VIP Listings Archive

Monday, May 31, 2010

Ông Cụ Nhập Vong (#2) :P1

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

Ông Cụ Nhập Vong (#2)

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-05-31 16:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

(ii) Tiênđề Hồntồndịch: Địnhvong, Xuấtvong, Nhậpvong, Lưuvong, Đơnhồn, Songhồn, Đahồn, Phânhồn, Kếthồn, Hồntiến, Hồnthoái.

Nếu Quý Cô nghĩ Linhhồn cuộntròn, bấtđộng, giảnđơn, vôtri, vôgiác, vuilòng quít Quán, cút về mới mẹ.

Địnhvong, là lựachọn trúngụ trong một Kiếp nầu của Linhhồn. Hồn Ông Chó là Hồn Chó bởi cỏn chọn Kiếp Ông Chó mần nơi trú tạm hai chục niên. Nếu cỏn chọn Kiếp Ông Người, đươngnhiên cỏn là Hồn Người.

Ở Trung Tướng, nhẽ địnhvong một Hồn, kiếp trước là Khủnglong, kiếp sau là Mặtgiời?

Tạisâu Khủnglong? Tại kèn quá bự. Phi Khủng Kèn Bất Kèn Trung Tướng.

Tạisâu Mặtgiời? Bímật.

Xuấtvong, là lựachọn rời một Kiếp nầu của Linhhồn. Quý Cô cứa cổ Ông Gà, Hồn ổng thoát Xác ổng. Vong ổng Xuất.

Xuấtvong nhiều khi căngthẳng nhọcnhằn, cũng nhiều khi nhẹ tợ cú hắtxì.

Đận 198 Mấy, Trung Tướng xuống Hải Phòng coi Tòaánbinh Quânkhu III xửtử côngkhai đồngchí Lịch Bịch.

Năm nẳm Bộđội Quânkhu III lãnh đặctrách bẩuvệ Cảng Hải Phòng, vì nạn chôm hàng Xãhộichủnghĩa của côngdân Xãhộichủnghĩa khỏi tầu/kho Xãhộichủnghĩa đang vầu mùa rừngrực rừngrực, Tựvệ Cảng khôngthể tự bẩuvệ (*).

Đồngchí Lịch Bịch là tàixế Xãhộichủnghĩa, lái một con tải Gaz Xãhộichủnghĩa (**).

Con Gaz của Lịch Bịch mới ăn hàng Sô Liên Nhậpkhẩu Hải Phòng, khámxét OK, đã lọt cổng Cảng, thì bộđội Lào Đào tuýt còi buộc dừng khám lại.

Bộđội Lào Đào lon Thượngsĩ, ba tuổi quân, là Đảngviên Cốtcán Quânkhu III, Thànhphần Cơbản (***).

Xe Lịch Bịch, giống mọi xetải Xãhộichủnghĩa 198x, ngoài hànghóa Xãhộichủnghĩa chânchính, có chở ké tíchút hàng chôm, trịgiá vài yến gạo. Thiênđàng ai chẳng thế?

Lịch Bịch, bực trò dởdói của Thượngsĩ, rồ ga phi mẹ.

Lào Đào, bực thói bốláo của Tàixế, nhẩy túm cửa xe Lịch Bịch mẹ.

Bikịch khơimào lạnhlùng như quả điềuhòa Mitsubishi hỏng rơle chỉnh nhiệt.

Lịch Bịch đeo Lào Đào bên xe, vửa phóng vửa lắc, dọt dọt dọt.

Lào Đào quyết đéo buông tay.

Lịch Bịch dọt dọt dọt, 3 câylômếch.

Riếtrùi Lào Đào cạn kiênnhẫn. Người chõ AK tai Lịch Bịch, lẩy khóaantoàn, tính đòm-chết-tốt.

Lịch Bịch nghiến phanh. Lào Đào văng vèo, choảng gáo hè đá, liệtsĩ luôn.

Tòaánbinh chốt Lịch Bịch tửhình.

Án hành giữa Nhàhát Nhândân Hải Phòng, trước nửa vạn quầnchúng.

Trung Tướng ngồi sau tuyền Cam Gộc Bấu Gộc Tuyênhuấn Gộc, tòmò phết.

Lịch Bịch quỵ lậy bốn phía. Bộđội xốc Người trói cột bắn. Buộc mõm Người như mồm chó. Bịt pha Người như mắt dê.

Đooành. Loạt CKC ròn đanh.

Pòm. Phát K59 kếtliễu (****).

Linhhồn Đồngchí đã thoát?

Nâunâu. Chân phải Lịch Bịch cố bước, chớivới. Đến chân trái Người cố bước, chớivới chớivới. Dây trói chân tuột mẹ?

Quầnchúng nháonhác nháonhác. Đạiúy X kê K59 trán Lịch Bịch, pòm phát nữa.

Máu túa sẫm dải vải băng mắt, chân Lịch Bịch vưỡn cố bước, cố bước, chớivới, chớivới.

Đạiúy X pòm phát nữa.

Linhhồn Đồngchí đã thoát. Vong đã Xuất, tuyệtđối nhọcnhằn.

Bôlão Trung Tướng, Chánh Tòa Quânsự Quânkhu III, thoái hưu ngay sau vụ Lịch Bịch. Đạitá, chớm năm sọi, y ngắt quanlộ cách lãngnhách.

Tết 199 Mấy, con Nguâng Nguâng, bạn thân Trung Tướng, vướng tainạn thầnsầu.

Mộtmình cỡi xeđạp thathẩn Cảng Sài Gòn rộng như toác, thốtnhiên Nguâng Nguâng lao trúng gốc bằnglăng, toi khẩntrương.

Phápy soi Nguâng Nguâng, chịu không pháthiện sâu cỏn chết. Chồng cỏn gởi cỏn bịnhviện Bình Dân, hết tuần da vưỡn tươi như mê, ngực vưỡn vồng như bưởi, đùi vưỡn rắn như tintin.

Trung Tướng bẩu chồng Nguâng Nguâng, mầy đưa nó về, thối hẳn hẵng chôn. Rốtcuộc thằng thẳng sợ, hỏathiêu cỏn, đéo dám chôn.

Linhhồn Nguâng Nguâng đã thoát. Vong đã Xuất, tuyệtđối nhẹnhàng.

(Dừng câu vìu)

(@2010)

(*) Phongtrào Chôm Hàng Xãhộichủnghĩa 198x: Trung Tướng kể nơi bài Dõng Sao Vuông.

Đạikhái đó là một cáchmạng quầnchúng rầmrộ khiến Bê Xê Tê buốt đầulâu mọi nhẽ.

Quầnchúng, bấtkể bầnnông tinhhoa, độtngột hóa Đạochích Hồnnhiên Bấthủ, chôm bấtkể thứ gì không bị canhgiữ bởi Bộđội Bắnđòm, từ thỏi xàbông G72, tới miểng gang lót máy A81, từ quả đầu-van lốp xe Uaz, tới tấm ván-ép 4mm thủng liachia.

(**) Gaz: Mác xetải của Mẹ Sô Liên.

(***) Đảngviên Cốtcán, Thànhphần Cơbản: Hai tiêuchí đánhgiá đạođức thanhniên 198x.

Đảngviên Cốtcán là đảngviên dựtòng Cấp Ủy. Thànhphần Cơbản là thànhphần công-nông-binh.

(****) Tửtội Lừa đòm bằng 5 nhát đạn súngtrường CKC nhằm ngực, bồi một nhát súnglục K54 hoặc K59 nhằm sọ, dân chiênngành kêu là nhát Ânhuệ, giúp ngỏm bớt đauđớn.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Tiênđề: Axiom (Tiên đề).
- Hồntồndịch: Soul move (Hồn tồn dịch).
- Địnhvong: Soul live (Định vong).
- Xuấtvong: Soul out (Xuất vong).
- Nhậpvong: Soul in (Nhập vong).
- Lưuvong: Soul wait (Lưu vong).
- Đơnhồn: Single-soul (Đơn hồn).
- Songhồn: Double-soul (Song hồn).
- Đahồn: Multi-soul (Đa hồn).
- Phânhồn: Soul distribution (Phân hồn).
- Kếthồn: Soul combination (Kết hồn).
- Hồntiến: Soul evolution (Hồn tiến).
- Hồnthoái: Soul devolution (Hồn thoái).
- Linhhồn: Soul (Linh hồn).
- Cuộntròn: Curled (Cuộn tròn).
- Bấtđộng: Non-moving (Bất động).
- Giảnđơn: Simple (Giản đơn).
- Vôtri: Inanimate (Vô tri).
- Vôgiác: Senseless (Vô giác).
- Vuilòng: Please (Vui lòng).
- Lựachọn: Choosing (Lựa chọn).
- Trúngụ: Live (Trú ngụ).
- Đươngnhiên: Certainly (Đương nhiên).
- Khủnglong: Dinosaur (Khủng long).
- Mặtgiời: Sun (Mặt giời).
- Tạisâu: Why (Tại sâu).
- Bímật: Secret (Bí mật).
- Căngthẳng: Dramatic (Căng thẳng).
- Nhọcnhằn: Hard (Nhọc nhằn).
- Hắtxì: Sneezing (Hắt xì).
- Tòaánbinh: Military Court (Tòa án binh).
- Quânkhu: Military zone (Quân khu).
- Xửtử: Death penalty (Xử tử).
- Côngkhai: Open (Công khai).
- Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
- Bộđội: Soldier (Bộ đội).
- Đặctrách: Special task (Đặc trách).
- Bẩuvệ: Guard (Bẩu vệ).
- Xãhộichủnghĩa: Socialist (Xã hội chủ nghĩa).
- Côngdân: Citizen (Công dân).
- Rừngrực: Vivid (Rừng rực).
- Tựvệ: Militia (Tự vệ).
- Khôngthể: Cannot (Không thể).
- Tàixế: Driver (Tài xế).
- Nhậpkhẩu: Imported (Nhập khẩu).
- Khámxét: Examine (Khám xét).
- Thượngsĩ: Senior sergeant (Thượng sĩ).
- Đảngviên: Party member (Đảng viên).
- Cốtcán: Key (Cốt cán).
- Thànhphần: Class (Thành phần).
- Cơbản: Basic (Cơ bản).
- Xetải: Truck (Xe tải).
- Hànghóa: Goods (Hàng hóa).
- Chânchính: Strict (Chân chính).
- Tíchút: A bit (Tí chút).
- Trịgiá: Worth (Trị giá).
- Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).
- Dởdói: Kicking ass (Dở dói).
- Bốláo: Asshole (Bố láo).
- Bikịch: Tragedy (Bi kịch).
- Khơimào: Begin (Khơi mào).
- Lạnhlùng: Coldly (Lạnh lùng).
- Điềuhòa: Air conditioner (Điều hòa).
- Rơle: Relay (Rơ-le).
- Câylômếch: Kilometer (Cây-lô-mếch).
- Riếtrùi: So long time (Riết rùi).
- Kiênnhẫn: Patience (Kiên nhẫn).
- Khóaantoàn: Safety lock (Khóa an toàn).
- Liệtsĩ: Martyr (Liệt sĩ).
- Tửhình: Death penalty (Tử hình).
- Nhàhát: Theatre (Nhà hát).
- Nhândân: People (Nhân dân).
- Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
- Tuyênhuấn: Propagandist (Tuyên huấn).
- Tòmò: Curious (Tò mò).
- Kếtliễu: Ending (Kết liễu).
- Nâunâu: No no (Nâu nâu).
- Chớivới: Shaking (Chới với).
- Nháonhác: Bewildered (Nháo nhác).
- Đạiúy: Captain (Đại úy).
- Tuyệtđối: Absolutely (Tuyệt đối).
- Bôlão: Old cousin (Bô lão).
- Quânsự: Military (Quân sự).
- Đạitá: Colonel (Đại tá).
- Quanlộ: Officials life (Quan lộ).
- Lãngnhách: Cheaply (Lãng nhách).
- Tainạn: Accident (Tai nạn).
- Thầnsầu: Eery (Thần sầu).
- Mộtmình: Alone (Một mình).
- Xeđạp: Bicycle (Xe đạp).
- Thathẩn: Wander (Tha thẩn).
- Thốtnhiên: Suddenly (Thốt nhiên).
- Bằnglăng: Speciosa tree (Bằng lăng).
- Khẩntrương: Expeditiously (Khẩn trương).
- Phápy: Forensic medicine (Pháp y).
- Pháthiện: Find out (Phát hiện).
- Bịnhviện: Hospital (Bịnh viện).
- Tintin: Teen (Tin tin).
- Rốtcuộc: Eventually (Rốt cuộc).
- Hỏathiêu: Cremate (Hỏa thiêu).
- Nhẹnhàng: Gently (Nhẹ nhàng).
- Phongtrào: Movement (Phong trào).
- Đạikhái: Suppose (Đại khái).
- Cáchmạng: Revolution (Cách mạng).
- Rầmrộ: Frantic (Rầm rộ).
- Đầulâu: Brain (Đầu lâu).
- Bấtkể: Any (Bất kể).
- Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
- Tinhhoa: Elite (Tinh hoa).
- Độtngột: Suddenly (Đột ngột).
- Đạochích: Thief (Đạo chích).
- Hồnnhiên: Spontaneously (Hồn nhiên).
- Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
- Canhgiữ: Keep guard (Canh giữ).
- Bắnđòm: Shooter (Bắn đòm).
- Xàbông: Soap (Xà-bông).
- Liachia: Badly (Lia chia).
- Tiêuchí: Criteria (Tiêu chí).
- Đánhgiá: Rank (Đánh giá).
- Đạođức: Moral (Đạo đức).
- Thanhniên: Youth (Thanh niên).
- Dựtòng: Candidate (Dự tòng).
- Tửtội: Death penalty sinner (Tử tội).
- Súngtrường: Rifle (Súng trường).
- Súnglục: Revolver (Súng lục).
- Chiênngành: Pro (Chiên ngành).
- Ânhuệ: Grace (Ân huệ).
- Đauđớn: Pain (Đau đớn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

- Đòm-chết-tốt: Shoot to kill well (Đòm chết tốt).
- Đầu-van: Tire valve head (Đầu van).
- Ván-ép: Plywood (Ván ép).
- Công-nông-binh: Workers Farmers Soldiers (Công Nông Binh).

***

85 Comments (Page 1/1)

nhi_nho (1)

Địt mẹ thằng Bựa biên bài ngày càng nhạt! Địt mẹ bọn fan Bựa ngày càng bầy đàn, nhìn bọn bỏn sang lốc em Phương mẹ gì Phạm chưởi bới anh thấy nhục cho tụi mầy. Địt cụ chúng mầy phát nữa cho tỉnh người.

Thằng Bựa thấy một thằng phạm bị bắn mấy phát mà chân còn bước tới (địt mẹ, trói rồi sao còn bước tới? điếu hiểu - nhẽ là hắn giẫy giẫy chứ bước tới thế địt cụ nào được?) mà cho rằng vong hắn thoát một cách nhọc nhằn thì ngu vãi đạn. Nhẽ mầy chưa từng ăn thịt rắn nên chưa từng nhìn thấy cái tim ổng còn nhảy bạch bạch cả tiếng sau khi bị moi ra???? Nhẽ linh hồn ổng vật vã khó thoát????

Nói tới đây anh lại nhớ hồi anh mới khoảng chục tuổi đầu đi xem làng ngả lợn ngoài đình, rình lúc ít người anh sà vào cái nia đựng thịt để góc sân định chôm cái đuôi thì địt mịa một cảnh tượng làm anh rợn tóc gáy, trên một cái đùi nhợn đã bị cắt lìa có một đám cơ nó vưỡn cứ giật giật liên hồi, mỗi lần giật giật là lại ứa ra ít nước. Anh điếu dám kêu câu nào, lủi một mạch về nhà. Dù cả năm điếu được miếng thịt nào vào bụng dưng mà tối hôm đó anh vưỡn điếu dám ăn những miếng thịt mà ông nội anh lấy phần gói trong lá chuối đem về cho thằng cháu đít tôn.

 

Bố tổ những thằng giờ này còn tin vào chiện linh hồn. Thế mà cứ đòi thoát lừa. Thoát thoát cái địt cụ chúng mầy!!!
An Hoang Trung Tuong said to nhi_nho 2010-05-31 23:44

Ơ Nhố Lét bầnnông dạo nầy tiếnbộ nhở. Hiểu thế là đúng ý Dì rùi đó.
Dark Angel (2)

Chờ mãi mới thấy bài 2. Tưởng Dì cho vàngson, tinhhoa, bầnnông leo cây hết rùi chứ. Để Đát trả bài cho Vện xong cái rùi nghiêncứu tiếp nhẩy.An Hoang Trung Tuong said to Dark Angel 2010-05-31 23:44

Lúc nầu Dì dậy cô cách giả bài mới Giai nhế.
hrizzto (3)

Đợi ông cụ. Quan tâm đéo Lịch Bịch mới cả Nguâng Nguâng
An Hoang Trung Tuong said to hrizzto 2010-05-31 23:46

Có cái buồi ý mà Ông Cụ ra sớm thế. Địt\./mẹ Hùng King tánvong đến 6000 năm Ông Cụ mới đẻ mà.
Đại Tá Việt (4)

Lão Tướng câu vìu quá đi. 
Mịa, chưa thấy liên quan gì.An Hoang Trung Tuong said to Đại Tá Việt 2010-05-31 23:46

Địtmẹ tiênđề mà chưa nắm được, thì hiểu được cái buồi ý phần có Ông Cụ.
EURO (5)

Địt mẹ thằng Bựa biên bài ngày càng nhạt! Địt mẹ bọn fan Bựa ngày càng bầy đàn, nhìn bọn bỏn sang lốc em Phương mẹ gì Phạm chưởi bới anh thấy nhục cho tụi mầy. Địt cụ chúng mầy phát nữa cho tỉnh người@Nhố
Riêng về khỏan nầy phải côngnhận Nhố nói như \./, thật đấy đéo nịnh đâu. Ngòai tên ba0gia bị kíchđộng quá đáng còn chibộ đã hànhxử khá ngon ở nhà ẻm, bầy đàn cái \./ ý dù ẻm cố tình vả đom đốp vầu mặt những ngừoi cách đây chỉ vài bữa ẻm còn kêu là tòan tríthức lớn bèo lắm giảngviên thạcsỹ. Nếu như đây chỉ là bàibiên nói về ýkiến riêng phảnbiện thì có con cặc gì mà nói, đằng nầy ẻm cốtình đưa ngừoita ra hạ nhục rùi luloa lên thân ẻm gầy đéo chịu nổi cả chục conngừoi ném đá haha. Cái dở nhất là ẻm đã từnglà một thànhphần trong đó, và đã rất nhiệttình là một thầnhphần trong đó góp tiếng rarả chửi những conLừa, nếu không đã đéo có gì khiến bọn Bựa búcxúc. Gì chứ có aiđó v3 vầu mặt Tướng Bựa thì chibộ nầy cũng hoanghênh nhiệtliệt lắm. Cái đó nóilên cái tâm, cái tầm và nhâncách chứ cần đéo phẩy bàn thêm hả Nhố?
Mình có thể bấtđồng quanđiểm với ai đó tựnhiên, mình có thể rời xa một tậpthể đã từng có mình trongđó vìnhiều lýdo, nhưng hànhđộng quay lại cắn rồi luloa lên kiểu cào \./ ăn vạ thì vĩnhviễn không lên nổi tinhhoa nếu không tự thẳngthắn nhìn lại mình Nhố ạ. Đời nó trảinghiệm thế đấy.An Hoang Trung Tuong said to EURO 2010-06-01 10:09

Bứcxúc mần gì cho kém xinh hả em. Trung Tướng càng được chưởi nhiều càng khoái.
Riêng tư (6)

Bình luận riêng


khung (7)

rồi luloa lên kiểu cào \./ ăn vạ

Phải phê bình em rô thôi. Đáng ra với một bài như thế em bỏ qua đi, vì có chút giá trị gì đâu mà nóng lên rồi lu loa ở đây làm anh tin em, cũng tò mò qua bển mất thì giờ vô duyên.
Ai muốn học thì mới dạy, ko muốn học phí hơi làm gì.

Thôi bỏ qua đi,

Xem bài này nè.  Vui hơn
Đúng là bựa. Nới các cụ gọi nhau là Nguyễn quân với lại huynh đài mà nó tía lia cứt với đái


Tôi vẫn ngẫm nghĩ câu nói “Miền Trung đất cày lên cũng không có cứt”.

(..)

Khi kinh tế bắt đầu nới lỏng theo chủ nghĩa tư bản thì hai anh Hà Nội và Sài Gòn sản xuất ra nhiều người có tiền, và hàng không phải đáp ứng, bởi vì cơ sở hạ tầng của giao thông không đáp ứng được nhu cầu. “Tàu thống nhất” quá cổ lỗ sĩ chậm chạp; đường xá quá xấu và chật hẹp, chưa được tiêu chuẩn hóa “superhighway” cho mấy chục triệu dân số của một đất nước có  hiều dài và không có chiều ngang. Do đó cũng chả trách em gái Huế nói, “Hai anh lợn (lớn) cự bay qua lại trên đầu em, chơi vậy chơi với chọ (chó)”.


Chết cười với tên bựa này.

An Hoang Trung Tuong said to khung 2010-06-01 10:13

Tển phatrò kiểu giẻ rách. Đọc 10 dòng là Dì quýt mẹ, về mới Quán Bựa.
Cocacola (8)

À! Hóa ra Thằng Tướng mầy chứng kiến xử vụ Lào Đào - Lịch Bịch à! Vụ này hồi hổi khá nủi tiếng, anh có biết! Chung ương có thuê thợ văn bơm thổi, in sách về gương liệt sĩ Lào Đào mừ!
Đọc sách anh chỉ còn nhớ là trước khi đánh con Gaz ra khỏi cổng, Lịch Bịch có đá đểu Lào Đào một câu: "Bảo vệ cảng giờ thoái hóa biến chất cả rồi, giờ thay bằng quân cảnh hử?". Lào Đào lúc ý đang làm kiểm soát bộ đội bắn đòm hay Gì. Chắc nghe câu cẩu nên anh ảnh điên tiết thằng giặc lái bố láo nầy mầy đá xoáy ông hử?
Tiệt nhiên trong truyện chung ương không có kể chiện Lào Đào định kê màn tang Lịch Bịch định đòm-chết-tốt.
Chung ương không kể nhưng nhớ loáng thoáng vài chi tiết gia cảnh Lào Đào cũng khá tội: anh ảnh hình như mới cưới vợ hay có con nhỏ gì đó, định kiếm chút về nuôi vợ con thì bi kịch lạnh lùng ập đến. Có lẽ day dứt nặng nợ trần như thế nên vong Lào Đào lần chần không chịu xuất. Nhẽ Lào Đào chết oan?An Hoang Trung Tuong said to Cocacola 2010-06-01 10:14

Đúng rùi đấy. Lào Đào được phong Anhhùng Quânđội ngay năm ý.
Cocacola (9)

Sory chi bộ, đủi tên Lào Đào thành Lịch Bịch trong còm vừa rồi nhé. Gõ sai rồi


cuchuoiSG (10)

Kính thưa đồng chí trong chi bộ!

Trước hết, tôi xin chúc đồng chí trong chi bộ sức khỏe dồi dào và ngày càng có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho thời đại cũng như định hướng được dư luận về các vấn đề xã hội đang bức xúc.
Sau đây, tôi xin được phát biểu tham luận về nội dung "Bần Nông Tinh Hoa tư tưởng còn dao động, nghi ngờ sự đúng đắn trong đường lối cũng như sự tồn tại của chi bộ, mới đây còn kích động, cổ vũ cho Phạm Phương viết bài có luận điểm cự kỳ phản động về hoạt động của chi bộ ta".
Kính thưa các đồng chí!
Chống phá NN và hậm hực với chế độ ư? Chi bộ ta, đa số các đồng chí đều được hưởng lợi ích từ thành quả của cuộc Kách mệnh, được trợ cấp học hành từ mẫu giáo đến tiến sĩ, được trang bị lý luận CT từ sơ cấp đến cao cấp, được đề bạt giữ vị trí này vị trí khác, được hưởng cuộc sống ấm no hòa bình thì tại sao lại phải chống phá NN, chống phá chính quyền mà chúng ta là một trong nhóm có lợi ích liên quan trực tiếp. Vậy phải chăng đó là những luận điểm hết sức phản động nhằm bôi nhọ, chụp mũ chi bộ chúng ta, bêu xấu cũng như gây sự chú ý của dư luận?

(xem tiếp phần 2)
An Hoang Trung Tuong said to cuchuoiSG 2010-06-01 10:16

Hehe nghe nhuyễn phết Dì yêu cô.
cuchuoiSG (11)

(Phần 2)
Vậy tại sao chúng ta lại sinh hoạt ở đây?
Vì ở đây, chúng ta được tự bày tỏ chính kiến, thể hiện quan điểm về các vấn đề xã hội đang quan tâm bằng ngôn ngữ riêng để hoàn toàn không sợ đụng chạm đến các vấn đề pháp lý. Bên cạnh đó, ở đây, chúng ta được tự do nói tục, chưởi thề, thể hiện cái tôi, điều mà ai cũng muốn lại không thể làm trong cuộc sống thực những người xung quanh. Và hơn hết, chúng ta được tự do bày tỏ và trải nghiệm các quan điểm cấp tiến về các vấn đề của thời đại cũng như học cách tiếp cận các vấn đề một cách rất khác so với số đông.
An Hoang Trung Tuong said to cuchuoiSG 2010-06-01 10:24

Chibộ hãm như \./ ý. Vănphong câucú Bựa của Quán chính là để duytrì cho chibộ một sânchơi.

Nếu biên nghiêmtúc như cô Sư Thứ, Quán sẽ thành một Osin Lốc mới thôi. Đừng ai nói là mong chiện đó mau xẩyra nhế.
cuchuoiSG (12)

(Phần 3 tiếp theo)


Thưa các đồng chí!
Ngay từ cổng vào, đồng chí Trung tướng đã đưa thông điệp cảnh báo rất rõ ràng "
ai chưa đủ chín chắn và khách quan để đọc và ngẫm nghĩ về chúng một cách thấu đáo và nghiêm túc hoàn toàn không nên liếc qua". Thế nhưng Phạm Phương vẫn cố ý đọc và do trẻ người non dạ, chưa hiểu hết tường tận sâu xa mọi vấn đề nên sau đó đưa ra những kết luận và luận điểm cực kỳ phản động nhằm bôi xấu, chụp mũ, gây phản ứng xấu của dư luận cho Trung tướng cũng như toàn thể chi bộ ta.
Chuyện này cũng không đáng bàn vì trước một vấn đề, nhất là những tư tưởng cấp tiến, đi trước thời đại thì nhiều ý kiến trái chiều là hết sức bình thường, hơn nữa lại là ý kiến của 1 cô bé còn ít tuổi, nông nổi và đầy toan tính trẻ con.
An Hoang Trung Tuong said to cuchuoiSG 2010-06-01 10:26

Mọi chưởi đều được khuyếnkhích.
cuchuoiSG (13)

(Phần cuối)


Nhưng đáng trách nhất là Bần Nông Tinh Hoa, sinh hoạt ở chi bộ cũng đã lâu, tư tưởng ngỡ đã trưởng thành, chín chắn sau thời gian được chi bộ bồi dưỡng, dìu dắt. Tuy nhiên, dù đã được xem là thành viên kỳ cựu của chi bộ, được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận CT nhưng lập trường lại không vững vàng, hay dao động, dễ dàng bị lôi kéo bởi những thế lực thù địch, ngay cả những đối tượng tư tưởng còn ấu trĩ, nhân sinh quan chưa rõ ràng và tuổi đời nhỏ tuổi hơn Bần Nông Tinh Hoa rất nhiều. Và hơn nữa, Bần Nông Tinh Hoa còn quay lại nghi ngờ chính sự tồn tại của mình ở chi bộ, nghi ngờ vào đường lối, vào quan điểm của các thành viên chi bộ, nơi Bần Nông Tinh Hoa đang sinh hoạt.
Với những đồng chí như thế này, đề nghị Trung tướng cùng toàn thể chi bộ cần góp ý thẳng thắn nhằm giáo dục bồi dưỡng, nâng cao lập trường CT, tránh bị lung lay tư tưởng bởi những kích động của các thế lực thù địch nhất là âm mưu diễn biến hòa bình trong giai đoạn hiện nay.
Một lần nữa, chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt.
Chúc chi bộ ngày càng phát triển vững mạnh.
An Hoang Trung Tuong said to cuchuoiSG 2010-06-01 10:27

Mẹ y như họp chibộ thật ý nhở.
mit.annam (14)

Phongtrào Chôm Hàng Xãhộichủnghĩa 198x: Trung Tướng kể nơi bài Dõng Sao Vuông.@ Dì Tướng
......................................

Đâu?!

An Hoang Trung Tuong said to mit.annam 2010-06-01 10:28

Tự tìm đi hỏi hỏi cái dắm.
Thượng Sĩ Già (15)

hốhố...tiênsưbố thím Chuối, mần Dượng đổ cơncười cong mẹnó trym. Đéogì diễnthiết cứ dư phòchínhủy í nhờ, hùnghồn lãngmạn đéo chịu hốhố...

Cơ mà Dượng nghe có conmệ đéonầu vửa uýnhtiếng đềnghị chibộ hysanh một ngàytrongtuần để đéobựa thế nhờ. Mảbố cácmệ, anh lưuý lần chót, đây là Quán Bựa, chứ đéo phải chỗ cácmệ vưỡn họp tổdânphố mỗi tuồn mà phẩy khépnép giữkẽ, nhá. Địtbà cácmệ chứ, lúc cácmệ ịcbọp hoặc thẩmdu rùi phóngtinh sướng têdại, cácmệ có buộtmồm ư-a hay không. Địtbẹ, mệ nầu bẩu không Dượng tát vỡ mồm ngay đấy. Thếthì cái sự phóngtinh í nó cũng têtái dư cái sự bùbựa ở quán nầy vậy, cứviệc phóng thoải conmẹnómái. Hãy sốngthực mới chínhmình đi, việc đéo phải úp cái mặtnạ giảtậu ý trên đầu mãi thế. Dượng là Dượng rất ghét sự giảdối, yêu sựthực, hệt dư bạn Gì Gì Thứ Ba đấy hốhốhố...

Thôi Dượng lượn...à quên, địtcụ bà Dì Bựa mớicả các thím các cô kia luônthể nhế...An Hoang Trung Tuong said to Thượng Sĩ Già 2010-06-01 10:29

Bọn Già Hói là rất hay nói đúng.
bolaonhamnhi (16)

Cái vụ Lào Đào và Lịch Bịch hồi hổi rầm rộ một thời đây.

Ti nhiên chi tiết kê màng tang thì giấu nhẹm. Mịa thằng lái đương cố chạy có đứa kê màng tang mình thì hẳn nhiên phải thắng gấp chứ đéo. Và cũng hẳn nhiên một tay cầm súng, một tay bám thì thế đéo nào mà chả văng. Cái này gọi là: Thắng - chết - tốt !

Có cái này muốn hỏi tên Tướng:

Bôlão Trung Tướng, Chánh Tòa Quânsự Quânkhu III, thoái hưu ngay sau vụ Lịch Bịch. Đạitá, chớm năm sọi, y ngắt quanlộ cách lãngnhách

Bô lão tại sâu lại thoái hưu? Phải chăng ám ảnh chiện Lịch Bịch? Hay là vong Lịch Bịch ám mẹ ?
An Hoang Trung Tuong said to bolaonhamnhi 2010-06-01 10:31

Bộđội Ông Cụ thì ámảnh Chết Lừa cái dắm ý. Vong Lịch Bịch vật đó.
noname (17)

Gái Trung Tướng nói thế buồi nầu chứ phát ân huệ mà đòm tới 3 lần thế thì Con Rận giết người chứ xử án cái đéo.


An Hoang Trung Tuong said to noname 2010-06-01 10:34

Cô Nêm chịukhó đi coi tửhình nhế. Bắn chưa chết thì phải bắn cho chết. Đéo ai quyđịnh Ânhuệ thì chỉ có 1 lần.

 

Chiện các chú Đạiúy dí tận súng vầu đầulâu mà bắn trượt là chiện thường. Lại có chú nhỡ tay nhể cò liền 2 phát.
Bia (18)Thượng sỹ Lào ĐàoAn Hoang Trung Tuong said to Bia 2010-06-01 10:35

Hehe cô Bia gúc giỏi nhở. Có phải thamkhảo bôlão không đới? Dì yêu cô.

 
otocu (19)

Phong trào hồi í ở Cảng, đọc "Làm người là khó" của Đoàn Duy Thành hay phết. Trong hồi kí, Thành phang Mười Đỗ kinh khủng, chẳng biết đúng sai mấy, cứ sướng đã. TƯ chưởi nghe phê thật, đúng là đẳng cấp có khác.
An Hoang Trung Tuong said to otocu 2010-06-01 10:36

Bạn Đoàn chưởi Đỗ cơbản là đúng, chứ không thì Đỗ cho đệ đẹt chết mẹ rùi.
Riêng tư (20)

Bình luận riêng


Bia (21)

Lào Đào được phong Anhhùng Quânđội ngay năm ý.@TT

Bác Nguyễn Hữu Thọ phong tháng 8/1980, Lào Đào mới có 7 ngày Đảng.

Thời đó rầm rộ lắm, Bia nức nở mấy bận.An Hoang Trung Tuong said to Bia 2010-06-01 10:39

Chínhxác. Thượngsĩ đang cơn say máu.
Gia_lamcam (22)

Giọng tên Củ Chuối Xì Gòng rất giống tên này.
Hay 2 tên là 1?An Hoang Trung Tuong said to Gia_lamcam 2010-06-01 10:57

Lốc Cẩm Hói đấy à? Trúcmừng nhế.
An Hoang Trung Tuong (23)

Hehe chibộ hóara tuyền tintin đéo biết thiên diễmtình Lào Đào Lịch Bịch nhở, có nhõn tên Bia mới tên Lả biết hử.

 

Lào Đào mới được vầu Đảng (chínhxác là 1 tuần), nên húng như chó Bull.

 

Xetải 198x thì có xe đéo nầu là không có hàng ăncắp. Lịch Bịch nó đã qua cổng cảng rùi (tức là các sếp đã khám xe xong) thì đángphải để mẹ nó đi, dưng vì nó cười đểu nên Lào Đào phải ra đòn.

 

Chiện ý khác đéo gì chiện bạn Cam Vàng cỡi nắp cabô tắcxi nầy:

 

 

Thếdưng, Lào Đào tựdưng tèo tốt. Bê Xê Tê đang hồi tuyệtvọng, địtmẹ đéo có cáigì mần gương quầnchúng, nên phong mẹ Lào Đào anhhùng, đồngthời đòm Lịch Bịch.

 

Chả vì cái đéo gì mà toi hai mạng Lừa. Địtmẹ nói mạng Lừa rẻ như cứt cũng đéo đúng, phải nói là rẻ như mấu \./ thậmchí rẻ hơn nữa.Riêng tư (24)

Bình luận riêng


Bia (25)

Có ai nghe kể vụ đòm bạn Phước Tám Ngón chưa nhở:

Bạn nhậu làm nghề Đòm Chết Tốt kể: Lúc 6 chú (?)đứng cách nhõn 5m, chú chỉ huy lập cập ra lịnh  thế nào mà 1 trong 6 chú nổ súng trước, 8 Ngón chả chết, phải bắn lại. Chú chỉ huy đòm phát nưã, tèo hẳn.

Bá tánh đồn Phước lớn mạng, hay ghé gần Miếu Gì ở Phổ Quang ( đã giải toả) xin Phước số, oánh đề.

Nghề Đòm Chết Tốt thì đa phần điên.An Hoang Trung Tuong said to Bia 2010-06-01 11:23

 

Mấy bạn gianghồ lừngdanh cỡ Phước anhhùng lắm, loại Nguyễn Văn Trôi chả là đéo.

 

Ra trường bắn mà vưỡn cười tươi, chào hỏi cam ôngổng, dặndò đệtử chiếnhữu vợcon cặnkẽ, có bạn còn hát nhạc sến tỉnhư "Đêm nay bác cùng đàn con ra mặttrận". Đéo có chiện sợ vãi cứt đâu.

 

Bọn sợ vãi cứt là bọn buôn matúy vớvỉn hoặc gianghồ cỏ cướp giết hiếp theo hứng.

 

Gianghồ tiếngtăm thường chết rất thiêng, và luôn được tôntrọng, kểcả bởi cam.

 

Bọn Khánh Trắng, Cu Nên.. bị đòm Dì đều ghé coi cả. Đámtang Dung Hà Dì cũng dự. Đến bigiờ sau hàng chục niên, mà nhangkhói của đệtử vưỡn xumxuê.

 

Thường sau một thờigian, thì đệtử gianghồ đưa cốt đạica lên Chùa để bátánh thuậnđường kínhviếng.
Ngoa_Long_Cuong (26)

Mịa, Lão Bựa mà thành Mặt Trời thì ngoài ánh sáng ra còn có mùi nữa, sẽ thối rinh cả tinh cầu. Hố hố
An Hoang Trung Tuong said to Ngoa_Long_Cuong 2010-06-01 11:25

Bấuchí sẽ ca "Hươngthơm Người tỏa mãi ngàn năm" thayvì "Ánhsáng Người rọi mãi ngàn năm".
Riêng tư (27)

Bình luận riêng


Riêng tư (28)

Bình luận riêng


Riêng tư (29)

Bình luận riêng


noname (30)

Kể chi bộ nghe chuyện thật chăm chăm, ngay cạnh nhà bổn phủ.

 

Cách đây khoảng 1 tháng, bà hàng xóm mình chết tai nạn ở đường Phạm Văn Đồng do xe tải nhẹ gây ra. Vụ tai nạn nầy các dì, các thím có thể check dễ dàng vì nó gây ra vụ tắc đường kinh hoàng hồi cuối giờ chiều hôm hổm.

 

Bà nầy 49, đang làm thủ qũy ở 1 cơ quan thuộc Chính phủ. Bà chết tức tưởi chẳng chăng trối gì. Hai ngày sau đưa ma sau khi CAM xử lý xong thủ tục cái mả mẹ gì.

 

Một buổi sáng bổn phủ đi làm, thấy cửa nhà bả có người con gái cỡ tuổi dì Trung Tướng, tức 22 gì đó, cứ đứng cầm thẻ nhang khóc. Nghĩ đám sá chả lạ lẫm vụ nước mắt lã chã nên bổn phủ nổ xe, bốc đầu, vọt lẹ.

 

Trưa về nghe máy giặt kể lại, đó là con cháu ở quê bả, đang làm tốt nghiệp trường trưởng ở Cầu Giấy, nghe tin bả mất đến. Cả buổi sáng cổ cứ vật vã vậy, không đi đâu. Khi ổng về kéo cổ vào nhà, cổ mới nói giọng bả y hệt luôn, rằng bả chết tức tưởi lắm, oan nghiệt lắm nên chưa đi được. Rằng sau chăm ngày bả sẽ tự đi, không ai cần đuổi bả.

 

Vụ này mưói ghê này. Bà bảo ổng, trên tủ gác 3 nhà nhả có cái phong bì, trong phong bì có 2 cái chìa khóa sơ cua của két sắt, ông lên lấy xuống đây. Ổng lên, y chang luôn. Xong, ngỡ ngàng, nhưng chưa hết. Bả bảo, ông lấy bút ghi mã số két sắt vào rồi mang lên cơ quan giao cho người ta. Bả đọc xong, thăng, cả nhà sợ toát mồ hôi, hàng xóm mặt cắt không hột máu.

 

Ổng và thằng con trai 24 đi xe máy đến cơ quan bả, tra chìa, vặn khóa mã, được luôn.

 

Chuyện thật chăm chăm nhưng là đàn ông chăm chăm nên anh không cục tác tùm lum, nay có topic của dì Tướng nên anh post hầu chi bộ.

 

Kính!
An Hoang Trung Tuong said to noname 2010-06-01 16:33

Đấy là Nhậpvong tạm. Chiện nầy quá là phổbiến.


Bần Nông Tinh Hoa (31)

Ôi đụ mạ chi bộ. nhẹ phai mần kiệm điệm rôi


BIN (32)

Bọn Khánh Trắng, Cu Nên.. bị đòm Dì đều ghé coi cả. Đámtang Dung Hà Dì cũng dự. Đến bigiờ sau hàng chục niên, mà nhangkhói của đệtử vưỡn xumxuê.@ tển Bựa

ơ tển bựa cũng thuộc dạng số má giang hồ hoặc cam hay quả nổ mà vụ đéo nầu cũng như rận rệp trong chăn ấy nhể.
Có biết bạn Quắc dạo nầy ra sao hông

An Hoang Trung Tuong said to BIN 2010-06-01 16:36

Quắc vưỡn bìnhan. Sứckhỏe tốt. Không thấy chưởi Bê Xê Tê gì cả.
otocu (33)

Tưởng tên Tướng phanh phui chuyện gì ghê gớm của Bê xê tê, chứ  Chả vì cái đéo gì mà toi hai mạng Lừa thì đâu có gì kinh khủng? Địt mẹ,  rẻ dúng mạng người là nghề của Bê xê tê mà. Giao thông chẳng hạn.

http://vneconomy.vn/20100113102242180P0C9920/moi-ngay-31-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong.htm
An Hoang Trung Tuong said to otocu 2010-06-01 16:37

Hai chiện đó khác nhau xa. Chết tainạn cả ngàn Lừa cũng đéo bằng 2 thằng vụ Lào Đào Lịch Bịch.
otocu (34)

Địt mẹ Me, nghe kể lại thì đừng khẳng định thật chăm chăm.
An Hoang Trung Tuong said to otocu 2010-06-01 16:38

Không dám khẳngđịnh thì lể làm \./ gì hử?
cuchuoiSG (35)

Kha kha kha...

Địt mịa chi bộ chuẩn bị họp đột xuất, nghe đồng chí Bần Tinh Dịch đọc kiểm điểm, xem tinh thần cầu thị của đồng chí thế nầu...otocu (36)

Mấy hôm rồi chi bộ có xem thời sự VTV, H1 không nhỉ? Chuyện sốt đất mạn Ba Vì ấy. Bọn chúng bẩu đại ý sốt do bọn mua đi bán lại chứ nhân dân ở đó tuyệt không dính dáng gì v.v. Ô thế địt mẹ thằng nầu bẩu dời đô lên đó nhỉ? Hôm trước tên Tướng có nói đấy, Bê xê tê găm từ 199x, giờ lên quãng 10k lần. Địt mẹ chúng, ăn xong chùi đít rất nhanh, đổ ngay cho dân. Tổ sư Bê xê tê lần nữa.
An Hoang Trung Tuong said to otocu 2010-06-01 16:38

Có dời lên đó cái lỗ \./ ý.
mit.annam (37)

Địnhvong, là lựachọn trúngụ trong một Kiếp nầu của Linhhồn. Hồn Ông Chó là Hồn Chó bởi cỏn chọn Kiếp Ông Chó mần nơi trú tạm hai chục niên. Nếu cỏn chọn Kiếp Ông Người, đươngnhiên cỏn là Hồn Người. @Dì Tướng
................................................
Ờ ờ cái này làm Mít nhớ một chuyện xưa với một Bà Chó của Mít.  Năm đó Bà Chó Hoang lạng quạng đi vào nhà Mít, Mít thương hại cho nó ăn.  Thế là nó ở lại với Mít.  Sau đó Mít khám phá ra Bà Chó có bầu, và vài tuần sau nó cho ra hai con chó con rất xinh.  Một vài tháng sau nữa Bà Chó Hoang bị bịnh gì đó mà lỗ tai sưng tấy lên.  Mít thấy nó miserable quá nên mang nó đi thú y xem sao.  Thú y nói muốn chữa phải tốn 5,7 trăm ông tơn, tiền thuốc, tiền mổ, tiền nằm phòng hồi sinh .....  Bựa viên biết vài trăm ông tơn đối với sinh viên nghèo như Mít ở thập niên 8X cũng bằng tiền học + sách vở cả năm, tiền đâu ra chữa bệnh cho Bà Chó Hoang?! Thôi đành nhờ thú y chích cho nó một mũi thuốc đi kiếp khác vậy.  Đêm đó Mít nằm mơ thấy mình đi bộ trên một bãi biển, trời tối thui và sóng đánh cao như tường trước mặt.  Rùi Mít thấy có một người đàn bà áo đen dẫn theo hai đứa con nhỏ đi về phiá Mít.  Bà ta bắt chuyện rồi sau đó nhờ Mít trông hộ hai đứa con vì bà ta phải đi đâu đó.  Sau đó Mít tỉnh dậy, và hứa thầm với Bà Chó Hoang là Mít sẽ nuôi hai con nó cho đến khi chúng chết.  Khi con chó chị chết đột ngột nhiều năm sau, Mít đang có mang thằng bé đầu được 6 tháng.  Mít nghĩ hồn nó sẽ đầu thai làm con Mít, vì nó biết Mít và cả nhà thương nó vô cùng.  Tới bây giờ Mít vẫn tin như vậy.An Hoang Trung Tuong said to mit.annam 2010-06-01 16:40

Ôi em Mít là Vàng Son à. Thếmà mấy hôm trước cứ chưởi văngmạng tưởng em là giai chứ hehe Dì yêu em.
ru em bằng tiếng sóng (38)

Nghe chiện Mit kể, ngậm ngùi sâu đâu.

Hùi nhỏ, Sóng cũng có con chó ta ốm nặng. Nó ăn hổng vô. Chừng 2 tuần chết ngắc. Thời đó làm gì có tiền đi bác sĩ chó. Đêm trước khi chết, nó gắng gượng rên ư ử khi thấy Sóng lại gần. Giống như cầu cứu dị. Tới giờ Sóng vẫn ko quên nổi ánh mắt tuyệt vọng đó.

Sóng lụi hụi đem xác nó đi chôn. Papa la, phải dzụt nó xuống sông đặng siêu thoát kiếp chó. Người ta bẩu dị. Sóng đành kiếm cái thùng,nhồi đá vô, ràng buộc kỹ lưỡng trước khi dzụt, đặng ngừ ta đừng lụm xác nó lên mần thịt ăn.

Mới đây, một con chó trong nhà cũng bị dị y chang. Thú y phán, nhiễm trùng đường ruột. Cho uống thuốc và truyền nước biển. Sau 2 tuần trị dứt. Giờ nó mạnh ù, chạy vù vù.
An Hoang Trung Tuong said to ru em bằng tiếng sóng 2010-06-01 16:46

Đừng chôn chó để Lừa nhìn thấy nó moi lên chén đó (trong phần sau của bài Dì sẽ kể). Nếu thủytáng thì đúng là phải buộc đá cho xác ổng chìm hẳn, không thì Lừa cũng vớt lên chén.

 

Dọc sông Tô Lịch, sông Lừ.. ở Hà Nội, ngày nầu chả có dăm thằng Lừa xách bao dứa đi longdong tìm xác chó trôi.

 

Ông nầu tươi ngon thì bỏn để nhà chén, ông nầu ươn ươn thì bán cho nhàhàng trên Nhật Tân, cũng được khoảng 10K một ký.
Cocacola (39)

Bựa viên nhiều người thích nuôi pet nhở! Nãy giờ hai cô nuôi chó, còn Dì Bựa nhẽ nuôi mèo?
Anh ghét nuôi chó/mèo/cá/chim vươn vươn ... đơn giản là chăm sóc nhọc. Tất nhiên chip anh cũng thế!
Nhưng gấu nhà lại khoái nuôi chó. Hồi trước ẻm nuôi một con chó nhỏ, dễ thương lắm, đận ấy nó có bầu, hôm đó anh thì đi làm xa, chip đi học sớm. Gấu dắt xe đi làm mà con chó cứ chạy theo cắn ống quần, nhìn vẻ cầu khẩn lắm. Gấu bảo: mầy cứ vô nhà nằm nghỉ, chút chị về!
Trưa ẻm vô nhà thì gần như té xỉu: trong nhà đầy máu me, con chó nhỏ đã sinh được hai con rồi, con cuối cùng bị sinh khó, băng huyết, nó giãy dụa cuống cuồng chạy khắp nhà cầu cứu mà không có ai. Cuối cùng nó gục chết trên sofa, mắt trừng trừng đẫm lệ !
Gấu gọi điện khóc inh ỏi bẩu em ở nhà thì nó đâu có chết! Hai con chó con đem cho hàng xóm nuôi. Bẩu sao không để nuôi? Ẻm bẩu thấy bỏn nhớ con chó mẹ lắm. Bỏn giờ đã to vật.An Hoang Trung Tuong said to Cocacola 2010-06-01 16:57

Thế vong Ông Chó ý có nhập đâu hông?

 
Đại Tá Việt (40)

Hik, lão Tướng hay ai biết rành cho tên thật Lào Đào và Lịch Bịch để tớ đi gúc phát xem nào.An Hoang Trung Tuong (41)

Chiện em Mít chầmngâm quá đỗi. Đúng là Vang Son chânchính.An Hoang Trung Tuong (42)

Gần khu đền Lừ (Hà Nội) có thằng Quang Phồ chiên nghề vớt xác chó dọc sông Lừ. Thằng nầy vuitính, hay kể chiện dâmdục nghe rất mêly, mà tuyền kể chiện dâm của nó mới vợ nó (tên Phồ thì phải), loại giàhói như Trung Tướng nghe mà vãi nhớt đấy.

 

Quang Phồ ngàyngày nhặt trungbình được 3-5 Ông Chó chết. Ông nầu tươitươi để chén, ông nầu ươnươn để bán cho nhàhàng thịt chó trên Nhật Tân. Hơn bù kém mỗi ngày được quãng 15-20 ký, doanhthu chừng 150-200K Ông Cụ.

 

Các Ông Chó ý không phải chết đuối đâu, mà chết ở nhà, rùi chủ nhà vác ra sông thủytáng.otocu (43)

Cái này chắc do Thượng đế tạo ra. Kì quái thật.

http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2010/06/3BA1C7B3/
An Hoang Trung Tuong said to otocu 2010-06-01 17:31

Dững kỳvĩ thậmchí quáiđản tự chúng chứngtỏ toànnăng của Chúa.
Đại Nguyên Soái (44)

Hehehe. Cuối cùng cũng Gúc ra
Lịch Bịch của Dì TTAn Hoang Trung Tuong said to Đại Nguyên Soái 2010-06-01 17:26

Hehe thế mới xứng Tinh Hoa chânchính chứ.

 

Bài bấu trên tứcnhiên tên phóngviên bốcphét, dưng cũng ngầm cài dững chitiết phản động như "Vũ Ngọc Ngân, kẻ mà cách đây không lâu anh đã bắt quả tang dấu mấy chục bánh xà phòng trong người" và "tên lái xe trèo lên thùng xe hất mấy bao đạm xuống đường".

 

Hehe chỉ vì mấy chục bánh xàphòng đéo chịu chia cho bộđội Đào mà bạn Bịch bị nhớ mặt thâmthù, rồi chỉ vì mấy baotải phânđạm mà mấy mạng Lừa ra đi.

 

Bạn Bịch ăncắp đươngnhiên đéo ra gì, chết cũng chẳng oan. Dưng cái bạn Đào giết mấy mạng Lừa chỉ vì bạn Bịch ăncắp "mấy chục xàphòng" mớicả "mấy bao phânđạm" của đồngchí Không Ai Sất thì mới gọi là oách vãi đái.

 

Bạn Bịch giacảnh biđát lắm. Lúc nầu rảnh Dì kể các cô nghe.
Đại Tá Việt (45)

Hôhô, Lão Nguyên Soái kiếm ra rồi à.
Mịa lão TT dìm hàng.An Hoang Trung Tuong said to Đại Tá Việt 2010-06-01 17:53

Báo NN nó xóa gần hết loạt bài ý rùi. Vụ đồngchí Lịch Bịch đến 80% là không đáng nhận án tử.

 

Quâncảnh (Military Police) chưa bâugiờ được trao quyền khám xe tưnhân/doanhnghiệp mà đéo có lịnh bằng vănbản, dưng hồi hổi Bộđội là Vua, nó muốn mần đéo gì thì mần đéo ai dám chống.
Dark Angel (46)

@Nhố:

Hôm qua tính biên bài chửi Nhố rùi nhưng kẹt Vện đang hồi hoa xuân nên tạm hoãn. Dis sư cụ thằng Nhố mầy nghe rõ đây:

- Bạn gì Phương viết cái đéo gì kệ mịa bạn ý. Nhưng 1 khi đã chửi thì phải chấp nhận nghe chửi. Đó là biểu hiện căn bãn của Dân chủ nhế.

- Mầy nói Bựa viên bầy đàn. Bầy cái củ khặc. Trong 310 còm tại ông cụ nhập vong 1 chỉ có 4 bài nói về ẻm. Mà 2 bài là vỗ tay. Còn 2 bài còn lại chỉ nói 1 tiên đề duy nhứt "ẻm viết gì kệ mẹ ẻm". Còn chuyện Bựa viên vào lốc hắn để chửi hắn là chuyện hết sức bình thường và dân chủ như tỉ tỉ các biểu hiện dân chủ khác trên hành tinh này.


- Bố tổ những thằng giờ này còn tin vào chiện linh hồn @Nhố: đis con mẹ thằng Nhố. Mày thật đèo biết cách chấp nhận những gì nằm ngoài củ sọ mày. Vậy, giờ, tao thách mày, đưa ra những bằng chứng là đéo có linh hồn. Tao kêu mày bằng con Lừa tinh hoa ngay chứ đéo coi mày là "asshole" nữa nhế.

- Chuyện thoát Lừa hay đéo thoát Lừa nó nằm ở insight của tất tật Lừa. Trình cỡ mày không phán quyết được đâu nhế.

Dis cụ mày lần nữa. Bullshit.
An Hoang Trung Tuong said to Dark Angel 2010-06-01 17:49

Nhố thế là tiếnbộ lắm rùi cô Đắt Den kia.

 
Riêng tư (47)

Bình luận riêng


An Hoang Trung Tuong (48)

Thờikỳ 1976-1981 quyền duyệt xin giảm án tử đéo thuộc về Chủtịch Nước, mà thuộc Thườngvụ Quốchội, do Chủtịch Quốchội ký.

 

5 năm ý có dững đồngchí sau nhận án tử: http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHTTtapV/Phuluc/PHULUC_4.htm.

 

Chibộ đếm coi bâunhiêu Lừa hehe. Tuyền cướp giết hiếp chứ hồi hổi chưa có matúy mấy.An Hoang Trung Tuong (49)

Thời cuối 197x đầu 198x chỉ một chút nữa là Lừa được hưởng một chếđộ quânphiệt như Miến Điện bigiờ. Tấtcả quyềnlực nằm trong tay Bộđội.

 

Các tướnglãnh Lừa, vửa thắng Mẽo thắng Tầu, uyphong vôđối, muốn mần gì thì mần. Tựtiện tung quâncảnh khắp nơi, bắn cam như chó, đập dân như dê.

 

Để lúc nầu Trung Tướng rảnh sẽ kể dững vụ quâncảnh đànáp cam, sinhviên, nôngdân.. lừngdanh 198x cho nghe.

 

Tỉnhư vụ quâncảnh QK3 vác 2 tiểuđoàn vây trụsở cam giaothông ở Hải Phòng, dọa xóa sổ tuyềnbộ bỏn, đến nỗi bíthơ thànhủy phải trựctiếp đến điềuđình, hay quâncảnh QKTĐ vầu tận trường C500 Hà Đông bắt một lúc mấy chục sinhviên anninh.

 

Dưng bạn Ba Duẩn mới thực ra vĩnhân bấthủ. Bản ra tay diệt từng bước từng bước, bắtđầu từ quả khóa mồm đệnhất danhtướng Giáp Võ, cuốicùng là quả giết 2 đạitướng đầutrò Thái Hoàng và Tấn Lê. Xong chiện.

 minhhuong (50)

Chuyện bộ đội tẩn Cam hay quá hay quá, chuyện Ba Duẩn diệt Tấn, Thái nữa chứ.

 

Hà hà, ngồi chơi nãy giờ trong quán dưng không lên tiếng, thấy chuyện bắt đầu hay ho là em tí tởn toe toét điểm danh ngay. Hé hé hé
An Hoang Trung Tuong said to minhhuong 2010-06-01 19:54

Có tên bôlão nầu của em trong số sổ không hở Hương Điêu Yêu?
Cocacola (51)

Bạn Bịch giacảnh biđát lắm. Lúc nầu rảnh Dì kể các cô nghe. @ Bựa
Ừa, hôm qua anh cũng có kể sơ lược qua cho chi bộ nghe. Bạn Bịch hình như mới cưới vợ hay có con nhỏ gì đó, gia đình quẫn bách đáng thương lắm. Nghe giang hồ bẩu là bữa đó bạn bản mà dừng lại là mất mấy yến gạo trên xe và mất luôn cái dốp lái chiếc Gaz Xã nghĩa.
Thế nên bạn bản phải liều! Theo lý là xe ra khỏi cổng cảng là vô tư, chở gì trên đó mặc mẹ mầy, coi như vô can!
Lào Đào biết điều đó nên phóng lên từ cổng cảng, đéo chịu xuống, vì xuống là Lịch Bịch thoát!An Hoang Trung Tuong said to Cocacola 2010-06-01 19:57

Hồi hổi thằng tàixế nầu chả thế. Xui cho Lịch Bịch gặp đúng chú bộđội siêu húng vửa vầu đảng là bạn Lào Đào.
EURO (52)

Tối nay hồi nhiêu giờ chưa biết, trântrọng kính mời chibộ coi phim sếch nặng ở đây:

http://vn.360plus.yahoo.com/janele121
Thôngbấu nầy thay cho giấy mời. Chiphí Pr cũng free luôn cho ẻm, thế mới thượng đẳng.
Sorì Dì Tứong nha, chibộ cứ támtiếp chiện của dì, nhưng đềtài nầy hótnm81 cho em câuvìu tý nha.An Hoang Trung Tuong said to EURO 2010-06-01 19:58

Lại là lốc em Phạm Phòng hử Gô Xinh Yêu? Chibộ cứ coi sếch bển rùi về tườngthuật nha. Sếch nặng hay nhẹ hử em?
Cocacola (53)

Thời thởi hay thấy xe biển số đỏ của mấy chú "kiểm" tức Kiểm soát quân sự, tức quân cảnh theo cách gọi của Mẽo mọi. Nghề của các anh ảnh là chặn xe ngoài xa lộ như mấy anh Cam Vàng mình bây giờ đấy.
Hồi hổi vào được quân cảnh là oách lắm. Súng đạng cứ gọi là vác về nhà vô tư, thích đập là đập. Từ đó mà có một đại ca vang danh trong Lừa Nam là Bình Kiểm. Gọi là Bình Kiểm vì có thời ảnh đi kiểm soát quân sự. Có số má giang hồ vì ảnh chơi toàn hàng nóng. Oai vãi !
Sau khi Cam Năm nằm ổ, một thời gian sau cam mới hốt được hết đám hàng nóng Bình kiểm giấu rải rác ở nhà các vện của ảnh.An Hoang Trung Tuong said to Cocacola 2010-06-01 20:12

Khánh Trắng, Cu Nên, đều từng đóng lính Quâncảnh.

 

Quâncảnh thời 198x giống Cam Nghĩavụ bigiờ, nghĩa là không phải quânnhân chiênnghiệp, dưng thuộc hạng kiêubinh.

 

Quâncảnh tuyển lýlịch khá kỹ, dưng lại đéo quantâm nhânthân đạođức, và được họchành các ngón chiếnđấu bàibản, nên bọn có máu gianghồ rất thích join.

 

Lính Quâncảnh luyệntập như Đặccông hoặc Trinhsát, võnghệ, tâmlý.. đều tập rất ghê, và đặcbiệt là phải rènrũa máu tànbạo lạnh vôđối.

 

Thườngxuyên có các buổi diễn uýnh nhau không hề bẩuhiểm, uýnh què chân gẫy tay đốithủ cũng không sâu.

 

Trung Tướng có lần bú bia mới bọn bạn, có một thằng cựu Quâncảnh. Lúc bú, một thằng khác nói về vợ thằng Quâncảnh (chắc là vôý hoặc quá hồnnhiên).

 

Thằng Quâncảnh lườm mãi thằng kia đéo ngừng, thếlà nó hắt luôn vại bia đang bú vầu mặt, tiệntay quật luôn quả vại vầu đầulâu thẳng vỡ tantành.
gialang (54)

hồi già làng tao chưa học "lớp xóa mù chữ cho các già làng trưởng bản", thì già làng tao có được thằng K' tuấn trưởng công an xã đọc cho nghe truyện "bông hoa lửa trắng" có nội dung giống với chuyện con H' Tướng nói ở đây. trong đó nói về cuộc đời thằng K'Lịch lúc nhỏ làm gì lớn làm gì. hé hé hé.Lúc đó già làng tao ghét thằng lái xe lắm, nhưng mà giờ nghe con H Tướng nói vậy thì cũng hết ghét rồi


An Hoang Trung Tuong said to gialang 2010-06-01 20:15

Thằng K'Đào chứ K'Lịch đéo đâu cô Già Làng kia hehe.

 
daidao (55)

 Dưng bạn Ba Duẩn mới thực ra vĩnhân bấthủ. Bản ra tay diệt từng bước từng bước, bắtđầu từ quả khóa mồm đệnhất danhtướng Giáp Võ, cuốicùng là quả giết 2 đạitướng đầutrò Thái Hoàng và Tấn Lê. Xong chiện. Địt mịa, a cũng công nhận bạn Duẩn Lê là vĩ nhân bất hủ. Vô hiệu hóa ông Cụ, khóa mõm bạn Giáp ..... etc. Địt mịa, người như bạn Duẩn Lê mà được học hành tử tế, tiếp xúc với thế giới văn minh thì tộc Lừa giờ chắc đéo đến nỗi như bi jờ. Ước jì jờ có một bạn Duẩn thứ hai lãnh đạo may ra vài chục năm nữa Lừa mới khá lên được.


An Hoang Trung Tuong said to daidao 2010-06-01 20:25

Côngnhận bikịch của Lừa là Ba Duẩn thấthọc.

 

Chứ bản được họchành ngonlành như tên Sịt bên Thái, tên Mét bên Mã, tên Diệu bên Sing.. Thì Xứ Lừa hẳn có một Hy Pác Chung hoặc Quốc Tưởng Kính, không phải anhhùng lậpquốc, dưng là anhhùng kiếnquốc bấthủ vôđối.

 

Địtmẹ Lừa cần dững quả đầulâu tráctáng như Ba Duẩn, xuống tay không kinh vấy máu, chém Lừa đéo phải chớp mi.
trời mưa kẹt xe (56)

Sau bốn tiếng đồng hồ được bệnh viện tập trung mọi phương tiện và bằng một cố gắng cao nhất cứu chữa, anh chỉ tỉnh lại được một chút. Câu hỏi đầu tiên của anh là:

- Súng của tôi đâu?

- Súng đây rồi, cả cuốn sổ giao ca nữa. Mai và Phiên nghẹn ngào.

- Các đồng chí, hãy bắt lấy bọn ăn cắp, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

Đó là lời dặn dò cuối cùng của anh.

-----------------------------

Hê hê, trung ương miêu tả quả xuất vong của Lào Đào cũng nhọc nhằn phết nhỉ?
An Hoang Trung Tuong said to trời mưa kẹt xe 2010-06-01 21:32

Trong bấu đảng thì bâugiờ xuấtvong không bitráng?
Bần Nông Tinh Hoa (57)

Côngnhận bikịch của Lừa là Ba Duẩn thấthọc.

Chứ bản được họchành ngonlành như tên Sịt bên Thái, tên Mét bên Mã, tên Diệu bên Sing.. Thì Xứ Lừa hẳn có một Hy Pác Chung hoặc Quốc Tưởng Kính, không phải anhhùng lậpquốc, dưng là anhhùng kiếnquốc bấthủ vôđối.

Địtmẹ Lừa cần dững quả đầulâu tráctáng như Ba Duẩn, xuống tay không kinh vấy máu, chém Lừa đéo phải chớp mi.@ Tướng Bựa

Nếu .. nếu cái buồi. Bạn Duẩn mà có học thì bản đéo lên được như vậy và cũng đéo làm được như vậy. Thằng có học thì thường đéo có gan, đéo đủ tàn độc, thủ đoạn ( vì còn chút liêm sỉ của kẻ sĩ). Hơn nữa. Bọn có học không có chỗ đứng trong Đảng búa liềm.

Bi kịch của Lừa là bọn thất học lãnh đạo bọn có học. thế thôi
An Hoang Trung Tuong said to Bần Nông Tinh Hoa 2010-06-01 21:32

Cũng đúng nốt.
cuchuoiSG (58)

Nếu về tàn độc thì bạn Duẩn phải gọi bạn Thọ bằng cụ, dám xuống tay với cả em ruột mình...Nhưng đi bài thì bạn Duẩn vẫn hơn 1 bậc, hơn nữa bản lại được bên ngoài hậu thuẫn nên mới sáng nước cờ như thế.
Bạn Duẩn ngoài tài đâm chém thì khả năng kiến thiết lại như phân, sao so sánh được với Bình Đặng bên Tàu và Diệu bên Sing, đíu trông gì được vào cái ngữ ấy.
An Hoang Trung Tuong said to cuchuoiSG 2010-06-01 21:34

Không tànđộc thì trị lũ Lừa bầnnông lỗđít nầy được cái dắm ý.
Riêng tư (59)

Bình luận riêng


nhi_nho (60)

@Rô phò: Tối nay hồi nhiêu giờ chưa biết, trântrọng kính mời chibộ coi phim sếch nặng ở đây:

http://vn.360plus.yahoo.com/janele121
Thôngbấu nầy thay cho giấy mời. Chiphí Pr cũng free luôn cho ẻm, thế mới thượng đẳng.

----------

Xem bọn gái tốc váy chưởi nhau vui phết! Đm, kể cũng tội cho thằng Bựa, được bọn gái đã già đã xấu, lại còn gái mạng nữa hâm mộ thì đúng là bi kịch, đại bi kịch!!!An Hoang Trung Tuong said to nhi_nho 2010-06-02 12:20

Gái cũng có quyền chưởi nhau như giai Nhố ạ.

 
EURO (61)

Ừaừa Nhố bầnnông, vừa chiếu rùi đó qua mà coi đê. Chibộ có muốn tườngthuật trựctiếp bên nhà mình không nhở? Hômnay gái quyết tâm cửichuồng xâuhàng luôn cho chibộ sốc chơi đó, thếmới thượng đẳng.
An Hoang Trung Tuong said to EURO 2010-06-02 12:22

Em tỉn xong chưa, về đây Dì yêu nhát nầu. Bé Phạm Phòng chắc là PR câu khách đó thôi, kệ bẻ đi.
Thầy Lang (62)

Em Rô bình tĩnh đi em,

 

Tên Trung Tướng gần đây có cái còm anh rất thích và thấy rất hợp với em You-Know-Who là: càng tin tin thì càng sô vanh.

 

 
An Hoang Trung Tuong said to Thầy Lang 2010-06-02 12:24

Nhớn thêm chút, tintin sẽ biết tự cười sự Rẻ Xiền của mình.
Chém Gió (63)

Sư bố tên Ba Bựa,hấn mần anh sốt hết cả ruột,cấy chuyện cướp hiếp giết chính thì hắn cứ giấu như mèo giấu cứt,hấn cứ mơi mơi mãi Lào Đào với Lịch Bịch là  sâu?là sâu?An Hoang Trung Tuong said to Chém Gió 2010-06-02 12:24

Chưa xong Tiênđề, Địnhlý, Địnhluật, thì có giảiquyết vướnđề được cái cục cứt.
Mỳ tôm trứng (64)

Hố hố. Thằng Nhố, mày nhẽ đâu hôm nay ra ngõ gặp giai. Được gái vàng son cửi dải rút chụp váy đụp lên đầu dịu dàng thế còn kêu cái nỗi gì. Sướng quá còn gì, mũi đang còn ướt phập phồng phập phồng như mũi chó cún hít tí mẹ thế kia. Mà đéo ai đời đi cãi nhau với gái, có nhẽ mày là liền bà hử.


Bố tổ những thằng giờ này còn tin vào chiện linh hồn. Thế mà cứ đòi thoát lừa. Thoát thoát cái địt cụ chúng mầy!!!@Nhố


Nhố lại bị thằng Hoàng Bờm lừa bận nữa rồi. Những tên mặc áo choàng và đeo thánh giá như thằng Bờm bạn anh. Trong thâm tâm nó vốn không tin và ghét như muốn đổ cứt vào chuyện nhang khói với cúng bái chập cheng gọi hồn, gọi vía của mấy tên đạo Phật, đạo Giáo, đạo Lão, và đạo Xanh, đạo Đỏ mà Trung ương anh nặn ra để thu hút quần chúng dưới ngọn cờ văn hóa dân tộc. Dưng tự nhiên nay nó hạ mình uốn lưỡi xưng Dì, xưng Cô. Rồi êh ah kể chuyện con chó, con mèo bắn đòm để dọn đường tiến tới bôi bác Lãnh tụ anh là chưa được siêu thoát nên hồn phách còn ám khí làm cho quốc gia không hưng thịnh, không có đường sắt cao tốc cho nó cưỡi đi ịch phò cả ngày mà đéo phải làm gì khác.

Người ta bảo rồi, một là Lý tuởng, hai là Tôn giáo, ba là Sở thích. Có tranh luận đến muôn đời cũng đéo ra hai cộng hai bằng bốn. Hai thằng Nhố với Hoàng Bờm cứ cãi nhau tiếp đi cho anh nghe. Nhưng đừng có cãi lại gái của anh là được. Hố hố.

An Hoang Trung Tuong said to Mỳ tôm trứng 2010-06-02 12:25

Cô Trấng Lét nói gì mà Dì đéo hiểu?
Cocacola (65)

Cái này chắc do Thượng đế tạo ra. Kì quái thật. @Ocu

http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2010/06/3BA1C7B3/


Tranh thủ mấy hôm trước xiền chưa vật kịp, anh có tranh thủ xem phim, có một phim bọn Mẽo mọi mần, có tựa đề 2012 Lừa dịch là Năm Đại Họa hay Gì.


Nội dung chủ yếu là bỏn nói là theo lịch Maya là 2012 có Judgement Day do biến đổi cấu trúc vỏ trái đất gay ra sụt lở đất, động đất, sóng thần và dịch chuyển các lục địa.


Con người muốn sống sót phải trú chân trên những chiếc ark (giống của Noah nhở).


Chi bộ xem thử, hy vọng bọn Mẽo mọi chỉ nói khoác thôi. Nhưng có vẻ cái hố này và các vụ phun trào khói bụi vừa rồi (và sắp tới) của núi lữa Ai-xơ-len thấy giống giống bỏn nói. Nơi Chúa con tín thác.
An Hoang Trung Tuong said to Cocacola 2010-06-02 12:27

Khảnăng có một thảmhọa tựnhiên hoặc nhântạo trong vài năm tới là hoàntoàn cao.
toi_vua (66)

http://trangha.wordpress.com/2010/05/30/tr%c6%b0%e1%bb%9fng-thanh-khong-dau-d%e1%bb%9bn/An Hoang Trung Tuong said to toi_vua 2010-06-02 12:28

Bạn bản nói gì thế Vui Hói, tómtắt được không?
Cocacola (67)

Dậy sớm lang thang trên mạng, nghe em Rô bẩu chỗ nầu ấy có sếch nặng nặng ấy. Vầu xem thử cái!
Báo cáo chi bộ! Hóa ra sếch cực nặng chi bộ ợ! Tương hình nguyên một con voi, không mặc gì cả !
Theo chi bộ nghĩ thế đã nặng chưa ạ? Em thì em thấy đúng là quả sếch cực nặng đấy!An Hoang Trung Tuong said to Cocacola 2010-06-02 12:31

Mẹ tên Lả mần Dì tòmò cũng vầu coi phát. Chả có đéo gì.
Cocacola (68)

Thườngxuyên có các buổi diễn uýnh nhau không hề bẩuhiểm, uýnh què chân gẫy tay đốithủ cũng không sâu.@ Dì Bựa
Nghe Dì Bựa mầy nói mà anh mới sáng tỏ sự thật anh thắc mắc trong lòng mấy chục năm qua mà không biết hỏi ai:
Số là dạo 8X, trời cũng nhá nhem rùi, anh đi lang thang quãng công viên gần dinh Độc lập, chợt thấy 2 con xe tải chở bộ đội bắn đòm đỗ xịch. Các chú chủ tuôn xuống bắt đầu uýnh nhau cật lực.
Bẩu đảm chi bộ đó là màn live street fighting hoành tráng nhất anh từng xem.
Sau đó các chú chủ lại phóng lên xe biến mất trong màn đêm.
Lúc đó còn tin nên anh không hiểu binh chủng nầu mà luyện quân lạ thế? Giờ mới biết đấy!An Hoang Trung Tuong said to Cocacola 2010-06-02 12:33

Còn nện nhau nằm bòlêbòcàng nữa. Dộng thẳng báng AK vầu mặt nhau nữa. Kê AK vầu trán rùi bóp đẹt phát (không có đạn) để thử bảnlãnh nữa.
Minh Dũng (69)

Vừa qua quán em Phòng phèo gì đấy. Thấy chửi nhau ỏm tỏi. Vừa sovanh, vừa tintin, vãi cả \./.


An Hoang Trung Tuong said to Minh Dũng 2010-06-02 12:34

Tên nầu qua bẩu Gô Xinh về đi. Phạm Phòng ẻm PR câu khách đó mà mắcmiu làm gì.
Minh Dũng (70)

Phần 1: Có vongPhần 2: Vong có đủ trò
Cái vụ anh Cụ die chẳng minh chính, nên chẳng biết lúc thoát ổng nhọc nhằn hay thanh tao mà vút. Mà bản thân việc này rất quan trọng với Vong. Nên đếch đoán được vong anh Cụ như nầu. Vẫn phải hóng phần 3.An Hoang Trung Tuong said to Minh Dũng 2010-06-02 12:40

Phần 3 là các Địnhlý (như Hồnlượng, Hồntích, Hồntốc...).

 

Phần 4 là các Địnhluật (như Luyệnvong, Điềuvong..).

 

Đến Phần 5 mới có Ông Cụ.
khonggisat (71)

Địtmẹ sao cồng đéo được nhở?


Minh Dũng (72)

Địnhvong, Xuấtvong, Nhậpvong, Lưuvong, Đơnhồn, Songhồn, Đahồn, Phânhồn, Kếthồn, Hồntiến, Hồnthoái.
Địnhvong, là lựachọn trúngụ trong một Kiếp nầu của Linhhồn.
<< cái này đéo hiểu Tướng ơi. Nhẽ chết xong thích Vong sau chết trú chỗ nào cũng được à?
Xuất vong, Nhập vong, Đơn hồn, Song hồn, Đa hồn, Phân hồn: Hiểu
Lưu vong, Kết hồn, Hồn tiến, Hồn thoái: Đéo hiểu
Chi bộ ai biết khai sáng phát nầu.An Hoang Trung Tuong said to Minh Dũng 2010-06-02 12:43

Muốn Vong lúc mình chết trú chỗ nầu mình muốn thì phải nắm phép Luyệnvong. Muốn Vong lúc mình ngủ nhập chỗ nầu mình khoái thì phải nắm phép Điềuvong.

 

Các kháiniệm khác trong phần sau của bài.

 
Ngoa_Long_Cuong (73)

@Minh Dũng:

Theo tớ hiểu thì có thể như sau:

Lưu Vong: Hồn lưu lạc, chưa nơi trú ngụ. Có thể Vong này đang cành cao, muốn tìm một nơi ngon ngon tí, có thể trong quá trình đó nó sẽ phải chống lại đôi ba quả kết hồn rồi. hê hê

Kết hồn: Quá trình Vong nhập vào nơi trú ngụ mới để hình thành kiếp mới?

Hồn tiến: tiến hóa chăng? Nhẽ kiếp vừa qua ông Hồn này sống được nên kiếp tiếp theo ổng được kết vào nơi trú ngụ cao hơn nơi trú ngụ cũ về chất.

Hồn thoái: Đương nhiên ngược với hồn tiến. Ông Cụ có bị hồn thoái không nhờ?     
An Hoang Trung Tuong said to Ngoa_Long_Cuong 2010-06-02 12:45

Lưuvong: Cương Dương nói gần đúng rùi đó.

 

Kếthồn: nói sai rùi.

 
Gia_lamcam (74)

(Quán Bựa và Vật lý, tiếp)

Theo bạn Sen Nồng thì En Tờ Dô Bi Thông Tin chính là Độ bất định trong việc dự đoán một khả năng hay một tình huống có thể xảy ra trước khi nhận được Thông tin.

Cái nầy cũng khá lằng nhằng dây điện và có thể làm một vài đồng chí thêm rức đầu không cần thiết, điếu bàn được ở đây.

Bi giờ, các đồng chí thử hình dung Quán Bựa này có mỗi tên Dốt Tướng chủ quán và một tên nầu nữa thôi, tỉ như em Rô Xinh Yêu chẳng hạn. Có 2 tên thôi nha.

Ngồi buồn vì điếu có khách, tên Dốt Tướng thả một quả dắm.

Điếu cần điều tra vặn vẹo, em Rô Xinh Yêu cũng khẳng định được luôn thủ phạm là tên chủ quán!

Bi giờ giả sử có thêm một tên nữa vầu quán, tỉ như đồng chí Bần Nông chẳng hạn.

Lại giả sử vẫn buồn vì vắng khách, tên Dốt Tướng lại thả một quả dắm nữa.

Khi nầy, liệu em Rô Xinh Yêu có dám khẳng định chắc chắn thủ phạm là tên chủ quán?

Tình hình đã có sự phức tạp thêm, khó đoán thêm khi có thêm đồng chí Bần Nông.

Đúng không các đồng chí?

En Tờ Dô Bi thông tin của Quán Bựa có tăng lên?.

Nhẽ càng nhiều khách ra vầu quán, En Tờ Dô Bi của Quán Bựa càng tăng?

Càng nhiều sự chưởi nhau ỏm tỏi như mổ bò?

Càng điếu thể nầu có sự đồng thuận trong mọi vướn đề?

Nguyên nhân có phẩy do En Tờ Dô Bi luôn luôn tăng?

Tiên sư bố tên nầu nghĩ ra En Tờ Dô Bi!
An Hoang Trung Tuong said to Gia_lamcam 2010-06-02 12:46

Hehe biết nhiều quả bikịch.

 
Gia_lamcam (75)

Quán Bựa và Vật lý

Chắc có đồng chí bẩu: Quán Bựa liên quan điếu đến Vật lý!

Có đấy.

Đồng chí nầu đã học Nhiệt động học hẳn biết khái niệm En Tờ Dồ Bi (entropy)?

En Tờ Dồ Bi là cái điếu?

Nó là một khái niệm rất củ chuối!

Nó được một ông Pháp Nhợn tên Cà Nọt phát bẩu lần đầu tiên từ hồi Một Nghìn Mấy Trăm Lâu Rồi.

Nó được vận vầu Nhiệt động học để chỉ “mức độ hỗn loạn” hay “độ bất định” của một hệ thống.

Hệ thống là cái điếu?

“Hỗn loạn” như thế nầu?

Tại sâu lại “hỗn loạn”?

Mấy cái nầy điếu bàn ở đây được.

Chỉ biết rằng En Tờ Dồ Bi của một hệ thống là luôn luôn tăng, tăng miệt mài, tăng mãi mãi.

Bi giờ đang tăng, đến CNXH rồi CNCS rồi Thế Giới Đại Đồng rồi đến cái Bla Blô điếu gì nữa thì En Tờ Dồ Bi cũng vưỡn tăng!

Nghĩa là một hệ thống thì “hỗn loạn” mãi, “hỗn loạn” mãi và “hỗn loạn” mãi.

Thế mới tài!

Sau nầy, khái niệm củ chuối En Tờ Dồ Bi còn được các Nhà vận vầu nhiều môn khác nữa, hay mọi nhẽ.

Tỉ như bạn Sen Nồng (Shannon) đem vầu môn Lý Thuyết Thông Tin của bạn ấy thành ra khái niệm En Tờ Dồ Bi Thông Tin. Cũng lại hay mọi nhẽ!

(còn tiếp)
An Hoang Trung Tuong said to Gia_lamcam 2010-06-02 12:47

Thế nầy là chiển qua Triết Lý à? Philosic?
khonggisat (76)

Địtmẹ cáibang Khựa quãng trên 5sọi, đéo thể khaisanh trước 69, Ông Cụ mà nhập vào hắn nhẽ đuổi cái hồn thằng cặc nào đương náu ở têntển ra ? Bựathối nhẽ sắp khaikhắm quả "đổi hồn" ?An Hoang Trung Tuong said to khonggisat 2010-06-02 12:48

Đấy là Nhậpvong & Đahồn.
Tèo (77)

Entropy được hiểu rằng độ hỗn lọan càng giảm thì entropy càng tăng. Với một hệ cô lập thì mức độ hỗn lọan cứ giảm hoài cho đến khi im re đéo còn hỗn loạn nữa lúc í entropy thăng tới tột đỉnh. Cái quán kẻ ra người vô, entropy tăng hay giảm bít đéo đâu.
Nhẽ Cẩm lầm với enthalpyAn Hoang Trung Tuong said to Tèo 2010-06-02 12:48

Phứctạp như bọcạp.
An Hoang Trung Tuong (78)

Chibộ cứ hamhố đềtài Vong Hồn nầy, dưng thựcra có cô nầu biết gì đâu hả? Trung Tướng mào nhưthế mà cứ đứng háhốc mồm ra yêu thế chứ.

 

Thôi để Trung Tướng giảnhời các cô rùi đóng đềtài.ChiPheo (79)

Đục mạ Tên Tướng, Hồn Ông Cụ là tác phẩm của TW chứ của mầy điếu đâu mà mào. TW từng có cả CD ghi âm đúng lúc Ông Cụ hiện về ngồi hút thuốc phì phèo trên Núi Tản dặn dò như thật.

 

Hố hố, thế mới là TW Lừa, biết được cả lúc Ông Cụ hiện về để …bật băng thu âm?!...

 

Đục mạ, Nỡm \./
An Hoang Trung Tuong said to ChiPheo 2010-06-02 12:49

Bỏn gọi Vong Ông Cụ về rùi bật băng thuâm chứ. Chiện đó thường mà.
ChiPheo (80)

Đục mạ, đúng quá. Mất công gọi sao không gọi Hùng King hay Hưng Đạo King cho nó hoành, hoặc chí ít gọi Duẩn Lê cho nó thời sự, mà chỉ gọi được nhõn Ông Cụ!

 

Đục mạ, Nỡm \./An Hoang Trung Tuong said to ChiPheo 2010-06-02 13:16

Hùng King đéo tồntại, hoặc có tồntại thì cũng đéo biết ai có dâydưa gì mới tển mà qua đó gọi tển. Mà Vong 6000 năm nhậpđi nhậplại bâunhiêu lần thì loãng mẹ đéo còn là vong xịn nữa.

 

Hưng Đạo thì có thằng nó vưỡn gọi được. Dưng mà khó phết. Hơnnữa Đạo nói tiếng Tầu, gọi ra cứ xìxồ chán bỏmẹ.

 

Còn Duẩn thì Bê Xê Tê vưỡn gọi đấy.

 
ChiPheo (81)

Đục mạ, lại đúng nữa. Điếu hiểu sâu Duẩn về cứ lải nhải với Bê Xê Tê rằng Bỏn điếu phải Tổng Bí Thơ Thứ Nhất!

 

Đục mạ Nỡm \./ thế chứ.Minh Dũng (82)

Chibộ cứ hamhố đềtài Vong Hồn nầy, dưng thựcra có cô nầu biết gì đâu hả? Trung Tướng mào nhưthế mà cứ đứng háhốc mồm ra yêu thế chứ.
@ĐM, đéo biết mới hóng tợn chứ. Mấy cái khái niệm này cái biết cái không, cái biết biết đéo rõ ràng, toàn hóng hớt. ĐM nhục đéo chịu, hehe.An Hoang Trung Tuong said to Minh Dũng 2010-06-02 14:45

Gúc đi gúc đi rùi Dì bốt tiếp.

 
Đại Nguyên Soái (83)

Hưng Đạo thì có thằng nó vưỡn gọi được. Dưng mà khó phết. Hơnnữa Đạo nói tiếng Tầu, gọi ra cứ xìxồ chán bỏmẹ. @ Dì.
TT nói thế là thế nầu? Chả nhẽ Bác Tuấn không nói được tiếng Việt ?An Hoang Trung Tuong said to Đại Nguyên Soái 2010-06-02 14:44

Đận 199 Mấy Dì coi gọi hồn bạn Đạo ở Kiếp Bạc. Vụ nầy nủitiếng gianghồ đồnđãi mãi.

 

Địt\./mẹ bạn Đạo vửa nhập, nói líuríu mấy câu tiếng Lừa khó nghe bỏmẹ, thì phang luôn tiếng đéo gì như tiếng Tầu (bọn biết tiếng Tầu đều côngnhận đó là tiếng Tầu, dù đéo tên nầu hiểu mẹ), cả một bài dài ngoẵng.

 

Cậu Đồng hôm hổm đéo rõ có biết tiếng Tầu từ trước hay không, dưng vụ ý Liujai vãi đái.

 

Gianghồ kể mấy lần gọi bạn Đạo thì bạn đều nói naná thế nên đám Đồng nản đéo muốn mần nữa.

 
Đại Tá Việt (84)

Lịch Bịch- sinh ra và lớn lên ở Đô Lương, huyện Đông Hưng (Thái Bình). Học hết lớp 10 phổ thông, sau đó anh nhập ngũ, ngày 28 tháng 4 nǎm 1978, được điều về đại đội 2, tiểu đoàn 41, quân khu Ba - một đơn vị đặc công có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu. Tháng 10 nǎm 1979 đơn vị Lịch Bịch được điều về Cảng Hải Phòng. ở đây đang diễn ra một cuộc chiến tranh âm thầm nhưng quyết liệt để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

Lịch Bịch luôn bộc lộ một nhân cách trong sáng, một ý chí sắt đá.

Anh được vinh dự kết nạp Đảng trên trận tuyến này, và 7 ngày sau là ngày 17-4-1980. Người chiến sĩ vừa mới được bảy ngày tuổi Đảng đã kiên cường bám sát kẻ tội phạm đến khi ngã xuống. Liệt sĩ Lịch Bịch đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 14 tháng 8 năm 1980.


Hô hô, bạn Lịch Bịch được lên hàng vĩ nhân trong trang vinhanonline.com . Hay thật.
An Hoang Trung Tuong said to Đại Tá Việt 2010-06-02 16:24

Lào Đào chớ Lịch Bịch đéo đâu. Vầu Quán Bựa thì phải chấpnhận luật chơi của Quán nhế.

 

Đó là một tên húng tintin. Nhẽ ra đéo ai chết mà thằng tàixế Lịch Bịch vưỡn bị tóm ra tòa, thì Lào Đào di một lúc mấy mạng Lừa.

 

Cách dễ nhất là nhớ biển xe của Bịch, rùi hôm sau cho cả tiểuđội đến tận cty đập cho rời răng ra.

 

Cách dễ nhì là bắn cho xe Bịch thủng mẹ lốp, rùi lôi Bích xuống đường phạng cho rời răng ra.

 

Thếmà thằng chó Lào Đào ý, nó chọn mẹ cách khó nhất. Đúng là cái vong nó chán nó rùi.
ChiPheo (85)

Đục mạ,

 

Nghe CD Hồn Ông Cụ cũng thế, chán bỏ mạ, chả nghe được mạ gì, xì xà xì xồ như tiếng Xô-Trung.  

 

Nhưng hay cái là mấy LãoThành CM nghe xong đều phán một câu: giọng trầm ấm miền Trung đúng là của Bác!?

 

Đã nghe không rõ lại còn dịch nghĩa với nhau rằng Ông Cụ có ý là dặn dò này nọ. Đục mạ, câu nghe thủng còn chưa rõ nghĩa nữa là câu đoán mò tìm ý! Lão Thành CM có khác! Có phải ai cũng hiểu được ý tứ Ông Cụ điếu đâu!

 

Giang hồ còn đồn tác phong ngồi cầm điếu thuốc hút của Bà Đồng đúng là của Bác! Đục mạ, Kỳ Vũ với tác phong hút thuốc, đi guốc mộc, quần chùng, ngồi dạng háng phe phẩy quạt còn ngon hơn Bả. Hoặc tên Nờ-Sứt Hợi Tiến cũng phải nhường vai.

 

Mà thế điếu nầu Các Lão Thành CM đều bẩu CD Hồn Ông Cụ là bí mật Quốc Gia mà mấy Mít Tờ XeÔm đều được nghe cả?

 

Đục mạ, Nỡm \./ không?

Hay TW chơi xỏ Ông Cụ?

Hay Ông Cụ dật tạm 3 xu diệu của Chí Phèo?!