xuất khẩu.

Tưởng đi lao động xuất khẩu ở Mỹ, Nhật, Hàn , Đài etc cho cam. Địt mẹ đi xuất khẩu ở Mã lai. Thằng em đóng tiền mấy triệu, khám sức khỏe và đi học tiếng ít ngày làm vốn..

Bức xúc Lão hỏi: Sao không sang mẹ thị trường khác mà đâm vào đấy làm lồn gì hở giời? Thằng em gãi đầu gãi tai rồi buông thõng: Em hết mẹ lực gòi. Nhẽ lên máy bay phải nhai mì tôm mẹ.
Mấy năm xa cách thằng em về va ly này nọ, quần áo comple và cravate và nước hoa thơm phức. Sang trọng như anh tây bương.
Dần dần thằng em mới kể câu chuyện bi hài của nó. Sau khi tợp vài ly rượu thằng em dằn chén phát gòi phán xanh rờn: Địt mẹ bọn gái xứ mình. Khi ở trong nước thì làm mầu kinh lắm. Chạm khẽ tý thì ỉ ôi: Anh không tôn trọng em, anh vượt quá giới hạn etc nhưng khi ra nước ngoài thì chúng tự động cặp thành đôi nhanh như chảo chớp. Y như bọn sinh viên sống thử, he he.
Thì ra là sang đó ban ngày bị bọn tư bản nó bóc lột cho mệt nhoài, tối về cơm nước xong đéo có việc gì nên buồn nhớ quê phết. Dòm sang các anh chị cũ thì thấy họ biến mất sau màn ri đô với những thủ thỉ và cấu véo ồn ào nên tự nhiên thấy cô đơn lạ. Rồi hình thành từng cặp chung sống với nhau sau tấm ri đô đó.

Cũng chả ai thiệt mẹ gì. Góp gạo thổi cơm chung, mỗi người mỗi việc nên tiết kiệm zất. Đỡ phải nhớ nhung gia đình mà toàn tâm toàn ý cày cuốc. Hơn nữa một bếp cũng tiết kiệm hơn hai bếp và cái chính là vui.

Tất nhiên chỗ ăn ở đéo phải hotel mấy sao. Nó đơn thuần là một container có sáu cái gường đôi. Cứ tính 12x2 thì thành mẹ 24 con người sinh hoạt trong đó. Chẳng hề gì. Hiện tại là thuốc an thần còn tương lai mới quan trọng.

Mọi việc cứ tuần tự như tiến chả ai thắc mắc. Nhưng Lão chủ thì không ưng. An ninh tốt nhưng công việc uể oải bỏ mẹ. Thống kế thấy năng suất giảm đi trông thấy làm Lão điên. Địt mẹ cái lũ lừa này nhẽ chỉ có địt bọp mà không làm gì sao? Akay zất.

Một hôm lão chủ ra lệnh ai ở mô thì ở nguyên chỗ nớ, cấm đi lại lang chạ lộn xộn làm ảnh hưởng đến túi tiền của lão. Mọi thứ như ri đô , dây nhợ lằng nhằng etc đem tịch thu và vứt hết. Tất cả cho lao động sản xuất.

Thằng em kể: Thế là xong mẹ. Bây giờ muốn địt bọp cũng phải ra hotel, đắt vãi mả. Năng suất lao động lại càng xuống nhưng lão chủ kệ mẹ. Rồi chúng mày sẽ quen. He he.

Được đâu hai tháng thì một hôm police xông mẹ vào nhà máy và mời lão chủ lên. Chả biết họp bàn ra sao nhưng khi bọn police rút đi thì lão chủ ra lệnh họp toàn thể nhà máy. Khi đã đông đủ lão chủ mới xả nỗi tức bị police hành: Địt mẹ chúng mày, thích địt nhao thì vào nơi nào kin kín tao nhã chứ chúng mày hành sự ở đền thờ thánh thì đéo ai mà đỡ được. Lão giơ các bằng chứng made in lừa ra. Bọn lừa nín khe. Không khí khủng bố bao trùm nặng nề zất.

Cuối cùng lão chủ lấy khăn tay lau bù hôi và phán: Địt mẹ chúng mày muốn làm đéo gì thì làm nhưng cấm đến các đền thờ thánh đấy nhé. Tao bắt được đứa nào là xẻo mẹ luôn đấy.
Thằng em cười hể hả: Mọi việc lại trở về như cũ. Bú tủ.

Vĩ thanh: Sau khi ân ái xong nhìn bạn tình kéo bễ một em ẻm tầm xuýt xoát bốn sọi viết thư về nhà: Em nhớ anh và các con lắm. Tháng sau em về rồi. Hôn anh yêu và các con ngàn lần.


Lão Bựa (84)

Tiếp nhế. Đây là bài cuối cho mấy con mặt lồn bẩu Bựa Gồng club đéo có gì. ĐCM.

Xứ sở của thần tiên.

Ở xứ sở này đéo ai nói chuyện ẩm ương kiểu giận hờn vu vơ. Bọn già hói tuyền kể những chuyện hay lắm. Đại loại như có thằng bé con quặt quẹo bị down ba tuổi chưa biết nói bỗng tự zưng ăn như bọn Ất Dậu 1945. Sau ít hôm thì thành mẹ tráng niên và nghe loa gọi chiêu hiền đãi sỹ thì tòng quân. Kết cục đánh tan mẹ giặc Ân hẳn hoi nhưng uất ức gì đó, kiểu như có thằng GATO bảo: Giỏi đéo, tao cũng. Thế là thằng bé bay mẹ về giời vui thú đoàn viên (thằng nào nói đéo nhớ). ĐKM, ít tuổi lập tý công danh đã lui về vui thú điền viên? Thần tiên thì phải thế chứ nhẻ.

Lại chuyện có thằng cu ti mới tý tuổi đầu tự nhiên tẩm mẹ dầu vào người lao vào kho đạn giặc. Tuổi ăn tuổi chơi đéo màng mà lại hoại thân như thế. Tiếc tiếc là.

Một hôm như bao hôm nào nghe thấy bẩu xứ sở này hạnh phúc lắm lắm. Ai nói gì cũng vui và cười. Có thằng còn bẩu: Dân xứ sở này tâm thần nặng.

ĐKM bọn phản động và thù địch nhế. Xứ sở của thần tiên được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện cổ tích chứ có phải cơm áo gạo tiền bần tiện đéo đâu.


Nghiện Lồn (85)

[si="4"][co="#0000FF"]Chuyện cô Nghé là địt gái bị ma nhập, chứ đéo phải địt ma.

Anh sẽ kể chuyện địt ma rừng cho các cô nghe, đéo sởn gai ốc đéo ăn tiền...

Cách đây khoảng gần 20 niên, lúc đó Anh vừa mới ra trường và đầu quân cho một công ty gỗ X.

Công ty X chuyên khai thác, chế biến sản phẩm từ gỗ rừng cao nguyên để xuất qua các nước bên Âu châu. Anh có nhiệm vụ khảo sát các cánh rừng, thu thập số liệu đặng lập các kế hoạch nhân lực tài chính các kiểu nên cứ phải lên rừng suốt...

Vào một buổi chiều trên Đắc nông, sau một ngày vất vả, bọn anh ra suối tắm...

còn... [/co][/si]


Emdep Emcoquyen (86)

Ref: Lão Bựa (83)

Ôi đkm, Lão Bựa chỉ nghe qua thằng ku em nó kể mà tường thuật lại sống động và trung thực phết nhờ. Mấy vụ này, anh được trải nghiệm thực tế mấy năm giời, nghe lão kể làm anh lại thấy buồi nguồi quá.

Đó là ở Malay, còn lao động xuất khẩu Lừa ở Libya, quê anh Ga-đa-phi kiệt xuất thì thậm chí còn đóe có gái mà mần tình. Hơn ba chục thằng công nhân lái xe tải, máy xúc có lần bắt mẹ hai em phò chai-nít-xờ vào giữa lán trại công trường để địt. Chẳng biết có thằng mồm lồn nào mõ làng mà khoảng hơn tiếng đồng hồ sau đã thấy mười mấy chú phú-lít xách súng vào lùng sục. Chính anh có nhiệm vụ dẫn bọn này vào khoắng bằng được hai em phò và sẽ cho vài thằng đệ ruột vào bóc lịch tạm vài ngày.

Nhìn mẹt mấy thằng phú-lít hầm hố, tay ôm hàng nóng, hùng hổ lao vào công trường, anh hoảng vãi kứt. Thoạt đầu anh cứ tưởng có thằng nào nấu rượu bị phát hiện nên chúng vào tịch thu đồ đạc thoai, dưng cơ mà đóe phải. Nghe thằng đội trưởng giải thích có hai em phò đang ở trong này, bọn bố vào lôi nó và những thằng mang nó vào đây đi. Mày có tí số má trong này thì nhiệm vụ của mài là hợp tác tuyệt đối với chúng bố. Mài mà bố láo, bọn bố bợp phát thọt mẹ dái lên cổ chứ đừng có mà đùa. Hehe, tự nhiên anh thấy yên tâm vì chẳng có lẽ bọn đệ anh dắt gái vào công trường mà lại không mời anh làm phát? Đóe ai lại thế, anh có bao giờ ăn mảnh gái với chúng nó đâu, nên anh đóe tin là có phò trong lán.

Hơn chục thằng phú-lít chia thành từng nhóm nhỏ với nhiệm vụ chốt cổng, chặn đầu ra vào, số còn lại cùng anh vào lán lục soát, chuyên nghiệp như đối phó bọn phiến quân sắp triển khai thánh chiến. Sau gần hai tiếng đồng hồ khám xét, các chú cảnh sát Libya năng nổ và nhiệt huyết chẳng tìm thấy nổi một sợi lông lồn chứ nói đóe đến hai em phò. Nhìn mẹt thằng đội trưởng, anh thấy cỏn kay kú rất. Rõ ràng cỏn tuyệt đối chắc chắn về nguồn tin mà cỏn được cung cấp nhưng kết quả thì đóe bằng cái lỗ lồn.

Sau khi bọn bỏn té, anh gọi thằng đệ thân cận nhất lên phòng thì anh ngã ngửa ra rằng đkm thực sự là có hai em phò Khựa. Kỳ diệu hơn nữa là cả hai em vẫn đang còn tồn tại nguyên trong lán. Anh nổi mẹ điên mà buồi thì dựng ngược. Anh bảo thằng đệ chúng mài giữ nguyên hiện trường để anh xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Hehe, cấp trên anh là thằng Thổ tráng niên, bị quẳng sang Lybia cả năm chưa được địt. Anh mí cỏn là chỗ tình thân như xi măng cốt thép, nghĩa nặng tựa xe tải xe ben nên chẳng việc buồi gì anh phải giấu diếm. Vừa nghe anh nói, cỏn đứng phắt dậy, mắt sáng quắc nhìn anh ra lệnh: tìm rượu đê, tối nai anh với mài cùng các chiến hĩu của mài tổ chức truy hoan trên sa-mạc.


Silk (87)

Chúc mầng FMBA khóa V thành công gực gỡ hehe.

Anh học ba chớp ba nháng cắn được tẹo kiếnthức về já vốn, já thành, 4M concept, maketing lìutìu cơ bản zưng vẫn tự tin mần công nghiệp cho riêng mình kkk, sau 2 tháng đã có chút khởi sắc hihi.

Đa tạ các học viên khóa IV đã giúp anh vỡ ga được nhiều thứ hay ho đầy lợi nhuận, cô 2 bựa cô Sao La cô Phò rét cô Lạc Lông Đen Truồng cô Sơn shit cô etc vân vân và vân vân...


bữa no bữa đói (88)

Ref: CBDN - CBDN (55)
-Lão Bựa, cô vửa mới khen em có tí tiến bộ mà em đã máu đít bốc máu mặt, dở thói ăn vạ hỗn hào với người lớn, làm mất trật tự. Tôi cảnh cáo em lần thứ nhất. Nếu tái phạm, tôi sẽ mời phụ huynh em đến để trao đổi. Tôi hỏi, em có còn muốn học ở đây nữa không?

Ref: Lão Bựa (60)
-Thưa cô, em xiên lỗi, em trật tự ngay đây ạ. Dưng mà cô phải bẩu mấy anh nhớn đứng ngoài cửa sổ, cứ luồn tay vầu dứt tóc mai mới cả búng tai em.
==============================

Hehe, con Não bửn khôn nhẻ, nhẽ biết cô giáo cỏn thủ cái kéo ở trong xiệp tiếm chấm bi.


Bộ Đội Bắn Đòm (89)

Xiên chầu em Ly các mác ko gâu tiện thể địch cụ cả lò bọn bựa, cả con Zì luôn

[youtube=http://youtu.be/7YzW1nMB9fk]


Gục gặc (90)

Ref: CBDN - CBDN (72)

Hehe, Các Mác mắng tui chịu, nhưng dùng từ khoá kiểu vẫn không tìm ra thưa Các mác. Tôi vooc ngày đêm và tìm cách khác, và đây là kết quả - Thuỳ Link gốc

Lại Zì 86400 lại xin được cóp pết vào đây để tham khảo và uý lạo bựa viên đăng kí học

[si="4"][co="#0000FF"]

(1) Để khởinghiệp, các cô cần tốithiểu 4 thứ, Zì gọi là 4M Concept. Đó là

1. Method. Tiếng Mẽo là Fươngfáp, zưng Zì gọi là Côngnghệ.

2. Money. Nghĩa là Xèng.

3. Market. Nghĩa là Chợ, Thịtrường.

4. Management. Nghĩa là Quảnlý.

Cả 4 cái nài đều cựckỳ cầnthiết, mà không gõ cái nầu quantrọng hơn. Có người mạnh về Money rồi, thì lại coi Method là cănbản. Có người mạnh mọi thứ, nhưng lại đéo có xèng, nên nghĩ Money mới quantrọng.

Vướnđề là fải kếthợp chúng ở mứcđộ thíchhợp nhất, và kiệntoàn zần.

Khi có cả 4 cái M trên, thì các cô fải tạo Đòn-bẩy. Đòn đỏn hoạtđộng trơntru, nghĩa là các cô có xèng.

(2) Muốn thànhcông sớm, các cô nên xem các cô có cái M nầu trong 4M?

Chảzụ cụtỷ con Tè Hoa muốn nuôi cá trong chậu năngsuất kỳvọng 1 tấn/khối/năm.

Con nài đã có:

1. Method Côngnghệ cỏn học trên Gúc. Cỏn biết đọc sách tiếng Mẽo, biết tínhtoán, biết sơsơ về Luật. Zì tính cỏn đạt 2 điểm trên thang điểm 10.

Lếu cỏn học ở thằng hàng-xóm, Zì sẽ cho cỏn 3-4 điểm, tùy theo kiếnthức thulượm được. Zưng đcm cỏn nghĩ năngsuất cá thâmcanh có-thể lên tới 1 tấn/khối, thì cỏn đéo-thể được chấm quá 2 điểm.

2. Money cỏn đủ để nuôi cá theo Gúc, zưng chưa đủ để báđạo. Zì tính 7/10 điểm.

3. Market con nài chưa có tí đéo nầu. Zì tính 0 điểm.

4. Management con nài có chútchút, nhờ zững thángnăm mần culy và vầu chém trong Quán Bựa. Zì tính 4/10 điểm.

Cộng lại, con Tè Hoa được 13/40 điểm.

Theo khảosát của Zì. Con nầu khởinghiệp đạt zưới 20/40 điểm cănbản, thì chỉ mầncắn túctắc cho vui, gòi chờ đến vận, chứ đéo có chiện bật sớm được.

(3) Đạt tầm 25-27 điểm khởinghiệp, là các cô có đến 80% cơhội thànhcông.

Làm sao để các cô có được điểm khởinghiệp cao, mần bệ-fóng các cô tới thànhcông.

Các cô buộc fải điềuchỉnh thôi.

Khi con Tè Hoa có điểm Method thấp, nghĩa là cỏn đéo nắm được Côngnghệ, thì cỏn fải lấy 3 cái M còn lại bù vầu.

Về Money, thì cỏn tạm ổn. Có-thể vaymướn huyđộng thêm (đây là Đòn-bẩy nha) để đạt điểm 8-9/10.

Về Market, thì con Tè Hoa đã tự chặt chân mình, khi bước vầu một lãnhđịa mới-toanh. Bâunhiêu kinhnghiệm culy baibai sạchsẽ. Tựzưng mất mẹ 10 điểm.

Bài-học: Đừng quyhoạch cái-jì quá xalạ mới việc các cô đang mần và đã tíchlũy được nhiều kinhnghiệm, trừkhi các cô hoànhảo ở các khíacạnh khác.

Tấtnhiên lếu con Tè Hoa mới 19 tuổi thì lại OK. Lúc ý đàng-nầu Market aka Thịtrường của cỏn chả bằng 0.

Về Management, thì con nài cần trauzồi thêm. Quảnlý một trại cá khác khá nhiều quảnlý một vănfòng tưvấn. Chảhạn Tưvấn thuộc típ zoanhnghiệp Đối-nhân, còn Nuôi Cá lại là zoanhnghiệp Đối-vốn.

Đối-nhân và Đối-vốn là jì và có quanhệ như nầu trong zoanhnghiệp, thì mời học Fast MBA hehe thế mới tài.

(4) Bọn Tai Lông tinhhoa hiệnđại khởinghiệp chỉ chămchút cái M đầutiên, nghĩa là Method, Côngnghệ.

Bọn nầu có Côngnghệ outstanding, thì hầunhư chắcchắn thu được Money từ bọn Capitalist, và từ đó xâyzựng Market cho mình.

Lếu Côngnghệ chưa nổibật, thì Money bỏn cũng sẽ eohẹp. Khi ý bỏn cần tự xâyzựng Market bằng tai-không.

Chảzụ các cô mang món Lẩu Mắm sang Nhật, đó là một cách tự tạo ga Market cho mình từ Zero.

Làm thế nầu để tự xâyzựng Market, khi các cô chưa có xèng cũng như côngnghệ đặcsản? Fải đi học, văncông búzù ạ.

Management thì đươngnhiên fải học, và trauzồi kinhnghiệm thựctiễn. [/co][/si]

Cắt Cồng phát đã


Gục gặc (91)

Tiếp

[si="4"][co="#0000FF"]
(5) Lừa các cô, trôngchờ vầu Method aka Côngnghệ độtfá tầm thếjới, là một việc gất khókhăn. Mà đi mua côngnghệ xịn thì lại cần nhiều Money.

Có một cách để có Côngnghệ mà tốn ít xèng, đó là học-lỏm hoặc chômchỉa côngnghệ outof-date (cũbửn) của Tai Lông, các cô ạ.

Cũ người mới ta. Có-thể ở Tai Lông, côngnghệ mần ghế composite là bầnnông miễnfí vì đã outof-date mẹ. Zưng ở Lừa, thì chưa. Các cô có nhớ con Lừa đầutiên mần ghế/bàn composite là con nầu không? Đong xèng tốt fết.

Một vízụ nữa, ở Nụi có con Fú Thành chiên mần mái-hiên. Con nài thời đầu 199x (lúc mới u20) qua China chơi, thấy mái-hiên bển sảnxuất như cửa-xếp của Lừa vậy, nghĩa là chảcần bíquyết đéo jì cả.

Về cỏn cũng loayhoay mần gòi bán. Kếtquả ngon fết cũng.

Ở đây các cô thấy Method đóng vaitrò quantrọng, zưng để có Method tốt, thì cũng không quá khó như các cô tưởng.

(6) Money aka Xèng đốimới Lừa là một thứ tối cănbản. Theo Zì, thì Money fải được xếp hàng-đầu trong 4M, zù không fải lúc nầu cũng vậy.

Ở Tai Lông, các cô có-thể vác sángkiến và zựán đến thẳng fồng R&D của các côngty nhớn để xin đầutư. Hai con sanhviên Gúc cũng từng như thế, đem môhình Gúc lên xin trường và các jáosư của mình xèng mần vốn khởinghiệp.

Zưng ở Lừa thì đéo như vậy. Sángkiến của các cô gất khó được nhiềnnhận chínhxác, thậmchí còn bị chômchỉa thẳngthừng và thậmchí đéo được một nhời cámơn.

Vậy là các cô fải tự kiếm xèng aka Money cho zựđịnh nhớn.

Lếu pama các cô có nhiều xèng gòi, thì đó sẽ là một lợithế. Zưng đcm Lừa các cô, khi pama đông xèng, thì chỉ muốn mua xe đẹp, ở nhà gộng, địt gái ngon, hoặc cùng lắm thì tiếpquản cơnghiệp pama, chứ có ýtưởng sốtsáng mẹ jì đâu.

Vậy là các cô fải mần culy để đong xèng vốn banđầu.

Thờijan nài có-thể lâu hay chóng, tùythuộc maimắn và nănglực của các cô. Khi mần culy, các cô cũng có-thể thuhhoạch thêm nhiều kinhnghiệm Quảnlý aka Management, và tiếpcận được Thịtrường aka Market.

Nhiều khi mần culy lâu quá mà vưỡn đéo đủ xèng khởinghiệp, các cô nhạt mẹ nhiệthuyết, và ýtưởng cũng jànua đéo hợpthời nữa. Gòi đẻ vài nhiđồng. Thế là thôi. Mọi thứ đã xavời.

Vậy thì đong đến bâunhiêu vốn thì vừa để khởinghiệp?

Zì đéo jảnhời được câu nài. Nó thựcsự khó địnhlượng.

Hết mẹ jờ gòi. Zì đi khách

[/co][/si]

Thành Zì và Các Mác


Forest (92)

Anh tập bốt hình aka ảnh. Tặng các cô chú.

[img=https://lh4.googleusercontent.com/-hsGy7Nt9mBQ/UfupnKtQ2HI/AAAAAAAAALg/OJS9k285Ay4/w480-h360-no/2.2.1.i04.05.jpg]

Nguồn : some where in the Net.

Tấm hình nầy nhìn rất nhiều cảm hứng và ý nghĩa. DCM thằng / con tác giả thay nhời cảm ơn. He he.


Lão Bựa (93)

Ref: Emdep Emcoquyen (86)

Bọn theo đạo Hồi chúng xử vụ này kinh lắm, khác mẹ tây bương.

Lừa thì mặc định là ngu và húng gòi. Đi làm thuê mà cứ như chủ người ta. Trai gái, nấu gụ nhậu nhoẹt chưa chán còn bật đánh cả đốc công. Túm lại đủ chiêu hãm làm người ta ghét và sợ. Tất nhiên không phải ai cũng thế ngoài bần nông.


wetblanket (94)

Khả năng vẫn còn kém, sợ không hấp thụ triệt để kiến thức nên tôi chọn phương án học chầm chậm và chầm chậm.


Hiện tại chỉ mới đăng ký cặp học phần Tài chánh & kế toán, trước Zì có nói chờ học cùng với anh em khoá IV mà lâu quá vẫn chưa thấy tới. Hoho


wetblanket (95)

Ref: wetblanket (94)

Hơn nữa kiến thức từ cặp hp tài chánh & kế toán sẽ rất có ý nghĩa với tôi trong ngắn hạn (8 tháng sắp tới). Dcm sốt ruột phết quá


Đoàng (96)

Ref: wetblanket (94)

Nhẽ nên ghi tên Sec.1 khóa V, song song với 3+4. Vì tài chánh và kt liên can chếnhphủ/tài khóa/tiền tệ/chu kì/thị trường yto sx zất phết quá, chứ. Trừ khi đã thạo gòi.

Học cho đỡ sốt ruột, hơn nữa, thể nào cũng đụng, và cóthe hỏi bất kì, nếu bí. Cần quá thì hỏi trước cho kịp. Chờ đến bao jờ, bỏn lười chải thây, ga.

Phân ga thế, chứ nó móc xích. Nói tài khóa, tránh sao nói đến lương/hệ thống thuế, chả hạn.

Phần applied eco. là căn bản, k0 nên bỏ qua. Biết gòi thì xào lại cho nhiễn. K0 hỉu kĩ nền, khác chi sờ voi.

Đong xèng mà ngại/lười học kanhte vĩmô, zễ cắn cứt zất phết quá. Đi cài thuê, zưng, hãi học, zư những ông chủ.


Đoàng (97)

This comment has been removed by the author.


Đoàng (98)

This comment has been removed by the author.


Đoàng (99)

Nhẽ cắn tem mõm thối, k0 chừng:

[im]https://lh3.googleusercontent.com/kVcIGs4XS4zrPOS8DEc-70hlXLn_OtKdOOuuRJmfzOpg5cDP5C_zYuTkyIGcjIZugln9hXJ762g0jRp7aAb_tS_ApLzFccFhpgQ1wm_Sr7r82FjSCeJ0wI7alzVa1AHeyhiObFZuAdCPf1nkcoytye5h-Uf1lvyXDyUajVst-mN38lF5PJfz4V6dqaBle_F6kXrHsxhM2omYh37wxz9W9jtwILE7XY6HUsbIOZE_ABIBjjc72Z8OHttPtxxX9zQe2K35TtCM8Aex5BfWM-2O4bEg_NHIdbWx__MFv-FvPVF6J-gJE6E9YrWkAaKFXzMvkvCWZHoQ02dXL8LQ2qfkyqOBzLWVUZyPL7Knz-t3H7rIxG4B03Ezu9ScswV4gF7JBDrvjL2f3j1-mJixEJVquIcq9y7OeGsmErSJM2kbONMHzLj3efRwbjR368BMSxjFVGou7EdTgLXwuQxYo3D5Www9irp9hT5piD-wxLOMFE79tIFqyciaulghQ_cm83fyaCSC8aB63iMq8DVVVS1YOT60XPwdEPtMncfGUHR5BQ=w490-h726-no[/im]


wetblanket (100)

Cô nói gất chuẩn quá. Nhưng, thời gian gấp gáp, ngoài tài chánh & kế toán tôi chả muốn đành thời gian nuốt thêm bất cứ thứ gì khác. Nhẽ để sau, nhưng bao giờ mới có khoá VI mà để sau nhầy? hehe


wetblanket (101)

Ref: Đoàng (99)

đua top mõm thối mà làm 2 cái blank comments thế kia, e là không fair với con Hốc và Bựa Lão, hô hố


Đoàng (102)

Trungbinh 8 tháng mở 1 khóa. Từ 11-4-2013, 30 tháng, mở k.V, đều như gửa đít. Có vẻ đông con nhang zần. Nhẽ T4 sau Tết k.VI.


Là Sao (103)

Ref: wetblanket (94)

Chậm cái lồn, học tất đi.


Lão Bựa (104)

Ref: Emdep Emcoquyen (86)

Chiện ly kỳ nhẻ. Zư kiểu CAM bắt gián điệp. Đọc cứ phê phê là.


Lão Bựa (105)

Ref: bữa no bữa đói (88)

Địch cụ nhà cô Đói. Lão bị khâu mõm thì vẫn còn club của Lão để thủ dâm cơ mà, ơ kìa. Ti nhiên Lão iu quán Bựa và không muốn bị khâu mõm.

Còn các thể loại thích búng tai hai búng chiêm Lão thì kệ mẹ. Vầu quán là phải chấp nhận ngu thì xúc shit mà ăn đến khi khôn mới bón shit cho người. Hê hê.


wetblanket (106)

con Zì nhét mẹ bài WACC dưới đít cái thông báo FMBA nên làm nó lu mờ, thành ra đéo có con văn công matlontrao nào thèm ngửi tới, hô hô
Quán đéo gì vắng


Khát bạc (107)

Đkm quán éo gì vắng heo hắt lày chứ, chiện Lão bựa nghe đều đều, đều đều cũng nót aka không lạ lẫm mà cũng thực tế nhẽ từng kinh qua... cũng vô tai dễ chịu lắm phết. Cơ mà Lão tuổi già sức chắc dễ yếu nốt cũng, mấy ngài qua thi thố đổ shit vô alo dưng vưỡn teenteen là tui ưng cái bụng quá đi thoai. Chiện tiếp đi Lão tui hóng với. Đkm các con mlt mao mao khép chưn...@Tĩnh nổ cặc hoành đụ mạ cút nỏ chầu


Khát bạc (108)

Thử bốt phát xem trềnh mái tếnh đến đâu lào
[Youtube=https://youtu.be/oluXKhEbn_Q]


Khát bạc (109)

He he đụ mạ được gòi... Phát ăn ngai. Cơ mà trềnh ăng lê nccc éo hiểu giề mứi đau Perhap love. Đụ mạ cút nỏ chầu@Tĩnh bôm


Lão Bựa (110)

Em VS Lyli cho Lão hỏi nhế. Mấy cồng mụ Zì dạy viết một comment như nào cho đẹp và sáng sủa ở đâu nhẻ? Lão search không ra, ngu thật. VS giúp Lão với. Thanks nhiều.


cưa sừng làm nghé (111)

Tiếp chuyện ma cuối kỳ

À quên! Phải nhường mic lại cho con
KHÔN LIỀNG kể chuyện ma Tây Nguyên

Biết đâu? Chẳng may! Nó lại gắp được
quả tem ÓC QUẤT.Hay là 80 xô kít,đổ
tràn họng, thì chắc chắn là nó cũng
Đời Đời Nhớ Ơn Anh Nghé thôi!

Hẹn sẽ kể tiếp sau.


Lão Bựa (112)

Quán vắng vắng là. Địch cụ các cô Lão phá lệ biên tiếp bài trong BG club cho nó lợi nhuận.

Em yêu thiên nhiên.

Hộ Pháp trở thành cựu lái xe đường dài sau khi nghe vợ phán: "Anh đi buôn bán mà không lời lãi gì thì ở nhà cho khỏe. Em đéo ưng khi anh cứ lang thang, lang thang gòi cơm cháo loạn xà bần".

Hộ Pháp gật như bổ củi. Kiếm được đồng nào lại nộp cho các loại hổ báo, đại bàng. Mấy khoản lìu tìu à ơi mà mụ cũng biết mẹ hết. Cứ như ma.

Hộ Pháp bán chiếc xe chở hàng lấy món tiền đưa vợ và quên luôn những ngày tháng ăn tục nói phét, ngủ vật vờ trên những thùng hàng hay trong cabin. Bây giờ Hộ Pháp nhàn tênh ngồi trông nhà chờ vợ đi làm và con đi học. Ngày nào cũng như ngày nào trừ chủ nhật, đều như duyệt binh.

Chân chạy quen mẹ, nay lại ngồi im một chỗ mãi thì Hộ Pháp chán. Bắt đầu có hiện tượng thỉnh thoảng khóa cửa nhà đi đâu không rõ. Có hôm về còn sặc sụa hơi men hoặc ngồi im hàng giờ chả nói năng mẹ. Vợ Hộ Pháp phát hoảng vội đi cầu cứu mấy nơi nhưng không mấy hiệu quả. Được hôm mẹ Hộ Pháp sang chơi cô vợ mới đem câu chuyện ra thảo luận thì bả mới nói: "Ôi dào. Cứ mua cho nó mấy cái cây cảnh. Rỗi việc thì nó thế đấy. Trước bố nó cũng ẩm ương kiểu này. Mẹ lạ gì bố con nhà nó".

Một sáng thức dậy, Hộ Pháp thấy ở trong nhà có mấy chậu cây cảnh kiểu Bonsai thì lạ lắm. Đúng kiểu hắn ưng. Hắn yêu cây cỏ và câu cá từ bé tý. Hắn chăm sóc mấy cái cây như chăm mấy đứa trẻ mới tập đi. Cũng bê ra cho hóng gió và hưởng chút nắng, bụi đời thường. Tối bê vào gọn ghẽ như cất bảo tàng. Nhiêu khê phết.

Hàng phố ngả mũ trước tinh thần "yêu thiên nhiên cục bộ" của hắn. Một hôm, Lão sang chơi thấy hắn đang quỳ hai chân, chống tay ngó nghiêng săm soi một chậu cây.
Lấy làm lạ, Lão hỏi:
- Nghiên cứu gì mà kỹ thế?
Thật thà, hắn nói:
- Em phát hiện có 3 con kiến đang trèo lên cái cây này và em đang tìm xem còn con nào nữa không?
Rỗi rãi đến thế là cùng - Lão nghĩ. Còn hắn lấy hộp xịt chống côn trùng của tàu ra xịt đều lên cả ba chậu cây.


nhudaubuoi_tb (113)

Xin dành một phút mặt niệm cho bạn tôi Alan Phan, một con người đáng ngưỡng mộ. R.I.P bạn


wetblanket (114)

các cô R.I.P nguoichet như một sự thểhiện, sự sànhđiệu, như một tràolưu thờithượng dcm các cô làm anh thấy rất kinhtom quá


wetblanket (115)

Ref: wetblanket (114)

Anh đoé tin các cô R.I.P cô Lan thật lòng

nên vai trò các cô cũng đéo khác cặc gì loa phường hay lá cải

lủ moá, anh lại tào ngầm tiếp thôi


Đôn Lò (116)

Nghe tin anh Alan sắp về với Chúa. R.I.P anh. Hẹn gặp lại.
Con Chăn ướt câm mồm đi. đừng nghĩ rang mọi người nghĩ như mình nghĩ. Lò, dù R.I.P ảnh hay không, vẫn xa trình ảnh vời vợi, và Lò chả thấy đau đớn gì về việc viểng.

Kẻ thù, còn tiễn nhau 1 câu đãi bôi được, nữa là cô Alan ít nhiều cũng cho Lò vài bài học.


Đôn Lò (117)

Bài học đầu tiên mà ảnh dạy Lò là: sống ở Lừa, 1 sứ sở bị nguyền rủa, thì phải cam thân Lừa.
Bài 2: đừng dừng lại
.....
Bài cuối cùng: Ai cũng về với 'Chúa' của mình thôi hehe, sao phải xoắn?


An Hoang Trung Tuong (118)

Zì chả biết con Lan là con nào, zưng cũng RIP cỏn phát MDGD (mất đéo gì đâu)


Lừa cơ bản (119)

[si="7"]Chào Dì và chi bựa lùn thúi
Tàu ngầm Quán đã lâu và giờ mới trùi lên, ui đcm từ ngày vào đơi em thấy hay hay là, tiếc là éo biết Quán sớm hơn
Thành Dì đã khai thông lỗ đít nhều nhều, anw đếu thành con pín mlt đã tha em về đây hé hé
thôi em lại tàu ngầm đã, chưa tham luận sợ ăn xô cứt ngậm họng đéo tiêu nổi[/si]


An Hoang Trung Tuong (120)

Chếch cười con Não Bựa thầnquynh mà cũng đòi bàn zìa quêhương mới toquoc.

Quêhương cái con cặc. Chầng nào các cô chưa zờixa nơi các cô đẻ za quãng 1/3 cuộcđời, chầng đó các cô biết cặc gì zìa quêhương, mà đòi thảoluận?

Đcm các cô trọn đời sống trong cục cức, mà đòi hehe thảoluận zìa chuyện zờixa cức cửng aka thahương cầusực, zìa mùi thúi của cức cửng khiến các cô nhớ zaziết zaziết, thì hehe, đúng là quân tángtậng khôngcùng.

Chả khác đéo gì cái mùa em Ngộc Ngác Thần Sầu cươngquyết "em thề đéo zời Lừa, em yêu Lừa zất quá" hohoho chếch cười mới Ngộc Ngác.

Toquoc cái con cặc cũng. Toquoc chánh là chếđộ. Zì đã giảng gòi. Địch cụ con nào còn lằngnhằng thêm.

Toquoc là của con 3X bạn Zì, và 3 con của cỏn, và các con của các con của cỏn. Toquoc có của các cô, cái đầu buồi.


thì bựa bựa (121)

Chúc-mừng vàngson bựaquán và mừng-mửng cho cả phunhân của các bựa-nam nhân ngày 20-10

[img=http://i1.taimienphi.vn/tmp/cf/images/ba/hinh-nen-2010-phu-nu-viet-nam.jpg]


An Hoang Trung Tuong (122)

Đây địch cụ, toquoc là của zững đạibàng nài:

Tayto:

[img=http://img.v3.news.zdn.vn/Uploaded/natmtz/2014_07_01/thu_tuong.jpg]

Hàinhi:

[img=http://baodautu.vn/files/2014/03/29/ong-nguyen-thanh-nghi-giu-chuc-pho-chu-tich-tinh-kien-giang-1.jpg]

[img=http://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/2015/2-nguyen-minh-triet-kfrk-1444968036745-0-0-229-448-crop-1444968173433.jpg]


An Hoang Trung Tuong (123)

Đây địch cụ, toquoc là của zững đạibàng nài too:

[img=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/10/08/article-1318889-0B7DA236000005DC-780_468x286.jpg]

Các cô thật hàihước zất quá đi. Các cô có lồn gì trong tay, mà đòi có toquoc?


An Hoang Trung Tuong (124)

Nailưng đóng thuế nuôi "toquoc", tung cả xươngmáo bảovệ "toquoc", gòi các cô được "toquoc" ban cho cái lồn gì?

Thế mà các cô dám nói các cô có toquoc, à?


An Hoang Trung Tuong (125)

Mà địch cụ bọn xuchiêng chứ. Bài này hayho như thế, mà chả có con mặc lợng nào buông một nhời thảoluận, là sao?

Chiphí sửdụng vốn WACC, là kháiniệm quantrọng bậcnhất trong lòng các đạibàng quảntrị. Các cô không nắm zìa nó, thì đừng có trách zằng tạisao xèng nó đéo thèm zìa.

Bọn đạibàng Lừa các cô, thì thường biết zìa WACC (zù chúng không zùng thuậtngữ ngử), zưng chúng đéo nắm được bảnchất, và chonên, chúng đéo control được.

Đạikhái, các cô cần 100 tỷ xèng ôngcụ mần một dựán, mà các cô mới có 20 tỷ vốn tựmình. Vậy là, các cô phải mướn thêm 80 tỷ.

Trong 80 tỷ ý, các cô vay ngânhàng được 30 tỷ, lãi 8% mõn mùa. Cộng xèng chi trả lãi lải, sẽ bằng 2.4 tỷ/mùa.

Zưng vưỡn thiếu 50 tỷ, các cô phải vay nóng của nhândân họhàng tôngtộc, camkết trả lãi 20% mõn mùa. Cộng xèng chi trả lãi lải, sẽ bằng 10 tỷ/mùa.

Tongcong hai khoãn lãi phải trả above cho dựán, sẽ bằng 12.4 tỷ.

Và, bọn hànlâm phán, [fo: color="#FF0000"]chiphí vốn WACC[/fo] của các cô bằng [fo: color="#FF0000"]12.4%[/fo] mõn mùa.

Do không nắm bảnchất WACC, nên các cô toàn tính {vo} zằng, lãi phải trả sẽ bằng (8+20)/2 aka [fo: color="#FF0000"]14%[/fo], hoặc một consố nào tươngtự.

Địch còn mẹ, các cô tựdưng bay mẹ 1.6% xèng, aka 1.6 tỷ ôngcụ.

Các cô sẽ phảnbác, số 1.6 tỷ đó trong tay anh, nó chạy đi đéo đâu được.

Ấy vậy mà nó sẽ có cách chạy đi đó hehe. Cứ làm đi gòi biết.


An Hoang Trung Tuong (126)

Kháiniệm WACC sẽ trởnên cực phứctạp với bọn chủ-zoanhnghiệp taymơ, khi chúng có, ngoài xèng vay nóng, là xèng vốn củphần và các tạng vốn tíndụng.

Với xèng vay nóng, chúng zezang phán chảdụ "aha anh vửa vay bank được 20 tỷ lãi 5%/mùa, vậy là chiphí vốn của anh 5%".

Zưng với xèng bán tráiphiếu dàihạn, xèng củphần của anhem củđông, etc, thì chúng mùtịch, chả biết đéo gì.

Tấtnhiên zo chúng đéo biết gì, nên chúng phải phóthác mẹ cho bọn giámđúc tàichính, thậmchí kếtoántrưởng. Bọn này cứ vôtư múa-buồi-trong-sịp, hehe, mà con chủ-côngty đéo biết cặc gì.

Và đó là kẽhở cho xèng của con ý, zađi.

WACC có quá khó, đến độ các cô, zững chủ zoanhnghiệp, đươngnhiệm hay tươnglai, khongthe nắm được, hay không?

Zì nghĩ là không.


Văn dốt Võ dát (127)

Ref: wetblanket (114)

Con Kẹc fán như buổi, như buỗi.


Lão Bựa (128)

Địch cụ con Zì phát. Đéo ai đánh đồng tổ quốc quê hương mí chế độ.

Lão chả nói: Tổ quốc có một chế độ thì hàng ngàn. Yêu Tổ Quốc khác mí yêu chế độ.

Tổ quốc, quê hương thậm chí chỉ đơn giản zư: Mớ rau mấy nghìn? Giả nhời: Hum nai rẻ quá, mua mấy mớ có chục nghìn.

Phê chưa? Cao sang đéo gì.


Lão Bựa (129)

Mà bài này khó hiểu bỏ bu. Biết tham gia gì giờ?


Lão Bựa (130)

Lão đang zất tôn trọng mụ nhưng mấy cồng này thì không? Mụ làm Lão zất là ngạc nhiên quá.

Thôi. Lão bỏ quán vì bất đồng quan điểm dù thâm tâm Lão quý mụ zất.

Goodbye to you.


CBDN - CBDN (131)

Ref: Lão Bựa (130)

"Tố quốc", "quê hương" - là cái gì thế - mà ngay cả đến chơi mạng ảo - chúng cũng khiến Lão rơi vào cảm xúc kiểu "tiêu cực" thế này, hả Lão?

K phục, k bị thuyết phục thì cũng cứ bảo lưu quan điểm của mình, thế thôi, mình chẳng chết mà cũng chả chết ai.


Mr Lee (132)

Địch cụ, nghe Zì giảng bài thấm nhanh như Kotex, bọn thợ giảng Lừa đáng bú buồi cho Zì.

Xin Zì nhận của kẻ hèn này một lạy.

[img=http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/259/2013/10/13/nguoi-dan-ong-quy-lay-dai-tuong-2.jpg]


cưa sừng làm nghé (133)

Có một người vừa ra đi, trong đêm nay
Để bao nhiêu tiếc thương lại lòng tôi

Hát lên đi các bựa
Thôi thì
Đã đành máu chảy về tim
Cũng không ngăn được cánh chim giang hồ

Tôi dám đánh cược với các bựa,sẽ vẫn cứ
còn mon men để vào quán. Tuổi 60 mà cứ
ngỡ như trẻ thơ.

Giận Lẫy xíu thôi nhé lão.


Chuẩn Tá (134)

Ref: An Hoang Trung Tuong (126)

Thành dì. Đúng là ở lừa nhiều con tay mơ điếu tính chi phí vốn. Có con tính như zầy : vốn 1 tỉ cụ sau khi bán chác trừ chi phí còn 1 tỷ 2 cụ. Cỏn cho rằng 2 là phần lời. Cỏn cất 1 tỉ vốn và đem 2 ra xài. Cỏn quên rằng với 1 tỉ cụ, ngôi chơi ko cỏn cũng có lãi ngân hàng 0.5/tháng. Chưa kể trượt giá cụ


Phong Ky (135)

Sanh Lão Bịnh Tử là lẽ tất dĩ ngẫu của vũ trụ, trong bộ phim gối đầu giường của Anh, phim thằng đần Forrest, có một câu " Mẹ tôi thường bảo, chết là một phần của cuộc sống".

Gặp đồng chí Alan một lần ( ngồi cạnh ăn phở Q7 Thì Là quán, he he), ấn tượng rất hóm hỉnh, một ông già vui tính tràn nhiệt huyết với xứ sở. Cám ơn các bài viết của Ông cho anh sự lạc quan cho dù điều gì có sảy đến.

Gửi tới Ông bài " Ơn Huyền Diệu".


CBDN - CBDN (136)

LIỀNBÀ

Khoảnhkhắc
Đatình
Lộnglẫy đi em, khoảnhkhắc đatình
Anh biết rất, nhiều trò chim-chuột
Nếu nghẹn nhời
Xin em đừng nấc
Hoặc ợ
Hoặc thútthít
Vì hổnhển là zuynhất hànhvi
Bấtkhuất đi em, chưn bước chữ-chi
Tai đừng nắm cạp quần quá chắc
Anh biết rất, nhiều trò chim-chuột
Nếu sungsướng
Xin em cứ nấc
Hoặc ợ
Hoặc thútthít
Hoặc thậmchí xì-hơi.
Em ơi.

(@198x - by Cô Đó Đó)
=============


CBDN - CBDN (137)

Ref: CBDN - CBDN (136)

SHE - Charles Aznavour

[youtube=https://youtu.be/ryWTWDkF_Oc]

Nàng, là gương mặt tôi chẳng hề quên
Một chút hải lòng hay nuối tiếc
Có lẽ là khó báu hay cái giá tôi phải trả
Nàng là bài ca mùa hè vẫn ngân nga
Hay là giá lạnh mùa thu đem đến
Có lẽ là hàng trăm thứ trên đời
Trong giới hạn của một ngày mà thôi

Nàng là người đẹp hay quái vật
Có lẽ là nạn đói hay bữa tiệc xa hoa
Có thể biến mỗi ngày thành Thiên Đàng hay Địa Ngục
Nàng là tấm gương soi giấc mơ tôi
Một nụ cười phản chiếu nơi dòng suối
Nhưng nàng chẳng phải là nàng như thế
Ẩn chứa bên trong vỏ ốc

Nàng, người dường như luôn hạnh phúc trong đám đông
Đôi mắt bí ẩn vào cao ngạo làm sao
Chẳng ai được phép nhìn thấy chúng khi lệ rơi
Nàng có lẽ là ái tình không mong đợi dài lâu
Sẽ đến với tôi từ bóng tối trong quá khứ
Tôi vẫn nhớ cho tới mãn đời

Nàng là lí do tôi sinh tồn
Những nguyên do tôi tồn tại
Người tôi quan tấm săn sóc qua bao năm

Tôi, kẻ sẽ đón nhận từng tiếng cười và nước mắt của nàng
Và biến chúng thành vật kỉ niệm
Nơi nào nàng đến đều có tôi ở đó
Ý nghĩa của cuộc đời tôi là....
Nàng...nàng đó
Ôi, chính là nàng....

(NHẶT TRÊN MẠNG)


Mít (138)

Bố mẹ tôi quen khá thân với những người trong gia đình anh Phan và biết anh ảnh, từ khi còn ở Gòng cơ.

Tin anh Phan qua đời vừa đăng sáng sớm nay, 10/19, chốc nữa thế nào bố mẹ tôi cũng nhận được thông báo từ gia đình anh ảnh hay bè bạn ở đây.

RIP.


Chuẩn Tá (139)

Ref: Lão Bựa (130)

Theo dõi trận chiến giữa liên quân va lão bựa từ mùa trước, thấy lão kiên cường kháng chiến ko kém bù đội cụ lừa, khá khen cho lão. Tôi cũng chia sẽ tình cảm của lão dành cho quê hương bản quán. Có nhẽ ai lớn tuổi cũng nhớ về dĩ vãng, thời niên thiếu chăn trâu bắt bướm ( nót bím ) nơi mình lớn lên. Nhiều con cũng hào hứng kể chiện chiển. Cô Kỳ cao, Duy phạm vơn vơn cũng thế. Tấm lòng của lão có thể rộng lơn hơn mây cô kia, lão muốn đóng góp cho quê hương, xứ sở nhiều hơn. Nhiều con xa quê hương chỉ nhớ mẹ hiền chứ việc đéo gì fải nhớ con mẹ háng xòm. Cỏn gưi mấy đồng tơn zề cũng chả fải đóng góp cho quê hương như lá cải vẫn ca ngợi, cỏn chỉ muốn gia đình cỏn hơn mẹ thiên hạ. Đây cũng là việc tốt, lão ko thể bắt ép mọi người phải nghĩ như lão. Nhiều con đóng góp cho quê cỏn như xây cầu, làm trường cũng vì muốn bất hủ như Zì. Chẳng fải con nào cũng vô tư, hết lòng vì dân như cô Zâu ( đây là tôi gúc thấy thế). Vậy tình cảm của lão cao hơn các cô kia 1 bậc gồi, lão còn buồn chi nữa. Tuy vậy tôi cũng đồng ý với cô Zì ở điểm tổ quốc thì bao gồm bà con, làng xã, dân tộc, đất nước và chế độ đang cai trị. Như cô kỳ cao, duy phạm thì chắc chỉ vì dân tộc lừa là hết mức, vì các cổ đã thề trung thành với tổ quốc Namkycho. Cô Châu phan, Trinh phan cũng. Tôi cũng dọc cô Kiểng già, cổ cũng muốn đóng góp cho dân tốc lừa lên tinh bông như cô Zì. Chữ tổ quốc cổ dùng là để chỉ tất cả các chế độ lừa từ xưa tơi nay bao xô bacnamkycho. Cái tổ quốc này fải ăn năn, hôi cải thì mơi mong đưa lừa rũ bùn đứng dậy sáng lòa, sánh vai cùng các cường quốc 5 châu. Vậy nếu dùng từ thì lão nên dùng quê hương thôi để khỏi đụng chạm tự ái của liên quân, được vậy lão cũng vĩ đại như anh hùng dân tộc gồi. Tranh luận mâu thuẫn là thường, hãy học như tay to khi tổ quốc đang cần việc đéo gì fải từ chức. Hay theo taylon tôi vơi cô có thể khác nhau về quan điểm toquoc nhưng còn rất nhiều diểm tương đồng như tham tiền, mê gái, khoái phịch, thích bia bọt vơn vơn. Cứ tiếp tục giữ vững vi trí nhé lão.


CBDN - CBDN (140)

Ref: CBDN - CBDN (137)

"Gái luôn thích được tặng quà. Mà không chỉ gái, ai cũng thích được tặng quà.

Chính vì thế Zì fátminh câu "Lừa đéo có quà" từ hồi Xcafe. Người "không có quà" hầunhư là một kẻ thấtbại.

Món quà nhiều khi bé tí chả đáng jì, zưng người được tặng nhớ mãi không nguôi.

Játrị quà cũng không quá quantrọng. Việc các cô có 10 Tơn gòi quyếtđịnh tặng vện 5 Tơn hầunhư là một chiếncông. Nó chưa chắc đã kém món quà ngàn Tơn của tỷphú. Zững ai thích quà ngàn Tơn hơn quà 5 Tơn thì các cô nên trả tựzo cho họ, đó sẽ là hànhvi côngchính của cảhai.

...

Đời cần có quà. Luôn cần có quà. Đúng cách và đúng tưtưởng. Đôikhi quà đó đéo để làm jì, zưng các cô vưỡn cần.

Lắm khi các cô nghĩ tặng quà làm đéo jì cho sến. Lắm cô còn cho hànhvi tặng quà là jảtạo, vẽvời, hờihợt, làmhàng, thậmchí nhốnhăng, đạođứcjả.

Đéo fải vậy. Quà là quà. Nó mang ýnghĩa tinhthần tinhhoa tonhớn.

Quà không bắtbuộc là một món vậtchất cóthể quyđổi thành xèng. Đôikhi quà chỉ là một câu nói. Một bản mail. Một nhời chat.

Quà cho mỗi người. Zì chúc các cô như vậy."

[img=http://www.trendybride.net/b/wp-content/uploads/2012/02/calla-lilly-bouquets.jpg]


Đoàng (141)

Ref: Chuẩn Tá (134)

Gửi bank cắn lãi 6%/year gọi "fí cơhụi" aka fí trả cho việc mất cơ hụi đó, LẼGA có được nếu KHÔNG mần côngchiện chiển.

"mấtgiá xèng cụ" gọi gủigo đạođức aka Lãnh chúa cắncướp (dĩ nhiên ban ngài gòi), đơnjản là in xèngmặt aka jấynợ aka M2 aka gây lạmfát để cắt ngọn mọi thunhập bùhôi.

cái nài, không "kể", mà phải TRỪ đi, nghĩa là phí cơhụi bị nhẹ bớt.


Đoàng (142)

Ref: Chuẩn Tá (139)

Có thành ý. Zưng, đừng (chủquan) nhét cứt, quên, chữ, vầu mồm cô Zì.

Cũng đừng bàn ĐỘNGCƠ ngườita, cái, chỉ ngườita tự biết.

Co Zuy Ph., nếu đóng jì góp, đã ở tất các bản ca của cổ. Cổ về Lừa, như 1 quán tánh, chả nặng thêm tí góp nầu. Zù ở Mẽo, or Lừa, chả khác mẹ. Đàng (đéo) nầu, cổ cũng thuộc thế jới Lừa, và chỉ nhõn Lừa, mà thôi.

Mà, nhẽ cũng chả con Bựa nào thừa hơi tự ái cô NãoBựa. Chả qua cổ tin tin quá, nên kích động.


Lừa cơ bản (143)

Em lại rũ buồi trồi lên sáng lòa đơi. Đẹt mẹ theo em đọc hiểu cô Phan mới đang xỉu, chưa rút ống thở thì đã tèo đéo đau mà mấy bựa rip sồn sồn như cái loz cđm (aka cộng đồng mạng)? Ít ra cũng sang tuần mới buông chứ nhẩy??


Đoàng (144)

Ref: Lừa cơ bản (143)

26/10. Tiêncáo chánhthức gòi, khác deoji.


Là Sao (145)

Ref: Lừa cơ bản (143)

Teo` roi`, coong dieng:

--------------------------

"Dù đã được cứu chữa, Ái vẫn không tỉnh lại và bác sĩ cho biết không có hy vọng hồi sinh nên gia đình Ái (vợ Ái(Melissa) và hai con của Ái) đã chấp nhận rút ống dưỡng khí vào ngày thứ hai này 19 tháng 10. Theo qui định của nhà thương, ICU chỉ cho vợ con được vào."


Ho Thanh Long (146)

Hi Zi,
Em đã dky :))
Transaction ID: 69B429796H0280015
Cho e hỏi thêm là paibox khi nào chính thức áp dụng ạ? Em đã sign up rùi


Đoàng (147)

Zững hòn đá, zất zắn phết quá, lăn lóc đó, bao thợ lại qua, chả xi-nhê đéo.

Một ngài, 1 taichiên, chọc vài đườngbúa, đá đả zạn ra vài nứt. Và, con thợ khác, đủ kiênnhẫn đụcđẽo, thành vật zùngđược.

Đó, hẳn zững đườngbúa sốphận, đcm.

Hãi cảm ơn đường đưởng.

Alan, hẳn anh đã chạm vô số nhát búa hi hi "oan nghiệt". RIP anh.


Đoàng (148)

Poor zững con bựa ngu zất chưa may phết quá, chưa biết Bựa Quán.

Zững con vào gòi quai đi, thật tiếc (k0 kể các con, tự nhớn, đi tìm jó mới).

Zững con hóng mà đéo thaiđủi: NGU bậc 1.

Zững con hóng mà thaiđủi, zù theo any hướng, mà lại hốitiếc: NGU bậc 2.

1 trăm niên nữa, nếu còn Lừa, và khá lên (nhẽ hẳn), sẽ nói đến 1 hiện tượng Văn-Hóa vô tiền khoáng hậu: Bựa Quán. Đéo đùa.

Các cô, các con Bựa. Các cô đang ở jữa lạchsử, là 1 phần lạchsử.

Anh Chinh Châu Fan, ở thời nài, chắc làm đeoji đặng, cho đời, và cho Lừa.

Địtcụ các cô.


Củ ChuốiTây (149)

Ref: Đoàng (148)

Cô Đoàng (nót Bộ Đội bắn Đòm) thật tài khen người và cổ vũ động viên, rất quá. Hơn nhiều boong, ban tuyên giáo xứ Lừa, của anh Rứa.


Đoàng (150)

Ref: Củ ChuốiTây (149)

K0 phẩy khen, mà trình nhìn thấy Ngọc, lúc nó còn trong lấm lem bùn cát, đcm.

(He he, nổ tí, MDGD, zưng k0 nhứtthiết khác sự thật. Hố hố @Mít)


taolaobidao (151)

[si="5"][co="#8A2BE2"]Hehe...Bóp dái mụ Zì đang gato với family anh 3X. Địt cụ chúng nó, thằng nào lên thì cũng thế thôi, cũng mừng là chúng k quy hoạch bần nông thành lãnh tụ, nhi đồng anh 3X cũng ăn học đàng hoàng ở tư bẩn. Thôi phận bần nông như iem chỉ an phận làm dân đen, vấu chân anh 3 cắn chút xèng rơi rớt. Kêu la có thay đổi đc cái lồn gì đâu! Đắng![/si][/co]


taolaobidao (152)

[si="5"][co="#8A2BE2"]Các cô thôi đừng bàn về Tổ Quốc, quê hương nữa. Địt cụ một cô gần về với cụ Mác, cụ Lê aka Lão Bựa, một cô đang tuổi ăn chơi địt bọp, chân chưa rời nửa bước khỏi nơi mình đẻ ra aka Hốc đít, thì các cô đéo có cùng hệ quy chiếu để nói về cái thứ trừu tượng, khó diễn giải như Tổ cuốc, quê hương.
Ở cái xứ nhọc nhằn, khốn khổ này, việc đong đủ xèng để sống qua ngày, đã chan chứa cái đầu lâu của mỗi người rồi, còn thì giờ đâu mà nghĩ tới những thứ đẹp đẽ như Tổ cuốc, quê hương. Mà các cô nếu cả đời đéo rời nửa bước chân khỏi cái nơi mình đẻ, thì quê hương là cái gì đó nhạt nhòa, nhạt nhòa lắm. Tổ quốc, quê hương là khi các cô ở một nơi nào đó xa, thiệt xa, xa cái nơi tuổi thơ mình gắn với nó thì lúc đó mới thấm, thấm từ lỗ đít lên tận não bộ.
Một chiều thư bảy một mình trong căn phòng với bốn bức clanh-ke khô nhám, tiếng rỉ rách của những con nước còn sót trong cơn mưa chiều muộn, hòa lẫn trong tiếng ỉ ơi của những gánh hàng rong ngoài đường, tay các cô vắt lên trán với cặp pha dựng ngược nhìn trong vô định, dòng ký ức tuôn về không kiểm soát, nước mắt hòa trong thứ nhãi nhớt tiết ra từ mũi, ánh sáng xung quanh nhòe đi. Địch cụ lúc đó các cô mới biết răng là Tổ cuốc, quê hương. Địch cụ, Lồn.[/si][/co]


Phonghip (153)

Chết mẹ cừ mí chị não bựa Chụy tào nao mía nao


Phonghip (154)

Vốn đối ứng là cái đéo gì hả Zì? Mấy tay to ngồi nói như đúng rồi
Đéo mẹ chúng đang lừa nhau gì chăng ?


Lý Toét (155)

Lão Bựa mong ước Tổ quốc nhỉ, lão làm gì có, nên chỉ mong thôi.

Lão chịu khó tý nhé. Sau vụ 911, chánh phủ Mỹ cho thành lập một bộ mới tên là bộ An ninh Tổ quốc (Department of Homeland Security). Tiếng Lừa dịch tên bộ ấy là An ninh Nội địa.

Dân Mẽo được xem là có Tổ quốc, thế mà thứ "tổ cuốc" ấy chỉ được ghi nhận như là "Nội địa" thôi nhé.

[img=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Seal_of_the_United_States_Department_of_Homeland_Security.svg/220px-Seal_of_the_United_States_Department_of_Homeland_Security.svg.png]

Mặt khác, khi đẩy các bạn vào chỗ mà các bạn không muốn chết, người ta nói bạn hành động "vì tổ quốc". Tổ quốc là ai, rõ rồi chứ.


Lý Toét (156)

Ref: Phonghip (154)

Cụ thể ra chứ. Giả dụ mua chiếc xe được vay 70%, 30% còn lại phải lấy tiền của vện, thì 30% đó gọi là đối ứng. Hay là cái gì khác?


Lý Toét (157)

Các bạn xem phin "Giải cứu binh nhì Ryan" chẳng ai nói gì đến cái gọi là "tổ quốc".

Truyện (not chuyện) của em Bích Hằng kể về sự "hy sinh" trong trận Kanak. Em ấy kể, khi tập kích bí mật đồn K'nak bị lộ. Thay vì rút lui để bảo toàn lực lượng như Binh pháp dạy, thì các chiến sĩ ta được lệnh xông lên, để cuối cùng hy sinh (là điều chắc chắn). Và những cái chết vô nghĩa đó được vinh danh là "hy sanh vì tổ quốc".


Phonghip (158)

À Hỉu rồi thành anh lý
Chính xác là như vại hí hí


Lừa cơ bản (159)

Ref: Lý Toét (156)

30% đó nếu là vốn tự có của em thì có coi là đối ứng không bác lý hẩy?


thì bựa bựa (160)

Tuyênbố bỏ-quán của ông lão thì cũng một-vài-lần gồi, già hay dỗi là vậy, nên 2b don't care tuyênbố bổ.

2b mong-ước người cha Chú Hải cũng dỗi được như ông lão, cũng hứng chịu được shit nơi cõi-ảo kiêncường bấtkhuất như ông lão.

Chốn-nài ma có như không, ThạchSanh tuy-ít LýThông lại-nhiều.


thì bựa bựa (161)

Ngày 20-10, không quên chúc cho nhân-tình của các anh luôn dạtdào tìnhcảm, tràntrề nướcnôi, ngậpvùi hạnhphúc. Chúc cho công-cuộc tìnhyêu tìnhdục của các cặp tình-nhân luôn quậtcường lênđỉnh, quậtcường lênđỉnh.

[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/12/16/20140212164638-b2.jpg]


Đôn Lò (162)

Lão Bựa, Lò kính trọng Lão. Cơ mà hehe phải cung nhận Tổ cuốc - như các Lừaer vẫn định nghĩ - đéo phải của Lò. Lò , bây giờ, chỉ chấp nhận hy sinh cho vện con, cha mẹ và bản thân. Nhẽ đó là tổ quốc. Hoặc tổ cuốc chưa tiềm đến với Lò hehe.

Nhân tiện, thành Zì. Nhẽ đéo Zì, Lò xuống đường biểu tành vì Tây Nam Hoàng Trường Sa mất.

Các cô vẫn nghe "đầng hỏi tổ cuốc đã làm gì cho ta, mà....". Các cô có hay bài hát này có phiên bản ở mọi cuốc ra, mọi thứ tiếng không? Và nó để làm gì không? Còn gì khác cầm cày bừa ngày bình và ôm sung hiến tiết canh ngày loan?

Nhân tiện, thành thày Lý, hehe, hehe, hehe.

Nhân tiện, nhờ Các Mác hem râu ỉ ôi dùm cái tem ếch xanh. Lò thích nhiều tem đuỵt cụ.


CBDN - CBDN (163)

[im]http://4.bp.blogspot.com/-Za0mhFgSifc/ViWinOnnj8I/AAAAAAAAAXs/ScrWL8IKYic/s640/Capture.JPG[/im]
[:O:] [:O:] [:O:]


bữa no bữa đói (164)

Con Não bửn hehe lại là lần thứ nhiều xách tay nải aka ba-lô rời Quán Bựa. Đận nài nhẽ cỏn đéo chiệu nủi nhiệt quả 'song kéo hợp bích' của vợ chồng con chủ?

Thế là koém, quá koém! Anh chê, tưởng có bản lãnh dư nầu?

Nhẽ ra, để chấng minh đai đéo phải là case "người dại để lồn, người khôn xấu hổ", con Não bửn cứ tụt quần, rồi cứ vỗ bành bạch bành bạch, anh coi.

See you again! Nhế.


Bay bay mặt ngửa (165)

Ref: Đoàng (73)

Anh Đoàng cho tôi mấy keyword về cái 31/12, là cái gì thế. Trước 1 bẹn người Thái cũng đề cập đến 1 cái j đấy mới vào năm 2016 giữa các nước Asean về lao động nước ngoài nhưng tôi không chú ý.

Ai biết giảng giúp tôi lun.

Trong các nước Asean, bọn nào welcome VN và có triển vọng rất ?


CBDN - CBDN (166)

Ref: CBDN - CBDN (163)

Nói chung, cá nhân tôi cho rằng ngoài những người "chơi mạng" "chuyên nghiệp", có mục đích bền vững, hoạch định đường dài rõ ràng, mục tiêu sắt đá - kiên định... (như kiểu cô Zì và vài cô ở đây)- kiểu kiểu như mạng cũng là một phần của công việc trong của đời thực - thì không nói làm gì rồi.

Nhưng kiểu chơi mạng nghiệp dư được chăng hay chớ (như tôi chẳng hạn) thì cũng phụ thuộc cảm xúc và điều kiện thực tế trong đời thực nhiều.

Lúc nào hứng thì chơi, thấy vui thì chơi, thấy rảnh rảnh thì ngoi lên... Còn giai đoạn nào cảm thấy không hào hứng, thấy k vui, thấy đời thực bận bịu lọ chai... thì tạm nghỉ, tạm gián đoạn tí ti cũng chả sao...

Lúc nào thích thì lại chơi tiếp.

Nói gì thì nói, cũng mong Lão Bựa quay lại nha. Coi như nghỉ Quán tí để "an dưỡng", F5 tinh thần chiến đấu.

See Lão[;]


Sói Xám (167)

Các cô tài tài là.

Trước giờ tôi chả bao giờ thắc mắc Tổ quốc là gì cả. Mà sao vào quán bựa, các cô dám mang cả những cái "vĩ đại" và chân lí như Tổ quốc ra mà bàn? Cái này hỏi nhi đồng 3t lừa còn nói vanh vách.

Thế mà, bây giờ tôi lại băn khoăn, Tổ quốc là gì nhỉ? Và đến khi được hô hào, tại sao phải chết vì nó?

Cách đây vài năm, tôi cũng đã bắt đầu không ưa lừa rồi, nhưng trong tâm khảm vẫn tự nhủ, nếu có chiến tranh với Tàu, tôi vẫn sẽ là lứa đầu tiên cầm súng, chết có gì đáng sợ đâu.

[img=http://i1373.photobucket.com/albums/ag386/soixam1227/ps_zpspxwzf8od.jpg]

Now, "Tổ quốc là gì?" hay "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!". Địt còn mẹ, anh quan tâm LCĐG (Làm Cái Đéo Gì).


Văn dốt Võ dát (168)

Ref: Lừa cơ bản (159)

Của Vện chính là "của em"


bữa no bữa đói (169)

"ask not what your country can do for you--ask what you can do for your country.(President Kennedy)

Khi cô Ken nổ nhời kêu gọi nài, thì đó là triết lí sống của dững ông người thực sự có cái gọi là Tổ quốc.

Còn khi dững con Lừa sủa, thì dù y chang, nội hàm đã biến thiên mẹ. Và chỉ còn là sự lừa đảo ngang phè. Thế mới phẽo.

[youtube=https://youtu.be/cYceR725LXY]Travis Hawk (170)

Toquoc là cái bọn tủlạnh dùng để fỉnh các cô thôi. Để các cô cầm súng và chết chả vì cái đéo jì cả.

Bọn Mẽo cũng thế thôi zưng ít ga, toquoc Mẽo cũng mang lại cho nhanzan Mẽo nhiều thứ chảzụ ansinh XH, trợcấp thấtnghiệp...vươn vươn.

Lừa các cô thì có cái lồn jì ngoài xương-máu và chết-chóc??

Địt mẹ bị fỉnh 4000 năm gòi vẫn chưa hết ngu còn gống cổ lên mà cãi.


Travis Hawk (171)

Lừa các cô từ nhỏ đã bị "ép" yêu toquoc Lừa gòi, từ đó nó hằn mẹ trong đầu lâu trong não làm các cô tưởng là yêu thật, zưng đéo fẩy.

Ko tin giở sách-giáo-khoa bọn nhidong đương học ga mà xem. Lúc đéo nầu cũng quehuong ta gừng vàng biển bạc, giàu đẹp, lúa chín vàng ươm, ông người thông minh chăm chỉ....Nóichung cái đéo jì cũng đẹp. Trong khi thực tế nó thúi hoắc zư cứt. Địt mẹ ngay cả thẩmmỹ cũng địnhhướng nhidong, các cô đéo thấy khốnnạn à?

Các cô có thấy chúng khéoléo lồng vầu các tính từ để địnhhướng bọn trẻ. Làm văn làm thơ cũng fẩy biên cho đẹp, đéo đẹp đéo được. Địt mẹ từ nhỏ thế thì ko nhậptâm mới lạ. Đây chính là chiêu địnhhướng thâmhiểm mà bọn kền kền đương làm. Địt mẹ bọn kền kền nhát.

Tây lông đéo dạy zư thế. Chúng chỉ đưa ra các fact, còn yêu ghét, đẹp xấu thế nầu là quyền của bọn trẻ.

Zưng hehe, đó là chiêu của tủlạnh để caitrị. Moa là tủlạnh Moa cũng làm thế chứ Moa sợ các cô cái lồn Moa đơi nài.

Vướnđề là do các cô ngu thôi. Địt mẹ ngu mới để bọn địnhhướng và lừa-fỉnh zư thế.

Vầu QB bốc cứt ăn vã nhiều gòi thì bớt sếnsẫm cảmtính chút đi các cô.

Toquoc là cái lồn jì lếu các cô sống đéo bằng chết? Vện và nhidong các cô đói thối mồm?


Travis Hawk (172)

Moa ủnghộ tủlạnh và AEQL tiếptục caitri các cô thêm vài chục ngàn mùa nữa cho các cô trắng máu ga.

Ngu thế đáng bị caitri muôn đời, kêu kêu CCCC.

Hãy sắc máu hãy phátxít lên các AE. Bọn con Lừa nó chửi thì mặc mẹ chúng nó. Hãy đứng fắt dậy, đập bàn, chỉ thẳng mặt chúng nó và chửi địt con mẹ chúng mài, bố có sợ chúng mày cái đầu buồi bố đơi này.


chuẩn tướng (173)

chào các bựa!
Anh rất đáng quan ngại vì hành vi của các cô nhân chuyên nhét cứt vào mồm nhau ban ngày ban mặt. Các cô vân chứng nào tật ấy, cảm tính và thiếu lý trí, thật đáng quan ngại.
Các cô, và con Zì mọi làm đéo gì có tổ quốc cứ dống cổ lên nghe rất hài ước, khi các cô nói về điều điều. các cô đừng bàn về nó nữa khi nó không thuộc về các cô.
Cái lồn gì gọi là thiêng liêng, thì hãy giữ nó trong chim (aka trong tim), nói cái con củ cặc.
anh lại phải đi cày cái đã
tối về anh cho các cô 1 trận
tsb nhà các cô


Travis Hawk (174)

Thôi Moa suống đường, tiếptục làm thân trâu-ngựa.

Địt mẹ các cô ăn buỗi ăn buỗi.


bữa no bữa đói (175)

Lếu con nầu đã xem phin Cầu Trên Sông Kwai (The Bridge On The River Kwai) Giải Ốt-ca 1957. Sẽ biết, toquoc đéo phải là một khái niệm thường trực.

Mời các cô coi đoạn kết phin phỉn, cô đại tá công binh Anh lợn, chỉ nhận ra toquoc là cái đéo, lúc gần về mới Chúa. Và trong nỗ lực sau cùng, đã điểm hỏa khối thuốc nổ mà trước đó, toán biệt kích Anh, vì cổ mà đéo mần được.

Cầu Trên Sông KwaiTử Thần Đen (176)

con hốc lo bú lồn con Ý cho tốt rồi thoát lừa nhanh mẹ mày đi, sủa nhiều điếc con ráy. Còn nhắm đéo thoát đc thì câm mõm chó lại và tiếp tục cày bừa cho bê.


Carlos Montois (177)

[si="5"]
Nhẽ không cô Lừa nào trong quán xem Bố già. Anh nhớ trùm Cóc lê ông định nghĩa về Tổ cuốc aka Quê hương hay đéo tả, nhẽ ngang ngửa Trung tướng vĩ đại. Đéo nhớ chánh xác, đại ý ổng lói rằng là lơi lào ta sanh ra thằng cu (aka nhi đồng)thì lơi ý là Tổ cuốc của ta.

So, Mỹ hay Nĩu ước là Tổ cuốc aka quê hương của ông ổng đéo lói nhiều. Cơ mà ổng vẫn trung thành với triền thống Xay-xỉn đảo ngay trên đất Mỹ nha các cô, trung thành với triền thống thôi, dí cạc vào mới Ý-lợi-chó.

Bổ sung thim là Bu dô Mà rí ô tác giả Bố già, nhẽ là thợ văn bựa đầu tiên thành công trên trường cuốc tế, đéo xem sách ổng nhẽ hơi phí.

Nhi đồng anh sanh ra ở Saigon chó, vậy nhẽ Sa2igon chó là quê hương anh mất rồi. Ngoài ra thì dí cạc vào Tổ cuốc của Bê, thế cho nhanh.

[/si]


F1 Condor (178)

Xứ Lừa của các bú zù đã nhiều lần từ chối văn minh, từ chối lẹc sống đàng quoàng tử tế. Thậm chí đã từ chối luôn một chính thể dân chủ vào bậc nhất thế giới.

Các cô hông nên than vãn & lại càng hông có quyền than vãn, nghen chưa. Bê chính là chiếc áo duy nhớt (nhất hehe) vừa vặn với thân thể ốm yếu & đầy bịnh tật của bú zù.

Mọi chiếc áo dân chủ, văn minh...blobla.. sẽ quá sức rộng mí các cô & chỉ khiến đời con đời cháu các bú zù khổ càng thêm khổ vì sẽ dính nội chiến, động loạn xã hội.

Hãy nhìn các gương mặt, ánh nhìn thật sáng, thật trong trẻo từ các thần dân các nước lân bang như Thái, Phi, Hàn, Đài... (chớ đừng nói gì đến tai lông) và hãy so sánh mí gương mặt xạm tối, méo mó & ánh nhìn lo lắng sợ sệt của Lừa, ấy là chưa nói đến hành vi, thì đủ thấy các cô xứng đáng được Bê chăm sóc hehe.

Cho đến khi gương mặt, từ trường các cô sáng, chỉ cần sáng như Philippine hoy, thì khi đó Bê sẽ tự thay đổi & thậm chí bị triệt tiêu (đây là ý thiếm Đánh chôm chỉa từ một nữ tu đã từng chơi QB, nàng có thuật xem tướng cực xuất sắc, giờ nữ tu í sống ở quê con Móc Lốp)

Nhẽ 999 năm nữa ?!

Hết chiện, cách mệnh !


Voi Đái (179)

À chào cái!đcm


Voi Đái (180)

Nhân ngài giống cái của nừa..hehe!mong cho cái vưỡ nà cái..đực vưỡn nà đực..đừng nửa nạc nửa mỡ

Đcm!


cưa sừng làm nghé (181)

Quê Hương .Tổ Quốc Đây ?!

Niên 1999 thằng bạn nối khố từ nơi giãy chết
trở về .Tìm đến thăm tôi, ngồi uống cafe tôi
hỏi nó: trên 20 năm nay rồi bây h mí về thăm
quê à ,. Tao đang đi công tác tại Nhật,thì
cong ty nó bảo tao bay sang VN chuẩn bị làm
chiết trù,ký hợp đồng cho mạng Intenet không
dây,chứ có mà thăm quê với hương gì?
Ở đâu? mày làm xong rồi à
Ở miền núi ngoài bắc ấy. Mà đếch làm được đâu?
Tôi nói sao lại ko làm được? ĐM nó .Toàn bộ
thiết bị của tụi tao . Thí dụ chỉ có trăm ngàn
nhưng chúng nó bảo tao ký với chúng là hai trăm
cái trăm còn dư là của chúng nó,gởi lại cho họ
sau. Tao hỏi CTy. Xếp bảo ko được,đóng thuế là
bị lỗ chắc. Trốn thuế là ở tù, Mà HĐ quá nhỏ
để phải làm như vậy. Nay tìm mày chơi ,mai tao
về. Sao về chi sớm vậy, mai ăn thịt cầy với tao
đã rồi hẵng về. À mà mày về từ hôm nào... Tao về
sáu hôm nay rồi , nhưng ở KS nhà tao cũng ko biết
là tao về. Chiều nay tao ghé nhà một chút thăm
bà già xong là ra KS ngủ , sáng bay sớm. Tao ko
ăn thịt chó được đâu? Sao tao thấy chúng nó về
nó ăn bạo lắm mà. Chúng nó làm cho tư nhân,hay
làm ngoài cá thể ,chúng nó dám ăn, còn tao ko dám

ĐM hay là mày sợ phải cúng tao một bữa nhậu chứ gì
Tao có sợ cái déo tao đây này,lương tao sáu ngàn
đấy,nên tao phải mất 50% thuế. Ăn vào lỡ có chuyện
gì về bển nó kiếm chuyện BHYT của tao là thối ngay

Những đứa làm lương một, hai ngàn nó về khoe mẽ
bố láo thôi. Chúng làm ngoài đâu có ảnh hưởng gì
đến tương lai. Lương tao cỡ đó còn ko đủ nuôi vợ
con, tháng nào mà bí quá. Ko đóng kịp BHYT cho
gia đình,mà lỡ có ai đó ko may bị phải lên bàn mổ
là tao bán nhà ngay. ĐM thế mà cũng nói,thì bán
nhà mà chữa bịnh chứ sao; Déo vào,tao bán nhà tao
vào CASINO đánh bạc,nếu thắng tao chuộc lại nhà
và có tiền chữa bệnh cho con. Còn thua hết thì
CASINO xác nhận tao đã chơi hết tiền, thì nhà nước
Mỹ Phải chũa bệnh cho con tao y như tao có tiền
vậy. Nếu ko tao kiện bỏ mẹ nó.Chứ mày có còn nhà
là mày phải trả tiền viện, mà trả tiền là mày cũng
mất mẹ nhà.

Khi mới sang đây tao ko thể nào thích nghi với
cuộc sống ở đây, nó sòng phẳng đến sống sượng
luôn. Nhưng càng ở lâu càng thấy , như thế lại
tốt,vì mọi người đều tuân thủ pháp luật như nhau
Tao kể mày nghe,tao có cái thẻ được phép đi săn
nhưng vào rừng săn chỉ dược bắn nai đực thôi,
ko được bắn nai cái,nhưng mày sẽ thấy một con nai
cái đứng sờ sờ trước mặt mày giũa rừng, chẳng có
ai xung quanh. Bắn. Bắn ngay kẻo muộn chứ gì,Ừ
giấy phạt nó cũng ko đến muộn hơn sau khi mày về
nữa ngày đâu. Bởi vì đó là hình ảnh 3 chiều nó
chiếu lên, mà súng của mày nó đã gắn con chíp
bắn là nó biết ngay. Phạt đừng cãi.Tao bắn dược
con nai đực, thuê cẩu lên xe mang về khoe bạn
bè,ko ai dám xẻo miếng nào để ăn.Chạy về nhà còn
để nai trên xe thì nhận được điện thoại yêu cầu
mang xác con nai đến lò thiêu ngay ví đã quá 24h

Nó còn kể tôi nnghe nhiều chuyện lắm
Tổ Quốc và Quê Hương của ai ko biết


Xoong Thủng (182)

Văn minh là cái lề gì thốn hả Thím Đánh

Độc nhất vô nhị bữa tiệc 20/10 tại hành lang chung cư

[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/10/19/14/20151019141518-12074856-848266305291906-3832785266374680597-n.jpg]

[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/10/19/14/20151019141518-11219622-494468234046728-5752112472712145039-n.jpg]

[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/10/19/14/20151019141705-12088220-855906517856907-5413900522214985140-n.jpg]

[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/10/19/14/20151019142110-12119088-860135404102081-1505948046386387564-n.jpg]


Sói Xám (183)

Đèo mẹ, từ ngày đi theo Zì, thấy chúng nó tưng bừng chúc mừng 8/3 với cả 20/10 tôi thấy buồn buồn tợn. Vện tôi cũng quen với việc đéo có hoa hoét, quà tặng tẳng gì mấy cái ngày đó cả. Cơ mà tôi lựa lựa mấy ngày sau sau tôi tặng quà gì đó khác. hehe thế mới bựa

Đúng là phụ nữ là để yêu cả 365 ngày cứ ke đéo j có nhõn vài ngày vậy đời?

Với cả vụ Tổ cuốc, nhẽ tôi bị thoái hóa biến chất mịa nó rồi người ơi. Cơ mà tôi lại đéo thấy buồn, her her, thế mới phẽo


Caroline Michaelis (184)

Ref: Xoong Thủng (182)

Vui là được, miễn đừng nhậu nhẹt xong rồi đánh lộn. Nhà ta không muốn ra nhà hàng thì sao?


CBDN - CBDN (185)

Tôi thì chưa bao giờ hứng thú với chủ đề này, vì biết thân biết phận, rằng: chỉ sống cho tốt đẹp, cho tử tế, cho viên mãn... cuộc đời bé mọn của mình và đủ mạnh để kéo theo người thân - đã khó lè các thứ ra rồi, có phải là Bất hủ như ai kia đâu mà lo chuyện bao đồng[(-)] .

Nhưng nhân các cô lao xao về những thứ gọi là "tổ quốc", "quê hương"... tôi chia sẻ thêm một câu chuyện nhỏ để thấy cuộc đời đôi khi cũng phong phú các cô ạ.

[youtube=https://youtu.be/L9qNnYyl1k4]

Tôi từng chứng kiến khoảnh khắc một giáo sư người Pháp gốc Việt (từng nhận vài huy chương cao quý của nước Pháp) - người mà chúng tôi trìu mến và ngưỡng mộ gọi là "sư phụ" - đã lặng người, mắt rưng rưng khi bài hát này khe khẽ cất lên tại bữa tiệc nhỏ mà lò mổ chúng tôi chiêu đãi ông.

Ông là người mà khi nghỉ hưu tại Pháp quốc, đã tự mày mò học lại tiếng Việt sau gần nửa thế kỷ sống ở nước ngoài - chỉ để công việc tham gia giảng dạy trong 1 dự án giáo dục (miễn phí) tại Lừa của mình được thuận lợi hơn trong tiếp cận với người học (ngoài ra còn các dự án văn hóa, dân sinh... khác).

Nói thật, tôi nghe bài hát đó thì chả có cảm xúc quái quỷ gì, nhất là lại trong một buổi tiệc chiêu đãi kiểu tây - thì thậm chí nghe còn thấy hơi ê a, rề rà, mệt mỏi. Nhưng mà tôi bị xúc động, nổi cả gai ốc, khi vô tình bắt gặp khoảnh khắc rưng rưng ấy của lão sư phụ đáng kính các cô ạ.

Tất nhiên là xúc động ấy - tôi cảm nhận từ tổng hợp tất cả những gì tôi biết về hành trình "về nguồn" không mệt mỏi với đồ sộ những hoạt động thầm lặng của ông trong suốt nửa thế kỷ không sinh sống Lừa và cả hiện tại, chứ k hẳn chỉ là tự thân 1 khoảnh khắc sến sẩm ấy.

Vậy nên, mỗi khi vô tình nghe ở đâu đó lao xao về khái niệm "tổ quốc", "quê hương"- tôi lại nhớ đến câu chuyện nhỏ này. Có lẽ cũng không ngẫu nhiên đâu, nhẻ.


Sói Xám (186)

Ref: CBDN - CBDN (185)

Các Mác Vàng son già hói nhẽ làm bệnh viện. :D.

Tôi nghĩ phải ở cái tuổi của sư phụ các mác, khi sắp về với chúa, khi cuộc đời đã viên mãn ở Tổ quốc Pháp quốc rồi thì người ta mới thấm.

Đấy là nỗi nhớ quê hương, nơi người ta sinh ra, nơi người ta để lại những kỉ niệm tuổi thơ hồn nhiên trong sáng. Nó khác với Tổ quốc. Chứ bảo sư phụ của Các mác hi sinh cho Tổ quốc lừa, theo tôi nhẽ chưa chắc. hehe


CBDN - CBDN (187)

Ref: Caroline Michaelis (184)

Tôi không phán xét, nhưng sure là không ủng hộ. Nếu tôi là dân sống ở chung cư đó, tôi sẽ từ chối tham gia.

- Thứ nhất: Mùi đồ ăn sẽ bị quẩn và lưu.
- Thứ hai: An toàn cháy nổ (nhìn dây điện kéo loằng ngoằng ra hành lang vừa ghê vừa xốn mắt - nhẽ là dây nổi lẩu điện?)
- Thứ ba: tiếng ồn: chắc gì 100% người dân sống ở lầu đó đã ủng hộ bữa tiệc này, nhưng mà người ta phải bất đắc dĩ theo số đông?
...

Tôi không rõ EcoHome Bắc Cổ Nhuế Chèm (Nụi???) là dạng chung cư gì - mà ban quản lý lại Ok với kiểu sinh hoạt cộng đồng này, nó có công viên, sân vườn, khu dành cho tiệc tùng, nướng BBQ ở dưới sảnh không...

Nhưng cảm quan cá nhân tôi là không đồng cảm hay chia sẻ với kiểu tận dụng hành lang "vui" kiểu này.

Sorry nếu có Bựa nào là dân cư ở đó.


CBDN - CBDN (188)

Ref: Sói Xám (186)

Hehe, chia sẻ 1 câu chuyện vì cảm giác xúc động trong khoảnh khắc đó của tôi là có thật thôi và còn lưu lại mãi đến giờ như 1 kỷ niệm về lão sư phụ.

Chứ tuyệt nhiên, không "bảo" giề, cũng không "bình luận" gì cả đâu nha[.O.] . Cuộc đời đôi khi có những thứ khó nói thành lời 1 cách đanh thép lắm, nói ra thì vỡ vụn hết cả, nên thôi thì chỉ cảm cho riêng mình thôi là dủ đẹp đẽ rồi.


Xoong Thủng (189)

Ref: Caroline Michaelis (184)

Khu chung cư nào chằng có tầng văn hóa cho sinh hoạt chung hay khu sinh hoạt ngoài trời hả cô? Sao không ra đấy mà làm.

Không muốn ra nhà hàng không có nghĩa là cô lôi nhau ra lối đi chung mà đập phá. Khác đéo gì thằng nhà quên chê toilet ỉa không thích bằng ỉa đồng


Xoong Thủng (190)

Ref: Xoong Thủng (189)

He he mụ Lý toét bị hack nick hay sao mà comment lại vậy nhể?


F1 Condor (191)

Ref: Xoong Thủng (182)

Một lần nữa các bú zù xứ Lừa lại thể hiện thói hồn nhiên & đần độn đến thiên tài. Hành lang chung cư lẹc các bạn tận dụng cắn bú, ca hát ... đến phát tởm.

Đại đa số các bạn ca hay hổng thua gì... Lệ Zơi, thế mà các bạn cứ ca to hát lớn hồn nhiên ở chốn đông người. Dịp tiệc tùng các bạn còn bày sàn nhảy disco trên lề đường với những động tác giựt giựt chả khác gì khỉ động kinh. Hồn nhiên & sung sướng đến thế là cùng, thiên đàng là đây chớ đâu, ờ.

Các hành vi 'sung sướng' nài luôn lẹc chính quyền khuyến khích, vì sao thì các bú zù biết zồi. Và các buzu zất xứng đáng lẹc Bê chăm nom & nãnh đạo. Xin chúc mừng, ờ.


Caroline Michaelis (192)

Mỗi một sảnh chung cư có 6 căn. Nếu số căn nhiều hơn 6 thì các bạn đừng trách, vì đó là bần nông.

Số hội viên tham gia trong ảnh có vẻ nhiều hơn 6 gia đình
Họ đồng thuận thì kệ họ. Tại sao là người ngoài lại phán xét thế nhỉ.

Các bạn nên nhớ rằng, chung cư có phân khúc của nó. Ham rẻ rồi ở chung với bần nông thì ta thán cái nỗi gì.


chuẩn tướng (193)

Ref: Caroline Michaelis said... (192)
Tôi chịu mẹ cái ní nuận của thầy; nhưng cô nói vậy tôi chưa ưng! Ờ; - không phải ở chung cư là những người không có tiền, mà cũng không phải ai ở chung cư cũng là người ko có ý thức, Ờ;
Nhưng, hình vi của các cô như vậy là đáng lên án, thứ văn hóa làng xã, không được phổ biến rộng rãi nơi đô thị, nó hầu như là một hành vi xấu quá, phải được lên án.
tôi đéo ở chung, tôi cũng chẳng đi qua, nhưng tôi lên án ăn uống kiểu như vậy, nhất là ở trong quán. he he thế mới tinh bông lông nhông


CBDN - CBDN (194)

Ref: Caroline Michaelis (192)

Yes, thưa đ.c Lý Toét Các Mác khả kính (tên cũ).

Hổng có phán xét. Nhưng đúng là tôi có thấy may mắn vì mình hổng sống ở đó, hehe.

Hết chuyện chung cư (@Vợ Đánh).


Sói Xám (195)

Ref: CBDN - CBDN (188)

Hehe, tôi cũng chỉ góp vui thế thôi Vàng son ơi. Chứ tôi tintin, sao đủ tuổi luận bàn mấy thứ cao siêu thế này. Biggest fan của Zì lúc nào cũng nhẹ nhàng được. Yêu ghê


Caroline Michaelis (196)

Tớ chưa gặp cảnh này bao giờ nên có lẽ bàng quan chăng. Trong khi, tớ đã chứng kiến việc nuôi lợn trong chung cư. Mùi của nó ảnh hưởng ra sao đối với các hộ. Có thể, đó là tập quán của khu vực đó.

Đã xác định ở chung với bần nông thì khó đi ngược với xu hướng của chúng. Ta không muốn ăn thịt chó thì đừng vô quán thịt cầy. Vô đó chê bai chả ăn ngay bát mắm tôm.Caroline Michaelis (197)

Tớ muốn đổi nick mà đổi qua đổi lại, G+ nó không cho. Các thành viên thông cảm.

Tập quán mỗi miền mỗi khác. Ngay cả những chúng cư cũ, xập xệ ở Gồng cũng khó tìm được một sự "đồng thuận" như trong ảnh. Một thiểu số không tán thành người ta cũng phải dẹp dự án.

Còn trong bối cảnh hình ảnh bài báo "vinh danh", các bạn mà sống chung với họ, không chịu "đồng thuận" với họ. Có khi đi vắng lãnh hậu quả, lúc nào không hay.


Caroline Michaelis (198)

Mà tớ nói thực, bớt đọc lá cải đi. Lấy thông tin từ lá cải, không biết bối cảnh ra sao, rồi phê bình không xây dựng.

Ta chỉ nên phân tích, như thế là không hay, muốn an toàn thì không nên sống chung với lũ đó. Còn nhìn những con người trong những hình ảnh đó, thấy gương mặt họ phấn khởi, hớn hở như thế. Liệu họ có muốn bị chỉ trích không.


Caroline Michaelis (199)

Không thấy ai đặt câu hỏi: Nếu tôi ở chung cư như thế, mà tôi không muốn, vậy phải làm sao?

Đáp án chỉ có thể là: 1. tránh họ hay 2. đấu tranh với họ, hay 3. tham gia BQL để đặt lại luật lệ cho tòa nhà.

Kẻ một cái bảng 3 cột, rồi chấm điểm, ra quyết định.


chuẩn tướng (200)

bài này moi từ bên diễn đàn oto fun
nhạt