VIP Listings Archive

Sunday, March 29, 2015

Cash perpetuity (Dòng tiền vôhạn) :P1

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

Cash perpetuity (Dòng tiền vôhạn)

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2015-03-29 05:00:00

Dòng tiền vôhạn

(trích bàigiảng F-MBA, họcphần quảntrị tàichính)


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1)

Dòng tiền vôhạn, aka dòng tiền chảy đều vôhạn, tiếng Mẽo cash perpetuity, là dòng tiền đềuđều chảy mãi chảy mãi.

Case 1: Các cô nhận lương hưu, hàng tháng đúng 3 chai ôngcụ, không rõ lúc nào dừng. Đó là một dòng chảy đều vôhạn.

Case 2: Các cô nhón một góc lương hưu, hàng tháng tròn 1 chai ôngcụ, dành mua baohiem nhantho, trong 18 năm. Đó cũng là một dòng chảy đều vôhạn.

Tại đây sẽ có bănkhoăn, với case 2, dòng tiền chảy nhõn 18 năm, vôhạn cặc đâu?

Nó cứ là vôhạn, vì, nhỡ các cô tèo sau 10 năm, hay 13 năm, thì case này khác đéo gì case 1.

Nếu sau 5 năm, lương hưu các cô độtnhiên tăng thành 5 chai? Đcm không sao. Cú tăng lương đơngiản tránh lạmphát, ngoài hoạchđịnh của bọn trả xèng. Dòng tiền của các cô coi như không ảnhhưởng.

Note: Phânbiệt dòng tiền chảy đều vôhạn vs dòng tiền tăng đều vôhạn (growing perpetuity).

(2)

Sau 13 năm, aka tới 2028, tongcong lương hưu các cô lãnh sẽ bằng:

13 * 12 * 3,000,000 = 468,000,000 ôngcụ

Các cô có sometimes tự hỏi, nếu mình không tiêu xu nào, thì 468 chai ôngcụ năm 2028 mua được cái đéo gì? ? Quả nhà? Con Uây? Hay tô bún?

Coi như xèng ôngcụ giảm giá hàng năm 8%, ngang mức lãi gửi ngânhàng, thì 468 chai ôngcụ năm 2028 sẽ bằng quãng 172 chai.

Nói cách khác, nếu các cô gửi ngânhàng 172 chai năm nay, gòi quên mẹ nó đi, thì sau 13 năm, các cô cũng có 468 chai, gồm cả gốc và lãi.

Bọn hànlâm phán, giátrị hiệntại (present value, aka PV) của 468,000,000 ôngcụ năm 2028 bằng 172,000,000 ôngcụ, với suất chiếtkhấu (discount rate) 8%/năm.

Hoặc chúng cũng phán, giátrị tươnglai (future value, aka FV) năm 2028 của 172,000,000 ôngcụ sẽ bằng 468,000,000 ôngcụ, với chiếtkhấu 8%.

Các kháiniệm giátrị hiệntại, giátrị tươnglai, và suất chiếtkhấu, là những cănbản của khoahọc tàichánh. Xèng không baogiờ ever đứngyêm, nó phải nhảynhót, phải sinhđộng, và phải gánhchịu các cơhội tăngtrưởng.

(3)

Các cô liệu có tự hỏi, mình lãnh lương hưu tháng 3 chai, nhưng đéo biết lúc nào tèo, thì tongcong nhận được khoảng baonhiêu? Và nếu, trungương gạ mình lãnh mẹ một cục 300 chai, thì nên hay không?

Đây chính thuộc kháiniệm giátrị hiệntại của dòng tiền chảy đều vôhạn (present value of perpetuity), aka PVP.

PVP tínhtoán khá mẹo:

PVP = p / r

(p) là khoản xèng chảy đềuđặn hàng kỳ,
(r) là mức lãi một kỳ, aka suất chiếtkhấu.

Các cô tính luôn đcm, cho {r} bằng 0.08 aka 8%, lương năm bằng 12 lương tháng:

PVP = ( 3,000,000 * 12 ) / 0.08 = 450,000,000

Nghĩa là, các cô nhận được khoảng 450 chai ôngcụ, đéo ke lúc nào hysanh chào nóc tủ. Và nếu, trungương gạ các cô một cục 300 chai, thì hehe bố mày zí cặc.

Mùa 199x, suất chiếtkhấu kinhhoàng 55%/năm, và lương hưu 200,000 ôngcụ:

PVP = ( 200,000 * 12 ) / 0.55 = 4,364,000

Mùa ý, trungương gạ Anh Tây Bương nhận 1,400,000 ôngcụ, và anh ý hehe nhận mẹ.

(4)

Now mời văncông xuchiêng thamvấn vài tìnhhuống:

Case 1: Các cô máume mua một kháchsạn bìnhdân đang hoạtđộng ngon, thunhập ròng 180 chai/tháng. Tòa kháchsạn được cò BĐS địnhgiá 25 tỷ ôngcụ. Chủ cũ đòi 35 tỷ. Mua không?

Case 2: Ướclượng giá mua côngty Ngọc Già Haiphongcho.

**

Dimanche des Rameaux, Domenica delle Palme, Palm Sunday, Chúanhật Lá, 2015.

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné.

Dio mio, Dio mio, perchè mi hai abbandonato.

My God, my God, why hast thou forsaken me.

Chúa con, Chúa con, sao ngài nỡ bỏ con.205 Comments (Page 1/2)

Bé Moon's diary (1)

Chiểu côngthức bài biên, tính ra:

Case 1: Nếu vay được Ngânhàng or đâu đấy với lãisuất từ 6%/năm trở xuống thì múc tốt.

Case 2: Tínhtoán tươngtự cho Cty a Ngọc Già, cho thấy nếu lãisuất vay đâu đó được dưới 8%/năm thì cũngxem xét múc được.

Tính thế có đúng hông hở Zì?


Bé Moon's diary (2)

À thiếu, giá của Cty a Già <= 200 tỷ cụ


Frankers Lee (3)

Thế em là cồng thứ 3 à địt mẹ con Moon cá xấu củ cặc thay cho nhời chào chân chộng hehe
Sài gòn nóng quá đi mất đcm
[im]http://apps.startribune.com/blogs/user_images/hot_(3)_4.jpg[/im]


menolos (4)

NgọcZì:

Cho r=0.08 thì PVP của tôi là 1.5Bku. Tươngđương với 13 niên lươnghiu không đổi. Theo zì, trungương gạ tôi binhiêu thì chơi được?

Ngàyngảy, AnhTâyBương có tínhtoán gì không mà nhận 1400Kku/4364Kku, hay ảnh nhận bừa?


An Hoang Trung Tuong (5)

Ref: menolos (4)

Con Ngọc Lốt nài lếu trungương gạ 1.3-1.4 tỷ thì chơi được đó. Jờ chiếtkhấu chỉ 6-7% thôi. Tính 8% cũng là mạnh tay gòi.

Zưng cứ mặccả 1.5 tỷ cho máo.


An Hoang Trung Tuong (6)

Ref: menolos (4)

Mùa ý xèng ôngcụ mấtgiá kinh lắm thưa quý cô. 55% là lãi ngânhàng quốcdoanh, chứ bọn đầutư đạibàng chúng tính suất chiếtkhấu toàn 80%.

Tuynhiên lấy 1.4 chai thì cũng hơi ít, zưng Zì đéo mặccả được. Chúng chỉ bảo, có vậy đấy mài có chơi thì chơi.


An Hoang Trung Tuong (7)

Con Ngọc Ri tính như nào ý nhẻ?


dai lua viet dai lua viet (8)

Zi update lịch hoc FMBA với Zi. Khi nao Khai giảng khoá mới?


Thap Tam Ca (9)

Đủ 20 or 30? con là mở lớp.

Các lần trước tranhnhau nhanh lắm, tôi là 1 vídụ. Với anh Al Huang, ảnh ga cái jì thì chơi luôn đéo cần cân nhắc. Đó là tôi nói thiệt. Chămchỉ chút thôi là ok. Lười thì khó ah nha.

Đoàng mlt và Hai Bựa mlt đéo thamgia ah hehe? Sắpxếp được thìgian thì vào luôn cho máu. Hai anh chămchỉ chứ có phải tạng vừa đâu.


cbn (10)

Case 1: đem 35 tỷ cụ mua KS, sẽ cắn lãi 180 trẹo cụ 1 tháng.
Nếu 35 tỷ cụ đó mang gửi ngân hàng với lãi suất 8% / năm thì mỗi tháng cắn lãi: 35tỷ x 0.08 / 12 = 233 trẹo cụ.

Rõ ràng là không nên mua.

Cách tính của cô Ri là: 180 trẹo x 12 / 35 tỷ = 0.0617.
Nên nếu vay được bank nào 35 tỷ cụ với lãi suất nhỏ hơn 6% năm là múc được KS đó.


An Hoang Trung Tuong (11)

Ref: cbn (10)

Địt mẹ Zì jảng cả một bài zài ngoằng gòi con nài fán toẹt thế nài thì đcm Zì đi chết đây.

Jảnhời như cô thì đút buồi cần học any khoahọc.


An Hoang Trung Tuong (12)

Ref: dai lua viet dai lua viet (8)

Khi nào đủ minimum 20 văncông đăngký thì Zì sẽ thu xèng họcphí, gòi khaigiảng khóa mới. Số họcviên tốiđa một khóa là 30.


cbn (13)

Đâu Zì, tôi chỉ trả lời hộ cách tính của cô Ri phía trên tại sao ra 6% thôi. Chứ vẫn ngồi hóng Zì giảng cả về 2 case này thôi. Múa rìu qua mắt thợ thế quái nào được ở đây.


An Hoang Trung Tuong (14)

Bàitập #1 trong bàibiên tuy đơngiản zưng có ýnghĩa kinhtài quantrọng với bọn taymơ các cô.

Từ bài ý, các cô sẽ tính được, một quả nhà có giá chothuê X ôngcụ/tháng sẽ có giá thịtrường hợplý là Y ôngcụ.

Lếu giá thịtrường của nhà nhả vượt Y quá xa, sẽ là bongbóng, nhiều nguycơ.

Lếu giá thịtrường của nhà nhả thua Y quá xa, sẽ là cơhội, mua ngay chứ còn đéo jì.

Chảdụ các cô đang muốn mua một căn chungcư trungbình có giá chothuê quãng 8 chai ôngcụ/tháng (X=8,000,000).

Với lãi ngânhàng hiệntại quãng 6.5%/năm, thì giátrị của căn chungcư kia sẽ vào quãng:

Y = PVP = (8,000,000*12)/0.065 = 1.48 tỷ ôngcụ

Ở đây tạm chưa tính thuế và chiphí bảodưỡng etc. Lếu muốn include zững khoản này thì mời các cô tự tính lại.

Nghĩa là, quả nhà kia đánggiá tròmtrèm 1.5 tỷ ôngcụ.

Từ tínhtoán này, các cô cothe thấy, giá nhà Saigoncho đang khá hợplý. Còn giá nhà Hanoicho vưỡn quá đắt so mới giátrị thựctế.


Bon chen (15)

Em tính thế này:
r= 0.08
180 x 12/0.08 = 27b cụ
Cò định giá 25b, và e cũng chỉ định mua nó với giá 25b thui
Như vậy giá 35b thì không nên mua rùiAn Hoang Trung Tuong (16)

Bàitập #2 trong bàibiên thì júp các cô đánhgiá các zoanhnghiệp khi các cô muốn mua hay đầutư vào nó.

Tạisao bọn đạibàng tayto Tây Bương đánhgiá Facebook có giá IPO là 105 tỷ ôngtơn, còn Alibaba thì 160 tỷ?

Không đánhgiá được như thế, thì làm sao chúng zám xuống xèng mua cophieu của Facebook hay Alibaba khi các côngty này mới chào sàn?


An Hoang Trung Tuong (17)

Ref: Bon chen (15)

Em chưa nắm thầnthái của bàitoán gòi. Cò BĐS chỉ địnhgiá đơnthuần zìa bấtđộngsản, zìa tòanhà, chứ chúng có đánhgiá được lợithế thươngmại đâu.

Con Ri jảnhời khá đúng đó, chỉ có điều con lười ý không chịu đưa ra tínhtoán.


Phong Ky (18)

He he, đơn giản thế thoi ah, vậy mà làm anh cứ hồi hộp như đợi kết quả về.

Mụ mà tính vậy thì chắc lép quá ai mà bán cho mụ, he he.

Vấn đề ko đơn giản như vậy đâu. Đợi anh chút xíu anh quay lại. He he.


caccnaito (19)

Dm anh tây buơng thợ-dại biên bài hay.
Nói thế cho nhanh dm đéo nịnh.


An Hoang Trung Tuong (20)

Ref: Phong Ky (18)

Chỉ đơngiản thế thôi, cô ạ. Các cô cứ quantrọnghóa vướnđề hehe, chứ thực za mọi thứ zất giảndị.

Còn tấtnhiên giácả sẽ zo thịtrường địnhđoạt. Khi các cô cần quá (vídụ mua xong thì có đứa trả gấp đôi đcm), thì buộc fải chấpnhận já thịtrường, bỏ qua các tánhtoán hànlâm.

Chiện đó là thường.


An Hoang Trung Tuong (21)

Zưng các cô phải nhớ, khi giá thịtrường quá nhớn so mới giátrị thựctế của tàisản, thì nghĩa là đang có bongbóng.

Các cô vưỡn cứ mua được tàisản đó, tùy mụctiêu kinhdoanh, zưng phải thậntrọng, và nhất là chỉ được mần trong [fo: color="#FF0000"]ngắnhạn[/fo]. Mần zàihạn thì chết đứt đầulâu luôn.


An Hoang Trung Tuong (22)

Ở Lừa thì không ít đạibàng đã chết đứt đầulâu vì chơi dàihạn trong cơn bongbóng gòi, nhẽ Zì không cần chấngminh, có phỏng.

Tỷnhư trườnghợp của Phụng Tăng Minh đệ Zì, hay Quoccuong Gialai, etc.


An Hoang Trung Tuong (23)

Thựcza bấtđộngsản Lừa là món đầutư tínhtoán đơngiản, chứ chả có đéo jì khó. Bởi thuế đánh trên BĐS của Lừa gất giảndị, và khá nhỏ somới mức chung của trầngian. Chiphí vậnhành BĐS Lừa cũng khá nhỏ và hoạchđịnh được.

Khác xa với Tây Bương chúng Zì, khi thuế BĐS vửa cao vửa phứctạp, và chiphí vậnhành bảodưỡng cũng.

Bọn tayto BĐS Lừa toàn kêu đánhgiá BĐS Lừa khó lắm. Khó cái con cặc. Chúng cốtình kêu vậy đặng đủn giá bongbóng, mà thôi.


Phong Ky (24)

Ok OK, anh xong việc roài.

Chỉ nói về Lừa ta thôi nhé, còn Tây Lông thì mụ đúng rồi.

Trong công thức của mụ thì mọi chuyện perfect, lãi suất thực dương, tăng trưởng dương luôn. Nhưng sự thực ko như vậy, he he, chỉ số lạm phát mình liệu có đúng ? Chắc là ko đúng ko mụ, vậy lãi có thực dương?

Ngắt phát, ipad nhọc quá.


An Hoang Trung Tuong (25)

Ref: Phong Ky (24)

Con Ngọc Kỳ nài đi nghiênkíu lại zìa giátrị hiệntại của zòng xèng đi. Lạmphát cái buồi ý hehe.


Phong Ky (26)

Vì lạm phát là số mông má len bình thường theo em mụ phải giảm cái mẫu số xuống cỡ 2~4% tuỳ độ máu, he he, vậy thay chia 0,08, em chỉ chia cho quãng 0,05~ 0,06 thôi.

Đây chính là sự mất giá vô hình của tiền Lừa ta. Vì thế dù mua nhà ko đủ trả lãi NH nhưng đầu tư nhà vẫn là kênh an toàn so hai rổ kia.


An Hoang Trung Tuong (27)

Con Ngọc Kỳ chưa nắm vướnđề gòi nha.

Trong suất chiếtkhấu có baohàm cả lạmphát gòi.

Chảdụ lếu đầutư bằng xèng ôngtơn, thì suất chiếtkhấu chỉ 2-3%.

Còn đầutư bằng xèng ôngcụ, thì suất chiếtkhấu thường lấy mẹ bằng lãisuất ngânhàng có kỳhạn (thường 1 năm). Đôikhi các đạibàng đầutư còn tăng mẹ suất chiếtkhấu lên thật cao, nhằm thu lợinhuận cho nhanh.

Như Zì đầutư ngắnhạn thì chiếtkhấu 15%. Zàihạn thì 12-13%. Các cô cũng thế, mà thôi.


Phong Ky (28)

Mặt khác, tăng giá BĐS phụ thuộc rất lớn túc độ tăng trưởng và sự ổn định tăng trưởng, khi tăng trưởng tốt, tốc độ tăng giá BĐS luôn có xu hướng tăng 10~30% thực tế đã chấng minh! he he. Thậm chí rững lúc rồ dại tăng 100% ko lói nhiều.

Vì vậy khi bong bóng đã xẹp, căn cứ công thức của mụ, chọn vài location ngon ngon là múc tốt. Vợ Uýnh nhẻ.


An Hoang Trung Tuong (29)

Ref: Phong Ky (28)

Nhiền chung mức giá BĐS trong Saigon bijờ là được gòi. Có jảm nữa không thì cũng khó đoán, vì nó còn phụthuộc nhiều thứ. Zưng con nào còn xèng nhàn (không fải đi vay như con Ngọc Già) thì mua được.

Lúc nào nó lên giá thì cũng đéo đoán được. Đoán được thì các cô jàu như em Voòng mẹ nó gòi.

Vướnđề là mua được. Còn nhà Hanoicho thì chưa mua được, chỉ cắn ngắnhạn thôi.


Binh Nhì (30)

Chào lũ bựa,

Tôi và nhánh lá dừa vừa từ Giáo đường dự Chúa Nhật lễ lá về đây. Chúc lũ bựa bình an nhé!

Câu cuối cùng mụ Zì đưa là câu hát đáp ca trong thánh lễ hôm nay.

Ôi Thiên Chúa, Ôi Thiên Chúa sao Ngài nỡ bỏ con.


Phong Ky (31)

Ref: An Hoang Trung Tuong (27)

Thì đúng đã bao hàm nhưng số liệu mộng mụ ah, em thú thực vài năm gần đây cũng ko biết chắc CPI của mình là bao nữa, cứ cộng bèo bèo 3% cho yên tâm khi tính toán. He he.


An Hoang Trung Tuong (32)

Ref: An Hoang Trung Tuong (29)

Zưng lếu các cô nhaonhao vào mua nhà Saigoncho, thì zất cothe lànsóng của các cô lại gây lên một quả bongbóng. Nghĩa là, já lại vọt tăng mà các cô đéo kiềm được.

Thịtrường luôn đỏngđảnh như vậy. Chứ lúc đéo nào cũng jống sách thì còn déo jì là thịtrường.


An Hoang Trung Tuong (33)

Ref: Phong Ky (31)

Lạmphát là môngmá, đúng gòi, zưng lãi ngânhàng thì khó mông lắm. Nó là vướnđề của thịtrường. Lãnhtụ có canthiệp, zưng chỉ được một phần thôi.


An Hoang Trung Tuong (34)

Ref: Phong Ky (28)

Giácả thịtrường ít phụthuộc vào tăngtrưởng, mà phụthuộc chủyếu vào quanhệ cung-cầu, con ngựa ạ. Tăngtrưởng 100% một năm mà cung vượt cầu thì já vưỡn cứ xuống đcm.


Phong Ky (35)

Ref: An Hoang Trung Tuong (34)

Zì nói như sách thì em bắt bẻ sao được, nhưng ở Thiên Đường khi ổn định tý ai chả đất với cát, có xí tiền ôm hai ba lô, thằng nhu cầu thật tìm mờ mắt có quái đâu.

Tại sao thế, vì Tơn với Vàng NN quản hết rồi, vậy tương lai BĐS vẫn ngon như thường sau ĐH, he he.


An Hoang Trung Tuong (36)

Hômnai là Chúanhật Lá, một tuần trước thanhle Phụcsinh, thanhle quantrọng nhất trong năm của cộngđồng thiênchúagiáo.

Chúanhật Lá tiếng Mẽo là Palm Sunday, tiếng Fáp Lợn là Dimanche des Rameaux. Trong bàibiên Zì có ghi zõ.

Ngày Phụcsinh năm nay nhằm chúanhật 05/4.

Các câu Zì trích ở cuối bàibiên, đúng như con Ngọc Bàu thảoluận, là câu đápca của cộngđồng giáodân trong thanhle Chúanhật Lá. Tại mọi nhàthờ trên thếgian, giáodân cùng zùng một câu ý.

Tiếng Mẽo là "[fo: color="#FF0000"]My God, my God, why hast thou forsaken me[/fo]". Trong câu này các cô note zững từ Anh Quốc xưacũ như "hast" (nghĩa là "have"), "thou" (nghĩa là "you").

Câu này có nghĩa như Zì đã biên trong bài, theo [fo: color="#006600"]Sách Thánh Vịnh[/fo] ([fo: color="#FF0000"]Psalms[/fo]), thì zo vua David nói từ thời cựuước, và được Đức Jesus zùng lại trong ngày chúanhật Lá hai ngàn niên trước.


An Hoang Trung Tuong (37)

Trong tiếng Latinh, câu đó là "[fo: color="#006600"]Deus Deus meus quare dereliquisti me longe[/fo]".

Lừa hát, như con Ngọc Bàu thảoluận, là "Ơi Thiênchúa, ơi Thiênchúa, sao ngài nỡ bỏ con".

Tuần tới là tuần Thánh, tuần sámhối và chaytịnh. Suốt tuần sẽ có thanhle cả ngày và đêm.


An Hoang Trung Tuong (38)

Zì thì đéo nghĩ như con Ngọc Kỳ. BĐS Lừa chưa ngon ngay được, mà sẽ như China. Phải một thờigian zài nữa, các cô mới nuốt hết được số BĐS đã tung vào thịtrường.

Vậy Lừa các cô sẽ bỏ xèng vào đâu? Bầnnông thì vưỡn cứ mua vàng, mua tơn, và mua zững căn nhà giá thấp.

Còn đạibàng thì move zòng xèng chúng qua nhiều luồng khác. Như nôngnghiệp, hảisản, vậntải, và cả hạtầng.


An Hoang Trung Tuong (39)

Các mảnh đất bé tẹo quãng 20-30 mét vuông sẽ bán chạy. Các quả nhà chungcư 196x cũng. Và chungcư mới thì loại zưới 50 mét vuông cũng hút khách.

Đó là đầucơ của bầnnông.

Còn các đạibàng sẽ lao vào nôngnghiệp, thủysản hảisản, các cô thấy gòi. Zưng có một lãnhvực xưanay lãnhtụ tóm mẹ hết, thì chúng sẽ nới cho đạibàng thamgia, đó là hạtầng, chủyếu là hạtầng jaothông.


An Hoang Trung Tuong (40)

Đút buồi vào mồm các cô. Zì xuống lúi mới anh sáumúi.


JB Désert (41)

Phụ họa với Zì tí, cao điểm của Nghi lễ Phụng vụ Tuần Thánh là Tridium Pascal, lừa gọi là Tam Nhật Vượt Qua.
Ý nghĩa của dịp này mời gúc, vì dài quá.
3 ngày này cũng là cao điểm của năm Phụng vụ Kito giáo.
Chúc Zì và Phu Nhân Tuần Thánh nhiều Hồng Ân.


MBTradingVN (42)

Chào các cô, hãy nhớ đến sự cố gãy cày trong lễ hội tịch điền đầu năm...đây là dấu hiệu một năm làm ăn thất bát trong nông nghiệp sắp diễn ra...nông nghiệp sẽ là mồ chôn bọn tay to như Đ Lâm Tặc, Khỉ.vinc, LV bank với cây giẻ rách mac ca...một số dấu hiệu

: Quảng Ngãi mưa lũ thất thường gây thiệt hai nặng cho nông dân
+Ha Noi đốn cây giữa chừng thì gặp sự cố
+TTP của Đồng Nai cũng zậy

+Cây mắc ca chết chắc, tất nhiên bọn bank LV chỉ đi lừa nông dân bán cây giống nhưng bọn lừa đảo kỳ này khó sống

+Đại gia tỉ đô đi trồng rau, kinh doanh lung tung chết chắc

+Lâm tặc mà đi nuôi bò cũng chết chắc

Một năm thất bát chắc chắn sẽ xảy ra


MBTradingVN (43)

Nông nghiệp chỉ có cây đáng trồng nhất và sản lượng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế là cây cafe nhưng chúng lại ko trồng để thay thế vườn cafe đã già cõi

+Vùng Lâm Đồng vừa xảy ra sương muối làm cây cafe chết vô số kể
+Daklak thì hạn hán, cũng thiệt hại gần hết


wellcome to nightmare!!!!


DragonFly (44)

Ref: An Hoang Trung Tuong (39)

Các cô cứ ngẫm Zì Mọi phán về đầu cơ Oi cách đây mấy tháng thì thấy chuyên gia kinh tế học trường phái hàn lâm ngon như nào.
Nghề của chàng là khuyên nhủ chứ đéo thử, cơ mà anh đéo tin anh Già bỏ xèng ra đầu tư vụ nài. Thế mới thánh. Hệ Hệ


Văn dốt Võ dát (45)

Đuỵt cụ, Ngọc Hoàng cứ nhẩy tanhtách, tanhtách dư tôm tươi, trình anh vửa dốt, vửa dát thẩm kịp thế đéo. Đề nghị Ngọc Hoàng giảng chầm chậm thôi cho bừn nông dư anh mót tí sái, đuỵt cụ.


Phong Ky (46)

Ref: MBTradingVN (43)

Cô Trết Đinh nói thật hay giỡn vậy, cây chết thật ah, tỷ lệ nhiều ko?

Thế này mấy thằng NH cho vay nhiều cũng căng nhỉ.


Dynamo Kiev (47)

Trung úy sẽ trình bày một học thuyết quan trọng. Thực sự là một quả bom nguyên tử. Nếu mà bạn Le sống dậy, cũng phải lạy trung úy là cụ.

Các Bựa có để ý rằng, vùng đất nào càng có dấu vết của người tiền sử ( > 10.000 năm trở về trước ) thì dân vùng đó càng hung dữ ? Việc tồn tại người nguyên thủy cũng đúng, và Kinh Thánh nói tổ tiên con người là Adam cũng đúng, thế mới tài. Cái này thì trung úy sẽ giải thích sau.Vai trò của Thiên Chúa Giáo đối với dân Xứ Đọ ? Khi dân Đọ Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của Đọ Nguyễn Hữu Cảnh lai tạo với dân bản xứ tại Nam Kỳ thì việc gì phải xảy ra ? Trả lời cho câu hỏi này sẽ giải thích vì sao xứ Nam Kỳ máu chảy thành sông suốt hơn 300 năm qua và chiến tranh sắp tới như lời cô MB Trading là phải xảy ra, không vì lý do kinh tế hay dân chủ gì hết. Dân bản xứ có mặt tại Nam kỳ là ai trước khi Đọ từ Trung Kỳ Chó và Bắc Kỳ Chó di cư vào ?

Trung úy sẽ giải thích cụ thể nếu nhận được Donate tổng cộng trên 1000 USD.


Anh Haibựa (48)

Ref: Thap Tam Ca (9)

Thành anh 13 đã giới thiệu, 2b sẽ điều nghiên vụ nầy.

Nhưng trước tiên 2b phẩy nhá nốt cái bánh còn lại đang dang dở đã, khi nầu đói 2b khắc sẽ làm theo nhời anh.

Chúc anh chân cứng dái cứng và nứng tứng phứng :v


An Hoang Trung Tuong (49)

Các lãnhtụ đang bán cảng. Đó là minhchấng cho nhời Zì fán zìa vướnđề lãnhtụ cho các đạibàng thamgia đầucơ hạtầng giaothông.

Hết cảng sẽ tới sânbay. Gòi cuốicùng là đường caotốc, và cầu.

Hiện đường caotốc cắn ngon nhất trong các loại đầucơ hạtầng. Xây caotốc hiệnnay thuhồi vốn trong chỉ hơn 1 năm, thậmchí chỉ 6 tháng lếu đường ngắn, và thường là bằng ODA.

Sắp tới lãnhtụ gắng cho đạibàng zô, vì ODA cũng đang cạn mẹ.

Cầu thì tươngđối ít nên cũng đéo quantrọng lắm, chưa có các zựán hùngvĩ.


Anh Haibựa (50)

Ref: DragonFly (44)

Anh Chuồn xoè cái bàn tay ra để 2b ngó xíu xem trong trỏng còn cấy gì nữa không nào [:v]


An Hoang Trung Tuong (51)

Địt mẹ con Lài Bẹn zườngnhư lấy chiện đáxoáy Zì làm niềmvui khótả?

Lếu vậy thì chúcmừng cô địt mẹ con mồm bẹn.

Zì xưanay hiếm khi đoán sai. Zưng đoán mà không sai thì đéo ai gọi là đoán. Vụ já Oi là vụ hiếmhoi, zườngnhư zuynhất, Zì đã đoán sai.

Zưng chỉ là sai thờiđiẻm. Zì biết chắc já Oi sẽ lên như cũ, quãng 1.4 Ôngtơn sẽ cắn một Oi. Chỉ đéo biết là khi nào. Trước Zì nghĩ trong quãng 6 tháng, zưng hóa ra đéo fải.


An Hoang Trung Tuong (52)

Já Oi đã đụng đáy tại 1.05 Ôngtơn vào jữa tháng 3 vửa qua. Jờ thì đang lên zần.

Sẽ đéo có chiện Tây Bương châu Âu lại thả cho cùng lúc cả Ôngtơn (USD), Ôngbảng (GBP), và Ôngthụy (CHF) cưỡi lên đầu. Đây là vướnđề danhdự tráchnhiệm của đạilục.


Phong Ky (53)

Ref: An Hoang Trung Tuong (49)

Quả này tháo khoán mụ ah, anh ko biết các Quan có nhồi cho xèng Thiên Đàng mấy giá vài phát trước khi bung ra mua nốt các cái đương chào hay ko, he he, anh nghi lắm.


Bộ Đội Bắn Đòm (54)

Địt mẹ em bé Ngọc Zì là chiên da kinh tài số 2 sứ Giao Chỉ đéo nói nhiều aha

Còn chiên gia kinh tài năm bờ oăn aka số 1 đố các cô biết?


Anh Haibựa (55)

Trong nhiệm kỳ 2 của mình, anh O3ma chủ động rút quân về nước chính là đã bật đèn xanh để anh Tin ngố đánh đông dẹp bắc, lấn chỗ nọ, chiếm chỗ kia, oai hùng biết bao nhiêu mà kể xiết.

Nước xa đâu có cứu được lửa gần và đà bánh trướng của anh Tin ngố là bằng chứng cho thấy sức mạnh của Châu Âu già nua đã kém đi đáng kể.

"Sức mạnh của một quốc gia kém đi đáng kể sẽ kéo theo đồng tiền của quốc gia đó bị giảm giá cũng, đương nhiên"

Câu phát biểu này của 2b có gì sai không nhể :)


Anh Haibựa (56)

Quý 1 năm 2015, FDI vào Lừa có sự giảm sút.

2b không buồn vì cái chuyện sụt giảm quy mô vốn đầu tư FDI mà 2b buồn vì phân bố FDI chưa được như mong muốn trong phạm vi toàn lãnh thổ.

Lan man chuyện này lại nhớ bữa trước 2b có ra Phú Quốc, ở đó tư bản giãy chết đầu tư khá nhiều và BĐS cũng lên giá hàng ngày.

Khi tư bản đầu tư nhiều thì ai dám gây chiến với những nơi nầy chứ.

Vậy nên Phú Quốc sẽ là nơi hoà bình và an toàn nhất thế giới.

(hị hị, nhất thế giới là do quen miệng mà ra)


DragonFly (57)

Ref: An Hoang Trung Tuong (51)

Thì nếu đoán sai cũng nên đăng đàn như này cho nó đúng là ông người công chính. Nhất lại là thầy Bựa nữa. Hệ Hệ

Quán nài có mấy con đá vào zái Zì nó thốn như anh đâu. Địtmẹ, kêu đi 6 múi rồi mà phải quay lại cãi giả, hờn lẫy được mấy câu thì quả thật cũng akay phết nhẻ? Hệ Hệ


Ngẩu Pín (58)

Chúng nó đang chửi anh tay to trích :

Công ty cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát khởi công "Dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai" hồi tháng 9/2014 với tổng vốn đầu tư 3.200 tỷ đồng. Đây là một trong bốn dự án trọng điểm cải tạo cảnh quan môi trường và chỉnh trang đô thị ven sông cho TP Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

hết cmn trích.

[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/03/26/16/20150326163612-plominhphonglamgi-lap-songh2-pzxd.jpg]

Dì cho ý kiến vụ này chúng nó đang phản đối, đại ý dcm nó ảnh hưởng môi trường.
cá nhân anh thấy chả ảnh hưởng cái lồn gì, nó sẽ xây thành 1 khu như thế nài :

[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/03/26/16/20150326163637-plominhphonglamgi-lap-songh5-iwsb.jpg]

đéo hiểu chúng nó phản đối cái đéo gì nữa, bọn khoa học lừa đang cố chứng minh lấn đoạn này sẽ tăng VẬN TỐC dòng chải rồi máu lồn gì đó đéo ai mà biết.

Dì đọc qua rồi thông não phát


Ngẩu Pín (59)

nếu cái nài xong, dân đc lợi là nhà ven đó tăng giá.

Nhà nước đc lợi đéo mất tiền kè bờ. thu đc mớ tướng đất, và khu này sẽ thành 1 khu đáng sống có thể chơi cả du thuyền nữa.

đéo hiểu chúng nó phản đối cái lồn gì ko biết.


Đôn Lò (60)

Chúng nó uýnh nhau tranh cắn, tranh ghế Pín ạ, còn bần nông, kền kền là công cụ aka vũ khí đánh nhao.

Rồi đâu sẽ vầu đó, sau ĐH là mọi thứ lại xong xuôi. Xứ Lừa như vậy vưỡn, ngày càng đuối hy vọng. Dù anh 3D đã công khai thừa nhận Lừa thua Cam, Lào, Miến hehe


Đôn Lò (61)

Thật thà mà nói, các bài kinh tài này Lò đọc lõm bõm, cái hiểu cái không hehe. Zưng mà cắn mày thì đéo được đòi xôi gắc, chỉ mong các huynh Ngọc Đánh, Ngọc Già, Ngọc Lài, Ngọc... đá vỡ zái Zì đi hehe


Anh Haibựa (62)

Anh Pín Click vào đây để xem thêm thông tin.

Vụ này tôi không care dưng cơ mà nhìn qua ảnh thì nếu lấp đất khu khủ nhẽ sau này nó thành khu đất vàng đẹp nhất quả đất luôn.

Đuỵt cuôn mẹ, view đẹp thôi rồi lượm, gió mát thôi rồi lượm, không khí trong lành thôi rồi lượm cũng luôn.

(hị hị, nhất quả đất là do quen miệng mà ra)


Anh Haibựa (63)

2b mà là Chủ đầu tư dự án nầy thì 2b sẽ bỏ thêm ít tiền đền bù xong vạc mịa nó phía bờ bên kia vát vát ra cho bằng đúng số mình lấp ở bờ bên nầy, xong rùi bẩu đấy lòng sông vẫn rộng chừng ấy như cũ, chúng mày kêu ca cái đéo gì.

Tại bờ bên nầy gần thành phố nên giá đất nó cao tao mới thèm đầu tư đó.


tran truong (64)

http://tinvn.biz/hang-nghin-nguoi-xep-hang-cho-nhan-do-an-mien-phi-o-sai-gon.html

Hàng nghìn người xếp hàng chờ nhận đồ ăn miễn phí ở Sài Gòn.

Anh Pín đâu? Liên tưởng phản phấu kơm 2k đê. Tát vỡ alô tụi bao biện cho tui.

Nếu có nhiều quán kơm 2k thì ai dám chắc họ không luân phiên đến dự? Tụi nầy có nghèo điếu đao? Thấy khợp miễn phí là xông vô chờ liền à.


Ngẩu Pín (65)

dcm ngu
đây là bọn mac donal quảng cáo phát đồ ăn, hoàn toàn khác với cơm 2k.

bà con chờ cắn là bình thường, chả có đéo gì mà chửi họ.


Ngẩu Pín (66)

ok anh 2b dcm tôi đang xem thêm.

địt mẹ bọn lừa cứ cái gì to đẹp hoành là i như ràng chúng phản đối thế mới tài.


Ngẩu Pín (67)

địt mẹ thàng thợ thuốc hồ hải biên như cái lồn ý mất công bố mày kick vào link địt mẹ thàng hai bựa


Ngẩu Pín (68)

địt mẹ lấp tý sông có cái lồn gì, nó lấp mẹ nửa sông cũng ảnh hưởng lồn gì.

tổ sư đói thì chỗ nào ra tiền thì đầu tư, dcm lấn tý sông có đéo gì mà làm loạn lên.

mà anh em tư sản có xèng đấm lồn vào lừa, sang lào mà đầu tư, cho lũ lừa đói thối mồm ra dcm.


tran truong (69)

Ref: Ngẩu Pín (65)

Ngu cái pín í hihi.

Có đáng bỏ công chờ như kẹt xe hít bụi vậy hơm? Do của chùa thui hehe.

Một phần mấy chục k thui, muốn ăn hum sau tới xực.

Tui cũng thử đồ miễn phí nhìu lém, thuận tiện đi qua măm thui, chầu chực tập trung đông và kiên trì đợi kiểu nài nó khác.Ngẩu Pín (70)

nó đợi khói bụi, đéo phải việc của anh, kệ mẹ chúng nó.

đợi địt phò, đợi mua vé hay đợi cắn đồ miễn phí chả có cái lồn gì xấu hết, miễn là chúng nó đéo chém nhau tranh chỗ.


tran truong (71)

Tui chê nó đợi đâu, ơ kìa hihi.

Liên tưởng nó với kơm 2k cho nó sáng mắt ra vụ đòi mở nhiều quán kơm 2k í.

Đọc ba chớp ba xáng hê hê.


Ngẩu Pín (72)

đcm, đây và cơm 2k, chả có cái đéo gì chung nhau hết.

đọc hiểu như cái lồn ý


Ngẩu Pín (73)

bọn nga đợi này

[img=http://samlib.ru/img/e/elxkin_k_l/kwoprosuoponimaniirusskojistorii-1/1990-md.jpg]
bọn Ý đợi nài

[img=https://timenewsfeed.files.wordpress.com/2012/10/mcds.jpg?w=480&h=320&crop=1]

mà thôi đút buồi vào anh đi mà gúc, tóm lại nó đợi kệ mẹ nó , anh đéo đợi thì thôi.

nhưng chửi nó vì cái lồn gì?? nó đợi đồ cắn là công chính dcm.Ngẩu Pín (74)

cơm 2k là BÁN. và nó BÁN everyday.

khác hản bọn Mac donal chỉ free để quảng cáo 1 hôm, rõ chửa??

dcm ngu. đéo chửi đéo đc


Ngẩu Pín (75)

dcm con tran truong phát tôi đi ngủ


LaSao LaSao (76)

Tuần lễ Phục Sinh (Easter week) bắt đầu là ngày Chủ-Nhật-Lá aka Palm Sunday.

Ngày Palm Sunday là ngày Chúa Jesus vào thành Jerusalem. Gọi là ngày lá vì khi Chúa vào Thànhphố dân chúng đi theo dùng lá Palm để vẫy chào.

Sau đó 4 ngày tức là Holy Thursday là ngày Chúa có Bữa Ăn Cuối Cùng (Last Supper) với các tông đồ. Giống như bức ảnh của 1 Hoạ Sĩ thiên tài nào đó?

Ngày SắmSửa (aka Holy Friday, Preparation Day). Có giả thiết cho rằng, Chúa bị đóng đinh và chết vào ngày này.

Ngày Phục Sinh (Easter Sunday). Ngày Chúa sống lại.

Ngày Easter Sunday hàng năm xác định vào khoảng từ ngày 22/3 tới /4. Vậy cách tính ngày này thế nào?

Ngày Easter Day là ngày Chủ Nhật đầu tiên sau ngày Trăng Tròn và sau ngày Xuân phân.
Ví dụ Easter Day năm 2015: (1) Xuân phân năm nay là ngày 20/3; (2) ngày trăng tròn sau 20/3 là ngày 03/04 (ngày 15 tháng 2, Âm Lịch). Vậy ngày Easter Day năm nay là ngày 05/04 (Chủ Nhật đầu tiên sau ngày 03/04).


MBTradingVN (77)

[img=http://sohanews2.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2015/5-tichdien-zing111-1424854863881/gay-cay-trong-hoi-tich-dien-dau-xuan.JPG]

Như tôi đã nói, sự cố gảy cày trong lễ hội tịch điền là một điềm báo không tốt cho một nền kinh tế lúa nước xứ Lừa:

+Con Già nên ngưng ngay lò mổ heo vì dịch bệnh lỡ mồm long móng có thể hoàn hành
+Cafe có thể thiệt hại kinh hoàng-trừ tụi trader trên sàn giao dịch thì càng giàu thêm
+Vượn khỉ bán rau sẽ làm người trồng rau bình thường chết trước, còn nó sẽ chết sau...

Một tương lai tăm tối đang chờ đón...


MBTradingVN (78)

Nhắc lại chuyện Trọng Thủy Mỵ Châu để thấy từ thời ăn lông ở lỗ đến ngày nay thì kẻ thù ko ai xa lạ mà chính là những kẽ xung quanh quý vị...Giết hay bị Giết đó là một sự lựa chọn trong tầm tay...

Sức nhỏ làm việc nhỏ, nếu không làm được gì thì quăng mẹ vỏ chuối ra đường, sẽ có đứa giẩm phải và té gảy cổ, một cách trả thù đầy nhân văn he he he


LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (79)

Ref: MBTradingVN (78)

Nhân đ.c MB nhắc đến Mỵ Châu - Trọng Thủy.

Nếu tôi không nhầm/không chủ quan, thì thời tôi tintin, khi dạy truyền thuyết Nỏ thần, hầu hết giáo viên Văn sẽ hướng dẫn học trò hãy phân tích/bình luận để làm nổi bật nào là: ý nghĩa tố cáo chiến tranh phi nghĩa của mối tình bi thảm Mỵ Châu - Trọng Thủy; nào là bài học cảnh giác - nhẹ dạ trong tình yêu... - theo một gợi ý giảng dạy chung.

(Không rõ giờ các giáo viên Văn còn phải dạy theo kiểu này không nhỉ?)

Thật may mắn vì tôi và bạn bè mình được học trong một môi trường với những giáo viên không phải dạy học giáo điều rập khuôn kiểu đó, còn học sinh thì được khuyến khích viết theo suy nghĩ riêng của mình - miễn là hay và trong bài phải lập luận chặt chẽ, bảo vệ được quan điểm của mình.

Bài viết của học sinh nào có giọng riêng và quan điểm riêng như thế, thường được thầy cô tôi khen ngợi và đưa ra đánh giá trong các buổi họp tổ chuyên môn của các giáo viên.

(Mở ngoặc chỗ này 1 tí là: tôi học chuyên từ cấp 1 đến hết cấp 3, và cá nhân tôi hoàn toàn hài lòng với môi trường(thầy cô/bạn bè) mình may mắn được học tập cùng - điều này trái ngược hoàn tòan với quan điểm của Zì và nhiều Bựa về trường chuyên[(-)]).

Từ nhỏ tới lớn, đối với riêng tôi, cuộc tình Mỵ Châu - Trọng Thủy luôn là một câu chuyện Tình Yêu xa xót nhưng đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, nhân văn nhất, Người nhất trong kho tàng dân gian Lừa.

Cảm xúc này ngày càng sáng rõ khi theo năm tháng, tôi không còn một cô bé học trò nữa, mà dần lớn thành một đàn bà trải nghiệm, va vấp với đủ mọi thứ cung bậc của bể ái tình.

Cái gì là sự phản bội vậy? Cái gì là bài học cảnh giác thế? Cái gì là lòng thù hận kia?...

Cá nhân tôi không chắc, không rõ. Chỉ có Tình Yêu giữa hai nhân vật ấy là sự thật mà tôi cảm nhận rõ, và nó tồn tại mãi trong tâm trí tôi từ bé tới tận giờ.

Và Trọng Thủy - đối với tôi cũng là một nhân vật nam đáng trọng nhất trong số những nhân vật liền ông của văn học giân dan Lừa.


LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (80)

Ref: LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (79)

Dài dòng văn tự, thì cuối cùng cũng chỉ là tự nhận thấy, mình nhẽ cũng đàn bà cảm tính thường tình, khôn ngoan mấy thì cũng chẳng thoát được vòng hệ lụy của chữ Yêu, cứ thấy Yêu là nhắm mắt nhắm mũi, chả nhìn thấy tổ quốc đâu nữa, chán quá cơ [(o)].

Đã sến xong!

Sorry các Bựa vì 2 còm sến sẩm, lạc điệu trong bản giao hưởng kinh tài mà nhạc trưởng Zì đang vung gậy nhiệt tình với sự hưởng ứng sôi nổi của mọi người nhé.

Tuần mới an lành![Ovv]


F1 Condor (81)

Ref: Phong Ky (28)

Thiếm Đánh hông đẩu tư/đầu cơ vào đất cát nhà ở, Phỏng Kỵ trùm nhậu ợ.

Thiếm là dân sản xuất vechai nên nào giờ thiếm chỉ tập trung chuyên môn của mình hoy. Từ mần 1 mã hàng nhựa, nay thiếm đã phát triển thêm được 5 mã hàng nữa, cũng nhựa nốt.

Các dự án đất cát thiếm có đầu tư, nhưng chỉ là đất công nghiệp cho mục đích sản xuất kinh doanh, chủ yếu phục vụ cho chính Vodanh & Co, mà thôi.

Anh Già nhẽ cũng như thiếm, nhưng có lẽ lão gặp may khi Bê chuyển quy hoạch đất công nghiệp sang dân cư, lợi nhuận sẽ rất bư (bự hehe), maybe.

Khựa đã & đang xẹp bong bóng BĐS, Lừa chắc cũng nối gót Khựa hoy, môi hở răng cầm cập mà hà hà

Như thiếm đã từng nói đâu đó trên nài, Lừa đã hỏng nặng hạ tầng cơ bản nhất: giáo dục, y tế & giao thông. Nên đầu tư/ đầu cơ vào đất cát dân cư trong dài hạn sẽ là ý tưởng kinh doanh tồi.

Vậy hãy đầu tư vào vùng đất, ít nhất, kém tồi tệ hơn, chả dụ Cam, Lào & ... Pakistan hehe (khi nào có hứng thiếm sẽ giảng dzìa đầu tư đất nông nghiệp tại Pakistan cho mà nghe)


F1 Condor (82)

Dzụ lấp sông Đồng Nai làm dự án nhà ở thiếm hông xem trên lá cải nên hông đi sâu.

Chỉ biết một dự án nhỏ xây cái lò mổ, chuồng bò, bé tẹo như thiếm Đánh cũng phải lập dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường tùm lum tùm la.

Dự án lấp (một phần nhỏ) sông ĐN chắc chắn nhà đầu tư phải lập dự án hoàn chỉnh, đánh giá tác động môi trường đầy đủ. Họ là những ông kẹ tai chuyên.

Dự án đã được phê duyệt chứng tỏ nó hợp lòng dân, í lộn, đầy tớ nhân dân & chắc chắn nó phải phù hợp quy hoạch chung của tỉnh do 3X đã phê duyệt quy hoạch tổng thể vùng. Ba niên trước thiếm cũng bị dính chưởng ngưng dự án taiche vechai ơ Đồng Nai cũng vì hồi í 3X chưa duyệt quy hoạch tổng thể.

Các cô có thể phán AEQL lách luật, như thế các cô sa lông lắm thiếm chê hê hê. AEQL cần xèng, nhiều xèng tất nhiên, nhưng họ vẫn phải tuân thủ luật rất chặc chẽ, kín kẽ. Họ là những luật gia... hệ bổ túc maybe hehe nhưng họ rành luật hơn bất kỳ thèng luật sư chính quy nào.

Các bạn nên sống hoà thuận, ủng hộ & đu đeo các AEQL, đấy là chân lý hết ý, ở thiên đàng đới.

Hết chiện, lấp sông


An Hoang Trung Tuong (83)

Bợn lợn văncông xuchiêng này hớimưng nhẻ. Khi Zì ít bốt bài kinhtài thì gào lên đòi Zì bốt.

Lúc Zì bốt cả đống thì các cô câm như chố.

Đcm Zì nản các cô quá. Các cô kêuđòi như một thứ thờitrang, chứ các cô có cần đéo đâu.

[img=http://www.pugbase.com/wp-content/uploads/2014/04/pug-dog-6.jpg]


Phong Ky (84)

Ref: F1 Condor (82)

Cô Vợ Uýnh cẩn thận nha,tình hình ls Tơn sắp tăng đới.

Công nhận buồn thật, chẳng nhẽ có nhõn mấy mống cứ chém với nhau như Gay ý nhẻ. he he.

Mà sao chẳng thấy chúng bàn khoa học kỹ thuật, kiến thức mới, cứ ùng oàng hết Cây lại Sông, sắp tới anh dự Sông nhạt nhạt chắc chúng chạy lên Núi, hay ta bàn về phá Núi trước cho khí thế mụ nhỉ,he he, cho chết cha chúng đi.


MBTradingVN (85)

Lãi xuất Tơn không có tăng đâu, bà Yellen nói là nền kinh tế Mỹ phát triển vẫn chưa hoàn chỉnh nên bà chưa tăng...khi nào bả bắt đầu tăng thì khoản 5 năm sau sẽ bắt đầu khủng hoảng kinh tế tiếp


MBTradingVN (86)

Tôi tiếp tục về XH trả đũa...

Đời sống quá khó khăn và ngột ngạt, nhiều người tự tử nhưng không hiểu tại sao họ chỉ tự tử một mình mà không rủ nhiều người cùng theo...nhất là những kẻ đẩy họ vào bước đường cùng-bọn quan lại...Tôi vẫn tiếp tục hy vọng vào một XH trả đũa trong tương lai gần.


nhudaubuoi_tb (87)

Tôi đang theo học lớp Economics trên trang khanacademy, hy vọng trong tương lai gần sẽ chém gió được chung vs Zì và cacc. Đm đúng là dân kỹ thuật, đéo biết cặc j về kinh tài cả, thế có chết hông cơ chứ.


Phong Ky (88)

Ref: MBTradingVN (85)

Ở Thiên Đàng cô Trết Đinh.

Cô có lý tưởng đấy, cố lên, thành công thì nhớ đến anh nhé. Anh ủng hộ đợt đầu đới, he he.


Phong Ky (89)

Ref: nhudaubuoi_tb (87)

Cô Cu tb học về nghành gì vậy? cô có phải Lọc như quan Đào nói ko?

Kt chả có mợ gì đâu, đơn giản sáng mang 1tr đi tối mang 1tr1 về thế là thành chiên gia kinh tài mẹ, he he.

Chẳng như cô Trết Đinh,trùm cờ bạc online giờ chuyển sang chiên da XH học, mẹ vớ vỉn cô cổ mà thành công ối vàng son chết với cổ.he he. Đầu tuần chán như cơm sống. Đi nhậu vậy, tổng chào,he he.


nhudaubuoi_tb (90)

Ref: Phong Ky (89)

Tôi đã nói đâu đó trên đây rồi, tôi dân kiến anh Ngọc Kỳ ạ. Con Lọc xồn không phải tôi đâu, hehe.


F1 Condor (91)

Ref: An Hoang Trung Tuong (83)

Pĩng ting pĩng ting aka bình bình tĩnh tĩnh NZEY (Ngọc Zì Em Yêu) hehe.

Đợi chiều tối thiếm Đánh quỡn xong nhào dzô cãi lộn tiếp mảng kinh tài, nhá à há

@ Kỵ: lãi suất $ nhẽ đúng sẽ được Bê đẩy lên để hút $ dzìa. Thiếm Đánh cũng có dự phòng zồi. Để 'phá trận' kiemsoatton từ Bê hê hê thì có thể lập bát quái trận có tên 'công ty ở Cam', nghe phát ham.

Khi đó, tuỳ tình hình đồng tơn mà exporters như thiếm sẽ cho chuyển nguồn Tơn (từ xuất khẩu) dzìa Lừa or Cam. Điều nài dễ ẹc, NZEY biết hôn ??

Nói đéo phải nổ chớ, mà nổ thiệt hé hé, thiếm mang Tơn cash từ Cam dzìa Lừa bán hoy cũng kiếm chênh lệch vài ngàn $ per month, cộng thêm làm dịch dzụ tài xỉu, nại nộn sozi, tài chánh hoy cũng kiếm thêm tí sữa cho baby.

Thiếu đéo gì chiêu thức đong xèng quanh cái tỷ giá & lãi suất đồng tơn, phỏng ?


An Hoang Trung Tuong (92)

Tàisản zoanhnghiệp có 2 loại

(i) tàisản lưuđộng aka ngắnhạn, chảdụ xèng, vàng, vậttư, nguyênliệu, hànghóa chưa bán..

(ii) tàisản cốđịnh aka zàihạn, chảdụ máymóc, nhàxưởng, trâubò..

Tàisản cốđịnh của zoanhnghiệp cũng có 2 loại:

(i) tàisản cốđịnh hĩuhình, chảdụ máymóc, khotàng..

(ii) tàisản cốđịnh vôhình, chảdụ bằng sángchế, phầnmềm..

Có một mục tàisản cốđịnh vôhình gất quantrọng mà lũ lừa các cô hay quên, đó là [fo: color="#006600"]lợithế thươngmại[/fo] ([fo: color="#FF0000"]goodwill[/fo]).

Như tại bàitập 2 trong bàibiên, thì các cô thấy, quả kháchsạn chỉ có giá thịtrường 25 tỷ ôngcụ. Đây cothe coi là tongcong tàisản cốđịnh hĩuhình của nó. Đó là giátrị của cái xác nhà.

Zưng con chủ kháchsạn thì đòi bán với giá 35 tỷ ôngcụ. Tạisao? Tạibởi cỏn tính 10 tỷ là lợithế thươngmại, chứ còn đéo jì. Các cô chỉ cần mua quả kháchsạn sản, tựdưng mỗn tháng có 180 chai đút túi.

Khi bọn Lừa các cô mua hay bán tàisản (gồm cả zoanhnghiệp nha), các cô thường quên mẹ mục lợithế thươngmại. Thậmchí trong báocáo tàichánh cũng đéo nêu. Đúng là bọn Lừa.

Zướiđây Zì sẽ quất lại các cồng chưởi bọn chốhoang bên Fấtbúc zìa vướnđề nghiêmtrọng này.


Xoong Thủng (93)

Ref: An Hoang Trung Tuong (92)

Như vụ định giá Kem Tràng Tiền có 3.2 tỷ cụ năm 2000 là bọn bỏn lờ mẹ lợi thế thương mại trong việc định giá phải hem anh Zì?


An Hoang Trung Tuong (94)

Quất lại các cồng chưởi bọn chốhoang bên Fấtbúc, khi chúng cãi "lợithế thươngmại đéo là tàisản cốđịnh" đcm bọn đầnđộn thiêntài:

Địt mẹ mấy con tâmthần học gạo mà zám cãi Zì hả? Địt con mẹ cho xem link tiếng Mẽo vậy:

http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-are-examples-of-intangible-assets.html

Ngay cả "Customer lists" cũng là tàisản cốđịnh, chứ đừng nói là "lợithế thươngmại" đcm.

Như vậy, lợithế thươngmại đươngnhiên là tàisản cốđịnh (vôhình). Zưng chúng (bọn kếtoán Lừa) còn đang tranhcãi về địnhnghĩa và cách tính cho phùhợp thựctế Lừa. Cái này thì mặc mẹ nhà các cô Zì đéo quantâm.

Các cô học đạihọc baxu Lừa, kiếnthức sáchvở hạnhẹp, đéo có thựctế, đéo có thamkhảo hànlâm quốctế, thì đừng có thamlam kỳvọng mở mồm chố cãi lại Zì kínhyêu.

"Lợithế thươngmại", tiếng Mẽo là "goodwill", đã nằm trong địnhnghĩa kinhđiển về tàisản cốđịnh vôhình. Nó còn đánggiá hơn cả bằng phátminh sángchế. Thế mà bọn đầnđộn còn zám cãi (là không phải) thì đcm Zì đéo hiểu các cô sống làm sao với nghề tàichính kếtoán?

Bọn marketing taychuyên hiệnđại thường đánhgiá cái-gọi-là "giátrị thươnghiệu" (brand value) của zoanhnghiệp. Với các zoanhnghiệp hàngđầu, thì brand value còn cao hơn tổngcộng các tàisản cònlại. Đcm khi xưa chưa có kháiniệm đó, thì chúng gọi chung là lợithế thươngmại. Bọn con lợng ạ.

Khi mua hay bán zoanhnghiệp, mà các cô loại mẹ lợithế thươngmại khỏi zanhmục tàisản, thì có mua-bán cái con cặc.

Đây là cânđối kếtoán của côngty AMD. Lợithế thươngmại của nó năm 2012 bằng 553 trẹo ôngtơn:

[img=http://www.amd.com/PublishingImages/Public/Graphic_ChartsDiagrams/GIF/Q3_2012_CONDENSED-CONSOLIDATED-BALANCE-SHEETS.gif]

Đây là cânđối kếtoán của Microsoft, côngbố bởi NYSE aka thịtrường chấngkhoán Niu Ước. Lợithế thươngmại của Microsoft cuối 2014 được xácđịnh bằng 20.1 tỷ ôngtơn:

http://finance.yahoo.com/q/bs?s=MSFT+Balance+Sheet&annual

Học gạo kiếnthức baxuteng trong mấy cái sách giáokhoa từ thếkỷ 18, từ mấy con giáoviên đầnđộn trường kanhtế quốcdân Lừa, mà zám cãi Zì thì đcm các cô liềumạng hơn cả ông chố điêng.


An Hoang Trung Tuong (95)

Ref: Xoong Thủng (93)

Chúng cốtình đó, thưa quý cô. Mà địnhgiá củphầnhóa mọi côngty quốcdoanh Lừa đều thế, chứ không ziêng jì Kem Tràng Tiền.

Đó là cửa cắn của anhem quanlại, mà các cô có biết cái cặc.


An Hoang Trung Tuong (96)

Có một điều gất đầnđộn của hệthống kếtoán Lừa các cô mà bọn lãnhtụ đéo chịu sửa, đúng hơn là chúng đéo muốn sửa.

Đó là, "[fo: color="#006600"]lợithế thươngmại phátsinh từ hoạtđộng nộibộ doanhnghiệp[/fo]" đéo được chuảnmực kếtoán Lừa coi là tàisản cốđịnh.

Nói như vậy, thì thươnghiệu của các cô sau nhiều năm càycuốc, cũng đéo được đưa vào zanhmục tàisản zoanhnghiệp.

Thậmchí zững vịtrí đất đắcđịa giữa thủđô đaotao, hay độingũ zâncông taychuyên lànhnghề, etc, cũng thường đéo được Lừa coi là tàisản.

Đây chính là một mẹomực nhằm nuốt khống các zoanhnghiệp quốcdoanh, như vụ Kem Tràng Tiền hay KS Phú Gia, mà con Thủng nhắc phía trên.

Tuynhiên bọn zoanhnghiệp ngoài-quốcdoanh chúng không ngu như vậy.

Zù trong zanhmục tàisản ở báocáo kếtoán đéo có mục "lợithế thươngmại", zưng khi đặt lên bàncân mặccả zìa đầutư hay vaymướn, thì chúng chua thêm vào.

Chảdụ: tongcong tàisản côngty 25 tỷ, vốn sởhữu 25 tỷ, lợithế thươngmại 10 tỷ.

Rõràng đây là một thôngtin trông zất buồncười, vì cânđối tàisản lệch mẹ, zưng các cô vưỡn phải chấpnhận.


An Hoang Trung Tuong (97)

Đây là cânđối kếtoán của Vinamilk, zoanhnghiệp hàngđầu xứ Lừa, hoàntoàn đéo có khoản lợithế thươngmại (mời coi zòng tàisản cốđịnh vôhình):

[img=http://image.slidesharecdn.com/bctcvinamilk2011-140221203222-phpapp02/95/bo-co-ti-chnh-ca-cng-ty-cp-vinamilk-2011-4-638.jpg?cb=1393036462]


An Hoang Trung Tuong (98)

Các cô thấy chưa, bọn chố hoang mọt sách zùng chuảnmực thếkỷ 18 của lãnhtụ Lừa mà đem ra bật Zì, quả là đầnđộn thiêntài.


An Hoang Trung Tuong (99)

Jờ đến đoạn quantrọng nhất.

Theo lãnhtụ Lừa, thì "lợithế thươngmại phátsinh từ hoạtđộng nộibộ" đéo được coi là tàisản cốđịnh, zưng "lợithế thươngmại [fo: color="#FF0000"]không[/fo] phátsinh từ hoạtđộng nộibộ" lại là tàisản cốđịnh. Thế mới tài.

Và đây là nơi các cô lách.

Làm sao cho lợithế thươngmại (nóichung) của các cô thành tàisản, zù nó "phátsinh từ hoạtđộng nộibộ" aka không hợppháp theo ý lãnhtụ?

Muốn biết điều này làm như nào, các cô phải bỏ xèng cho Zì. Điều này thì đươngnhiên đcm.

Zì đéo ngu cho các cô kiếnthức không tốn xèng, mà mồm các cô thì luôn zazả chưởi.

Các cô jỏi gòi, chưởi to lắm gòi, thì tự làm đi.


An Hoang Trung Tuong (100)

Lợithế thươngmại ở Lừa vưỡn được coi là tàisản cốđịnh, lếu các cô đi mua zìa zùng hehe.

Zưng có một điều đcm đặcthù Lừa nữa là, zù khoản trên đã được côngnhận là tàisản, zưng bọn Thuế Lừa đéo cho các cô tính khấuhao.

Đcm thế mới tài. Hỏi chúng đó là chơi theo Luật cặc nào, chúng bảo xưanay vưỡn vậy.


MBTradingVN (101)

Lợi thế thương mại là tài sản di động chứ không phải tài sản cố định, vì nó biến động liên tục...


MBTradingVN (102)

Lợi thế thương mại được thể hiện rõ trong việc phát hành corporate Bond, tuỳ theo giá trị lợi thế thương mại mà Bond có value khác nhau, aka mức trả lãi khác nhau


MBTradingVN (103)

Một start up có lợi thế thương mại không? Nếu nó được đầu tư bởi các venture nổi tiếng thì nó có lợi thế thương mại...nó sẽ tiếp tục thu hút các venture khác rót vốn vào, ngoại ra còn được tiếp thị miễn phí...


Đoàng (104)

Ref: An Hoang Trung Tuong (94)

Chưởi chóhoang làm đéo, cho mỏi lồn (quên, mồm), Zì ơi.

ĐCC, wiki Việt còn đéo có cả mái cấy cơ bẩn, zư, equity, liability, liquidity, thậm chí cash (mời Gúc để chứng).

SV Lừa, not all, zưng phần đông, nhìn thái Eng như nhìn thái ma, quai mẹ mặt. Chỉ nhai 3 cái jáo chã Lừa, trách đéo.

Bọn chốhoang đó, Zì ạ, chúng nghĩ "cố định" là nằm mẹ đấy, aka sờ được, dkm. Thế cái hiệu góc phố, nó k0 nằm đấy, thì nó tự lăn đi đâu. Thử nhấc vào giữa làng, nó có khác k0. Đấy, thô sơ thế, chúng đéo hiểu nổi.


Đoàng (105)

Ah, mà áp dụng TaiBuong vầu Lừa, nhẽ cắn cứt vưỡn. Như cái case Zì, nhận 4mil chỉ = 2 năm hiu. Sau đó nó hết lạmphát, cắn cứt thái gõ.

Cấy côngthức p/r kia, có đéo gì nhẻ, thực chất là đưa cho mài cái gốc, gửi vào bank Cụ % Co. cắn lãi 8 phân tháng. Lương hiu í, thàng mài sống vô hạn tuổi, TrungƯơng đéo ke.

Ấy zưng, sau 20 năm, quả thật, số tiền đéo mua đặng tô bún (hãi nhìn case trên Cải Lừa, gởi 2 chỉ vàng, 4x niên sau đéo còn mớ gao muống (2700 đ cụ).

Bố mài dí cặc. Nếu lúc đó k0 có lạm phát (or giảm phát càng tốt), anh nhận anh nhận, he he, 300 chai cụ, mua mẹ quả đất 30m2 or vàng or thóc or the likes, đặng cắn jần, zí buồi đánh bạc mí Bê, phỏng.

1- Đéo zụng đặng công thức kia ở Lừa. Chỉ tham khảo thôi.

2- Zì Bương cần hiệu chỉnh theo thời cuộc. Vại, cần hiệu chỉnh zững jì. Hai, TaiBuong đéo biết cũng?


Đoàng (106)

Ref: Con Buồi học khanacademy, có chí, anh khen.(87)

Mài theo cái lớp của Wharton, trường trưởng #1 tài chính.


Đoàng (107)

Ref: Đoàng (106)

Quên, lớp đó bên coursera. Zưng, chớ bỏqua lớp Zì BM, hehe.


FONG GOC (108)

Anh trồi lên chửi địt cụ con đĩ Zì phát rồi lại lặn. Hehe!


Thap Tam Ca (109)

Ref: Đoàng (105)

Ơ kìa, trích:
1- Đéo zụng đặng công thức kia ở Lừa. Chỉ tham khảo thôi.

Dùng ngon. Quantrọng là trong mụcđích jì, Đoàng mlt ạ. Địnhgiá để mua, bán nhàcửa dấtđai. Đươngnhiên, không tămtăm jống như cái bài toán 25 tỷ và 35 tỷ kia được. Phải biếnchuyển đi chớ Đoàng mặtlồnngựa? (trảlời luôn, câu 2 tùy tìnhhuống)


Thap Tam Ca (110)

Mấy côngty côngnghệ thôngtin mấy năm nay làm ăn vưỡn ngon. Bỏn thì, nhà xưởng thuê, đầutư taisản nhiền thấy có đéo jì, cho mỗi con một cái máytính hịn.

Thế, nó làm ăn àoào từ đâu? Gõgàng là từ taisản mềm.

Hình mẫu hiệnđại thì mềm cửng, 70 và 30.

Giờ xuhướng, ngườingười đéo nắm tàisản nhiềnthấy nữa. Nắm mẹ taisản tạng gòngtiền, tạo ga tiền. Đù má tưbản.


Thap Tam Ca (111)

Chémgió tý cho đỡ trốngtrải. Mấy năm gần đây, kinhtế Lừa vài năm kinhtế buồn, chính lúc này nhu cầu đưa mẹ côngnghệ tintin ah nhầm thôngtin đặng tăng hiêusuất lại càng tăng. Bỏn giờ xẻ hết mẹ ga chơi outsource cho nhìn tiền đỡ nhiều số 0, phùhợp thờicuộc.

Các côngty côngnghệ Lừa tăngtrưởng 40 có cả gấp vài lần là thường. Mời các Iter confirm.


Thap Tam Ca (112)

Chémgió tiếp.

Xuhướng nữa, mà con mlt Trading hay hamhố đó là commodities aka sàn nguyênliệu, con mlt Vũ trọc kếthợp với con đéo jì trẻ lắm, làm ở làng Cafe buônmê tơi đó.

Tưbản chơi mẹ támhoánh gòi. Hyvọng, tươnglai gần, đây sẽ là kênh hút tiền, đặng thủi vào BĐS cho anh Ngọc Jà cà teo.


Thap Tam Ca (113)

Bọn làm service như handjob blowjob aka quaytai thủikèn qua ngày đoạn tháng. Ah con mlt nào vừa bị bắt quả 117 tỷ? kiếm cắn ngon nhẻ. Đù má cỏn.

Nghe bảo bọn poker gamble cũng huhu cá kiếm.


Thap Tam Ca (114)

Anh em nào góp xèng chung vay làm quán matxa đê? Hia hia. Kiếm ngon kiếm ngon.


Thap Tam Ca (115)

Ah, giờ cũng là lúc mà các khóa đàotạo kiếnthức kỹnăng (đéobaogiờ có Zì lồn), như tạng dẫm thuỷtinh của con Việt trònquay, con Dương Thẩm Du, con etc...cũng phất.

Hoặc các con tạng diễngỉa Quách Tuấn Khanh thần boom.

Có đéo jì đâu, lên cầm sờ lai, chỉ cho, sáchđộng tý tạng chiếntranh nhândân gòi đo kếtquả, thế là hu hu có xèng.


Thap Tam Ca (116)

Nói vậy dưng tôi cũng ngả nghiêng khâmphục dững, anh NgọcGià, NgocĐánh, NgọcKỳ, Ngọc...
Vài năm nay sống tươi là kinh lắm. Khinào gơi mẹ vào trườnghợp tết tỷ như tết vừa gòi, côngnhân về đéo cò xèng mặt aka khủnghoảng dòngtiền, để trả lương, trả thưởng cho bỏn. Lúc ý mới thấmthía đờicó là mơ hay hơ hơ.


Thap Tam Ca (117)

Một nghề nămnay cũng báđạo đó là luâtsự và côngan. Cứ kiện giết hiếp tranhchấp suốt béo các bạn nhẻ?


Thap Tam Ca (118)

Đànông mà tai trắng kể cũng là đường cùng. Ăn cướp thì vài giờ đập chết tốt vì cướp mà đã nghèo đã đói, chạy thế đéo nào, thấy các bạn cam nói thế.

Nữ mà liều thì cũng có vốn tự có.

Đây là nói thiệt, các chị em đừng chấp kẻ hèn thấtphu này.


Thap Tam Ca (119)

Vâng, tôi chơi 1 mình vui quá. Đcmnc.

Mời các bạn tiếp tục những gì vưỡn.


F1 Condor (120)

Chết cười NZEY nấu 'customers list' cũng là một tài sản cố định.

Nếu thế, cá nhơn thiếm Đánh có thể lấy cái list nài, nếu customers thuộc Mẽo or Kịu lục địa, chỉ trong một tíc tắc gõ phím, tin hôn ?

Trên các trade leads sừng sỏ lẫy lừng, thèng Alibaba cũng chưa đạt được cảnh giới tối cao nài hehe, thì các con cá mập đã kết nối được dữ liệu của hải quan Mẽo & nhiều nơi khác & các cô có thể mua được 'customers list' của các đối thủ của công ty các cô trên thương trường, thề đéo phét.

Vài tháng trước thiếm đã chứng minh sơ bộ rồi đó, thiếm có thể cho các cô danh sách real suppliers của any ngành nào, thậm chí thiếm list luôn thèng supplier đó đã mần được bao nhiêu cái shipment & top 10 buyers của bỏn luôn, tmt (thế mới thánh).

Do dzậy, 'customers list' chả là căi đéo gì hết NZEY ạ


An Hoang Trung Tuong (121)

Ref: F1 Condor (120)

Con mặt zái ngựa này thậmchí chưa baogiờ có kháiniệm zìa Customer List. Zì nản quá đi. Đù má salông thì cũng được, zưng đừng lót bông đcm.


An Hoang Trung Tuong (122)

Ref: An Hoang Trung Tuong (121)

Nhẽ con Ngọc Đánh cỏn tưởng là bỏ 5 ôngtơn (thậmchí đéo tốn xèng, chỉ mất 15 lai Fấtbúc) mua quả email list khủnglù của hacker mũ vàng, thì tứckhắc có ngay cái list 25,000,000 kháchhàng đcm worldwide.

Đaolốt zanhsách 1 trẹo kháchhàng đéo tốn xèng nè con Ngọc Đánh.


An Hoang Trung Tuong (123)

Thời đầu 200x, một zanhsách 500,000 kháchhàng có já lên tới 150 ôngtơn. Cuối 199x, thậmchí já còn gấp 10 lần như vậy.

Jờ thì anhem tintin xe cho nhau thoảimái vài chục trẹo kháchhàng "tạng Ngọc Đánh" đcm, thậmchí đéo đòi 1 chén chè bồm.


An Hoang Trung Tuong (124)

Khi nhầm jữa [fo: color="#006600"]Customer List[/fo] ([fo: color="#FF0000"]Zanhsách Kháchhàng[/fo]) với Name List hay Email List, các cô tự hạthấp nănglực trithức của mình xuống nhiều quá. Bútủ vãi cả Ngọc Đánh, Zì hyvọng con nài đùa thâu, đcm.


F1 Condor (125)

Ref: An Hoang Trung Tuong (122)

NZEY bật như củ kẹc thiếm chê hê hê

Thiếm nấu customers list là customers người thật việc thật và hiện đang có mua bán giao dịch đường hoàng, chớ có nói spam list đâu, con gẳm nài ?

Các shipment cũng thực nốt, tất nhiên các shipment đó phải nằm trong data của hải quan Tai lông.

Ngay cả Alibaba cũng đéo thể offer được services đặc biệt nài.

NZEY muốn thử hôn ?


An Hoang Trung Tuong (126)

Zì có bàibiên Kỹnăng Khởinghiệp ([fo: color="#FF0000"]Business Starting Up[/fo]) trứdanh zưng chưa cungbú tại Quán Bựa.

Trong bài bải, Zì zạy [fo: color="#006600"]bọn tintin[/fo] hầunhư [fo: color="#006600"]đéo có xu vốn nào, và cũng chả có chút kinhnghiệm[/fo] đéo nào, cách khởinghiệp.

Quantrọng nhất tại trạnghuống đó, chính là [fo: color="#006600"]Customer List[/fo]. Chứ đéo fải vốn, đéo fải côngnghệ bíquyết, đéo fải trìnhđộ quảnlý.

Zĩnhiên, khi có một Customer List ngon trong tay, chưa chắc các cô đã khởinghiệp thànhcông. Zưng đó là [fo: color="#006600"]điềukiện Cần[/fo].


An Hoang Trung Tuong (127)

Ref: F1 Condor (125)

Lếu điều cô nói là thật, Zì thì sin chúcmừng cô. Có đéo jì fải thử hả con điêng.


An Hoang Trung Tuong (128)

Các cô fải nhớ, từng [fo: color="#006600"]Customer[/fo] trong [fo: color="#FF0000"]Customer List[/fo], là kháchhàng [fo: color="#FF0000"]của chính các cô[/fo], chứ không fải của một con mặt cặc nào như Alibaba.


F1 Condor (129)

Đây là một chiêu thức PR/ marketing hay sourcing (hiểu thé nào cũng được) hầu như có 1-0-2 mà thiếm Đánh biết.

Tất nhiên, các giáo trình giảng dại, kể cả Tai lông, cũng đeo thể hình dung ra thế

Nó chẳng những giúp công ty các cô tìm kiếm các khách hàng (mua & bán) THẬT SỰ (viết Hoa nhá à há) mà nó còn giúp các cô biết luôn top 10 các khách hàng mua nhiều nhất của thằng đối thủ công ty các cô trên thương trường.

Giáo trình anh Tây bương có dại hôn hé hé (kiểu như: làm thế nào để biết một công ty ất ơ trên mạng nào đấy, là người thật việc thật ?)


An Hoang Trung Tuong (130)

Khi khởinghiệp, và bị hạnchế zìa vốn và côngnghệ, thì Zì jảng gòi đó, điều đầutiên các cô cần kiệntoàn chính là Customer List.

Các cô fải luôn jữ [fo: color="#006600"]Customer List up-to-date, sạchsẽ, nghiêmtúc, và tươimới, có giátrị tựthân cao[/fo]. Zững con Customer zỏm sẽ bị loại khỏi. Zững con Customer đạibàng sẽ được cậpnhật.

Các cô fải luôn tácđộng cho từng con Customer trong Customer List không quên mình, thích mình, muốn cầntách mới mình, và cuốicùng, là [fo: color="#006600"]sãnsàng trả xèng cho mình[/fo].


An Hoang Trung Tuong (131)

Ref: F1 Condor (129)

Cô lại làm Zì nản gòi. Zì đã tưởng cô nắm được vướnđề, hóa za cô chưa nắm củ cặc jì cả.

Cho Zì zút lại nhời khen đcm.


F1 Condor (132)

Hoặc các cô khởi nghiệp, làm thế nào các cô có trong tay danh sách 10 khách hàng tại Tai lông của một công ty Lừa, đối thủ cùng ngành.

@ NZEY: nói hông phải nổ, cơ mà nổ thiệt hé hé, hông phải ngẫu nhiên mà Vodanh & Co xuất khẩu được sản phẩm (như shit hehe) từ xưởng chuồng bò của mình sang Tai lông thượng đẳng, thiếm đã minh chứng zồi, có phỏng.

Biết thông tin là điều kiện cần, xử lý được thông tin đó, mới là điều kiện đủ đoá lủ moá


An Hoang Trung Tuong (133)

Customer List, theo lýthuyết khởinghiệp của Zì, thì các cô đéo mua được, zù bằng zất đông xèng.

Zưng các cô tạo được nó, bằng [fo: color="#006600"]thờigian, bùhôi, khíchất, nhiệthuyết nồngnàn, sức sángtạo vôđối, và đạođức kinhdoanh[/fo].

Các cô cũng cothe có nó thôngqua [fo: color="#006600"]zững mối quanhệ[/fo]. Đây là một cách tiếpcận truyềnthống.

Các cô cũng cothe mua thêm zămvài kháchhàng bủsung cho List, bằng xèng, zưng đó quyết không là chiếnlược zàihạn.


An Hoang Trung Tuong (134)

Không có một Customer List tiềmnăng mạnhmẽ, các cô chỉ có cắn buồi.

Đủ gòi, Zì đi sáumúi.


F1 Condor (135)

Ref: An Hoang Trung Tuong (131)

Tưởng NZEY dí buồi hoặc đi chơi mí 6 múi chớ.

Rút lại nhời khen thì hehe, it is still okie hehe


An Hoang Trung Tuong (136)

Ref: F1 Condor (132)

Câu này thì Zì lại khen. Địt bútủ con mồm chó vó ngựa


Anh Haibựa (137)

Khi tham gia vào một hiệp hội nào đó, bạn chỉ phải tốn một ít phí hội viên nhưng nếu biết khai thác thông tin bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì mình đã bỏ ra.

Hiệp hội nhựa là một hội như thế.

Chỉ tiếc là mặc dù thời gian gần đây ngành nhựa đã rất phát triển nhưng trên hệ thống chính thức nó vẫn chưa được coi là một ngành như các ngành nghề khác.


Anh Haibựa (138)

Con người thường hay u mê và bị cuốn theo những thứ giả tạo, trong khi những thứ thiết thực - ấm vào thân - thì lại không mấy mặn mà.

Mấy ngày qua các bài về kinh tài trên quán bựa và những cồng về kinh tài trên quán là những hành trang rất hữu ích cho cuộc đời các anh chị.

Những thông tin chia sẻ của các anh Ngọc tuy nửa thực nửa ảo nhưng nếu biết phân tích và so sánh thì có thể dễ dàng gạt bỏ được phần ảo để nắm lấy phần thực mà nghiền ngẫm. Sau đó tổng hợp lại thì chúng đáng giá lắm đó.

Haibựa có nhời khen các anh Ngọc và cả các anh chị đã có cồng men về kinh tài nha.

Chúc các anh chị luôn bị ngập ngụa giữa đống xèng.


Danco (139)

ĐCC, Zì giảng hay VL!


Không có gì là không có gì! (140)

Thương hiệu (branch name) aka Lợi thế thương mại (goodwill) là Tài Sản Cố Định Vô Hình.

Custom List cũng là TS CĐ VH khi và chỉ khi Custom List đó tạo ra được tài sản cho công ty đó, hay công ty đó dựa vào CL để tạo ra lợi nhuận aka CL đó hữu dụng, còn nếu không thì nó chỉ là CL mà thôi.

(CL được tạo ra bằng mồ hôi công sức của công ty đó, bằng mối quan hệ làm ăn thường xuyên của công ty đó với các customer trong CL đó, và thương hiệu của công ty đó dần dần được hình thành.

Còn CL mua được đâu đó, share từ đâu đó, nó chỉ đơn giản là list danh sách khách hàng (tiềm năng) mà thôi).

Thím Đánh hiểu sai ý mụ Zì về vấn đề này rồi.


F1 Condor (141)

Ref: Anh Haibựa (137)

Đúng là Hiệp hội nhựa là hiệp hội của nhà giàu, nơi hợp & ăn chơi tuyền tổ chức ở 5 sao, hơi hao nhưng đéo sao hehe

Ngành nhựa cũng nằm trong Top 5 có doanh số xuất khẩu lớn nhất Lừa. Các cuộc họp đều có ít nhất một thứ trưởng tham gia.

Thế nhưng chán nhất vãn là speech của bà chiên ziên Chi Lan, bà nài nói lý thuyết sa lông chán bỏ mịa.

Mới đây nhất đại ca Thái, trùm ngành bao bì nhựa, đéo hiểu sao được cử làm Tổng lãnh sự Pakistan Gongcho, hèn chi ổ địt của ảnh tuyền lót đá Pakistan hehe

Hết chiện, quàng-cao aka quảng cáo ngành nhựa & vechai hotvitlon


F1 Condor (142)

Ref: Không có gì là không có gì! (140)

ừa hé, tại NZEY nói hông rõ ràng chi.

Dù sao, thiếm Đánh cũng xin lỗi anh F1 Côn đồ !


nhudaubuoi_tb (143)

Tôi thì đéo biết về kinh tài dưng cũng nghĩ anh Condor hiểu sai ý Zì. Theo Zì thì Customer List là những khách hàng làm ăn vs mình, thực sự làm lợi cho công ty mình, cái nài mới là thứ có giá trị, chứ cái Customer List lấy ở đâu đó trên mạng thì đâu có giá trị j nhiều đâu.

Một ví dụ là anh search được tên con công ty A có thể là khách hàng tiềm năng, nhưng khi anh đem hàng mình ra mời chào thì nó đéo mua. Như vậy thì con cty A đó chả đóng góp cái lồn gì vào giá trị công ty anh cả.


Vu Van Oai (144)

Chào Zì kính yêu cùng toàn thể các loại Ngọc em đã trồi lên dzồi đây :).

Bútủ, mấy hôm rồi bận túi bụi nhưng thi thoảng vẫn lướt hóng quán. Em có nghe Zì réo em muốn sinh hoạt phòng nào?( trong bài trước : An Hoang Trung Tuong said... (244))

Vậy Zì tống em vào sanh hoạt cùng các anh chị K2 nhé. Tks Zì kính yêu ;)


Vu Van Oai (145)

Ref: F1 Condor said... (91)

Thím Cônđồ Vợđánh, thật ngưỡng mộ Thím quá đi. Thím luôn có đường đi riêng không như đám đông.

Nhất là thấy Thím lúc nào cũng tràn đầy sinh lực và lạc quan lại càng ngưỡng mộ thím hơn.

Mỗi khi Thím bật NZEY lại cho thấy hình ảnh Thím đầy sự hài hước, tươi mới và hào sảng.

Mong sao có được nhiều hình ảnh Cônđồ không chỉ trên quán mà còn ngoài đời thực.

Hehe....Hết thời gian dành cho quảng cáo và lịnh hót ;))


An Hoang Trung Tuong (146)

Ref: F1 Condor (91)

Zì hyvọng con nài không chém địt cụ Ngọc Đánh mặt zái ngựa.

Cô mang ôngtơn cash từ Miên zìa Lừa cắn lãi như nào nhẻ cô cothe xe thêm chút được hông ta?

Cô mang ôngcụ qua Miên, mua ôngtơn, gòi mang zìa Lừa bán? Hay zút ôngtơn từ các máy ATM Miên bằng thẻ bank Lừa? Hay thế nào?

Cả 2 cách trên đều đã từng được ápdụng, trong zững thờigian zất ngắn, zưng jờ hỏng mẹ gòi.

Về lýthuyết, chênhlệch tỷgiá chợđen và tỷgiá ngânhàng (zo lãnhtụ quyđịnh) jữa ôngtơn vs ôngcụ khiến Lừa từng mất gất nhiều xèng. Zưng jờ các ngânhàng Lừa chúng đã khôn hơn nhiều. Chúng chặn zất nhanh các kẽhở.

Tuynhiên, cũng đoán được, còn khakhá kẽhở cho các cô zân Namkycho. Tấtcả zo chánhsách của lãnhtụ các cô.

Các cô sống cạnh một thịtrường tựdo như Miên, nơi đồng ôngtơn được thảnủi hoàntoàn, tiêu ôngtơn còn đơngiản hơn tiêu ôngnúc (aka đồng ria Miên), và qualại đéo cần visa, với xèng vé utu tốchành chỉ trăm ngàn ôngcụ, mà các cô không tậndụng được, thì cũng đáng buồn quá đi.


Khoai (147)

This comment has been removed by the author.


Phong Ky (148)

Ref: An Hoang Trung Tuong (146)

Đừng có giỡn mụ.

Mang vài đồng thì ok, mang nhiều nhiều ko cắt chút phế ko mang đi và về được đâu, tụi nó thịt luôn đấy. Tắc bụp ko tính nha.


LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (149)

Tạm biệt tháng 3. Chào tháng 4 loa kèn.

Nhìn nhà nhà post hình loa kèn Hà Nội mà dịu hết cả người. Mượn đại một cái hình trên mạng.

[img=https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/11080927_1392579511062468_6114150063233710043_n.jpg?oh=8e506be319a2117c6a24e9f261bd58f2&oe=55B31238]

"Hoa loa kèn đã nở rồi", mãnh liệt mà dịu dàng.

"Hoa loa kèn đã nở rồi
Vào hè, vào hè, tháng 4 dắt tay nhau vào mùa hè

Mặt trời vẫn còn xanh
Nụ hôn vẫn còn xanh
Và em đi, em đi bên anh
Trong con đường tới thành Rome

Chỉ một đóa hoa, dắt tôi vào mùa hè
Mùa hè đến thật nhanh
Tình yêu đến thật nhanh

Và em đi, em đi bên anh
Như là mây trắng, dịu dàng
Như là con sóng, mơ màng
Như là tia nắng, sạch trong cơn gió đầu mùa hè

Hoa loa kèn đã nở rồi
Ố, lá la, la là, là la là la
Hỡi bông hoa loa kèn, tình yêu của tôi" - (Nguyễn Cường)

Bằng Kiều hát bài này hay quá mà chẳng có bản nào trên youtube.

HOA LOA KÈN ĐÃ NỞ RỒI - BẰNG KIỀU

[youtube=https://youtu.be/2PLXWs7Dbeg]


An Hoang Trung Tuong (150)

Ref: Phong Ky (148)

Cách nay vài năm bọn Lừa Namkycho các cô từng có cả một chiếndịch gút xèng ôngtơn qua máy ATM bên Miên, bằng thẻ bank Lừa, lãi chừng 2-3% một phivụ. Mời gúc.

Bọn Miên sau đấy phải cử zânvệ đứng gác các máy ATM nhằm tóm con nào gút nhiều. Tấtnhiên việc này của bọn Lừa là hợppháp, chỉ lách luật lũngđoạn thịtrường.


An Hoang Trung Tuong (151)

Ref: LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (149)

Zì ghét bọn Lừa gọi hoa Lilie của Zì là Loa Kèn. Nghe vửa đồngbóng, zẻxèng, quêmùa, vửa lemnhem thiếu cátính, nhạtnhẽo và thiếu sángtạo. Nó thehien cănbản một sự biếngnhác trong tưduy, nghèonàn trong ngônngữ.

Hoặc gọi Huệ Tây, cũng không khác gì.

Lếu các cô ngại gọi Lilie bằng chính tên Tây Bương của nó, thì hãy cho nó một cái tên Tào, chảdụ Bách Hợp (百合).


An Hoang Trung Tuong (152)

Đây là địnhnghĩa hoa báchhợp trong wiki. Nghĩa là các cô có biết cái tên này, zưng đéo muốn zùng, vì các cô là lũ nhàquê.

Hoa bách-hợp

Hoa báchhợp là bieutuong của nhiều quốcgia, vươngquyền, zòngtộc, hoặc zoanhnghiệp, tươngtự hoa nguyệtquế. Hình cáchđiệu của bông báchhợp trông cực phongnhã phìđồn thùymị:

[img=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Fleur-de-lis-fill.svg/200px-Fleur-de-lis-fill.svg.png]


An Hoang Trung Tuong (153)

Ref: Phong Ky (148)

Ý Zì là nóichung, là ýtưởng. Cụtỷ như nào các cô phải hỏi trọcphú Ngọc Đánh, chứ Zì biết đéo đâu. Zưng Zì cothe đoanchắc, sự khácbiệt trong chínhsách ôngtơn của Miên và Lừa là một cửa tốt cho bọn Namkycho.

Chả khác đéo jì thời chênhlệch já xăng. Zưng ôngtơn thì nhẹnhàng hơn xăng nhiều.


LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (154)

Ref: An Hoang Trung Tuong (151)

Hehe, thế Zì sửa luôn từ điển đi để em gọi theo, đỡ phải nghe có người càm ràm, nhức hết cả đầu lâu xinh đẹp của em[(o)].


LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (155)

Ref: An Hoang Trung Tuong (151)

A, mà em nhớ ra entry này nhé.Có người cũng gọi nàng cố nhân đổi giày ở Odessa là Bông Huệ còn chê gì Lừa hehe[(o)]

Bằng chứng đây:

<a href="http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2009/11/odessa-bao-tap-ong-nin.html>Trung Tướng bẩu, thưa Cô, anh biết tên Cô, được chứ? Nàng bẩu, em Bông Huệ, còn Chàng? Trung Tướng bẩu, thưa Cô, anh Trung Tướng. Nàng cười, hàn lâm thế, tuyền thưa cô thưa cô. Trung Tướng bẩu, vầng, Bông Huệ, anh nhà gia giáo</a>An Hoang Trung Tuong (156)

Ngoài [fo: color="#FF0000"]báchhợp[/fo] aka lilie, Tây Bương chúng Zì còn đềcao hoa [fo: color="#006600"]ziênvĩ[/fo] aka iris (鸢尾), hoa [fo: color="#006600"]cảmchướng[/fo] aka carnation, hoa [fo: color="#006600"]sơntrà[/fo] aka camellia.. thành các hìnhtượng phonglưu trịchthượng.

Còn các zòng hoa phothong như tulíp, hồng, cúc.. thường là món bìnhdân.


LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (157)

Ref: LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (155)

Post lại link nè:

Odessa Bão Táp Ông Nin


An Hoang Trung Tuong (158)

Ref: LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (154)

Em cứ gọi theo luôn đi, mèo con ạ


LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (159)

"Nàng ngồi đếm lá cuối Primorsky. Tên Nàng là Lilie, là Bông Huệ.

Trung Tướng bẩu, thưa Cô, anh ngồi cạnh Cô, được không?

Nàng bẩu, xin mời, ghế công mà.

Trung Tướng bẩu, thưa Cô, anh biết tên Cô, được chứ?

Nàng bẩu, em Bông Huệ, còn Chàng?

Trung Tướng bẩu, thưa Cô, anh Trung Tướng.

Nàng cười, hàn lâm thế, tuyền thưa cô thưa cô.

Trung Tướng bẩu, vầng, Bông Huệ, anh nhà gia giáo"
==============
hehe, phục trí nhớ của mình quá cơ. Còn ai chê nữa không, em nghe nốt còn out nào.


An Hoang Trung Tuong (160)

Ref: LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (155)

Đó là phôngcách hàihước Tây Bương mà em.


LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (161)

Ref: An Hoang Trung Tuong (160)

Vâng, hài hước Tây Bương, hehe. Thì em cũng vẫn là Lily mà, đã đổi tên thành loa kèn đâu.

Có cái tên hoa thôi mà cũng càm ràm, người đâu mà nói nhiều nói lắm thế không biết, hờ hờ. Thôi tui trước chạy cho lành[(o)][Ovv].


An Hoang Trung Tuong (162)

Bứchọa [fo: color="#006600"]Hoa Ziênvĩ[/fo] của anh Văn Gốc đệ Zì, một tạophảm từng đạt já quánquân trong muabán chấtnghệ, quãng 200 trẹo ôngtơn something, đắt bằng cả khu chungcư Thànhphố Hoànggia của em Voòng Hanoicho.

[img=http://www.vangoghgallery.com/catalog/image.aspx?fn=images/0608.jpg]


An Hoang Trung Tuong (163)

Nghề xâydựng kiếntrúc bên Miên thờigian này mầncắn cũng ngon. Con Ngọc Chủn thử kéo một team qua bên ý coi.

Các cô còn trẻ, hỏng thì làm lại, sợ đéo jì. Chứ khi jàhói gòi, ýchí nhụt mẹ, làm đéo jì cũng ngại hỏng.

Địt mẹ tuỏi jà. Nhọcnhã lắm thay.


An Hoang Trung Tuong (164)

Zững cánhđùng ziênvĩ Tây Bương huyhoàng:

[img=http://www.photoshelter.com/img-get/I0000WDpRh.t3FE4/s/530/353/AAT2-Skagit-Valley-Irises.jpg]

Và zững cánhđùng báchhợp chúmchiếm:

[img=http://www.calcallas.com/wp-content/uploads/2013/06/whitefield.jpg]


An Hoang Trung Tuong (165)

Các ông Ngọc Già đang cắn cỏ trên cánhđùng hoa báchhợp:

[img=http://thumbs.dreamstime.com/x/arum-lillie-field-nguni-cattle-6318930.jpg]


Bộ Đội Bắn Đòm (166)

Địt cụ con Zì phần tiếp theo " Ô đét xa Bão Táp Ông Nin " đao. Zặt bốt bài kiểu thả zắm, bố láo thây @Lão bựa


Bộ Đội Bắn Đòm (167)

Zì đương mềnh màng chất nghệ mới gái à hế hế. Đcm cho anh gút lại câu chưởi vụ ô đét xa ví ông Nin trên trển vại


An Hoang Trung Tuong (168)

À nhân nhắc đến hìnhtượng ông Ngọc Già (aka ông bò) cắn cỏ trên cánhđùng xanh mượt, Zì nhớ mẹ tới thànhngữ "[fo: color="#FF0000"]cắn zơm cắn cỏ[/fo]".

Đây là một nhời nàixin truyềnthống của Lừa Backycho. Khi muốn vanvỉ ai caocấp hơn, Lừa thường nói "con/cháu cắn zơm cắn cỏ xin ông/bà".

Nó xuấtxứ từ sựtích đeo cày hay bừa cho ông trâu, ông bò, các cô ạ.

Khi đeo cày (Lừa Backycho kêu là [fo: color="#006600"]Đeo Ách[/fo]), thì con Lừa bắt ông trâu (hay bò) quỳ xuống, gòi tròng cái ách cày vào củ (neck) ông ý. Lýdo bởi Lừa các cô quá thấpbé và yếunhược, đéo quàng ách cày lên ông bò đang đứng được.

Khi ông bò quỳ chờ con Lừa đeo ách, thì ông ý tiện mồm cắn mẹ cỏ hay zơm đang có trước mặt. Tháiđộ trông hènhạ và tiệnmọn, như tháiđộ của ai đang vanxin ai.

Vậy là thànhngữ Cắn Zơm Cắn Cỏ (Lạy Someone) hìnhthành.


An Hoang Trung Tuong (169)

Hương báchhợp bên Tây Bương chúng Zì thơm hơn hương báchhợp ở Lừa các cô.

Khi za ngoạithành, lạc vào một cánhđùng báchhợp mêngmang, thì hương ý khiến các cô muốn tèo mẹ ngay và luôn.

Các cô nhấtkhoát sẽ phải lao xuống xe, nhảy mẹ vào jữa cánhđùng, gòi nằm mẹ trên đất, mà híthưởi đcm.

Hương hoa Tây Bương thường không nặng mùi. Chỉ manmác, manmác. Lýdo là hoa Tây Bương không có nhucầu zụ ong hay bướm tới xin thụphấn, vì các cánhđùng Tây Bương thường zất to, chỉ cần jó thủi, hoahoét đã thụphấn thànhcông.

Hoa Lừa các cô thường có mùi hương sóclọ điêncuồng tới mức mà nó thành mẹ mùi thối. Dienhình là "hoasữa dịudàng đầu phố đêmđêm" đcm con thợ thơ nào phán câu salông buồn mửa hehe bực hết cả mình.


Bộ Đội Bắn Đòm (170)

" Cắn gơm - cắn cỏ " à hế hế

Đcm chấng tỏ Lừa ngài xưa bựa vãi nhể Zì nhể. Nhẽ Zì gùng từ " ăn " = " cắn " trong văn bựa là từ Lừa cổ có phỏng?


An Hoang Trung Tuong (171)

[fo: color="#FF0000"]Cắn[/fo] là hànhvi zùng zăng-cửa (thậmchí cả zăng-nanh) ăn một thứ jì đó. Còn [fo: color="#FF0000"]Nhai[/fo] là hànhvi zùng zăng-hàm. Tấtcả gọi chung là [fo: color="#006600"]Ăn[/fo].

Vì loài bò (hay trâu) nhiều khi zo vộivàng vấtvả, mà khi ăn đéo kiệp Nhai. Các ông ý chỉ Cắn (cỏ hay zơm) vào ziều, gòi đến đêm thì ợ mẹ lên nhai lại.

Thế nên, hànhvi "Ăn" bằng cách "Cắn" chỉ có ở loài nhailại móngguốc, như trâu, bò, zê, trìu, etc, và zĩnhiên gồm cả Lừa, quân chốmá.

Zì muốn loài Lừa các cô được chỉ đíchdanh với các đặctrưng của chúng, nên khi định nói Ăn, thì Zì nói Cắn. Thế là thành mẹ tậpquán Quán Bựa, và jờ đã lan mẹ khắp mạng điệntoán.


Củ ChuốiTây (172)

Ref: An Hoang Trung Tuong (168)

Thế ông Ba Bị - nhân dân Lừa hay dọa trẻ con, có từ đâu hở Zì?


Lý Toét (173)

Hoa Loa kèn là thứ này
[img=http://img2.blog.zdn.vn/35609694.jpg]
[img=http://www.baohatinh.vn/img/33/t33768.jpg]

Còn hoa Li là thứ này
[img=http://www.tinhay.vn:8080/upload/dwn-36128550891237831528.jpg]

Tên Loa kèn nhẽ do một bần nông nào gọi, biết đâu là Cụ cũng nên. Khi xưa, Nụi gọi hoa này là Huệ
[img=https://phungkon1.files.wordpress.com/2011/03/200px-to_ngoc_van_thieu_nu_ben_hoa_hue.jpg]


An Hoang Trung Tuong (174)

Lừa các cô vốn thamlam và đóitúng, từ hàng ngàn năm gòi. Thế nên, khi ăn (eating), các cô đéo nhai cặc jì cả, mà cứ tọng mẹ thứccắn vào loa, gòi nuốt chẩng, nuốt chẩng, như ông bò. Đó gõgàng là Cắn, chứ Ăn cái cặc jì.

Đcm zất kinhtởm, có phỏng.

Các cô hyvọng, với túcđộ tọng đó, các cô sẽ cắn được nhiều hơn người cắn cùng (đcm các cô vốn có tậpquán cắn chung, thằng nào nhanh thằng ý lợinhuận, ychang loài bò loài ngựa, chứ không chơi 1-người-1-xuất như Tây Bương), và đến đêm thì ợ lên nhai lại.

Zưng qua vài ngàn năm, các cô vưỡn chưa tiếnhóa trong khảnăng nhailại, bằng loài bò. Kếtquả của việc Cắn thayvì Ăn ý, hóa za, làm các cô gàymòn, suydinhdưỡng, và thường mắc các chứng bịnh đường zuột, hoặc đau zạzày mãntính, từ khi mới sinhthành.

Cắn kinh thế, bọn Lừa thamtàn titiện? Ngoài cắn, các cô còn có vănhóa jì đặcsắc không, người ơi?


An Hoang Trung Tuong (175)

Khi cắn cùng nhau, các cô thường cố cắn thật nhanh. Lâu zần thành mẹ đặctính vănhóa tôngdật. Jờ đéo còn đói nữa, zưng các cô vưỡn cắn nhanh, như sáu ngàn niên trước.

Zưng cắn nhanh như thế, zunglượng thứccắn nạp vào ziều gấp 2 thằng Tây Bương cắn cùng, thì các cô có được lợinhuận gấp 2, hay không?

Không, các cô ạ. Về nănglượng nạp vào cơđịa, các cô thậmchí còn kém hơn thằng Tây Bương, vốn cắn chỉ bằng nửa các cô, khi ngồi trong cùng một bàn cắn (phôngcách Lừa). Ngoài za, zo ziều các cô đéo có cơchế nhailại, nên nó bị tànphá điêncuồng, bởi zững thứccắn đéo được nhai đủ kỹcàng. Các cô luôn bị đau ziều, và cả zuột, vì nhẽ đó.

Tómlại, Bọn Cắn Nhanh ạ, các cô chả được lợinhuận cặc jì từ việc tham-ăn của mình, mà còn có hại. Jờ thì cắnbú bớt thamtàn đi nhé.


Xoong Thủng (176)

Ref: An Hoang Trung Tuong (152)

ZÌ post hình này anh mới biết tên. Các hàng rào sắt của biệt thự thời Pháp toàn trang trí hình này


Xoong Thủng (177)

Ref: Củ ChuốiTây (172)

Cái này Zì đã giải thích 1 lần rồi mà cô chuối. Câu này lừa đặt ra để bêu xấu thiên chúa giáo: Ba bị - ba ngôi thiên chúa, chín quai - chín thiên thần, mười 2 con mắt - mười hai tông đồ


An Hoang Trung Tuong (178)

Từ jờ, con nào bầnnông quá, thì Zì sẽ thêm mẹ cái đuôi [fo: color="#FF0000"]Cắn Nhanh[/fo] vào ních.

Chảdụ Đòm Cắn Nhanh. Dangcap của bọn Cắn Nhanh còn thấp hơn dangcap của bọn [fo: color="#FF0000"]Ngọc[/fo], như Ngọc Đánh, Ngọc Già.

Ngày xưa Zì thường gọi con nào Cắn Nhanh là con [fo: color="#FF0000"]Mồm Đỏ[/fo]. Lýdo là, khi cắn quá nhanh, thì Lừa các cô bị lộ mồm, trông cứ đỏ honhỏn, honhỏn, tởm vãi cả zom. Dangcap của Mồm Đỏ nhẽ là thấp nhấp Quán Bựa. Jờ thì tạm chưa đặt cho con nào hiệu đó đcm zưng cứ chờ nhế, Zì sẽ kiếm za.


LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (179)

Ref: Lý Toét (173)

Theo như Ly lâu nay vẫn hiểu thì lily có nhiều loại, và thứ hoa chúng ta lâu nay quen gọi là loa kèn là một trong những cây thuộc họ lily.

Không biết hiểu thế thì có đúng không?

Quán có ai rành về hoa trái khai sáng giùm Ly vụ này với. Tks nhiều nhiều nhiều.

Ví dụ như đây là một link tôi đã từng xem sơ sơ, vì Lily là tên thông tin về loài hoa chút chút. Có mỗi cái tên hoa thôi mà lắm thông tin phết.

Types Of Lily Flowers


An Hoang Trung Tuong (180)

Ref: Xoong Thủng (177)

Con nài nhớ bài, Zì khen.


F1 Condor (181)

Ref: An Hoang Trung Tuong (146)

Xèng Cụ ngài càng mất giá, mang qua Miên chi dzậy trời.

Chỉ bằng một thao tác Swicth B/L tại Lừa là thiếm Đánh chuyển toàn bộ/ hay một phần doanh thu Tơn xuất khẩu sang Miên. Số tơn nài thiếm dễ dàng rút cash rồi mang dzìa Lừa, bằng nhiều ngả... rẽ cuộc đời, khá hời.

Cái trò mang thẻ ATM sang Miên rút $ cash xưa rồi, hồi ấy chênh lệch giá $ chợ đen & bank quãng 1k5 - 2k cụ/ 1$. Độ vênh nài đủ lớn để cover luôn bank charge 7%.

Nay thì tình thế đã khác, độ vênh now chỉ +/- 300 cụ each 1$. Thế nhưng, nó cũng lại đủ lớn hehe để cover cho các ngã... rẽ cuộc đời mà thiếm đã đề cập ở trên.

Bê đang gồng Mách để kiềm đà tăng của $, y như Khựa, Bê càng gồng độ vênh càng lớn cho đến khi Bê chịu hết xiết & buộc tăng trần biên độ.

Trừ phi Bê cấm Lừa sang Miên, hông thì hehe, kiemsoatton sẽ là 'chiện dài nhiều tập', bất cập & bầm dập hé hé

Hết chiện, dollar paradise in Cam.


Bộ Đội Bắn Đòm (182)

Ref: An Hoang Trung Tuong (178)

Địt mẹ Zì móc đểu anh có phỏng? Zưng cơ mà duyên anh vưỡn khen như thường hế hế

Vừa gòi Zì cơ bản đã giảng xong phần " cắn ", đang cao hấng Zì tiện thể giảng nốt phần " Bú " nhể đặng khai sáng đầu lâu cho bọn Lừa chúng anh cái


Củ ChuốiTây (183)

Ref: Xoong Thủng (177)

Thành Anh Thủng nhớ lâu,

Tại có cô văn công 5xu, mới giải thích nó có từ sau thời Tây Sơn. Nói đội quân Tây Sơn có 9 người, 3 người 1 bị, có 3 quai đựng các thứ, di chuyển hình chữ nhân ( 人).

Quân Tây Sơn thì bắt người từ Thanh Hóa trở ra, rất ráo riết khi hành quân ra Thăng Long.

Đó là lí do bỏn gọi là ông Ba Bị.


An Hoang Trung Tuong (184)

Ref: F1 Condor (181)

Gút ôngtơn tạng này cũng được (Zì đoan thôi, chưa thử), zưng nhiều quá thì các co phải canthan. Xèng chi cho biênphồng mới hảiquan Lừa liệu có đủ cho phần chênh. Chưa nói đến chiện các cô liêntục zút hàng trăm ngàn ôngtơn khỏi bank Miên, liệu chúng có thoảimái không.

Như vụ zút ATM cách nay vài năm, bọn Miên hoàntoàn đéo thiệthại jì, thậmchí chúng còn có lợi. Zưng gốtcuộc thì chúng vưỡn chặn đéo cho các cô zút.


Bazi Lốp (185)


Chào chibộ mlt he he.
Bận quá giờ mới có thờigian hóng quán.


Bazi Lốp (186)

@anh Chuối
-----------------

Câu đó là đi anh ThơmHồ aka QuangTrung sáng tác ra để chửi bonh theo đạo đó anh.
Dcm thâm thế là cùng.


Bazi Lốp (187)


Kinh.
Zì hôm nay chơi cả hoahoét lạm bàn cơ à?
Nhã thế, he he.

Để mấy bữa nữa em đi chụp hoa tặng Zì.
Gì chứ hoahoét PhápLợn em không thiếu, baola dcm baola luôn.


An Hoang Trung Tuong (188)

Bọn Miên, zù kinhtế còn hoangdã, nonnớt, zưng Zì đoán chúng cũng không ngu đến mức thảlỏng hoàntoàn cho các cô tiêu xèngmặt (cash-on-hand). Cothe tới một mức nhấtđịnh, chúng sẽ có chếtài chặn lại.

Chảdụ quá 10K ôngtơn, thì chúng đéo cho zút xèngmặt nữa. Đây là Zì đoán thôi, chứ chưa thử.

Zì thì chưa từng thấy các bank Lừa chi một lúc cả trăm ngàn ôngtơn. Đéo mẹ chúng vét sạch cả két za nhẽ cũng chỉ được chừng đó. Bọn Tây Bương thì chếđộ zùng xèngmặt còn kinh hơn nữa, các cô biết gòi.

Con nào từng mần zút xèng Miên gòi cho Zì xin thêm ýkiến. Chứ nghe nhõn con Ngọc Đánh thì Zì hãihùng lắm đcm canthan không thành mẹ Ngọc Đánh Cắn Nhanh aka 2-in-1.


An Hoang Trung Tuong (189)

Con nào đầnđộn lắm mới tin vụ Bị Thơm Hồ mà có 3 quai đcm. Zì không ngờ con Chuối lại Cắn Nhanh như vậy hehe.

Xách bị 3-quai thì có mà đi/chạy được cái con cặc. Hai con xách hai bên bị thì không nói, các cô thử hànhdong cho Zì coi con đi trước (cầm quai bị phía trước) sẽ đi như nào. Nhẽ fải buộc zài quai gòi vắt lên vai?


Bazi Lốp (190)

Vănhoá cắn của Lừa còn sang tận bên Tâylông.

Đcm, cứ đến dịp Noel là FB đỏ rực 1 màu tômcua. Đến tết thì xanhlè bánhchưng.

Bọn Tâylông chúng có thế đéo đâu, mặcdù Noel là của chúng.
Bọn Lừa thì trên bàn êhề tômcua, foie gras.
Rồi cả trăm đứa như một xoètay phồngmá chụphình show hàng lên FB.

Mà có cắn hết đéo đâu, thừa nguyên nửa, báohại chủ nhà cất tủlạnh cả tuần sau ăn cũng đéo hết.

Anh Nát, anh Fort anh nào ở Tâylông cồng phơn tôi phát.


An Hoang Trung Tuong (191)

Đcm Thơm Hồ bầnnông mà còn nhiều jaithoại hoangđường phết.

Chảdụ, nhẽ buồncười nhất, là zânquân vửa đi vửa nấu cơm hehe. Nồi cơm thì đặt trên bếp, bếp thì treo vào cây tre, zo hai zânquân gánh.

Một zânquân khác vửa đi vửa đút củi vào bếp (củi nhẽ zo một zânquân thứ tư gánh, còn zânquân thứ năm thì gánh gạo, zânquân thứ sáu thì gánh zau cỏ mắm địt con mẹ vãi cả cứt với Hồ Thơm), thế là nấu xong cơm canh mới cả thịt kho tầu hehe. Tốcđộ zichiẻn nhanh thầntốc.

Đcm bọn thợ-sử biên như thế, mà vưỡn có loài Mồm Đỏ tin, thế mới thiêntài Mồm Đỏ.


An Hoang Trung Tuong (192)

Ref: An Hoang Trung Tuong (189)

Bị 4-quai thì okay nha. Bọn Tây Bương chúng Zì cũng có. Thế mà bọn Lừa các cô, đéo hiẻu sao, bịa mà cũng đéo biết cách bịa cho hợplý.


An Hoang Trung Tuong (193)

Zì mới vào Fấtbúc của con Sành Lan Nhựa, vừa hay nhiền thấy ông tôm đỏ honhỏn, honhỏn, to như bắpcày.

Nhẽ con Lốp đá-xoáy con Sành.


Bazi Lốp (194)


@Zì (193)
-----------

Không không Zì, tôi đang chửi bọn Lừa trong dịp Noel mà.
Thỉnh thoảng khoe thì có sao.!


An Hoang Trung Tuong (195)

Chết cười mới huyềnthoại Thơm Hồ.

Thợ-sử Lừa còn chép, 29 vạn quân Thanh đã vào chiếm Thanglongcho aka thủđô của Backycho, khiến Thơm Hồ fải vác 10 vạn zânquân (gồm cả bọn mới bắt tại Nghancho, Hatinhcho) ra tỉn.

Đcm vãi cả cứt với khảnăng bịa của các cô. Bịa mà nhẹ như không đcm.

Toàn bộ thành Thanglongcho khi đó mới có chừng 20-30 ngàn mạng Lừa, aka 2-3 vạn. Đcm 30 vạn quân Thanh vào, thì chúng lấy cái lồn cụ nhà các cô mà cắn hả, hay chúng đi viẽnchinh mấy ngàn câylômếch thì phải vác gạo vác thịt theo, như bồđội ôngcụ vượt Trường Sơn hehe.

Chưa tính đến lúc thêm 10 vạn zânquân Thơm Hồ nhét vào nữa hehe. Bútủ nhà thợ sử lũ đít asshole.


Củ ChuốiTây (196)

Ref: An Hoang Trung Tuong (191)

He he. Chuối cả tin quá,đúng là Mồm Đỏ thiệt. [.O.][.O.][.O.]


An Hoang Trung Tuong (197)

Sử Lừa chép, cả vạn zânquân chánhquy Tayson của Thơm Hồ, hànhquân từ Quynhoncho ra Ngheancho chỉ trong 4 ngày. Tại Ngheancho, Thơm Hồ tóm thêm chục vạn zânquân phi-chánhquy nữa hehe, gòi cuốc tiếp za Hanoicho.

Nghĩa là, bồđội của Thơm Hồ zichiẻn bằng 2 chân với túcđộ trên 100 câylômếch một ngày, trèo qua bao lúi, lội qua bao sông, đcm vãi cả zom chưa, người ơi?

Các cô thử tínhtoán. Một trángniên đi cánhân, mộtmình, không tuântheo hàngngũ độinhóm cặc jì, không bêvác nặngnhọc cặc jì, không zừng cắn bú, không zừng ngủ nghỉ, thì một ngày cuốc được khoảng 60-70 câylômếch. Lếu cực khỏe, thì mới được 100 câylômếch, đây là túcđộ thiđấu của các vậnđộngviên ôliêmbích quốctế.

Nhớ nhé, đó là khảnăng cuốcbộ trên quốclộ bằngphảng của các lựcsĩ taychuyên, không leo lúi hay lội sông, và nhất là không được zừng nghỉ hay ngủ.

Hehe thế mà zânquân Thơm Hồ vượt mẹ qua.

Địt con mẹ bọn thợ-sử. Sau khi trót bịa quả túcđộ hànhquân kinhhoàng, chúng tínhtoán lại, thấy zânquân Thơm Hồ còn nhanh mạnh hơn các siêunhân hiệnđại cỡi xetăng thiếtgiáp, nên chúng bịa thêm chiện tổ-tam-tam, hai mạng võng một mạng, gòi thayphiên nhau ngủ, trong lúc vưỡn hànhquân. Gòi chiện cắnbú ngay trên đường, cứ vửa đi vửa cắn, vửa đi vửa nấunướng hahaha.

Bịa như thế, mà vưỡn cứ đéo kiệp, cho đúng với tinhthần đã bịa.

Đcm các cô ghét Khựa, là chiện của các cô. Quantrọng cặc jì. Zưng ghét thì ghét, cũng nên biên sử sao cho khoahọc một chút, địt mẹ tởm quá người ơi.


Xoong Thủng (198)

Ref: Củ ChuốiTây (183)
Khi còn nhi đồng anh cũng đọc chuyện như vậy nhưng anh đã nghi dcm 9 thèng sao lại có 12 con eyes aka mắt he he he


An Hoang Trung Tuong (199)

Chết mẹ cười, người ơi.

Sau khi bịa za chiện zânquân vửa đi vửa nấu cắn. Thì lòi za chiện, zânquân Thơm Hồ vừa đi vửa nấu mà túcđộ nhanh đúng bằng zững người không thamgia nấunướng, và cũng bằng tốcđộ của cả chục vạn đạibinh hehe.

Ui đcm. Các cô chạy 6 km/h và nấu được canh zau muống không văng za ngoài jọt nào hahaha tức thở quá người ơi.

Sau khi cắn xong, thì zânquân fải ngủ. Cứ hai con zânquân thì võng một con ngủ, gòi võng luôn cạ bếp cạ gạo cạ zau-củ-mắm-muối (đặng lúc nào ngủ xong còn vửa chạy vửa nấu nữa chứ) hahaha lòi zom quá người ơi.

Đừng nói là Thơm Hồ có cả xetải đó nha. Trong sử của các cô hoàntoàn không bịa chiện Thơm Hồ có xe hay ngựa. Thơm Hồ chỉ có 100 thớt voi, zành ziêng cho các lãnhtụ đạibàng.

Ngựa chiến của Lừa, chưa baogiờ tồntại, suốt sáu ngàn năm. Nhẽ zânquân Thơm Hồ cỡi bò như con Ngọc Già? Điều này thì sử của các cô chưa kịp bịa.

Tóm lại là vãi cả zom.


Phong Ky (200)

Ref: An Hoang Trung Tuong (199)

He he, anh cười như ông bò, rưng anh đính chính tý tẹo ở trên là ông bò thật ko có răng cửa trên, he he, chắc ông bò của mụ Zì thì khác, chắc đột biến zen, có lẽ.